Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #74


Li Phap Cam Lo
Thanh Hai Vo Thng S (Nguyen van tieng Trung Hoa)

Neu moi ngay chung ta co gang thc hien nhng cong viec mnh can phai lam trc mat, th the gii a hoa bnh roi. Khi moi ngi eu lam bon phan cua mnh, th khong can co ngi phai lam nhieu viec gium cho ngi khac.

Lam cho ngi ta nghi ng cung la mot th chng ngai, cung gay nen nghiep chng. Tot nhat la ng gieo s hoai nghi cho ngi khac.


Li Phap Cam Lo
Thanh Hai Vo Thng S (Nguyen van tieng Trung Hoa)

Chung ta cang co nhieu cong c, nhieu phc bau, th thc hien cong viec cua v Minh s mot cach troi chay, bi v chung ta a quen lam, a thong thuoc.

Cang t tin, cang co ti ci. Cang ti ci cang sung sng. V cac te bao lang nghe chung ta, cho nen ngay ca khi chung ta rang buoc mnh ci, cac te bao cung se lang nghe va t nhien cung vui sng.

[Index News#74]