Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #74


Tuyen au

S Xac Nhan Giai Hoa Bnh Quoc Te Cho V Lanh ao Tam Linh Cua The Gii


Buoi Le M Man Tng Thanh Hai Vo Thng S Tai Ha Uy Di
Do ong tu Daphne Griffin, Ha Uy Di, Hoa Ky

Nhng li ep e nhat cung khong the nao dien ta c long tri an va ngng mo cua ngi dan oi vi V Lanh ao Tam Linh cua The Gii. Mot bc tng ieu khac ay y ngha, chan cha vo van long knh trong, a c m man mot cach trong the, trong mot khuon vien tai Ha Uy Di, vao Ngay Ching Hai, 25 thang 10, mot c ch bay to long thanh sau am nay.

Trong thi ky soi ong cua the gii, s dan dat cua Ngai nh mot ngon hai ang trong em en giong bao, toa anh sang hoa bnh va tnh thng, si am nhng linh hon bang gia va a nhng con thuyen co oc vao Thi ai Hoang Kim.

[Index News#74]