Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #74


Cac and ch em tren toan the gii bay to long biet n sau xa en ong Frank Fasi, cu th trng cua Honolulu va ong Jeremy Harris, th trng ng nhiem cua Honolulu ve nhng no lc cua ho a mang y ngha ln lao en cho Ngay Ching Hai.

Ngay 6 thang 11, 1996

Knh gi Ong Frank Fasi
Trung Tam Van Hoa Trung Hoa, Phong 203
Honolulu, Hawaii 96817

Knh gi Ong Fasi,

Chung toi rat vui mng c biet bc tng ong cua Thanh Hai Vo Thng S a c at tai mot ia iem tuyet ep trong Vn Hoa Hoomaluhia, vao ngay 25 thang 10 nam nay. Tat ca eu la nh s an can va long tot cua ong.

Mot lan na chung toi xin bay to long biet n sau am oi vi ong trong viec vinh danh Ngai Thanh Hai Vo Thng S, an nh ngay 25 thang 10 la ngay Thanh Hai Vo Thng S va trao tang bc tng ong nay e tuyen dng nhng cong viec t thien cua Ngai tren khap the gii, vao ngay 25 thang 10 nam 1993.

c mong sao ngay tran ay y ngha nay se vnh vien c ghi nh nh mot bieu hieu cua tnh hu ngh, hoa bnh va tnh thng trong toan the nhan loai.

Vi s gia tr cua Thng e va nhng li chuc tot ep nhat.

Nay knh th,

ai dien cho Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S

Ngay 6 thang 11, 1996

Knh gi Ong Jeremy Harris
Th Trng Thanh Pho Honolulu,
Ha Uy Di Van Phong Th Trng
Toa o Chnh
530 South King Street, Phong 300
Honolulu, Ha Uy Di 96813

Knh tha Ong Harris,

Chung toi xin cam ta ong a chon khuon vien cua vn hoa Hoomaluhia, tai thanh pho Honolulu, lam ni at bc tng ong cua Thanh Hai Vo Thng S.

Chung toi chan thanh biet n s ung ho va giup cua ong, cung nh thi gi quy bau va no lc cua ong, e tm mot ni tuyet hao cho tac pham nghe thuat ang ghi nh nay, a c trao tang cho Ngai Thanh Hai Vo Thng S vao ngay 25 thang 10 nam 1993, e vinh danh Ngai, mot ngi co long nhan ao noi tieng the gii.

S ong gop cua ong a em lai y ngha ln lao hn na cho ngay Thanh Hai Vo Thng S.

Xin Thng e tiep tuc ban phc lanh cho ong va quoc gia cua ong.

Nay knh th,

ai dien cho Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S

Thong iep thng yeu gi en v S Phu yeu quy t khap ni tren the gii

Knh Gi S Phu Thanh Hai

Ngay Thanh Hai Vo Thng S Ngay 25 Thang 10, 1996

T ay long chung con xin chia vui va xin gi S Phu nhng li chuc tot ep nhat nhan ngay le vui ve nay, la ngay le vo cung y ngha e an mng cho mot cuoc i vi nhieu thanh qua. Va chac chan chung con a hoc c rat nhieu t giao ly cua S Phu, v the chung con nhan c hoi nay cam n S Phu, va chuc S Phu hng them nhieu ngay le Ching Hai na.

Knh th, Cac e t Hong Kong thanh tam cua Ngai.

Trung Tam Nam Dng

Knh S Phu yeu quy nhat,

Chung con chuc S Phu sc khoe doi dao, nh Ngai luon ban cho chung con.

Ngai gii thieu cho chung con i song ep e nhat, mot cuoc i sung sng ay mau sac. Va bay gi chung con hy vong, Se hanh phuc... ben Ngai.

Anh mat Ngai la tat ca!
Ngay ca le hom nay, cua Ngai, cua chung con.

Vi tam long chan thanh nhat cua chung con,
e t Jakarta

e tam chu nien ngay Ching Hai

Knh gi S Phu yeu quy nhat,

Chung con xin gi en S Phu nhng li chuc mng chan thanh nhat nhan dp le e tam chu nien ngay Thanh Hai Vo Thng S. Du rang a so chung sanh tren i.a cau nay van cha nhan dien c Hao Quang choi loi cua Ngai, khien ho t bo nhng pham chat cao thng cua chnh ho, nhng that phan khi khi biet rang van con mot so ngi thong hieu c nhng li ch ma Ngai a mang en cho cuoc song cua moi chung sanh. S thong hieu nay a c phan anh trong giai vinh danh huy hoang nh the.

Chung con se mng ngay lanh nay vi than bang quyen thuoc bang mot ba an ngoai tri ac biet va gom co cac lp day nau an chay. Bau khong kh ay tnh thng nay se anh dau s hien dien cua Ngai\.

Mac du Ngai mot mnh luon phai chu nhng ganh vac nang ne, chung con cung xin S Phu t nhat tm c mot chut niem vui trong ngay le at biet nay, o chac chan se mang lai vui sng cho hang van ngi khap moi ni tren the gii.

Nay knh, Nhng e t trung thanh cua Ngai,
Perth, Australia.

Trung tam Cape Town (Phi Chau)

S Phu knh men,

Thay mat cho tat ca ong tu tai Cape Town, chung con knh chuc S Phu mot ngay le Thanh Hai Vo Thng S that vui ve.

Vi tnh thng chan thanh nhat cua chung con.
Cape Town.

Ngay 23 thang 10, 1996

Knh gi Thanh Hai Vo Thng S
P.O. Box 9
Hsihu, Miaoli
Formosa, R.O.C

Knh tha S Phu,

Le ky niem ngay Thanh Hai Vo Thng S lai mot lan na en, gi cho tat ca chung con nh ti nhng hoat ong nhan ao tren the gii va nhng hy sinh phi thng cua Ngai, nhan danh Thng e. Them vao o, s ganh chu nghiep chng chung sanh cua Ngai ngo hau mang lai hanh phuc va tnh thng en cho con ngi, nhat la cho ngi dan Cam-pu-chia, nhieu ti noi khien chung con quy trong het li.

La e t, trong ngay ac biet nay, chung con khong the nao dung li cho u e bay to long biet n sau am nhat nhng g Ngai a lam cho tat ca chung con trong nhng nam qua, giup chung con nghe va thay mot cach ro ret hn va ong thi co the giup c ke khac.

Vi s hng dan cua S Phu th ng chong gai chung con cung nguyen bc theo Ngai, bien khong hng chung con cung nguyen se giang buom, v chung con biet cai gia phai tra cua ngi tien phong ni tuyen au cua mot ky nguyen mi.

Xin chuc mng va knh gi Ngai, v Thay ang yeu ang knh, nhng li chuc tot ep nhat, trong ky niem e t chu nien Ngay Thanh Hai Vo Thng S.

Knh th,
e t Los Angeles

MNG NGA`Y SUMA CHING HAI
Ngay 25 thang 10, 1996

Knh tha S Phu,

Chung con luon luon ngh ti Ngai. S Phu i\. Xin S Phu hay gi sc khoe va lai vi chung con lau\. Chung con thng Ngai nhieu lam.

Cac con cua Ngai,
Trung tam Oregon

Ottawa Ngay 25 thang 10, 1996

Ni gi: Tieu Trung Tam Ottawa, Gia-Na-ai

Knh gi: S Phu yeu knh cua chung con

V/V: Chuc mng ngay Thanh Hai Vo Thng S

Nhan dp ky niem nam th t ngay Thanh Hai Vo Thng S, chung con, cac ong tu t tieu trung tam Ottawa Gia-Na-ai, knh gi en S Phu nhng li chuc mng tot ep nhat cua chung con.

Chung con thanh tam cau nguyen cho Tri Phat gia ho cho S Phu sc khoe c an khang, e tiep tuc du dat nhng a con trong gia nh Quan Am ve que hng c bnh an, e nhieu ngi biet en giao ly cua S Phu tm c y ngha chan that cua cuoc song, tm lai ng ve sao bao nhieu lan lac loi.

S Phu oi vi chung con la ngi me hien, ngi thay tam linh v ai, mot tam gng sang ve tnh thng va s hy sinh vo b ben ma but m.c the gii nay khong lam sao co u ngon t e dien ta cho het c.

Chung con ay luon nh li S Phu day, co gang tu hanh e S Phu bt nhng nhoc nhan va mong moi rang S Phu tiep tuc hng dan chung con cung cac anh ch em xay dng mot the gii yeu thng chan that e tien vao thi ai Hoang Kim.

Cac e t cua S Phu Ottawa, Gia-Na-ai

[Index News#74]