Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #74


S Phu Ke Chuyen

Kheo Dung Tr Thong Minh

Thanh Hai Vo Thng S giang tai Formosa
Ngay 30 thang 8, 1989 (Nguyen van tieng Trung Hoa)

An o co mot cau chuyen. Co mot v tu hanh rat cao, mot ngay ong i tham a nguc thay mot vong hon ang b la ot rat ang thng. Ong hoi a Tang Vng Bo Tat rang: "Tai sao no lai ang thng nh vay Tai sao lai b la ot nong qua vay? Ma ot lai khong chet, ot chet roi lai ot na, i i kiep kiep may tram lan nh vay?" a Tang Vng Bo Tat tra li: "Ngi o rat hung ac, phai em cai tam hung ac o ot i, e nhng pham chat lng thien mi co the lo dien c." Ngi tu hanh nhn vong hon nay con tre tuoi, ma b trng phat that khung khiep, nen ong cam thng cho no, lien noi: "e toi em no ve nuoi, vi toi no se khong can g, bi v cai g toi cung co the cho no, no nhat nh se khong lam viec xau, tam tham lam se mat i va khong con s ham muon na. e toi th xem sao!" Ong mot mc cau xin a Tang Vng Bo Tat tha cho vong hon nho tuoi nay e em ve nuoi. a Tang Vng Bo Tat noi: "c! D nhien la toi khong muon lam nh vay, v ong t se chuoc lay rat nhieu phien phc, nhng v ong qua thanh tam yeu cau, toi e ong em no ve."

Mot hai ngay au sau khi em ve nha, khong co chuyen g xay ra, bi v v chu nhan keu con ma nho o lam rat nhieu viec. No rat mng vui, co viec lam th no se khong gay phien phc. Tuy nhien v la ngi tu hanh, tai san t oi, ma con ma nho nay lai co nhieu lc lng, co than thong, ke don moi th rat nhanh, nen hai ba ngay la don dep xong het, khong co viec lam th no ng i, hoi chu nhan co viec g khac e lam khong. Ong chu khong co viec cho no lam, no lien muon giet chet chu nhan. Bi khong co viec e lam, ma lc lng cua no rat ln, no khong biet phai lam g, nen con ma nho nay ben kiem ong chu e cai nhau, roi muon giet ong. Ong chu chay en a nguc tm a Tang Vng Bo Tat e cau cu. a Tang Vng mi noi vi ong: "Toi a tng noi vi ong roi, pham chat hung ac cua no cha tieu tr xong, ma pham chat lng thien cua no lai qua t. Ong em no ve nuoi, ng nhien se tao phien phc cho mnh." Roi a Tang Vng Bo Tat noi cho ong mot bien phap e co the che ng c con ma nho nay. Ngai noi: "Sau khi ve, ong goi no lai bao no xay mot cai thap cao, moi bc thang va dai va cao." Xay va xong, con quy lai hoi cong viec them, ong chu khong co viec va lai b no uoi giet lan na. uoi en a nguc, a Tang Vng Bo Tat noi: "Ong ve noi vi no moi ngay chay t bc cau thang au tien en b.c thang cao nhat, roi t bc thang cao nhat chay xuong, roi lai t bac thang thap nhat chay len tren, moi ngay ong keu no lam nh vay th no se khong lam phien ong na." Qua that nh vay.

au oc cua chung ta cung y nh vay, bat luan chung ta cho no lam viec g, co viec lam la c, neu nh khong co viec lam th no se ngh lung tung. The nhng au oc cua chung ta rat thong minh, rat co tai nang, neu chung ta dung no lam mot viec nho mon, qua that la ang tiec. Chung ta phai nhan biet gia tr cua chnh mnh, ng lang ph no. a so nhng ngi lam sai, eu bi v tm khong c cong viec ung vi trnh o thong minh cua ho, cho nen cam thay nh b tr ngai, roi mi ra ngoai lam nhng viec pham phap, ch v muon thoa man tai nang hao ong ben trong. Co tai ma khong c dung khien co cam giac nh b ong, chung ta thng noi "anh hung khong co au dung vo" la nh vay. Cho nen sau nay chung ta co c hoi la chon cong viec, phai l.a chon nhng viec co cong hien cho xa hoi. Chung ta t t ngh th nhat nh se tm ra mot con ng. Khong nen qua hap tap, la chon sai lam roi sau o lam nhng ieu vo ngha, ph pham tai nang va lc lng cua chung ta.

[Index News#74]