Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #75


Li Phap Cam Lo
Thanh Hai Vo Thng S
(Nguyen van tieng Anh)

Chung ta phai phuc vu mot cach khong vu li, th moi th se ti. Thien Quoc ti sau khi moi ngi khac eu khai ngo.

Lam viec v hanh phuc cua ke khac hn la cua mnh. Neu tiep tuc con ng o, quy v se thoa man nhieu hn la bat c the nghiem anh sang nao co the cho quy v.

Ch khi nao hoan toan khai ngo, quy v mi nhn thay c mat khoi hai cua van vat trong the gii nay, luc o quy v se ien len, ien mot cach rat la sung sng, ien mot cach rat la quan bnh.


Thanh Hai Vo Thng S
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Khi lam ung, chung ta khong s hai, du cho ca the gii co chong lai chung ta; neu lam sai, chung ta phai xau ho, s hai du la trc mat mot em be.