Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #75


S Phu Khai Th

Nhng Ca Ai Giam Cam Nhan Loai

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Tay Ho, Formosa
Ngay 28 thang 12, 1991
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Ngay no, toi co ke cho quy v mot cau chuyen ve viec chung ta b nhot ni ay, ben ngoai b khoa lai nh the nao, va co cac thien s va ho phap canh gac chung ta, co khong? (ap: Co) Co the quy v se hoi toi, ho dung cach g e nhot chung ta lai. Ho dung tam gii.

Ca ai th nhat, giong nh nguc tu cua chung ta vay, co ba, bon lp ca. Khi toi i Hoa Lien tham cac tu nhan va giang kinh, toi phai qua vai lan ca trc khi gap ho. Ben ngoai b tng, con co giay kem tren cao. Co pham nhan trong toi con b eo xieng, khong the ri phong giam c, noi chi ti chuyen ra khoi may lp ca o. Tuy nhien co mot so tu nhan co the t do i lai, ho co the lam viec, quet nha, trong cay, ti nc, nh the co the t do c mot chut; vai ngi co the i qua vai ca va ra ngoai, cho ti lp tng ngoai cung nhat.

Ngi tu hanh chung ta cung nh the, co ngi a i qua c ba bon lp ca e en canh gii th t, nhng van b bc tng ay chan lai. Ch khi nao hoan toan ra c khoi canh ca chnh, qua khoi bc tng ay th ho mi thc s c t do. Chung ta b nhot trong tam gii nh the o. Roi, chung ta b canh gii th nhat, c goi la the gii A Tu La, giam cam nh vay o.

B Tnh Cam A-Tu-La Troi Buoc

Canh gii A-Tu-La la g? o la ni dung cam tnh va cam giac e troi buoc chung ta. Khong can phai dung sc manh, la mang hay xieng xch. Quy v co biet nhng tnh trang nay khong? No co the la tnh cam gia nam va n, hay ngay ca n va n, nam va nam.

Tnh cam la mot dung cu con kien co hn ca khoa sat va xch xieng. a so chung ta khong the chay thoat khi a b tnh cam troi buoc. Kho cho chung ta la bo khi ma chung ta muon thoat. Phai can mot lc lng v ai, hoac s sam hoi rat ln t noi tam, hoac mot s can am rat nhieu, rat thanh tam cau nguyen, e xin nhng chung sanh khai ngo giup , th ho se cho chung ta mot sc ay len e chung ta co the vt khoi canh gii A-Tu-La.

Bat c ngi nao con b tnh cam rang buoc va con nhieu quan he luyen ai, th biet rang ngi ay van con nam trong trnh o A-Tu-La. Roi tot hn het la chung ta hay ngng khoa trng va hay co nhan thc rang mnh van cha qua khoi ca ai th nhat. V the, t xa en nay ngi ta luon knh trong ngi xuat gia, ho ngh rang t nhat nhng ngi nay a qua c canh gii A-Tu-La, qua c canh ca th nhat.

Cung giong nh nhng pham nhan trong lao tu, co nhng ngi pham nhng toi qua nang, nen b nhot trong can phong chat hep, khong u cho e ng thang day. Co nhng ngi b toi nghiem trong hn, th b xieng xch va khong bao gi ra khoi canh ca th nhat. Vai ngi vt qua c canh ca th nhat, ra ngoai lam c mot t viec trong khuon vien nha tu, tng oi c t do hn. ng nhien nhng ngi b nhot trong nhng can ham nho xu rat ao c c nh nhng ngi ang ben ngoai o, v b nhot trong ham chat hep, ho khong the thay ngay ca mat tri hay nhng ngi khac. Ngay ban be than thuoc cung khong c vao tham, ngay ca luat s cung khong c gap. Ho ang ch chet thi hanh ban an cua ho. Le d nhien, nhng ngi ay nhn nhng ngi c ra khoi canh ca th nhat va t do di chuyen xung quanh, ho rat them muon c nh the.

Tng t, chung ta ngh rang nhng ngi xuat gia a vt qua khoi canh gii tnh cam, khong con b tnh cam rang buoc, nen mi knh trong ho. Neu khong th co g khac nhau au? Neu van cha vt qua c canh gii tnh cam, th cha c ke la ngi xuat gia. o chnh la mot loai khoa.

Ca ai th nhat rat kho qua, nhng mot khi a qua c roi th nhng ca khac qua tng oi de dang hn. Ch khi nao mot toi nhan hanh vi tot, th ngi canh gac mi cho ho di chuyen quanh quan va lam mot t viec. Mot thi gian sau, nhan thay ngi nay lam viec c, ho tin tng ngi ay hn. Anh ta sm thong qua c tang ca th hai mot cach de dang. Neu t cach cua anh tiep tuc phat trien tot ep, anh se c ra ngoai, khong phai ra khoi tu, nhng c phep lam them viec, c nhng ngi canh gac tn nhiem them, khong con b nhot mot cach nghiem ngat, b anh ap hay la ray.

The Gii Nhan Qua - Luat Nhan Qua Kho Thoat

Ca ai th hai chung ta goi la the gii nhan qua. No troi buoc chung ta nh the nao Nhng thien s ni ay tao ra g cho chung ta? Du chung ta a vt qua c canh ca so mot, cac thien nhan a sa soan mot ca ai th hai, e chung ta khong the xong ngay len tren e tan cong ho, gay phien phc, lam roi loan thien cung va huy hoai bau khong kh an lanh cua vu tru. Cho nen co nhieu lp ca khac nhau, e chan chung ta lai va e cho ho quan sat c chung ta. Neu chung ta co the ti Thien Quoc ngay sau khi thang tang ca th nhat, th ho se gap nhieu kho khan. Cho nen, can co mot canh ca khac.

Thi nay, ho dung phng cach g? Ho khong tr chung ta bang nhng nhan qua. Nh the nao o la bat c lam viec g, tot hay xau, cung eu tao ra qua, cho nen chung ta lai phai tr lai. Lam chuyen xau th tr lai chu au kho, lam chuyen tot th c tr lai hng thu; trong luc hng thu th co the lam chuyen xau, cang hng thu th cang de ri vao cam bay. Khi hoan canh tr nen xau th chung ta au kho hay bc boi, va cang lam nhng chuyen xau hn. Cho nen bat c hoan canh nao cung bat li cho chung ta, ay la nhng cam bay!

Chung ta a tao ra hoan canh nay v chung ta xau. Trc kia, cac thien nhan, thien s va thien than a cam thng cho hoan canh cham lut va au n cua chung ta sau khi chung ta b ay xuong tran, nen ho a tha vi Thng e: "Hay e chung con en day do ho tr lai, hay t ra cung giam thieu nhng au kho cua ho." Khi Thng e au tien uoi Adam va Eva xuong ay, Ngai co y muon e cho ho kho au! Ho phai lam viec vat va e kiem u sinh nhai. Trong Kinh Thanh co noi: "Phai o mo hoi mi co banh m e an." Thng e a "gia an" cho ho.

Trai qua mot thi gian dai, con chau cua ho khong pham toi g, va ch co to tong cua ho lam nhng chuyen ac, cac thien s va thien nhan a thng yeu ho, khong n tam ng trc nhng au kho cua the nhan, nen a xin vi Thng e: "Xin cho chung con xuong giup ho. Ho a ngoan ngoan, ho ch la hang con chau, khong con ac tam na. Nhng ngi co toi la to tong cua ho; xin cho ho mot c hoi..." Thng e rat t bi nen noi: "c roi!"

Cac v thien s xuong day chung ta rat nhieu than thong, giup cho chung ta nhng cach phat trien cuoc song - cach che tao ra nhng may moc tot, giup cho i song thoai mai hn, bt kho au hn. Co nhng khoa hoc gia t the gii tren cao xuong ay day chung ta nhng khoa hoc ky thuat tan tien, o la nhng b mat cua vu tru. Khong ng chung ta mi hoc c mot na, th muon hoc het. Trc khi chung ta hoc xong th tnh xau va long tham lam a noi day. Chung ta kieu hanh la a lam c nhieu viec. Ngh rang co the ngang hang vi thien s, ep cac thien s phai day tat ca cho chung ta.

Thien s noi: "Cac v hay thong tha! Hay tap trung vao lam viec nay trc va cho chung toi xem quy v lam ra sao. Nhng viec khac ch co the c dung khi ao c va tr tue cua quy v phat trien. Cha ti luc ma. Chung toi khong the day cho quy v nhng than thong toi thng cua nhng canh gii cao nhat bay gi c."

Nhng roi ho van c ep buoc va doa nat cac thien nhan: "Bay gi chung toi a biet x dung nhieu th! Chung toi co the che tao ra tat ca loai vu kh, va than thong nao chung toi cung a co. Neu quy v khong cho them, chung toi se cp." Cung giong nh nhng ngi i hoc vo, hoc xong th lai muon anh lai thay, v ho ch la ngi mi hoc, ngh rang mnh co u sc manh e thach thc cac v thay cua ho.

Cac thien s ng nhien t choi: "Khong c! Van cha c! Nhng ai than thong va tr hue cao ca, phai i oi vi tinh than nhieu ao c, neu khong, quy v se lam chuyen xau, hoac se khong the x dung c than thong o." Ho khong nghe va quyet nh i cp lay. Vu kh a chuan b het sang va xong len tren e doa nat nhng ngi ay. Ho that s a thanh cong trong viec len tren o, roi cac v ho phap cua vu tru a phan ng, dung nhng than thong va vu kh manh me hn e huy diet vu kh cua chung ta, sau o em loai ngi cua chung ta tr ve nguyen quoc. Nhng co nhng ngi khong ve c, chet lai tren ay. Cau chuyen ai khai la vay.

T o ch Phat Bo Tat khong con tn nhiem chung ta, khong con ban than thong cho chung ta na. Tuy nhien nhng than thong ma chung ta a hoc t kiep trc th khong b huy diet, cho nen co nhng ngi dau vet con gi lai trong vai ngi chung ta. V the cho nen co nhng ngi tuy khong co hoc, nhng ot nhien lai co the mua tay mua chan, ve bua ve chu, ay la nhng an tng con e lai t kiep trc. Con co nhng ngi che tao bom nguyen t, bom en, bom trang..., ho eu la nhng ngi xau ca. (S Phu cung moi ngi ci)

Thien s sau khi huy diet nhng vu kh vu tru cua chung ta, bat chung ta nhot lai ni ay. Ho dung cach g ma co the nhot chung ta c? Khong can phai dung xieng xch, cung khong can dung nhng than thong bnh thng, bi v nhng ieu ay chung ta a hoc roi, co the pha v va thoat chay. Cho nen ho mi dung nhu thang cng - dung tnh cam, dung nhan qua, tao thanh mot th phap luat nhan qua, khien cho chung ta t sanh t diet, ho khong can phai lam g vi chung ta. That qua vi dieu! Cho du quy v lam tot, lam xau, eu phai luan hoi tr lai. That la hay! Cho nen t ay chung ta b troi buoc cho en bay gi, khong bao gi thoat ra noi, du co co gang en au cung khong vt len noi.

Cung giong nh canh ca chnh cua mot nha tu, quy v ch co the ra bang cach i qua ca nay. ao ham hay lam cach khac, sm hay muon quy v cung se b canh sat bat tr lai. Mot khi a b bat lai th roi toi cang nang them va cang b nhot chat che hn. Cho nen nhieu ngi a khong at c giai thoat, t tu thien mot mnh. Ho muon ao mot ng ham hay lam mot cai lo tren tng, nhng ch dan ti nhng hau qua nghiem trong hn. Chung ta noi ho b ma nhap. Cho nen luat nhan qua la mot th xch xieng, mot th khoa hoac ca, nhot chung ta ay, chuyen la nh the! Cac thien s a thiet ke ra, neu khong lam sao ho co the nhot chung ta ni ay?

O! Trc ay than thong cua chung ta rat quang ai, t ni ay chung ta co the i en Thuy tinh, Hoa tinh, hoac en mat tri, trong vai phut ma thoi. Vu kh rat li hai, than thong rat quang ai, khong ai co the ngan can c chung ta. Chung ta co ai tr hue, ma ch dung e lam chuyen xau. Luc o con ngi hay con da man, khong co ao c, nhng khi ngi ta day ao c lai khong chu nghe.

Rat co the luc o thien s ngh rang con ngi cua chung ta cung lng thien nh ho vay, cho nen khong chu y ve phng dien ao c, khong day do con ngi gi ngu gii, va Tam An trc khi hanh thien, ma ch day ho thien ma thoi, an tht cung khong sao, khong noi en gii luat, cho nen con ngi khong phat trien ve kha canh ao c va long khoan dung. Neu mot ngi khong co ao c ma lai nam gi mot a v cao trong xa hoi, th quyen lc cang cao se cang phng hai en moi ngi.

Trc ay nhng v thien s a pham mot loi lam la bo qua viec phat trien ao c cua chung ta, va ch chu trong en kha canh vat chat. Ho thay con ngi cua chung ta au kho, suot ngay o mo hoi nc mat van khong u an, trong hoa qua ma khong biet cach x dung phan bon, khong biet i song van minh, cho nen lam ieu g cung khong co ket qua tot. Bi v Thng e a giam ham ho bang cach "phai o mo hoi mi co the co banh m an," Ngai khong noi chung ta xuong ay e danh dum ieu g va e vao ngan hang! Ngai ch noi rang "Ch u an e song." Dau sao luc o cung khong co ngan hang, Ngai khong ngh ti viec o! Ngai noi chung ta u dung la tot roi. Thng e cung rat thanh liem, Ngai khong ngh en ngan hang, khong ngh vay mn. Loai he thong nay khong hien hu.

Cho nen cac v thien nhan nhn thay con ngi au kho nh the, ho ch lo en phng dien vat chat, quen mat rang ao c mi quan trong. Neu khong co ao c, vat chat cang nhieu ch cang te ma thoi. T mnh khong biet gi gn, khong biet bao ve s giau co cua mnh, cung khong biet chia xe cho ngi khac. Co quyen lc, co tai san th li dung chung e lam nhng chuyen xau.

Neu quy v xem truyen hnh, oc bao ch, hay oc sach, quy v co the thay rang lch s cua chung ta ay nhng v quan ln oi bai. Ho boc lot dan lanh va cp cua lam giau. a v cang cao lai cang te hai. That ra, tat ca eu te hai ca. Neu nh nhng ngi ay khong lam quan, ma ch lam mot ngi nong phu ngheo kho, th ho khong co c hoi e lam chuyen xau. Nhieu nhat ho ch lam vai chuyen lat vat nh la gat mot mieng at cua ngi lang gieng, hoac kiem them mot chut tien qua nhng viec buon ban bat chanh ma thoi. Nhng v la quan, ho se gat rat nhieu ngi. Chc cang ln th cang doa nat nhieu ngi. Cho nen neu khong co ao c, lam quan cang cao cang nguy hiem.

Cung vay, khong ai day to tien chung ta ve ao c. Nhng thien s th rat lng thien, rat t bi, ho von a co ao c san roi, ho khong ngh en chung ta ni ay thieu thon th nay; Thng e ay chung ta xuong ay nhat nh co ly do, v ao c cua chung ta khong u. Neu khong, chung ta a co u t cach e song tren o roi! Ch v pham chat khong u tot nen mi xuong, cung giong nh hoc sinh b lai lp vay.

Cac v thien s thay chung ta thieu thon ve phng dien vat chat, ho toi nghiep chung ta nen voi xuong ay giup , cung giong nh chung ta i cu tr vay. Chung ta en Phi Luat Tan cu tr, cung la giup san soc ve phng dien vat chat cho ho trc, v s ho chet oi. Cho nen chung ta en Phi Luat Tan, hoac Au Lac, hoac ai Luc e cu tr, chung ta khong noi en nhng chuyen khac. Toi a nhac nh cho ho: "Nhng tr giup ve vat chat nay ch la tam thi ma thoi. t nhat cham soc tinh than cua ho, day cho ho tm Thng e ben trong giup , nh the mi co the vnh vien vt qua c au kho. Ngoai ra, hay khuyen ho lam ngi lng thien, co gang an chay v.v... Hay gii thieu mot vai giao ly cho ho e giup ho hieu biet."

Neu khong, ho ngh rang em cm, em gao, em tien en la u roi; ieu nay co the tot trong mot hai thang, nhng ch cu c cai the xac cua con ngi. Chung ta co the co than xac nay hom nay, nhng co the ngay mai se mat; no khong the c gi mai mai. Khi chung ta giup ngi khac, san soc than the cua ho khong phai la ieu quan trong, bi v than the nay rat vo thng. No co the mat i trong mot tai nan xe hi ngay mai, hay trong mot tran ong at hoac b nc lut cuon troi i. Ve chuyen cu tr, chung ta khong cam thay co ieu g ang kieu ngao, giup mot than xac trong mot, hai thang cung khong co g ang ke.

Sau nay neu ho chet i, khi tr lai ho van chu nhng au kho giong vay. Neu nh ay tranh c nc lut, khi en kia lai b la chay, hoac khi sinh ra lai b nan la chay v.v... Khong co g chac chan ca! Cho nen noi cho ho nghe ve phng phap giai thoat, day cho ho an chay, hoac co gang sam hoi, co gang cau Thng e giup , rat co the cuoc i sau tr lai gap c Minh S, ieu o mi that s la cu nan. Neu khong cu mot lan roi, ngay mai lai gap tai nan khac, ai co the bao am la sau nay khong con b nan nc lut na? Hoac khong con b ong at, khong con b nui la bung no?

Luc o lan au tien thien s giao tiep vi ngi i, ho khong ngh ngi nhieu, cung giong nh ngi xuat gia cua chung ta, khi i cu tr cung khong ngh g nhieu. Thng e tren thien ng uong ru nho, an uong tiec tung, khong ngh ngi g nhieu! Bi ngi the gian au kho la chuyen cua ho, Thng e khong au kho, Ngai khong biet! Cho nen quy v nhn thay nhng ngi tng oi co tien, ho khong thong cam nhng ngi ngheo kho. S that khong phai la ho hung ac hay ban tien, ma ho khong biet rang nhng s ngheo ay co g au kho e cu. V neu ban than cua chung ta khong b benh, chung ta se khong the nao hieu c nhng au kho cua nhng ngi khac b benh, cung giong nh ngi ta noi rang neu khong co con th khong biet noi kho tam cua cha me, that s la nh the.

Ngay ca toi cung vay, co nhng luc b benh, toi mi ngh en nhng au kho cua cac benh nhan khac. Khi mac benh, toi cung khong cau cho mnh sm khoi benh, v toi ngh rang neu ban than mnh khoe lai, toi se quen mat nhng au kho cua nhng ngi benh khac, cho nen nh the nao cung c, toi khong cau cho khoi benh. Neu co cau th toi se cau Thng e nh the nay: "Neu co the, hay cho con benh gium cho ngi khac, neu nh benh cua con hoac noi au kho cua con co the oi thanh niem vui cho ngi khac."

Cho nen nhng v thien s xuong ay day cho chung ta mot so than thong, chung ta lien bat au bien thanh tam hung ac, va long da man cung noi day, luc o khong con kp khong che na! V chung ta khong boi dng ao c, ho ch chung ta day than thong, khong day ao c cung mot luc, cho nen bay gi th khong kp na. Chung ta a co than thong, a co lc lng, bay gi khong kp e boi dng ao c na, cho nen thien s mi dung nhng phng phap nay e buoc troi chung ta.

Co the quy v se hoi toi: "Ca ai th nhat la tnh cam, ca ai th nh la nhan qua, nh vay la u roi, tai sao lai co ca ai th ba Sao lai con co the gii th t?" La e an toan! Quy v xem, cung giong nh nha tu vay, a co xieng xch, va co nhieu lp ca ben trong cung co, ben tren co li sat, ben ngoai lai con co tng, co canh sat, ho cung con can mot he thong e bat ngi ao thoat tr lai ngay tc khac. Cung giong nh nhng bc tng c gan ien, quy v treo len o th se b ien giat rt xuong, cung chang can phai i bat quy v, v du la nh the. Ngoai ra con co ra-a hoac nhng he thong bao ong, quy v va mi treo ra la chuong reo len e moi ngi eu biet ca.

Khong Thoat Khoi Tam Gii Trc Khi Dep Bo Nga Chap

Cung vay, con ngi a cau chung ta b nhot trong hai canh ca, nh the cung a u au kho lam roi, khong con chay thoat na, nhng van con co ca ai th ba Ca ai th ba la g vay? Neu nh co ngi thong minh, ho biet lam chuyen xau th se gat hai ket qua xau, lam chuyen tot th c hng tot, ho khong lam tot, cung chang lam xau, khi len en the gii th ba th lam sao? Neu the gii th ba khong co nhng he thong ngan chan khac th ho se i thang len en thien nh.

Khong lam viec ac, cung khong lam viec thien, tam cua chung ta cha chac la lng thien, ma co the chung ta a co ke hoach rat chu ao, biet rang lam the nay se b ket, lam the no cung se b ket. Khong can ca tnh cam. Chung ta i khi len c tren o hay tnh sau. Tren o co thien n rat ep, tai sao lai e tnh cam ni ay e roi b ket. Quyet nh t nay chung ta se khong can co tnh cam, viec xau khong lam va viec thien cung khong lam, e xem co the vt ra c khong. Cung khong vt ra c! V thien nhan a ngh ky het roi. Ho thong minh hn chung ta, hoac ho s chung ta, bi v chung ta qua li hai.

Cho nen vt c the gii th hai, con co the gii th ba. The gii th ba lay g e co the nhot ngi c? a khong co cam tnh, khong lam tot lai cung khong lam xau, con co g e co the nhot chung ta c va co the khong che chung ta c? The gii th ba la g? Quy v co nh khong? La nang lc cua Tao Hoa. Pham Thien la Tao Hoa trong tam gii. Cho nen chung ta co nhan thc c Tao Hoa, th cung ch la the gii th ba ma thoi. a so con ngi chung ta nhan thc c nang lc cua Tao Hoa, o tc la Pham Thien.

Tai sao thien nhan cho chung ta nang lc cua Tao Hoa ma chung ta con b troi buoc vay Bi v chung ta en ni o ma con nga chap. Chung ta con nhac nh mnh ng lam ieu tot, ng lam ieu xau. Con co nang lc, tr thong minh va y ch e khong che ban than mnh th con co nga chap. Neu nh co nang lc va than thong th co the tao ra mot so th g o. Oi, lai cang kieu ngao, tuy s kieu ngao nay tao nha hn, nhng chang qua cung la s kieu ngao ma thoi.

"o hay qua, hien gi toi co the lam th, toi co the anh an, co the ve tranh, viec g toi cung co the lam c, co rat nhieu kha nang a xuat hien." Cang xuat hien nhieu th cang kieu ngao V van con trong tam gii, khong the kem che nga chap, khong trau doi ao c, hang ngay khong dm cai nga chap xuong, khong hoc hoi long khiem nhng. Chung ta cang c nhieu, cang sang tao nhieu, th chung ta cang kieu ngao, cho nen chung ta se b ket ni o.

Hoac chung ta cang thong minh, cang co tai, chung ta cang kieu ngao hn. "Toi gioi hn anh, anh noi thua toi. Toi tot nghiep ra trng, anh khong tot nghiep. Toi co the lam cai nay, anh khong biet lam...", th du nh vay. Hoac la: "Toi co long sam hoi, anh khong co. Nghe noi S Phu rat thch ngi co long sam hoi, anh xem toi co long sam hoi, that la tot!" Ngay ca long sam hoi cung khien cho chung ta kieu ngao, quy v co the tng tng c khong? Bat c cai g chung ta co the tao ra c cung khien chung ta kieu ngao, cho nen rat kho, rat kho vt c the gii th ba. Cho nen moi ngi eu b luan hoi trong tam gii, roi cho rang mnh that tai gioi, that v ai.

Con ngi co long khiem nhng th noi: "o, toi rat khiem nhng, toi khiem nhng hn ho. Ai co the khiem nhng hn toi" Ngi c tiep xuc gan vi S Phu cam thay ho la ngi gioi. "A, S Phu tin cay toi, toi nhat nh co ieu g ac biet." Ngi khong c tiep xuc gan vi S Phu th t an ui lay mnh: "A, nhng ngi c tiep xuc gan vi S Phu eu la ma (S Phu va moi ngi ci). Toi khong co nhieu benh nh vay, cho nen S Phu khong goi lai gan Ngai." (S Phu va moi ngi ci)

Nhng thien nhan o that la cao sieu. Toi rat phuc, rat phuc. ay la cach duy nhat e khong che nhan sinh, v chung ta qua sc thong minh, phai khong? Cai g cung biet lam, con co the mo xuong ay bien na, sieu vt khong gian, ngay ca Hoa tinh cung a ti. Ngay ca mat trang chung ta cung khong tha, ch con thieu co mat tri v nong qua, (S Phu va moi ngi ci) nen chung ta khong dam en gan. Neu khong th chang bao lau, mat tri cung phai run ray phat lanh, v s chung ta en lay trom nhiet lng mang ve (S Phu va moi ngi ci), e ho chet cong o (S Phu va moi ngi ci). Hien nay chung ta a bat au lay trom nhiet lng cua ho roi, co phai vay khong? (ong tu ap: Nang lng mat tri) Chung ta muon lam cai nay, muon lam cai no, nen mat tri a phat lanh roi.

Oi, that ang s! Ai co the ngan can c chung ta Ngay ca chung ta cung t sat hai lan nhau, chung ta con s ai na? Quoc gia nay muon chem giet quoc gia kia, ngi nay muon giet ngi khac, tao ra mot bau khong kh tranh chap mot mat mot con, tranh danh nhau moi ngay eu xay ra. oi vi ong loai cua chnh mnh, chung ta cung khong co s thong cam, nh the chung ta con s ai na? Con nhng thien nhan, chung ta lai nhn khong thay, ho khong co quan he vi chung ta, nen chung ta muon cp la cp. Cho nen he thong trong tam gii e nhot chung ta ni ay that la bat kha t ngh, quang ai hn bat c than thong nao. Neu khong th than thong ma chung ta hoc c t trc, ba mi ai chung ta cung co the xong qua, huong chi ch co ba gii thoi. Trc ay chung ta a tng pha tan tang bao ve cua tinh cau e xong len tren.

Moi mot tinh cau von la eu co mot bc tng ngan cach, neu nh khong biet cach pha th khong the pha c. Nhng thien nhan dai kh, lai day chung ta cach hoa giai t trng, ng nhien chung ta pha xuyen qua, neu khong th khong the nao chung ta xam nhap vao c. Giong nh moi quoc gia eu co bien gii, hai quan va canh sat cua ho, neu quy v muon vao nc cua ho eu phai co giay thong hanh g o, th mi co the lai o mot thi gian ngan.

ang le ho khong muon anh a cau cua chung ta mot cach tham hai nh vay. Ch v muon tieu huy nhng vu kh qua li hai cua chung ta, nen ho phai dung mot lc lng rat ln, khong nhng anh hng en tinh cau cua chung ta, ma con anh hng en nhng tinh cau xung quanh hoac cung quy ao. Co mot so tinh cau v vay ma cac cay coi eu bien mat, va khong co ngi o, ngay ca mat at khong the trong trot c, ma con rat nguy hiem v khong co khong kh, khong co tang bao ho. Con ngi neu song o se chet, nen ho can phai ao lo di mat at e , cay co va hoa eu phai don xuong di mat at. Nha cung phai xay di at, tren mat con phai xay cai nap ay. Muon i ra ngoai chi th phai m nhanh ca va chay vao a bay (UFO). Khi ve th lai chay t a bay (UFO) vao nha, ch khong the ung cham vi khong kh c, neu khong th se b chet. Bau khong kh ni o bien thanh rat oc, co the hai ca ngi lan cay.

Th du nh chung ta thng nghe noi kh the nao o co the giet ngi, nh hi ot (gaz) chang han, neu chung ta khong can than se b chet ngat. Nhng tinh cau o b anh hng en mc tao ra bau khong kh ben ngoai thanh rat oc, cho nen khong the song c. ng nhien may ngan nam sau t t se bien oi tot hn, nhng van cha hoan toan tot lai c. Cho nen chung ta khong the noi rang moi ngi hoac la a cau cua chung ta lam viec g xau, t chung ta phai ganh chu nhan qua la c roi, oi khi no con anh hng en ngi khac na.

Luc o chung ta i tan cong may tinh cau khac va t nhien la ho se phan ng. Du Phat Bo Tat co bao ho khong nen lam vay, nhng o la phan ng t nhien cua ho, tao thanh nhan qua, ve sau chnh ho phai tra. That la chuyen rat phien phc.

The Gii Th T - Vong ai An Toan Bao Ve Tnh o

Con the gii th t la vong ai an toan cuoi cung. Giong nh nhng nha tu nhot pham nhan cua chung ta vay, pham nhan a c chut t t do, hoc thong minh roi, be ngoai to ra co tien bo, nhng khong the tha ho tren ng pho c. Ho van con la pham nhan, ho cha tra xong ban an hay thi gian giam cam cua ho. Qua t do, ho co the se lam phien va phan loan. Cho nen ben ngoai van con bc tng ngan chan. Ho co the i qua lai, qua may lan ca, canh sat cung khong quan thuc ho nhieu, the nhng buoi toi ho van phai ve phong giam e ngu, khong e cho ho ra ngoai lam chuyen xau, bi v cha biet trong tam ho nh the nao. Be ngoai th tot, noi tam that van cha biet ra sao, cho nen van con tng vach ben ngoai e ngan chan.

Tng t nh the, chung ta en c the gii th ba a tng oi lng thien, gia s la nh vay. Th du nh khong con cam tnh rang buoc, co kha nang kiem che ban than, co tr hue, co bien tai, va con co nang lc cua Tao Hoa. The nhng khong biet trong tham tam chung ta a co u ao c cha? a co the at ti canh gii vo nga cha? Cho nen khong the e chung ta chay loan len tren o roi hoc ba bai, hoc xong lai quay tr lai anh ngi th luc o phai lam sao ay? Hoac giong nh luc trc, lai i anh nhng thien nhan tren o. Cho nen ch co ba tang van cha u an toan.

The gii th t a cho chung ta t do, neu khong co nhan qua th sau nay cang c t do na, cang co nang lc, co tr hue, nhng van con phai chu ng khao nghiem, e coi noi tam cua chung ta ra sao Cho nen cang len cao cang co khao nghiem. Tri i! Phat Bo Tat khong dam tin cay chung ta na. L neu chung ta tan cong ngoi v cua cac ngai bang sung va dao th sao? (S Phu va moi ngi ci) Uy hiep Quan The Am Bo Tat hoac chay en Phat Thch Ca Mau Ni bat ong au hang: "Ong goi tat ca e t cua ong en ay! (S Phu va moi ngi ci). Bao moi ngi eu phai nghe ta!" Sau o Phat Thch Ca Mau Ni cung b ngi cua chung ta giam sat, nh vay c Phat con dam lam g na! Roi thien nhan cung phai au hang luon. Tnh trang nh vay khong biet se bien thanh g na?

Cho nen the gii th t mi rong ln, toi en nh vay, rat dai va rat kho vt qua, v o la vong ai an toan cuoi cung e bao ve canh gii ben tren. Khi len c canh gii th ba, chung ta a rat gioi, lai thong minh, co than thong, lai con biet phat minh nhieu th, khong b cam tnh rang buoc. Oi chao! Y lc rat manh, lc lng bat kha t ngh. Neu chung ta co lam loan, Phat Bo Tat cung kho x vi chung ta, khong the ngan can c na.

Cho nen the gii th t la kho vt qua nhat, khong co Minh S du dat th chung ta khong the nao i qua c! Chung ta co the chay len chay xuong trong the gii th ba va th t, cung co the luon ni o cung khong thanh van e. Chung ta co the bay qua bay lai, mot van sau ngan cai mat tri e chung ta chieu, ch vay thoi, cai g cung khong co na, i lai nh the nao cung c, duy ch co mot ieu la khong bay len tren c. Con ng o khong lo ra e chung ta nhn thay c. Ch khi nao co Minh S ch dat mi len c. Cung giong nh co mot so mat hieu nao o hoac co mot canh ca b mat, ch co mot hoac hai ngi biet ma thoi. He thong quoc phong cung nh vay, co phai khong? Co mot so mat ma, ch co mot so ngi cua bo quoc phong mi c biet, cac ngi khac eu khong biet, v s gian iep va ke ch biet th ho se gap rac roi.

Bay gi quy v a hieu c tai sao lai co bon canh gii cha Chuyen nay rat hp ly ma! (Moi ngi ap: Da, phai) Chang co g la than b ca, khoi can ng o ma oan mo. Toi noi nh vay co ung khong? Tai sao lai nh vay? S that la nh vay ma! Bay gi quy v a hieu tai sao cha? Co con hoai nghi g na khong? (Moi ngi ap: Khong).