Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #76


Nang Cao Tam Thc

e ap ng hang ngan li yeu cau nhiet tam cua cac e t, Su Tap Cac Ban Nhac Cua Ngai Thanh Hai Vo Thng S a c phat hanh!

"Chung ta co the hat nhng bai ca hien dang cho Thng e va cung luc co the vui hng chnh mnh. Thng e khong phai nhat nheo va vo nghe thuat. Cho nen chung ta co the va tu thien va hng thu cuoc i cung mot luc".

"Toi viet nhng ban nhac nay v quy v thch nhay mua. Trong trng hp quy v phai nhay, th hay nhay vi Thng e".

Theo s yeu cau c ao cua moi ngi, "Su Tap Nhng Bai Ca Cua Ngai Thanh Hai Vo Thng S" a c phat hanh.

Bay gi quy v co the ca mot ban nhac cho chnh mnh hay cho nhng ngi than va be ban e cho ho biet rang chung ta la nhng ngi tu hanh nhng khong qua nghiem trang nh ho nhan nh ve chung ta, va chung ta thc s rat sung sng va nhat nh la khong nham chan khi chung ta theo Ngai Thanh Hai Vo Thng S tu hanh. Khi quy v hat nhng ieu nhac, nhay mua du dang uyen chuyen, quy v se nh rang Thng e thng yeu quy v rat nhieu.

Thanh Hai Vo Thng S Co The a Linh Hon Ban en Tham Nen Thi Van Au Lac

An ban ac biet cua nhng cuon bang thau hnh "Nhng Vet Tien Than -- I, II va III" vi phu e tieng Trung Hoa a c pho bien. Nhng ngi c ao c thay net ep cua thi van Au Lac a c gia an! Bay gi quy v co the vui hng ieu ngam th my mieu cua ngai Thanh Hai Vo Thng S; qua li phien dch, quy v cung co the c a vao the gii nghe thuat tuyet vi cua nhng van th do ngai Thanh Hai Vo Thng S sang tac bang tieng Au Lac. (Co phu e tieng Anh)

Nang Cao Tam Thc

Nhng Bang Thau Hnh Mi Nhat Cua Thanh Hai Vo Thng S

B Quyet Khong Tr Tam Vien Y Ma
Cong tu tai ao Trang Tay Ho, Formosa.
Ngay 5 thang 6, 1994

Than Thong La The Gii Ao Tng
Cong tu tai ao Trang Tay Ho, Formosa.
Ngay 9 thang 7, 1995

Phng Phap Gi Cho Gia nh am Am
Cong tu tai Tay Ho, Formosa.
Ngay 8 thang 10, 1995

Nhng Bang Thau Am Mi Nhat Cua Thanh Hai Vo Thng S

Bo Bang ac Biet

Nhng Vet Tien Than
Ngay 23 thang 2, 1996 & Ngay 1 thang 3, 1996

ng Vao Tnh S
Ngay 1 thang 3, 1996

E60 --

Nen Than Dung Sc Thong Minh
Cong tu tai Los Angeles, U.S. A.
Ngay 14 thang 3, 1996

Thc Hien Vai Tro Cua i Song
Cong tu tai Los Angeles, U. S. A.
Ngay 15 thang 3, 1996

Thng Yeu Thng e Se Bnh Lang The Gii
Cong tu tai Munich, Germany

[Index News#76]