Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #76


Chyen Co That

Hoang T ien Toan Ban Qua Sang

S huynh Ngo Quoc Phong, ke
T Thai, ban tin Thanh Hai Vo Thng S, ghi chep
Do Alistair Conwell, Uc ai Li, viet tieng Anh

Ngo s huynh rat thch ve nganh ien t t khi tot nghiep ai hoc. Tuy cong ty ien toan nho ma anh thanh lap chung vi ngi ban co li, nhng lai oi hoi ni anh ve the xac lan tinh than. Nhng dch vu ma cong ty cua anh cung ng cho khach hang thng co ngha la anh phai bo viec hanh thien moi ngay. Anh khong the duy tr i song qua met nhoc, cho nen mot ngay no anh t hoi: "Toi co can phai song nh vay chang?" Giai phap ong ca tiem that khong de cho anh thi hanh, tuy nhien anh tin rang ieu nay la ung.

Ngau nhien, khi Ngo s huynh va quay lng ri ky nghe ien t, th v anh a quyet nh au t vao mot xe ban hang rong tren ng pho ma ch va mua. Phan ng tc thi cua anh la vo cung kinh ngac v anh co quan niem rang ban hang rong tren ng la mot viec lam thap kem va ha pham cach xa hoi cua anh va gia nh anh. May man thay, thien Quan Am (ma bay gi anh a co nhieu th gi hn t khi ban ca tiem ban may ien toan) a la mot s kien can ban cho Ngo s huynh nuot c s kieu ngao cua mnh xuong. Mac du anh van con phat hien rang ieu nay con au n hn ong ca tiem ien toan cua anh.

Co nhng luc anh ban hang ngoai ng di tri ma, va co mot lan, anh b t het khi nc ma ong lai tren tam bat phu tren xe trut xuong. Neu nh vi tnh tnh ngay xa th anh a noi gian, nhng bay gi anh ch nhn v roi ca hai cung bat ci vi nhau nh tre th Co nhng lan anh gap lai nhng ban ong nghiep trong nganh ien toan ngay trc, ho rat ngac nhien nhn thay anh ban hang rong ben le ng. Mac vi nhng kho khan, Ngo s huynh t t vt qua moi tien kien ve mnh.

Hoan toan chap nhan nghe mi la mot ngi ban hang rong, Ngo s huynh a kham pha ra la anh van con "nghiep ien toan" phai tra v anh c c cac ong nghiep cu mi tr ve day trong ky nghe ien toan. Cuoi cung anh a chap nhan quay ve, nhng sau khi a hoc hoi c mot vai bai hoc gia tr ve viec chap vao nghe nghiep va hnh anh cua mnh. Neu khong hoc nhng bai hoc nay, anh khong bao gi vui hng cuoc song cua mot ngi ban hang rong.

Bai hoc quan trong ve nga chap Ngo s huynh cung c hoc hoi khi anh lam viec tai cac Trung Tam thien. Anh a ngo c la ch khi nao anh buong bo c nhng tien kien th mi thc s nhan c lc lng cua S Phu. Bay gi anh mi hieu rang noi hoan toan tin tng vao S Phu th de, nhng hanh ong lai kho. Bat c khi nao anh at niem tin cua mnh vao hanh ong, bang cach hoan toan tap trung vao cong viec, Ngo s huynh kham pha ra rang anh co the lam viec lau dai hn. Trai lai, khi nao anh vien c e bo ngang cong viec, th du nh i thien, hay li bieng, hay ngay ca lam nhng viec khong can thiet, th viec se khong bao gi c troi chay.

Mot bai hoc ma Ngo su huynh khong bao gi quen la khi anh c mot hp ong sanh li nhuan vi mot cong ty au t nhu lieu ien toan. Cong viec bat au troi chay va moi s eu theo ung nh d lieu. Nhng c na ng, khi a thay dau hieu sap xong, anh bat au khoe khoang vi ban be ve nhng g anh lam. Khong lau sau o, cong ty au t nay b xup o. Nhng li tr hue cua S Phu a xuat hien en vi anh. Ngi ta con can phai chng minh them g na ve s vo thng cua cuoc i nay. May man thay, Ngo s huynh khong b mat tien bac g ca ma ngc lai anh a gat hai c mot bai hoc quan trong khac trong cuoc i cua anh. Thay oi nghe nghiep hai lan, Ngo s huynh tin rang S Phu oan chac rang c hoi e hoc hoi luon co e chung ta co the t t ci bo si giay xch ma a so chung ta ang b troi cot. Bay gi anh a hieu s tien bo ve tam linh cua chung ta tuy thuoc vao viec on nhan nhng c hoi hoc hoi nay e ch1ng ta co the can am chap nhan bat c hoan canh nao mnh ang song.

[Index News#76]