Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #78


Li Cua S Phu

Dung tai nang lam tron nhiem vu tai the!

Thanh Hai Vo Thng S khai th trong buoi cong tu tai Los Angeles, Hoa Ky
Ngay 13 thang 3, 1996 (Nguyen van tieng Anh)

ieu nay ng dung cho moi ngi. oi khi chung ta xuong ay va Thng e cho chung ta rat nhieu "trang cu", ke ca nhng nhng net ep, sc khoe cng trang, thong minh ngoai hang, nhieu tai nang e chung ta t bao ve mnh tai the gii nay, va e hoan tat cong viec trong mot ng loi hoan my hn; v Ngai biet rang lam viec rat kho, rat kho ong mot vai tro hoan hao tren san khau vu tru nay.

Cho nen, chung ta c phep em theo mnh nhng g ma Thng e ngh la thch hp hay quy v ngh la can thiet cho cong viec tai the. Nhng roi, nhng trang cu nay, nh tai nang, ve ep, s thong minh, sc manh van nang v.v... cung co phan ng. Chung se cho quy v nhng cam giac rong tuech; va se cho quy v nhng quyen uy e chinh phuc moi ngi va thu hut s chu y, tnh thng, s ngng mo, knh trong cua ho ve quy v. Nhng ieu nay la tieu iem. Quy v ch nen gay chu y cho ngi khac e giup ho giai thoat va y thc cao hn, khong phai v quyen li cua quy v, khong phai e quy v thoa man s ham thch cua mnh la co nhieu co quanh quy v, nhieu ong th lay quy v ch v quy v cam thay de chu nh the.

o cung la van e. Moi trang cu eu co hai mat. Neu quy v kheo dung, no se phuc vu quy v hu hieu. Nhieu ngi xuong ay lam mot vai viec; nhng roi, khong may ai tr lai, v rat kho tr ve mot khi a xuong ay. V the can co mot v Minh S xuong ay ong hanh vi quy v, noi cho quy v biet "Quy v phai lam ieu o, khong lam ieu nay, neu quy v muon tr ve nha. Quy v phai tranh xa nhng cam bay cua the gii nay, th quy v se sm tr ve, v.v..." Nhng khi chung ta xuong the gii nay, c trang b vi tat ca tai nang, s thong minh, ve ep, sc khoe, s may man, tien bac, u th het, chung ta qua tien nghi. Chung ta khong con nh nhng an ien nay t au en. Chung ta ngh rang no thuoc ve ca tnh, tai nang, ve ep, s thong minh va may man cua chung ta ma chung ta co tat ca nhng g chung ta co. Khong phai vay. e oi lay nhng ieu nay, chung ta phai lam viec. Chung ta phai giup moi ngi. Chung ta phai dung nhng trang cu cua mnh, nhng thiet b cua mnh cho muc tieu cua vu tru. Neu khong, chung ta se ri rt nhieu hn mnh tng tng, sau khi dung het nhng an ien cua vu tru.

V the nhieu v vua, hoang hau va tat ca, eu cam thay kinh hoang. Ho i xuong nhng tang y thc rat thap. Khi ho con quyen the, ho co tat ca, moi ngi quy lay ho theo moi ieu c muon cua ho. Roi, rat kho cho ho bc ra khoi cam bay xa hoa nay va co gang phuc vu nhan loai vi quyen uy va a v cua ho. Khi mot ong vua c ban cho moi s giau sang, quyen lc, kha nang va nhieu ngi tr giup nay, muc tieu la ong co the x dung chung e hu ch cho quoc gia cung nh cho the gii. Nhng ong cung co the dung nhng ieu nay em li ch cho chnh ong. La mot v vua, ong co moi th.

V the chung ta cam thay t tai nhng nguy hiem. Chung ta khong biet cach x dung no. Rat de cho mot ong vua luon oi hoi moi th cho mnh va cham soc chnh mnh thay v san soc than dan, v moi ngi eu thng mnh hn het, thanh that ma noi: "Hom nay, toi b nhc au; ngay mai toi b au bung; hay hom nay toi muon ieu nay, ngay mai toi muon th kia. Toi luon luon ban ron vi nhng g 'toi' muon. Roi, v qua ban ron vi nhng g 'toi" muon, 'toi' hoan toan quen mat ngi khac muon g. Toi khong co u th gi."

Va a so moi ngi von t san soc cho mnh a gap nhieu tr ngai va ban ron hoai hoai. Hay nhn lai nhieu ngi tren the gii nay. Ho lam viec mot ngay tam, mi tieng ong ho, e lam g? Quy v co ngh rang ho co nhng ly tng cao thng khong? Ho lam vay v li ch cua nhan loai khong? ieu o la th yeu. o la hau qua. Tat ca trng hoc eu day ngi ta:"quy v phai tot nghiep vi mot so iem cao e co c mot cong viec tot, mot can nha, v ep va con ngoan; roi v con quy v se c ieu nay ieu no". o la ong c ma a so nha trng a nhoi vao so cac hoc tro. Cho nen, chung ln len vi y tng nay va sau o chung lam moi viec cung ch e lam tron muc tieu o. Qua that la nh vay.

Khong co nhieu viec phai lam, khong nhieu e chung ta cong hien cho the gii. Toi khong noi la moi ngi eu nh vay. Ch mot so ong thoi, va a so la mot con so ang s. Cho nen nhng g chung ta noi, ch v s sinh ton. Nhng g chung ta lam cung ch v mieng an va s tien nghi. Nhng cong viec quy v co chung qui la nh the. Hay nh kiem soat lay chnh mnh. Khong phai la quy v phai lam moi viec, i khap ni va lam u th, nhng hay ngh ti ieu nay. Hay bien thi gi thanh cao quy hn, cuoc song thanh cao hn, e quy v biet mnh thc s cao ca. Ch co the thoi.

Quy v thc s la t mot giong giong cao thng, t tren tri. ieu o nen la s t man cua quy v, khong phai cua ai khac hn. Quy v khong can li khen tang hay trach c v ch chung ta biet la mnh xng ang. Khong ai co the oc c y ngh cua mnh. Mot vai ngi co the oc c, nhng ch mot vai kha canh ma thoi, va khi chung ta trong lanh vc cua ho. Khi chung ta mot mnh trong bong em, khong ai biet ca. Khong co hue nhan cua mot v thau th nao bo cong oc y ngh cua moi ngi khac tren trai at nay va t ganh lay moi rac ri nang ne, vi nhng t tng ong loan cua ngi khac ben trong. Cho nen chung ta la mot s b mat va chung ta muon gi ieu b mat nay nh vay. ong thi, chung ta co mot man trnh dien that v ai cho the gii nay. Quy v a coi phim "The Mask" (Mat Na) cha? Chung ta la the o. Nhieu ngi thch nh vay. Chung ta eo "mat na" vao; va trong mot hoan canh khac, mot chiec mat na khac. Roi, toi ngh se co luc chung ta phai ngoi xuong hay nam xuong va quay vao ben trong e kiem thao nhng goc canh tam toi cua mnh; nhn xem o co g. o la phng cach tot nhat e chung ta co the phat trien chnh mnh. Neu khong, khong can biet toi noi bao lau, khong can biet co bao nhieu tam gng toi a lam cho quy v, khong can biet toi a giai thch vi quy v nhieu chng nao, bao nhieu hanh ong toi a em ti e quy v hoc hoi, quy v se khong biet g het; v viec au tien la hay thanh that vi chnh mnh trc a.

Quy v biet mnh muon g, quy v biet hang ngay quy v lam g, khong phai ngi khac biet. Chung ta phai nhn xem mnh co song mot cuoc song xng ang hay khong, vi moi th an uong ma chung ta a tieu xai cua the gii nay hang ngay. Neu quy v noi "Toi lam viec, toi kiem tien" cung ung. Nhng hoi nao? Quy v lam viec t luc nao? Va cong viec quy v lam no co thc s u e trang trai moi th khong? Con 20 nam trc th sao, khi ma quy v xai rat nhieu giay but cua nha trng, khong lam bai tap, thi c gian lan; hay nem giay vao thay co roi vong tay ra sau lng, ngoi nh mot hoc tro ngoan, mot hoc tro gioi? Th du nh the o.

20 nam trc, chung ta a khong lam g cho the gii. Chung ta ch hien hu. Chung ta oi hoi cha me, thay co, ban be, than thuoc va moi ngi khac. Roi, co the 40 hay 20 nam cuoi cua cuoc i, chung ta khong the lam g nhieu c. 60 nam, quy v cham dt cuoc i. Hay 65 nam, con tuy, h? Chung ta co rat nhieu th gi nhan roi trc va sau thi gian lam viec. Trong luc nhan roi nay, chung ta khong lam g nhieu cho the gii, va trong thi gian lam viec, chung ta cung khong lam nhieu. e mu sinh, o la dong c duy nhat e lam viec.

Le d nhien, co vai ngi ho cung lam viec cho the gii, nghien cu va ai khai vay. Nhng t tng cua ho thc s phuc vu the gii va ho khong hng qua nhieu li loc ve cong viec nay. oi khi ho cung co; cac khoa hoc gia thng mai. Chung ta co ho khap ni. Neu ho khong thng mai hoa nhng phat minh cua ho, th ngi khac se nhay vao va thng mai hoa chung cho ho; roi kiem c nhieu tien. ong c khap ni la tien, e tr nen giau co va noi danh. V the nhieu khoa hoc gia co the cong hien phat minh cua ho cho the gii.

Th du, neu quy v rat noi tieng, hay quy v sang che ra c ieu g thc s hu ch cho nhan loai nhng phat minh cua quy v se gay hai cho nhng tay buon khac nh Tesla Nicholas, nhng g ong sang che ra, ngay nay a co vai ngi dung, nhng khi ong con song, a b t choi va con b ket toi. Cho nen ong phai an c, co gang trong kha nang cua mnh va trong mot ngan khoan nho be. V the t tng cua ong khong c hoan toan boc lo. Neu no hoan toan, cac cong ty se phai khai pha san. Cho nen ho tm mot cach khac e tranh xa ong, trong mot phng cach khac.

oi khi chung ta than trach Thng e khien cho cuoc song cua chung ta ay c cc: "khong co nhng tien nghi va hoa n ien th cao qua", ai khai vay; "va tai sao Thng e khong gi vai thien tai xuong va giup chung ta". Khi Ngai gi ngi ti, chung ta lam dung quyen nang cua ho, khien ho them c cc, hay lam h tai san, tai nang cua ho, ai khai vay. Cho nen rat kho.

Chua Gie Su xuong ay, ngi ta giet Ngai. Phat xuong ay, nhieu ngi ph bang Ngai. Cung kho cho Ngai lam viec. Cho nen, chung ta ng trach c Ngai na; chung ta phai lam mot ieu g trong quyen lc cua mnh e theo kp a tien hoa cua nhan loai, ke ca chnh mnh. Neu khong, toi con g e noi vi quy v ay?