Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #78
Giao Ly Chon Loc

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Tay Ho
Ngay 12 thang 7, 1995 (Nguyen van tieng Anh)

Tot nhat la ng s set g ca, v chung ta la ai dien cho Chan Ly, tat ca nhng gia tao sm muon g cung phai ri xa. o la nhng g quy v phai tin tng. Luc mi tu hanh, neu quy v khong u tinh khiet va cao thng th thng hay gap nhng ngi xau x, canh d dan hoac nhng chuyen s hai. Cung khong sao, o ch la nhng khao nghiem e coi chung ta co u manh, u can am e tiep tuc tu hanh hay khong? ng lo s g ca! oi khi Thng e cung khao chung ta bang cach gi en nhng hnh anh xau xa e coi chung ta se lam the nao, coi chung ta co nh en Ngai, co nhieu long tin Ngai hn hay la s set ma quy hn. Niem tin cua quy v phai manh me hn s s hai, o la bai hoc. Bi v Thng e luon luon manh hn lc lng phu nh. Cho nen khi ben Thng e, quy v khong s hai g ca.


Thanh Hai Vo Thng S thuyet giang tai New York, USA
Ngay 3 thang 2, 1990 (Nguyen van tieng Anh)

Chung ta phai ngh en nhng ngi khac. o la muc ch cua i song. Cang ngh nhieu en ngi khac, chung ta cang lam cho mnh rong ln them ra; rong ln cho en khi chung ta tr thanh mot vi tat ca moi th, va chung ta thanh Phat. Cang ngh en chnh ban than chung ta nhieu, chung ta cang tr nen han hep. Quy v cang an nhieu ong vat, sc song cang i ra ngoai, roi quy v cang ngay cang tr nen be nho, cho en khi quy v tr thanh nh nhng con giun de, con trung nho, nh nhng vi khuan, va tr thanh so khong. Cang yeu i, quy v cang cho i, cang tr nen to ln roi thanh v ai. c Phat, tai sao Ngai co mat khap ni; tai v Ngai yeu thng moi i song, t mnh hoa vi moi i song, v vay ma tr thanh Nh Lai. Nh Lai co ngha la khong i, khong en, nhng lai hien hu khap moi ni. Va Ngai khong i au ca. Tai v Ngai lam cho mnh to ln len, Ngai khong diet i song ma ban phat va duy tr i song. Bi the, Ngai a co i song. Quy v biet nghiep chng, nhan qua va ieu kien phai khong?

[Index News#78]