Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 79
Am ieu Vo Tan

Mng Tuoi S Phu

Viet theo y Thu Ho
(Nguyen van tieng Au Lac)

e t han hoan chuc mng S-Phu.
Nam mi Xuan ve tran ay cong c.
n tren ban xuong ch che bnh an.
Hy sinh cho ngi ngheo het tam can.
Toan the mon sinh chan thanh khan nguyen
An c cong day vt qua nguy bien.
Noi gng S Mau chung con thanh tam.
Quyet ch theo Thay chung con hoan lac.
Mng tuoi S Phu.
Mng tuoi S Phu.
Mng tuoi S Phu.
Chung Sinh cui au.