Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #80


Li Phap Cam Lo
Thanh Hai Vo Thng S (Nguyen van tieng Anh)

Neu chung ta khong the giup the gii trong mot phng cach khac, th hay nen ngoi thien. Chung ta se khien mnh tot ep hn, ao c hoa tieu chuan cua mnh. o cung la mot s giup ln lao.

ieu vinh quang nhat quy v se tm thay la trong thien nh, trong viec lam cho chnh mnh tot ep hn, trong viec t khien mnh tr thanh mot cong dan tot cua the gii nay.

Ch sau khi khai ngo, chung ta se hieu, moi ngay mot them len, hieu cach chap nhan nhng s viec c giao pho cho chung ta khi chung ta con ay, va cung luc tai thien ang.

Chung ta giup ngi th tri se giup chung ta. ay la cach lam viec trong vu tru.

e lam c nhng viec ai s, chung ta phai hoan my nhng viec nho. Nhng bac v nhan rat chu tam en nhng chi tiet nho. V the ho mi thanh v ai .

Chung ta cang phat trien the gii nay, th the gii cang tr thanh thien ang. Chung ta tao dng mot thien ang mi.

Hay co long t tin, t trong va khien mnh tr nen mot trong nhng chung sinh cao quy, vng manh va tot ep nhat, co gia tr nhat e gia an cho trai at nay.

Chung ta co quyen chon mot cuoc song bnh thng, hay thanh Thanh Nhan. Tri va at cach nhau con mong hn si toc. Cho nen, s au kho cua the gii nay va nhng cam giac khong ay u khong phai la loi cua Thng e, hay chu y cua Ngai. o la s t la chon cua chung ta.

[Index News#80]