Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #80


Hanh ong Tnh Thng

Lam Cam ong Nhng Trai Tim - Que Nha

Do Nhac s Nhat Ngan, USA (Nguyen van tieng Au Lac)

Sau khi tham d va a ong gop mot phan khong nho cho s thanh cong that my man ve nghe thuat cua em trnh dien Th Nhac "Nhng Vet Tien Than" va "Tnh Ca Que Hng" do Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S khu vc Los Angeles to chc Long Beach Convention Center ngay 29 thang 12 nam 1996 trc hn 6000 khan gia VN va ngoai quoc (vi gan 9 tieng trnh dien), anh ch em van nghe s chung toi chia tay nhau trong niem phan khi dang tran trong long vao nhng ngay cuoi nam... va cang vui hn na khi Thien S Thanh Hai Vo Thng S trong gi chia tay a tuyen bo la Ngai se ch th cho ban to chc danh het tat ca so tien li cua em trnh dien tren e gi ve lam qua Xuan cho Van Nghe s ang b quen lang que nha trong dp Tet inh Su sap ti. Theo li cua Ngai nhng van nghe s tren la nhng ngi rat xng ang c s ngng mo va tri an cua quan chung v ho a tng ong gop cong sc, tim oc to iem cho nen Van hoc nghe thuat Viet Nam trong nhieu thap nien qua ma cha he bao gi co dp c tri n en ap.

Toi ang ban ron chuan b cho nhng chng trnh Tet sap ti cua mnh th bat ng va that vui khi c anh ai dien ban to chc cua Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S Los Angeles mi tham gia trong phai oan cua hoi ve VN tang qua cho van nghe s trong dp Tet vi t cach ai dien cho Van nghe s co tham gia trnh dien trong em Th, Nhac "Nhng Vet Tien Than" va "Tnh Ca Que Hng".

Sau nhng sap xep va chuan b, chung toi a len ng ve VN vao ngay 02/2/97 (nham ngay 26 Tet). Phai oan gom ngi ai dien thu quy va ngi quay phim cua Hoi va toi ai dien Van nghe s trnh dien.

Nhac s Chau Ky(Trai)
Trc gi len ng anh thu quy a cho chung toi biet tong so tien cua Hoi em ve tang van nghe s ky nay la $50,000 (gom $20,000 tien li cua em trnh dien va $30,000 tien tang them cua Thien S Thanh Hai Vo Thng S).

Sau 16 tieng bay rong ra, chung toi ap xuong phi trng Tan Sn Nhat. Tri Sai gon trong nhng ngay giap Tet nay nong hng hc chang khac g nhng thang He Los Angeles.

e khong mat thi gian tnh va e qua ti tay anh ch em van nghe s kp thi trc Tet cho ung y ngha qua Xuan, nen ngay sau khi t phi trng ve ti Saigon chung toi a lien lac vi cac nhac s trong ban ai dien Hoi nhac s Saigon cu nh cac anh Thanh Sn, Mac The Nhan, Chau Ky, Hoang Trang, Bao Thu... e nh cac anh lo lien lac vi toan bo anh ch em van nghe s hien co mat tai Saigon va vung phu can tu hop ngay sang ngay hom sau 05/2/97 e nhan qua.

Anh em van nghe s quy tu a len en con so tren 50, chung toi ai dien cho ban to chc tuyen bo ly do va khai mac buoi phat qua. Tuan t anh ch em a that sung sng va cam ong ky nhan qua (Cac phan qua c chia thanh nhieu hang tuy theo hoan canh cua tng nghe s, theo li e ngh cua cac nghe s hien dien, t $200 ti $1,000).

Ca s Hong Van(trai) va Nhac s Nhat Ngan
Trong li m au chao on anh ch em nghe s chung toi a cho moi ngi biet so qua nay la do Thien S Thanh Hai Vo Thng S va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S vung Los Angeles tang sau em Th, Nhac "Nhng Vet Tien Than" va "Tnh Ca Que Hng". ay la em th, nhac c to chc nham gii thieu nhng thi pham cua Thien S Thanh Hai Vo Thng S c pho nhac bi cac nhac s noi tieng hai ngoai nh Pham Duy, Thu Ho, Le Dinh, Nhat Ngan, Phng Vu, Le Vu va chnh Thien S Thanh Hai Vo Thng S, c trnh dien bang cac giong ca hang au hai ngoai nh: Duy Khanh, Khanh Ly, Le Thu, Mai Hng, Xuan Phat, Duy Quang, Thai Hien, Thai Thao, Tuan Ngoc, Phng Vu, Le Uyen Phng, My Huyen, Kieu Loan, an Hung va cac nhac s Duy Cng, Duy Minh, Duy Hung, Ha Bch Thuan, Ta Nh Viet va ban nhac co truyen gia nh nhac s Nguyen nh Ngha cung cac tai t Tran Quang, Mai Phng va cap song tau hai hc Van Sn, Hoai Linh...

Sau khi cham dt buoi phat qua, nhac s Chau Ky, nien trng cua anh ch em van nghe s Saigon a thay mat anh em ngo li cam n Thien S Thanh Hai Vo Thng S va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S, ong noi: "Hang nam vao nhng ngay giap Tet nh the nay chung toi thng c cac anh ch em van nghe s hai ngoai c ngi ve tang qua e anh em chung toi an Tet... nhng nam nay tin gi chot cho biet v gap nhieu tr ngai trong van e to chc nen a khong co qua.

Anh em chung toi ang buon v tin khong vui tren th bong nhan c li mi cua Hoi va Thien S en nhan qua Xuan ac biet. That s ma noi la chung toi rat ngac nhien va cam ong trc s quan tam cua Thien S va cua Hoi, nam nay quy v qua la a em mua Xuan that bat ng en cho Van nghe s trong nc... chung toi khong biet noi g hn ngoai nhng li cam ta chan thanh va cau xin n tren ban phc lanh ti cho quy v trong nam mi..."

Thi s Bui Giang(Trai)
So qua phat cho van nghe s khu vc Saigon va phu can khoang hn 100 phan, gom cac nhac s, ca s, thi s, van s... ke ca nhng v a qua i nh Le Thng, Hung Lan, Dng Thieu Tc, Y Van, Truc Phng, Minh Ky, Hoai Linh, Thanh Vu, Vu Hoang Chng, inh Hung, Nguyen Trung Cang, Tan An... gia nh cung eu c nhan qua nh cac van nghe s khac. Ngoai nhng phan qua bnh thng chung toi a phat mot so qua ac biet theo li e ngh cua Hoi nhac s Saigon cu cho nhng van nghe s gap hoan canh kho ngat ngheo nh cac nhac s o Thu, Khanh Bang, b mu hoan toan. Nhac s Thang Long ngheo kho phai lam nghe sa du dao khap pho phng. Nha th Bui Giang, ien loan song lang thang khap ni. Trng hp nha th Bui Giang chung toi phai mat nhieu ngay truy tm suot hang cung ngo hem Saigon, Gia nh mi gap c e tang qua. Thi s Tng Linh, b benh loa mat, trong thi gian ch mo ong khong c phep ra nang nen chung toi phai en tan nha cua ong trong hem nho phng Bnh Thanh e tang qua.

Trng hp gia nh cac co thi s Vu Hoang Chng va inh Hung sau nam 75 eu b uoi i kinh te mi nhieu nam nen khi tr lai Saigon khong con ai biet a ch cua ho na. e tm gap cho c hai gia nh tren chung toi a phai nh ti cac giong ngam th noi tieng cua Saigon nh To Kieu Ngan, Hong Van, Huyen Tran truy tm ca tuan le mi gap va a tang qua. Ca s Da Hng mi giai phau bnh ung th, ang con trong tnh trang chay ien. Nhac s Giao tien (tac gia bai Co Tham Ve Lang) gia nh va b hoa hoan tung quan lam nghe goi banh tet ban ben xe Cam Ranh, Nhac s Hoang Thong troi giat t vung kinh te mi ve hien ban ve so o nhat ben xe Go Cong. Ca s Tuyet Mai mot ca s noi tieng cung thi vi Duy Khanh, Moc Lan, Chau Ha, Kim Tc... hien song trong benh hoan ngheo tung, ca s Tuyet Mai a nhan qua trong nhng giot nc mat xuc ong sau xa cua ngi nghe s t lau b ong nghiep va i quen lang. Nhac s Hoang Bao, mot nhac s va b cam tu 11 nam trong lao tu CS ra v co nhng nhac pham chong oi che o sau nam 75. Anh a that xuc ong khi nhan phan qua va noi: "Quy v co bao gi ngh rang ay la so tien ln nhat ma gia nh toi co c sau nam 75 khong? That y nh mot giac m."

Thi S Hoang Cam
Sau khi hoan tat cong tac phat qua khu vc Saigon va phu can chung toi len ng ra Ha Noi e trao nhng phan qua con lai cho cac van nghe s noi tieng t thi tien chien cua mien Bac, ay la nhng nhac s sang tac t trc 54, nhng khi CS tiep thu mien Bac ho b ngng sang tac v nhieu ly do. Nhng tac pham tien chien cua ho rat noi tieng va c ca nc yeu chuong t nhieu thap nien qua, o la cac nhac s: Van Cao, (nhac s Van Cao a qua i, ba Van Cao thay mat nhan phan qua vi li cam n chan thanh). Nhac s Hoang Giac, tac gia cac ca khuc "Ngay Ve" va "M Hoa". Nhac s Nguyen Thien T, tac gia ca khuc "Giao ng Im Bong"... va nha th Hoang Cam, ngi a sang tac nhieu bai th tien chien rat noi tieng, ong va nhac s Van Cao la nhng ten tuoi b che o CS len an trong vu an Nhan Van Giai Pham trc ay. Tat ca nhng nhac s va thi s tren a nhan qua trong s ngac nhien ay xuc cam.

Roi mien Bac chung toi vao mien Trung va a tang qua cho nha van Nguyen Van Xuan, mot nha van co nhieu tac pham bien khao gia tr a xuat ban trc '75 bi cac nha xuat ban uy tn. Hien ong a 75 tuoi nhng con rat khoe manh va sang tac eu an, tac pham bien khao mi nhat cua ong la cuon "Phong Trao Duy Tan", ong ang song cung gia nh a Nang. Cung a Nang chung toi a tang qua cho nhac s nha giao Hoang Bch Sn, mot nhac s noi tieng cua a Nang ngi a co cong rat nhieu trong lanh vc truyen ba am nhac mien Trung.

Vao Hoi An chung toi tang qua cho thi s Nh Pham, mot thi s lam th ca tung i song rat nhieu nhng ban than th song an dat nh mot nha kho tu trong mot ngoi chua ngheo vung ngoai o pho co Hoi An. Tren ng vao nam chung toi a ghe Nha Trang tang qua cho nha van Vo Hong, mot nha van noi tieng vi hang loat truyen ngan, truyen dai c xuat ban bi cac nha xuat ban noi tieng va uy tn trc nam '75 nh La Boi, An Tiem, Van, Thi Mi... Nha van Vo Hong a to ra rat xuc ong khi nhan qua va noi ay la mot mon qua ay y ngha ma ong khong bao gi ngh ti la mnh se c nhan lanh.

V cua co Thi s Vu Hoang Chng Ngc len a Lat chung toi a tang qua cho nhac s Bu An, mot nhac s noi tieng cua vung cao nguyen, ngi co rat nhieu sang tac danh cho Phat Giao va tuoi tre VN trc '75.

Ri a Lat chung toi o ng ghe ve th xa Ba Ra tm gap nhac s Tran Quang Loc e tang qua. Anh va gia nh rat xuc ong trc s xuat hien ot ngot cua chung toi. Trong dp nay nhac s Tran Quang Loc cho biet khoang thi gian gan ay nhng ca khuc mi cua anh a c nhieu ca s hai ngoai thu thanh, n c la nhng bai nh: "Tra Li Th Em", "Tnh C Gap Nhau"... Anh noi: "Hy vong mon qua au Xuan nay cua quy v se lam cho toi them hng khi va se co nhng sang tac mi e gi ra hai ngoai..."

Xuoi ve mien Tay chung toi a tang qua cho nhac s Nhat Le tac gia ca khuc noi tieng trc '75 "Gi Ngi Gii Tuyen" hien song Can Th va kch s Thien an, mot kch s chuyen ong trong chng trnh Thep Sung cua Cuc Chnh Huan QLVNCH trc 75. Cung Can Th chung toi a tang qua thi s Hoang Quy, ngi a co nhieu thi pham mang ay chien au tnh ang trong cac tap ch Quan oi VNCH trc '75.

V cua Nhac s Le Thng Ri Can Th chung toi sang Long Xuyen va a tang qua cho nhac s Lieu Hoang Anh. Anh la ngi a sang tac rat nhieu bai hung ca cho QLVNCH trc '75.

Chung toi tr lai Saigon sau hn 10 ngay rong ra i suot doc t Bac ch Nam e tang qua. Danh sach toan bo nhng van nghe s a nhan qua la 128 v.

Trc ngay tr ve My chung toi a to chc mot buoi tiec hop mat vi anh ch em van nghe s khu vc Saigon va phu can e chia tay. Trong buoi tiec nay cac anh em van nghe s a gi li cam n en tat ca cac nghe s hai ngoai a tham gia trong viec trnh dien cua em Th Nhac, Thien S Thanh Hai Vo Thng S va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S. Moi ngi eu mong moi sm co ngay c dien kien Thien S tai Viet Nam.

Toi xin chan thanh cam n Thien S Thanh Hai Vo Thng S va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S ... a cho toi c hoi c cung tham d trong chuyen i em mua Xuan ay tnh thng ve cho van nghe s que nha.


Tin formosa - Tet Tnh Thng

Trong luc bau khong kh vui ti cua ngay Tet ang chan hoa tren khap ng pho, va moi ngi ang ban ron sa soan sum hop gia nh, th S Phu a quan tam en nhng ngi co n khon kho. Ngai nhac nh ong tu nen tch cc giup nhng nhom ngi lam viec chuyen giup ke tan tat va gia nh thieu thon. Cac ong tu Formosa t khap ni trong nc lap tc tien hanh nhng cuoc tm kiem nhanh chong hu hieu, hy vong em tnh thng cua S Phu ti tng ngi ngheo kho.

Tin Nam au

Ngoai viec vieng tham nhng gia nh co cha hoac chong tan tat hoac a qua i, trung tam Nam au con ac biet en tham cac tre em mo coi. Ho thay co nhng em tuoi con nho ma a phai i lam viec mu sinh e nuoi cac em cua chung, co nhng em phai song vi ong ba trong hoan canh vo cung thieu thon. Nhng ngi gia ca khong co gia nh cung c tham vieng.

Trung tam nay ac biet bao lanh mot ngi co long nhan ao, luon am tham cham soc cho nhng thu vat khong nha. Ch sinh trng trong mot gia nh ngheo kho ma t thu be, s oi khat la chuyen rat thng tnh. Ch thng ch c an moi ngay mot ba, nen rat thong cam vi s au kho cua nhng ke oi an, ngi cung nh thu. Ch hay giup ngi vo gia c, nhng ke lang thang mat tr va thu vat lac loai. Ch dung tat ca tien bac kiem c nuoi nang va cha bnh cho thu vat. Moi ngay, ch i tm thu vat hoang trong thanh pho va cho chung an. Hien gi, ch ang san soc cho gan mot tram con vat. Moi khi trong thay ngi vo gia c ngoai ng pho, ch thng mua thc an nong mi ho. oi vi chung toi, trong cong viec giup nhng ngi thieu thon cap bach nay, ch la mot ngi vo cung ac biet.

Trong mua Tet nam nay, s giup tai chanh cua S Phu a mang en cho ngi an ba nhan hau nay nhieu phan khi va am ap trong long. Ch la mot ngi khong bao gi ngng phuc vu ke khac, du chnh ban than ch cung ang thieu thon.

Tin Tan Truc

Trong khi ang thc tap tai phong th nghiem cua mot trng ai hoc, sinh vien Ma a b mot cot tru xi mang nang gan mot tan o xuong ngi, gay thng tch tram trong. Tren ng vao bnh vien cap cu, nhp tim, phoi, ap xuat cua anh gan nh khong co. Sau cuoc giai phau lan th bay, anh mi c xuat vien. Tuy nhien, v bac s qua ban tam trong viec cu mang cho anh, nen bo xng hong cua anh b lech van cha c ung v tr, nen tiep tuc gay nhieu van e cho anh. V the, khong nhng anh phai chu them mot cuoc giai phau ln, phc tap, ma thi gian bnh phuc cung se rat lau.

Tat ca sinh vien, giao s trng ai hoc nay, va nhng ngi khac khong quan he vi trng, eu rat lo lang cho anh. Tai nan nay cung khien ho phai ieu tra va lam mot cuoc xem xet ky lng ve nhng an toan trong cac phong th nghiem nha trng.

Vo tnh co mot ong tu, Tran s huynh, thuoc trung tam Tan Truc cung la sinh vien cung trng, kp thi thong bao tin tc khong may ve anh Ma ra trc quan chung. Nh vay a quyen c mot so tien ang ke.

Trung tam Tan Truc cung giup phan trong viec quyen tien. Qua tai nan nay, ong tu hieu hn ve ban chat vo thng cua cuoc i, khien ho cang tin nhieu hn trong viec co gang tu hanh. Trong khi cau nguyen cho anh Ma c chong lanh benh, chung toi hy vong loai ngi se cung nhau lam viec e nang cao tam linh cua a cau, ngo hau at c s an toan vnh vien ben trong.

Tin Chng Hoa

Lan nay, hoi vien cua trung tam Chng Hoa ti tham Vien C oc Giao Hanh Phuc Erhlin va khoang ba mi gia nh ngheo c ngu gan b bien ai Thanh. Khi ti Vien C oc Giao Tre Em, chung toi a thay Ba Joyce, mot ngi My sang lap vien, ang ng i cong vao, cung vi v Hieu Trng va cac vien chc khac.

Tren ba mi nam ve trc, Ba Joyce cung vi mot nhom ngi y khoa va truyen giao ri Hoa Ky ti Formosa e truyen ba Phuc Am. Ba vo cung thng tam khi thay nhng tre em song gan Song Troc Thuy b bnh te liet va khong co tien i hoc. Ba lien tr ve nc, ban het tai san, quyen tien ban be, ho hang sang xay mot ngoi nha cho nhng tre em nay, t o ba tr thanh sang lap vien cua Vien C oc Giao Hanh Phuc Erhlin. Muc ch chnh cua vien la nuoi nang va giao duc tre em mac bnh than kinh t nang trung bnh ti tram trong, va hien gi ho ang co gang xay them mot vien ieu dng cho nhng ngi gia mat tr. Ho noi theo tam gng nhan t cua Chua Gie Su phung s cho loai ngi tren the gii.

ieu ang men nhat trong vien la ho giao duc tre em vi tnh thng. Cac thay co va nhng ngi tnh nguyen san soc va giao duc chung khong khac g con chau cua ho, giup chung vt qua nhng tr ngai ve tam ly cung nh the xac. Ho day tre em biet quy trong tnh thng Thng e trong cuoc song hang ngay va hoc tap lam nhng cong viec kheo tay vi mot thai o lac quan, e sau nay co the t lap, vng manh va giup ch cho ke khac. a co khoang bon tram hoc sinh tot nghiep va a so tr nen hu dung cho xa hoi.

ong tu cung tham vieng khoang ba chuc gia nh ngheo. a so la tan tat hoac bnh hoan. Co nhng ngi au kho hn na v song mot mnh khong con ai trong gia nh song sot. Nhn thay ho phai tranh au chat vat trong cuoc i au kho, e sinh ton, chung toi khong khoi cam thng. Mot lan na, ong tu vo cung tri an s t bi cua S Phu a mang tnh thng Thng e en moi ni tren the gii

Tin ai Nam

Hoi Nan Nhan Bnh Xng Song ai Nam a cho chung toi mot danh sach nhng gia nh can c tham vieng. Vien Tong Giam oc la ong Dien Hung, a ch than i theo cac ong tu ti tham nhng gia nh nay. a so nhng ngi nay eu ang gap nhng kho khan ve tai chanh v ngi lam viec trong gia nh b tai nan xe co hoac te liet kinh nien. Nh s nhiet thanh cua Ong Dien, ban lam viec chung toi a giao so tien can dung en cho ho mot cach mau chong.

Nhng ni chung toi ti tham la cac thon xa hoang tan o nat nh Luc Giap, Hau Bch, Liu Dinh, ong Sn va Tng Quan. Vien xa trng Shi An thuoc vung Hou Bi vo cung cam ong trc ngha c cao ep cua S Phu, ong a ch than tham gia cong tac cu tr.

Trong so cac gia nh ngheo kho nay co nhng gia nh ca hai cha me eu tan tat, khong the lo cho con cai. Co nhng gia nh tat ca con cai eu b tat nguyen ve the xac hoac tinh than, tr thanh mot ganh nang cho cha me.

Mot cu gia tren bay mi tuoi, song trong mot can nha nho tho s, mot mnh nuoi chau. Khi c biet S Phu cho ba mot phong b o theo phong tuc ngay Tet, ba vui mng bat khoc, cam thay nam nay am ap hn moi nam.

Trong so ngi c tham co mot cu chien binh ln tuoi v b la gat ma a het sach tien hu bong. Nha ong ang la mot ni o nat hoang tan. V va hai con cua ong eu b bnh tinh than. Ho ch song bang so tien chnh phu la mi ngan ong N.T. moi thang. So tien tang cua Thanh Hai Vo Thng S a giup ho vui hng mot mua tet hanh phuc hn.

Di Cau Luc Giap la mot cai thung cha hang ma mot gia nh kem may man dung e tru ngu. Ngi me gia, gan nh i khong noi, song vi nhng ngi con v b bai liet. Khi nhan c so tien, nu ci lam rang r them net mat gia nua cua ba.

Mot cap v chong mat viec v b tai nan trong thng. Khi ong tu ti bay to moi quan tam cua S Phu oi vi ho, ho vo cung cam ong va nam tay ong tu that lau. Ho cam ong rm nc mat, vo cung xuc ong va biet n S Phu a lo lang cho ngi ngheo Formosa du ngai ang ngoai quoc. Ho hy vong mot ngay nao o khi i ng c vng vang ho se cung co the cham soc cho ngi khac.

Mot ba cu tren bay mi tuoi, a nuoi bay ngi con khon ln, nhng dan dan b ho bo ri. Ba song qua ngay bang nghe thu cong. Khi ong tu ti gap, ba van con mac cam b hat hui khong chu noi chuyen. ong tu noi vi ba rang tren the gii nay van con co ngi thng yeu ba. Tnh thng cua S Phu a si am trai tim ba. Cuoi cung, khi chung toi chao tam biet, tren khuon mat ba iem mot nu ci hi hu.

Trong lang Luc Giap, co mot ngi an ong oc than khong nha, ch nhat manh rac vun kiem song. Khi biet ong tu Thanh Hai Vo Thng S ti tham, ong sung sng thot len: "Cam n, S Phu!" Ong noi khong co ngi nao thng ong, nen ong vo cung ngac nhien va cam ong khi thay co ngi en tham vao em giao tha. Tat ca nhng ong tu tham gia cong cuoc tham vieng nay eu noi rang ho nhan c sc gia tr toi cao cua Thng e a giup ho thi hanh s menh mot cach thanh cong va gieo rac tnh thng cua Ngai en nhng ngi can thiet.

Tin Cao Hung Va Bnh ong

ong tu Cao Hung va Bnh ong a vieng tham Vien T Tre Em Cong Thac toa lac tai mot vung thon que heo lanh. Nhng tre em song tai ay gom tre mo coi, tan tat, nhng em ch co mot cha hoac me va tre em t nhng gia nh o v. Cac em tuoi t bon ti 26. Mot na la b tat ve tinh than hoac the xac.

Vien vien trng cho chung toi biet, khi mi bat au cong viec t thien, ong ch thau thap trng hp cua nhng em thieu ngi san soc va thong bao cho cac vien khac nhau. Sau o, v con so khong c vien thau nhan cang ngay cang nhieu, ong ben tm cach t thiet lap mot vien rieng cho nhng em nay. Trong mi hai nam nay, tat ca tre em trong vien eu c cham nom chu ao, nhng em nao con bnh thng th c giao duc ang hoang.

ong tu cung tham nhieu gia nh ngheo kho. Co nhng em chuyen i lm rac kiem song. Co em khong co tien v ngi lam viec trong gia nh b chet hoac v gap chuyen khong may xay en. Nhan c s tr giup cua S Phu ve vat chat va tam linh, cac em thay anh sang hien en trong tng lai toi tam cua mnh va biet rang cac em se khong con co n trong cuoc i nay na.

Tin Banh Ho

Trong vung que Banh Ho co nhieu ngoi lang ngheo. Trong chuyen vieng tham nay, chung toi rat cam n s giup cua nhng vien xa trng trong lang, nhng canh sat vien, va nhng ngi qua ng a sot sang ch loi cho chung toi. Hau het nhng ni chung toi ti tham la nhng lang anh ca. Nhieu gia nh gap kho khan v thien tai cua bien. Chung toi rat cam phuc nhng ngi an ba ma chung toi gap, ho rat quyet ch va chu kho lam viec cc kho. Co nhng gia nh tuy ngheo, tien bac t oi, nhng van song mot cuoc i hanh phuc va t tai. Nh co them tien tr cap cua chnh phu, cuoc song mot so gia nh cung tng oi de chu. Tuy nhien, co nhng gia nh khac, du thuoc danh sach gia nh ngheo, van cha c nhan tien tr cap cua ho. Trc khi tham vieng, chung toi tm hieu ro rang them ve hoan canh cua nhng gia nh nay va sau o tnh toan so lng tien e tang cho ho. Nhng gia nh c giup vo cung ngac nhien va sung sng. Chung toi cho biet tat ca eu t tnh thng cua S Phu. Chung toi hy vong nh vao mon tien cua Thng e ban cho ma i song cua ho se kho phan nao. Chung toi khuyen ho khong nen xuong tinh than ma hay cham soc can than chnh mnh.

Tin Nghi Lan

S Phu a ch nh danh ra mot so tien thau c trong viec ban hang t thien e cu giup ngi ngheo kho thieu thon tai Nghi Lan. Ngay khi nhan c ch th, ong tu lien nghien cu cach tot nhat e phan phat so tien nay.

Trong mot ngay va ma va gio, vien Trng Pho cua To Ao lai xe a chung toi en mot khu vc, ong thi thuat cho chung toi nghe hoan canh tai ay. ay la ni anh ca, co nhieu gia nh goa bua v ngi chong b mat tch ngoai bien khi, e lai v con va cha me gia khong ngi nng ta. Tai ay cung co nhieu ngi gia ca tan tat va co n. ong tu ti vieng tham va trao cho ho nhng bao l x mng nam mi, ai nay eu vui mng cam kch.

V chung toi muon i het vung To Ao mot cach nhanh chong, nen ban lam viec c chia lam nhieu oi. Vi s hng dan cua mot nhan vien van phong Lang Nam Ao, ong tu ti tham ngoi lang ngheo tai Bch Hau. Nhng ngi ay a so eu la tho dan song trong ngheo kho cung cc. ieu thong thng nhat ve nhng gia nh ngheo nay la mot me nuoi gia nh, v an ong hay b thiet mang hoac tan tat trong khi lam viec. Tuy vay, ho van nhn i mot cach lac quan, va nh o du trong hoan canh kho khan ho van vui ve. Tham ch, ho con gn gi sach se, gon gang moi trng song cua ho trong kha nang gii han nh vay.

Tin Hoa Lien

Khi trung tam Hoa Lien nhan c tien cua S Phu e giup ngi ngheo, cac ong tu khong mang ma gio ti tham nhng gia nh ngheo kho, em en cho ho tnh thng va moi quan tam t Thng e. Khi nhan c tien giup , ho vo cung cam n S Phu a thng yeu san soc cho ho. Trong so o co nhieu gia nh khong co tien tra hoc ph cho con cai.

Trung Tam Tr Giup Gia nh Hoa Lien la mot to chc lam viec cho li ch cua tre em. Trong ba mi nam, ho giup tai chanh, cu tr khan cap va co van cho nhng gia nh ngheo trong khu vc Hoa Lien. Nh co kinh nghiem va kha nang ve nhng dch vu xa hoi, ho a phuc vu cho nhng gia nh thieu thon nay mot cach tot ep. Nhng gia nh nay gap nhieu chuyen bat hanh lien tuc xay ra. Do o ho mac n nan khien cho i song cang them ap lc. Thay vay, trung tam Hoa Lien a gi nhng tr giup thiet thc hn ti nhng gia nh ma Trung Tam Giup Gia nh e ngh.

ong tu cung en tham nhieu vung tren nui. Hau het nhng ngi vung nui eu lam viec nhng ni khac, xa cach gia nh. Te hn ca, mot so ngi vung nay nghien ru v ho khong co muc ch song. Tnh trang song cua ho vo cung thieu ve sinh. Nhng chung toi biet s ngheo kho ve vat chat nay ch la ket qua cua s ngheo kho ve tam linh. o mi la nguyen nhan chnh cua nhng kho tam cua ho.

Tin ai ong

Tet nam nay nham vao gia mua ong lanh leo, va thi tiet rat kho co the tien oan c. Cac ong tu i tham nhng gia nh ngheo kho, mang theo tnh thng S Phu. Ngoai tien bac va o dung, ieu ma ngi ngheo can nhat la tnh thng.

Nhng gia nh c tham hau het la ngi gia ca b bo ri. Nhieu ngi tan tat hoac nam liet ging, song trong tnh canh khon kho, thieu ca s giup vat chat cung nh tam linh. Cac ong tu tang ho tien cu tr va tham hoi ho bang nhng li noi quan tam nhiet tnh. Trong tam, chung toi cau S Phu t bi gia ho cho nhng ngi nay, e ho co the song nhng nam thang con lai mot cach thoai mai. Nhng ngi tre hn ma chung toi tham la nhng ngi tat nguyen hoac bnh hoan kinh nien v tai nan; ieu nay a khien cho gia nh ho b nhieu khung hoang v thieu li tc. Trc kia, khi chung toi tham, ve mat cua ho vo cung chan nan, nhng nh nhng li khuyen khch, an ui cua ong tu, nhng am may en tren khuon mat am am cua ho a dan dan tan bien. Mi ay, khi chung toi ti tham lan na, ho vui ve ke chung toi nghe ve i song cua ho. Nhan thay s vo thng cua cuoc i, mot ngi nguyen se an chay. Tat ca ong tu hy vong nhom ngi nay se co mot tng lai sang sua hn.

Trong mot gia nh ma chung toi gap co mot ngi ngi b bnh buon chan tram trong. Khi chung toi gap anh bon thang trc, anh hoan toan lan tranh the gii ben ngoai. Lan nay, chung toi thay anh long tran ay cam kch.

Cam ong trc tam long thng yeu vo b ben cua S Phu, anh vo cung sung sng lay lai c nu ci a chet t bao gi. Trc gi chia tay, nh con lu luyen, anh chong nang tien chung toi ra ca.

Sau chuyen tham nay, ong tu cam thay phan khi tm kiem them nhng ngi b xa hoi bo quen, hy vong cang them nhieu ngi c li ch t sc gia tr tnh thng vo han cua S Phu.

Tin ai Bac

S Phu thng hay nhac nh chung ta khi tu hanh, khong nhng can phai toa thien ma con nen co long thng yeu va t bi na. Nh tham gia vao viec vieng tham nhng gia nh ngheo kho, cac ong tu a co c hoi hieu thau hn ve s au kho vo tan cua the gian nay va do o tang trng them tnh yeu thng va long nhan ao. Chung toi nhan thc c rang nhng ngi gia nua thong kho va nhng phu n benh hoan, co the la nhng v Phat ang giup chung toi phat trien tnh yeu thng, long nhan ao va nh vay chung toi mi tien bo c tren con ng thanh Phat.

Tai ai Bac, co mot ong cu ho Tran thng hay b trung phong va phai nam ging benh t lau. Con trai ong phai ngh viec e nha san soc cho ong. Ho a xai het tien e danh va phai song nh vao ho hang. Khi chung toi ti tham, ho ang xuc tien lam n xin vao thanh phan "gia nh co li tc kem". Thu tuc nay mat nhieu thi gian, nen ho cha nhan c tr cap chnh phu.

Khi tet en, con trai ong muon tm mot vien dng lao cho cha e bao am rang cha anh se c hng mot nam mi vui ve. Nh so tien tr giup cua S Phu a anh c toai y. Bay gi anh co the lam viec tr lai va em gai cua anh cung co tien tiep tuc i hoc. Khi nao c tien tr cap chnh phu, i song gia nh ho se kha quan hn. Cho nen, s giup nho nhng ung luc oi khi rat can thiet.

Ba Ho la mot ba me oc than. V mot cuc bu trong oc e vao giay than kinh mat ma ba b mu. Ba co mot ngi me gia va co con gai phai nuoi, tnh canh vo cung kho s. ong tu gi en ba tnh thng yeu cua S Phu va khuyen khch ba nen an chay cang nhieu cang tot e gi thanh loc chnh mnh. Chung toi cung noi rang du ba khong the thay c nhng phai trai cua the gii ben ngoai, the gii ben trong con ep hn rat nhieu. Chung toi khuyen ba nen thng cau nguyen ch Phat giup . Ba cam ong noi: "Cam n S Phu!" ong tu cung thanh tam cau nguyen tat ca cac v Phat va S Phu gia tr cho ba e ba c cha bnh va mat co the nhn c nh cu.

ong tu ai Bac cung ung ho Hoi Ban Ngi Tan Tat va phan phat vat dung cho nhng ngi ngheo tan tat. Chung toi phat tong cong 284 tui gao va 568 chai dau an, cho 176 ngi ngheo tan tat. Trong so nay, co nhng ngi tan tat v b thng mat, liet oc, t chng benh bai liet, liet t chi, b thng cot xng song, v.v...

Tin ao Vien

Gan ay, ong tu ao Vien co en tham mot cap v chong ma ho ngh la ngheo va an uong thieu thon. V vay, cac ong tu a nau vai mon chay bo dng em en cho ho vi tnh thng cua S Phu. Trong bau khong kh vui ti, ong tu noi rang an chay khong nhng bo dng ma con c nhieu li ch va khong thng hai en suc vat. Ho khuyen khch nhng ngi nay nen san soc sc khoe va cach an uong.

Sau o, ong tu en tham ho lan na vi mon tien cu tr, ho sung sng noi rang san sang bat au an chay. V khong biet cach nau chay, ho a mua mot cuon sach nau an chay. Khong nhng the, ho con e sach va bao bieu ben ging e oc moi toi trc khi i ngu. Cha he theo ao Phat, nhng ho bat au m bang tan Phat suot ngay. Sau o, ho kham pha ra trong so nhng ban be cua ho co ngi la ong tu, va cung ang am tham lam viec thien.

Niem vui chan chnh cua oi v chong nay a anh hng chung toi. Chung toi vo cung sung sng thay ho ch lang nghe giao ly toi thng cua Phat. ay qua la mot chng minh cu the cho cau noi: "Phien nao la Bo e khai ngo va benh tat la s gia an"!

Tin ai Trung

Gan ay, chung toi a phan phat ngan khoan cu tr tai nhng mien nui, b bien, thanh th ai Trung. Tai mot trong nhng a iem tren, co mot ngi an ba va mi ra khoi tu. Khi thay Ban Tin cua S Phu, ba cam ong qua nc mat c chay dai. Ba noi khi con trong tu cung thng hay oc Ban Tin va sach bieu S Phu. Ba ngac nhien khi thay S Phu van tiep tuc cham soc cho ba sau o.

Trong vung nay cung co mot ngi lam nghe th sn. Anh b mot chng benh la thng va phai nha lau. Anh vi sau a con nho phai song nh vao tien lng cua v lam nghe thu cong, va tien giup cua vai hoi t thien. V the, anh rat buon ba va ho then. ong tu a an ui, khuyen khch anh va thanh that mong anh sm lanh benh.

Trong vung ong The co nhieu ngi song trong hoan canh thieu thon, nhat la mot so ngi gia nua khong ni nng ta. Do o, chung toi co gang i en nhng ni heo lanh tm kiem nhng ngi ngheo nay. Trong so ngi ngheo ma chung toi giup , co ngi bnh hoan, b tai nan xe co, co ngi tai chanh eo hep v co ngi trong gia nh b benh than kinh, v b pha san, hoac nghien c bac. Tiep xuc vi nhng ngi kem may man nay, ong tu trong ban cu tr cang quy trong nhng g mnh co, va cang cham ch tu hanh nhieu hn e thoat khoi be kho cua the gian.

Ban 1: Nhng ong Gop Cua Thanh Hai Vo Thng S Vao Viec Cu Giup Cap Bach Ngi Formosa: Ban Ke Chi Tiet Cho Thang 2, 1997 (n v tien: NT)

----------------------
Chi Tiet

ong gop cua Thanh Hai Vo Thng S
(T viec ban nhng o ca nhan)
ai Bac:
Hoi Ngi Tan Tat Youai
(176 gia nh)
13 gia nh ngheo
ao Vien: 2 gia nh ngheo
Tan Truc: 2 gia nh ngheo
ai Trung: 21 gia nh ngheo
Chng Hoa:
Vien Tre em C oc Giao
30 gia nh ngheo
Nam au: 19 gia nh ngheo
ai Nam: 20 gia nh ngheo
Cao Hung: 2 gia nh ngheo
Bnh ong:
Vien Tre Em Kongtuo
3 gia nh ngheo
Banh Ho: 15 gia nh ngheo
ai Trung: 17 gia nh ngheo
Hoa Lien:
Trung Tam Giup Gia nh
(50 gia nh)
23 gia nh ngheo

Nghi Lan: 141 gia nh ngheo

Tong Cong:
-----------------------

Thau
$1,814,808.00
1,814,808.00
-----------------------
Chi

$108,450.00

66,150.00
10,000.00
49,300.00
88,000.00

50,000.00
154,000.00
86,908.00
105,000.00
10,000.00

50,000.00
15,000.00
50,000.00
85,000.00

160,000.00

105,000.00

622,000.00

$1,814,808.00
---------------------


Cam Tay Ngai

Do ong tu Leina Leong, San Francisco, California, Hoa Ky (Nguyen van tieng Anh)

Trc ca vien dng lao Cong ong San Francisco, cac ong tu ang ng san sang vi nhng goi qua va sach bao S Phu e vieng tham ngi gia ca va nhan vien lam viec tai ay. Mot ch ong tu trao cho chung toi moi ngi mot tam hnh S Phu, moi tam mang moi ve khac nhau. Toi a au ra khoi xe va nghe thay chnh mnh noi: "o! Hay xem tam nay ay! S Phu that la tuyet dieu." "Ch thch tam kia ha?" "Toi thch tam nay."

Roi en luc chung toi bc vao. Chung toi chao hoi moi ngi va tang cho ho qua va bao. Ni phong sinh hoat, anh ong tu Joseph chi nhng ban nhac co ien tren phm an dng cam cho moi ngi giai tr. Mot ngi benh mi nhap vien, tnh tao va than thien, en nh toi chuyen li cho anh Joseph rang a so benh nhan eu qua yeu khong the vo tay hoac noi c va ho rat cam n tieng nhac va chuyen vieng tham cua chung toi.

Khi toi hoi tham benh nhan th gng mat ho vui han len, rat muon ap lai cuoc tham vieng bang nhng li noi va c ch cam kch. Co nhng ngi muon ke cho chung toi nghe nhng mau chuyen i cua ho va cung muon nghe chuyen cua chung toi.

Ni nay, cai chet dng nh rat gan, chung toi cam nhan c s au kho cua ho, s cam kch, vui sng cua ho cung nh cua chung toi. Quan trong hn ca la tnh thng vo ieu kien cua S Phu a lan tran ti moi ni chon, moi linh hon.

Sau o, khi nha, toi nhan thay hnh S Phu trong nha bep that la hoan hao. Bc hnh trong phong thien that tuyet dieu, bc hnh trong phong ngu cung vay, ke ca bc hnh ch ong tu a cho toi, trc ca benh vien dng lao. Toi ngh, luc o, tam hnh nho be ay ch co ve thng thoi. Nhng bay gi, no lai vo cung hoan my.

Tnh huyen thuyen hay phan biet trong au toi a bien mat t hoi nao. Toi T hoi: "Toi a ngng no luc nao vay?" Co le t luc toi nam tay mot ba gia yeu uoi trong vien dng lao. Tnh yeu thng, cam kch bao boc gia hai chung toi trong giay phut yen lang o khien toi cam thay nh ang nam tay S Phu vay.

[Index News#80]