Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #80


Li Cua S Phu

Thay oi Tam Tnh Va oi X Tot Vi Chnh Mnh

Thanh Hai Vo Thng S Khai Th Ba Le, Phap
Ngay 26 thang Gieng, 1997 (Nguyen van tieng Anh)

Khi Thng e cho chung ta mot so khuyet, th Ngai cung cho chung ta mot so u iem. V du, nhieu ngi ong tnh luyen ai la nhng nghe s ky tai. Cho nen neu quy v co nhng khuyet iem th hay ran tm nhng u iem ma Thng e ban cho, e quan bnh i song cua mnh. Thng e co cho. ng chu tam en nhng yeu iem ma lam ha tinh than xuong, thay vao o, nen nhn vao nhng u iem, tai nang cua mnh, vao pha khang nh cua i song ma Thng e a ban cho quy v, e nang cao tinh than.

Khi quy v cam thay chan nan, that s khong chu noi na, th quy v phai oi x tot vi chnh mnh. Hay i tiem ca phe nao ma quy v thch nhat, nhng xa nay s ton tien; mua bo quan ao nao ma quy v luon ao c ma xa nay ngh no qua mac. Luc bay gi hay chieu mnh, v quy v can c chieu. Cung nh nhng ngi ang kho, quy v phai an ui ho, cho ho nhng g tot nhat, nang ho nhieu nhat, thng ho, chieu ho. Quy v phai chieu chuong chnh mnh, nang chnh mnh nhieu nhat khi can nhat, khi quy v xuong tinh than, khi cam thay that khong muon song na, khong the tiep tuc c na. Luc ay, quy v phai oi x t te vi chnh mnh. Neu mua c g, c mua. Quy v co the kiem tien lai sau o, co thi gi them sau nay, nhng phai hoi phuc mnh trc.

Quy v phai ng len trc a. Toi khong bao quy v nen i mua sam moi ngay va tieu het tien vao nhng tiem ca phe sang trong hoac nhng bo y phuc tot nhat, nhng khi quy v buon chan tot o, khong the tiep tuc song c na, th khong ang e quy v tiet kiem. Quy v phai chieu chuong mnh, thng yeu mnh nhat, th se chong khoi. ung vay, nen i ra ngoai noi chuyen vi ngi ta. oi ai mnh nh mot ba hoang, tieu tien, lam bat c g e quy v vui. Ch luc ay thoi nhe? Neu co tien, nhng khong phai moi ngay. Con neu khong the tieu nhieu tien, th i en nhng cho khong at, nhng van co the tm thay th quy v thch. Khong phai luc nao cung can en nhng cho sang trong e tm nhng g quy v thch. Ch can vai bo quan ao mi, kieu toc mi, i uon toc, nhng g lam quy v cam thay khac lien lap tc. o trang iem mi, khong at lam. an ong cung vay. Nhng oi khi chung ta co thoi quen, nh hay mac y phuc mau toi, hay mac ao cao co, roi khi xuong tinh than, cung van c nh vay, khong di ong, khong thay oi. Hay th nhng th mi e au oc ng ngh ti s chan nan, vay cung lam roi. Neu bnh thng quy v hay mac mau en, nau hay xanh, th hay th mau trang, nga, hay mau nhat hn, hoac mau hong, e lam mnh vui len.

Kham Pha Nguon Goc Cua Benh Tat

Thanh Hai Vo Thng S Khai Th Ba Le, Phap
Ngay 26 thang Gieng, 1997 (Nguyen van tieng Anh)

Ly do tai sao oi khi chung ta bnh, cam thay yeu uoi hoac thieu t ve, v i nay, co khi chung ta cam thay rat co n va khong ai hieu chung ta. Khong ai that s ung ho chung ta, y toi noi la ung ho y kien cua chung ta, tha th khi chung ta lam loi va that s thng yeu con ngi that cua chung ta. Cho nen chung ta cam thay rat co n, ch muon nhot mnh mot ni nao o, roi lam bo nh chung ta khong noi chuyen c hoac khong lam c cai nay cai no. Khong con muon lam bat c g na. Va o la cach chung ta ri vao tnh trang buong xuoi tat ca, buong xuoi than the, tinh than, hanh phuc cua mnh, buong xuoi nhng hang say va hy vong tot ve i song va tng lai. No co the xuong doc nh vay, co the vay, trong i song, neu chung ta khong co ban tot hoac neu chung ta khong co gang tm ban tot. No co the khien chung ta rat co n va yeu uoi. Va khi au oc yeu uoi, c the cung co ve yeu va cam thay yeu, tham ch khong muon c ong. Chung ta khong c ong c v chung ta khong muon c ong, y ch khong c manh. Bi v chung ta cam thay buon, thay b bo ri, b t choi, chung ta cam thay b co lap, co n, b loai ra, chang han vay, roi chung ta tr thanh yeu uoi. ay khong phai la c the ma la au oc.

[Index News#80]