Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #80


S Phu Ke Chuyen

Chuyen Con Nga Uong Nc

Thanh Hai Vo Thng S ke tai ao trang Tay Ho, Formosa
Ngay 26 thang 1, 1992
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Co mot ngi ci nga en mot ni co banh xe quay nc, no phai quay hoai chung ta mi co nc uong, he thong co xa la nh vay. Ngi o ci nga en o, muon cho con nga uong nc. Nhng va bc vao trong, nghe tieng thuy xa quay "ram ram" th con nga s, chay ao ra, khong uong nc na! Chu nhan con nga thay vay mi xin ngi gi banh xe nc cho ngng chay mot lat, e con nga khong nghe tieng ong mi chu uong nc, uong xong th se i ngay.

Rot cuoc khi banh xe va ngng quay th nc cung ngng chay luon, con nga van uong khong c, chu nhan con nga anh noi: "Thoi c, anh cho banh xe chay lan na", no va quay th con nga bo chay na.

Ngi gi banh xe nc ben noi: "Anh phai bat con nga uong nc ngay bay gi, neu banh xe ngng, khong nghe tieng ong th cung het nc, anh muon no uong hay khong uong? Ch bay nhieu o thoi!"

Co khi chung ta khong co u th gi e toa thien, th chung ta lai mi thch ngoi thien. Neu i song cua chung ta qua thoai mai th cung nh thien ng. Tai canh gii thien ng chung ta kho tu lam! V khong co muc ch, khong co ong c g khuyen khch chung ta tu. Cho nen phai trong tnh trang khao khat, chung ta cam thay an khong u, nh vay an mi ngon. Neu thc an qua nhieu, chung ta se mac benh cua nhng ngi giau co, th g an cung khong vo!

[Index News#80]