Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #81


Nang Cao Tam Thc

Bang Thau Hnh Mi Nhat Cua Thanh Hai Vo Thng S

Tieng Anh, phien dch tieng Thai, phu e tieng Tay Ban Nha

* Theo Phat La Li ch Toi Cao
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 17 thang 1, 1996

* Con oc Sen Vang
Thien That Ngay Phat an Tai Nam Vang, Cam-Pu-Chia (8), Ngay 11-17 thang 5, 1996

Bang Thau Am Mi Nhat Cua Thanh Hai Vo Thng S

Tieng Trung Hoa

* Ly Tng Cao Thng Cua Ngi Xuat Gia
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 7 thang 1, 1989

* Bao Ho Long Tin
Cong tu tai Bnh ong, Formosa Ngay 19 thang 7, 1989

* ng T Bo Long Thng Cua Minh S va Ai Mi That La Ngi Dung Cam? (1-2)
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 23 va 29 thang 7, 1989

* Thien Khai Ve Bong Hng
Cong tu tai Hoa Lien, Formosa Ngay 27 thang 7, 1989

* V Sao Co Than Ngi Mi Co The Tu Hanh, V Sao Thng e Tao Ngi
Trung Hoa,V Sao Mat Tong Tay Tang An Tht (1-2)
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 20 thang 7 va Ngay 20 thang 8, 1989

* Lc Lng Sang Tao Cua Thng e
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 13 thang 8, 1989

* Chng Qua Cua Bac Ma
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 27 thang 8,1989

* Chan Kinh Noi Tai
Cong tu tai Tay Ho, Formosa Ngay 27 thang 8,1989