Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #81


Li Phap Cam Lo
Thanh Hai Vo Thng S (Nguyen van tieng Anh)

Tot nhat la lam mot ngi bnh d, nhng ieu nay khong co y. Chung ta nen at ti trang thai la ngi bnh d nhng khong cam thay mnh bnh d.

Thng e la tnh thng tham nhuan moi ni. Cho nen khi nao chung ta lam viec g trong tnh thng, Thng e se giup chung ta.

Niem tin phai vng manh hn s s hai, o la bai hoc. V Phat luon manh hn lc lng phu nh, cho nen neu quy v song vi Phat, quy v se khong s hai.