Gio L Chn Lc

Gio L Chn Lc

Ngha Chn Thc Ca S "X B"


Suma Ching Hai
khai th trong bui thin t quc t,
Hoa Thnh Яn, Hoa K
Ngy 25 thng 12, 1997
(Nguyn vn ting Anh)

X b khng c ngha l qu v thnh g . X b c ngha l qu v lm nhng g cn phi lm, nhng nu khng lm c cng khng quan trng, khng sao. Nu phi lm, th lm. Ri sau qun i. Qu v khng t hy hoi mnh ch v mt vn g trn th gii hoc v s tht bi c nhn. Qu v c gng gii quyt vn trong lc . C th ngy hm sau qu v thy n khc, ri lm khc. Hm nay thy nh vy, th qu v lm nh vy. Nhng qu v khng qu lo bun v chuyn , v qun n i. Chng ta vn c bun vui v cng thng tinh thn, nhng c iu chng ta qun nhanh, vt qua mt cch mau l.

Sau ny, s bung b s tng dn theo ngy thng, qu v s tr nn x b hn mt theo mt chiu h߽ng rt vi t. Cho nn, i khi qu v gin d hoc khc lc, nhng li cm thy xa ri vi cm xc . Qu v vn cm xc ny l ra, nhng qu v tch ri khi n. Trong thm tm, qu v bit chuyn ny khng l g c. Ti c th khc, nhng cng c th ngng. Ti sao ti phi ngng? Ti sao ti mt cng hay to rc ri ngng? Nu cn ngng th ngng, nu cn khc th khc. Ch cn bit rng qu v lm ch c cm xc . Nh vy khng sao. X b c ngha l: Qu v thy mnh khc, nhng khng v n m qu kh s. Qu v k cho n nh vy, khng lm vn qu quan trng v khng khc lc bun b hoi. C k n, v tip tc tin b߾c.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments