Th

Nim Vui Mi


S t P. Dip, Los Angeles, CA, Hoa K (Nguyn vn ting Anh)

Knh tng S Ph ca ti, Suma Ching Hai


Hy n cng ti chung nim vui mi
Cuc sng t y thi s ht u t
Hoa lan bn rng tung tng ma
Цy a theo nhp khc hoan ca.

Hy n cng ti vui m hi,
Mng mt v vua mi cho i.
Hoa thy tin bi cho bn b rung,
Cng ha ng mt nhp iu con tim.

T trn cao, tinh t mng lp lnh
Qua bu tri, v sao chi gh thm
Lu lo trn cnh, chim bay v b߾m ln
om m tng n hn h gi nhau
Cho n nh Quang tr v.

Hy n y m ngy ta ma ht.
Tnh Th߽ng ti ri th gii hm nay.

Th


Nu M l ngn gi
Con xin lm ng my
Bng bnh tri gia tri
Ngao du min t l
Ti qu h߽ng ca Cha.

Nu M l bin ln
Con xin lm thuyn con
Bi trong b tnh th߽ng
i ti b gic ng
Gii thot khi lun hi

Nu M l vng trng
Con xin lm ch cui
Qu d߾i gc cy a
Cu nguyn cho th gii
Tu php mn nhim mu.

Nu M l nh quang
Con xin lm g߽ng sng
Soi chiu nh o vng
Cng tnh th߽ng bao la
M dnh cho nhn th.

Con mun lm tt c - Con mun hc tt c

Con mun nhn tt c - Nhng g M dnh cho Bi M - M v i ca con.
Con s mi theo Ngi