Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Th

Thanh Hi V Thng S

Chun ng tu Lc Chu, Trung Hoa Lc иa

Cm hng khi c "Minh s t Hy M Lp Sn" (da theo bi c thi Trung Quc "Thy iu Ca Хu",)


S vnh hng ta mong ߾c
Ta bay vt ln tri cao
Thm tng nht nguyt v tinh t
Thy khp cng v tr
Trm lun ci ta b
Cng v s chng sanh
Cng m en bt tn
Tm t bi n au
Chu l bng tun tro


nh ho quang ngi sng
Ri chiu khp tng tri
Khai sng c m en
Vng nht nguyt trn cao
Hin l o m miu
V minh s thi i
Gieo ri nim chn phc
Ci ta b mng reo
nh kim quang soi chiu
Vn kip kh gp.


Bung B

(da theo bi c thi Trung Hoa "Nh Giang Nam")
S t L Nh Chn, i Bc, Formosa


Min man nhp nh h߷ng Cam L
Ti min tin cnh p bit bao
Thn tr h khng tch ly
Danh li t y khi git ginh.