Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Tnh Thy Tr

H߽ng V Ca Tri Xoi

аng Qun n

Tnh th߽ng vi t ca S Ph thm su vo tng tng lp thc bn trong ca cc t, ngay c mt s tp qun sinh hot ngy th߶ng cho l nh nht, khng ng ch hoc v hi, cng u l c hi sa cha.

Mt bui tra h, mt ng߶i nam ng߶i u Lc v ti n nh bp ca S Ph sa bi. Ь ti kh tri nng nc, S Ph t bi dn d ng߶i th gi cho chng ti mt chn "tuyt nh vi ht sen", mt mn n i hi phi hm rt lu. Mu n߾c trong vt trng tht mt mt. Tuy nhin, S Ph lin nhn ra l c thiu iu g. "Nu c n߾c th ngon hn!" Ng߶i th gi lin thu chn li b thm vo. L ng߶i quan tm ti sc khe, ti nh nhng t chi "Xin ng by v, con quen dng thc n m". V nam ng߶i u Lc, v tnh li l ng߶i dng thuc bc, gii thch rng n߾c c hi cho c th v khng mun dng n߾c lnh. S Ph nhn chng ti mm c߶i v ni ngn gn: "C dng i, khng cht u!" y ch mt cu n gin vy m ti c cm t߷ng nh n߾c cam l ang t߾i xung ti v lm lng du linh hn ti. Tm ti bng bng m "ng vy, cng lm l au bng mt cht, cng khng cht c!" Ti lin bng chn ht sen ߶ng qu gi kia ln ung mt hi ht sch, v cm thy ton thn tm, t trong n ngoi, nh ngp ln trong i d߽ng thanh mt, kh nng tiu tan. Cng vic xong xui, chng ti gi t S Ph. S Ph xoay mnh, chn mt tri xoi chn vng t trong gi ng tri cy v th߽ng yu t vo tay ti. H߽ng v ca tri cy chn ta khp khng gian, nhng khng lm ti thm thung. Ti ngc nhin v ra v trong ngn ng. Ti cn khng nh l c ni li cm n S Ph hay khng.

Trn ߶ng xung i, cc cu hi ln lt le ln trong u c ti, v ti tr li tng cu mt nh mt thin s tham cng n. "S Ph c bit rng t 10 nm qua ti khng n mt tri xoi no, v t nh ti th߶ng hay b phn ng v da khng?" "߽ng nhin l Ngi bit; nht nh phi c "o l g n d bn trong hnh ng ca Ngi", "Gi tri cy c loi tri: to, i, nho, ti sao S Ph li la qu xoi cho ti vy?" "Ngi lm nh vy nht nh l mun kho nghim ti, xem ti c nghe li Ngi hay khng!"

Nhng cu hi nh vy c tip tc cho n ngay c sau khi ti v ti lu. Nhn con dao t trn tht, ti t hi: "Nn hay khng nn?" Nhng tri xoi do ch thn S Ph tng, lm sao ti c th b c. T hi cng lm c th xy n cho ti l nga m cht thi, ci thn ny nga cn hn l ci tm "nga"! Sau khi quyt nh xong, ti ly dao ct mt ming n th. "! Ngon ngt, thm mt lm sao!" lu ti khng c h߷ng h߽ng v tuyt vi ca tri xoi. T ti bt u ly li ci th "cn" xoi. V thn k hn na, bnh phn ng ca ti t nhin bin mt m khng cn cha tr bng thuc men.