Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Th

Ai ang Gi Ai?

Do S huynh Andrew Nicholls, Tn Gia Ba
(Nguyn vn ting Anh)

Khi ta cht gi thm tn S Ph
L Ngi ang hoi gi mi tn ta
Chng phi u, ta ang gi Ngi
Khi ta mong cn Ngi ti
Ngi vn hoi trng i
Cho n khi ta n tm Ngi

V khi ta mun c cnh bn ai
Ngi s ng trong lng ta chn cht
Cho n khi ta th Ngi i mt
V khi ta ngh l b b ri
l khi Ngi vy gi mi
Ь b߾c chn ta ng vi v

S Ph cha h ri xa ta c
Ch c ta gy xa cch thay
Ngi vn bn, khng cn gi mi hay
Ta phi bit Ngi vn bn ta
Mi mt bn v lng nghe rt r

Khng cn cu Ngi bay n bn ta
Ting ro mi trong c tch hoang xa
M hy rn cu cho hn bng m
Ь c n vi Ngi trong rng r
V khn xin Ngi tha ti v minh
V sn si ca mt kip nhn sinh
V cu khn xin Ngi tha th
qun Ngi trong nhng ngy qu kh

ng ni rng "S Ph hy nghe ti"
M ni rng "Ю t lng nghe ri"
ng ni cu "S Ph i, xin n"
M "Con n y, S Ph mn"
ng hi rng "S Ph ni u?"
M hy ni trong linh thc thm su
Rng S Ph yu qu, con y,


Ting Gi Ca Cha

Уng s t, Durham, Anh Quc

Mt ting th nh ca Ngi
Lm v s tinh cu chuyn rung

Cha i! Hy gip con gi sch o t߷ng t nhiu kip
V cho con an ngh chn hoa vin
Bin con thnh mt nt bt trn tranh
Hay mt tc t d߾i lng chn Ngi
Trong im lng, chim ngng chn dung Ngi

Cha i! Hy gip con vt ߶ng di ngy tr߾c
Ь quay v chn cung in xa xa
Thnh nt nhc trn n th cm.
Hay ha thnh my xanh ngoi ca s
Lng im nghe ting php m ca Ngi

Cha i! Li Ngi gi, m v ngn
triu tp vn linh hn v c quc


nh Trng - m Khuya
Trong Khu Rng Ni i Hn

S T Trnh Thin Vn, i Bc, Formosa

Ngi ngi xung ct li ca thnh tht
Ngn tay ng kh ch nh trng trong
Con bng thy nh trng vng nh ngc
Cht treo mnh l lng gia tng khng

Ngi ng dy nh xoay ng߶i ri b߾c
Nhng cung n cht bt ting im hi
Con cht thy nh trng vng xut nh
Vi vng tri v bin l chn tri

Hi t߷ng Ngy 14, Thng 5, 1998

Git L

Khi cu-mang ni kh
Ngi khng h cho hay
Vn im nhin, Ngi khoc
Mt n c߶i xinh t߽i
V khi hi lp lnh
Rc r chn ng ng߶i
Ь an i tm con

Khi v con ng bnh
Con nh git l xt xa
Bnh tnh thy Ngi hng
Tng th߷ng con vn ln
V git l mn nng.


S Ph, Chc Bnh An!