Gii Thieu Sach

Gii Thieu Sach

Khoa Hoc Va S ong Nhat The Trong Vu Tru

(Da theo cuon "Anh Sang Ben Tren"
cua bac s Raymond A. Moody, Jr., M.D.)

Ngi viet: ong tu Pham Thu, San Jose, California, Hoa Ky
(Nguyen van tieng Anh)

Trong nhng buoi thuyet phap vong quanh the gii, S Phu co noi ve "s ong nhat cua vu tru". Nhieu kinh ien cung noi "vu tru ong mot the". Cac v Minh s ngay xa nh Phat va Chua, qua nhng li giang day cua ho, a giai thch the nghiem ong nhat the cua ho vi moi vat, vo hnh va hu hnh. Bay gi, trong nganh khoa hoc va hoc ng ang bat au tm toi ve s tng quan cua mot hien tng ma quai va khong ma quai. Ong Raymond A. Moody, Jr., mot y s va cung la mot nha xa hoi hoc, a tien phong trong viec khao cu nhng The Nghiem S Chet (TNSC), a dan ti s phat trien cua mot dang thc cho viec ieu tra ve nhng s thc khong ma quai chut nao.

Qua viec lam cua ong, bac s Moody, khi nguyen, a m ra mot con ng cho s tm toi khoa hoc vao the gii tam linh. Viec nghien cu cua ong va cua nhng nha nghien cu khac a giup nhieu y s hieu them ve benh nhan trong trang thai chet va do o ong gop mot phan rat ln trong viec cha tr cho nhng ngi nay. Da vao nhng nghien cu cua nhieu bac s, nhng nha tam ly hoc va xa hoi hoc, cong ong khoa hoc phai cong nhan nhng kinh nghiem cua s chet la co that. Nhng the nghiem nay khong con la mot ieu ky b hay la ieu ch c giao truyen trong lanh vc nhng ton giao ma thoi. Cang ngay cang co them nhieu cuoc khao cu khoa hoc ve hien tng nay.

Bac s Moody a e cap ti trong sach cua ong rang: "Co nhieu ieu trong the nghiem s chet khien toi co cam giac rat manh. Mot trong nhng ieu nay la the nghiem xuat ra ngoai than the ma co the xac nhan c." "Mac dau nhng the nghiem xuat ra ngoai than the nay co the la ly do co tnh cach khoa hoc vng chai nhat e tin rang co s song sau khi chet, ieu thch thu nhat ve the nghiem s chet, oi vi toi, la nhng thay oi vo cung ln lao trong ca tnh con ngi, ma s kien nay a mang lai. The nghiem s chet thay oi han con ngi oi vi nhng ai a c chng kien s that va lc lng cua ho."

Trong cuon sach: "Anh Sang Ben Tren", bac s Moody a bao gom nhieu cau chuyen cua nhieu ngi ve the nghiem s chet. Moi cau chuyen eu the hien moi kha canh tinh vi cua the nghiem. Mot th du la cau chuyen "Cam Giac Cau Thong Vi Moi Vat", bac s Moody a viet "ngi the nghiem s chet tr ve vi mot cam giac rang moi vat trong vu tru nay eu lien he vi nhau. ay la mot quan niem rat kho cho ho giai thch, nhng hau het ho eu tr nen knh trong thien nhien va the gii chung quanh nhieu hn." Mot dien ta hung hon khac ve cam giac nay ma toi nhan c t mot thng gia the nghiem s chet khi ong ng tim: "Vat trc tien ma toi nhn thay khi tnh day trong nha thng la mot oa hoa va toi bat khoc. Khi tr ve sau cai chet, toi nhn thay mot oa hoa. Co tin c khong, toi khong he thc s nhn thay mot bong hoa cho en khi tr ve t coi chet. Mot ieu quan trong nhat la toi a hoc c khi chet la chung ta la mot phan cua vu tru rong ln, song ong. Neu ngh rang chung ta co the lam kho ke khac hoac chung sinh khac ma chung ta khong kho, th chung ta a lam lan mot cach ang buon. Bay gi khi nhn mot khu rng, mot oa hoa, hoac mot con chim, toi noi: "o la toi, mot phan cua toi." Chung ta co lien he vi tat ca moi vat va neu chung ta gi gam tnh thng en nhng lien he nay, th chung ta se c hanh phuc".

Mot kha canh thch thu khac cua the nghiem s chet la s dien ta ve nhng hanh tinh ma mot ngi se en sau khi ri khoi than xac. Mot the gii nh vay a c dien ta nh c danh san cho "s say me theo uoi cua y thc". Mot phu n a goi ni nay la mot "ai vu tru", ni ma nhng ngi the nghiem s chet goi la "mot trang thai cua y thc ni ma quy v muon hoc hoi ieu g eu co san cho quy v". Ong noi gan nh cac d kien a co san trong hang ong t tng: "ieu nay cung gom ca moi loai d kien. Th du, neu toi muon biet lam tong thong Hoa Ky nh the nao, toi ch can c ieu o, la no se nh vay. Hoac neu toi muon biet lam con trung nh the nao, toi ch can 'xin' c the nghiem, bang cach muon nh vay, the nghiem o se la cua toi." Bac s a tiep tuc vi chu e nay "The nghiem hoc hoi ngan ngui nhng vo cung manh me nay a thay oi i song cua nhieu ngi the nghiem s chet. Thi gian ngan ngui trong tnh trang c hoc hoi mot cach tron ven nh vay, a khien cho ho vo cung khao khat muon biet them, sau khi tr vao than xac." Va roi khoa hoc a bat au bc vao nganh tam linh. Chung ta, cac ong tu, eu co t nhieu nhng the nghiem ca nhan mc o nao o t ngay tho Tam An, va chung ta khong can phai i cac khoa hoc gia chng minh. Chung ta vo cung oi n S Phu knh yeu a ban cho chung ta mot mon qua nh vay.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments