Tuyen au

Tuyen au

Tin Tc T "Giai Ngan Ha"


S huynh Lu Boi Han, Tan Truc, Formosa

Ban tin Suma may ky trc co gii thieu en oc gia he thong ien t BBS "Giai Ngan Ha". Cac tin tc mi nhat t Ban Tin eu c ang tai tren he thong BBS nay, cung vi vo so nhng tin tc khac ve van e an chay va cac thc pham dinh dng, y khoa va sc khoe, ky thuat va cac loi song cung co san sang. Nhieu ngi a coi "Giai Ngan Ha" nh mot can nha tren ng mang li cua ho. Khong nhng hang ngay ghe tham ma con oc tng ch cua cot thao luan nh nhng bai bnh luan tren bao vay.

V "Giai Ngan Ha" BBS tren xa lo ien t quoc te thuoc ve tram mang li hng ao tam linh, nen chung ta thng thay nhieu oc gia tham vieng va at ra nhng cau hoi tu hanh. Tiep xuc va oi thoai vi nhng ban tham vieng nay, ong tu cang tham sau nhan thc ac sac cua Phap Mon Quan Am va s quy bau cua giao ly S Phu, va cang gi vng ao tam tu hanh cua mnh. ong tu a gat hai c rat nhieu tren mang li nay.

ai hoc Thanh Hoa la mot trng ai hoc ky thuat va khoa hoc noi tieng tai Formosa. Tieu chuan ky thuat cao cua giai Ngan Ha nay a danh c cho he thong BBS mot may ien toan oc quyen, nhng ng giay tiep noi va mang li ien toan t vien Tai Lieu cua NTHU. Ngoai ra Giai Ngan Ha ang hp tac vi hang Hitron Technology, ln hang th ba ve dch vu cung ng mang li, tai Formosa, cung cap ien toan va nhng lien lac tren mang li e s dung. Hitron a gii thieu mien ph a ch Giai Ngan Ha cua chung ta tren nhng trang mang li cua ho va a ang ky no vi Trung Tam He Thong Tai Lieu (mot to chc mang li quoc te am nhan ve nhng n xin va ghi danh len trang mang li toan cau) e c mot trang quoc te oc quyen cho he thong BBS nay.

"Giai Ngan Ha" BBS hien gi tai Formosa co hai tram. Moi quy v eu c han hoan chao mng en tham tram cua chung ta tai:
http://galaxy.cs.nthu.edu.tw (do ai hoc Thanh Hoa cung cap)
http://www.galaxybbs.com (do Hiltron Technology cung cap)

Mot Tap Ch ien T Trnh Bay Hap Dan Va Nhng Tac Dung Thnh Th Nang ong Cho Nhng Ngi X Dung Mang Li ien T


a iem mang li toan cau mi cua Phap Mon Quan Am Formosa
http://www.sumachinghai.org.tw

a iem mang li nay cung ng mot s chon loc mi cac noi dung trnh bay c gii thieu trong mot hnh thc thiet ke tot ep. Th du dch vu am thanh c cung ng them vao nhng d kien von a co san tren a iem mang li Formosa cu. Cac khach tham vieng trang mang li nay co the nghe nhng li thuyet giang cua S Phu vi mot Real Audio Player.

Phan phong van cua ban Bao Ch ai Bac, Formosa

ay la mot phng phap cau thong vi Thng e va xa hn na la e nhan biet c Chan Nga cua chung ta. ay khong phai la mot ton giao, nhng no hien hu trong moi ton giao, cho chung ta the nghiem c trong i song nay canh gii thien ang tai the, v the gii nay co tnh thng.

* Mot He Thong Quan Yeu Cua Ky Nguyen Truyen Thong

S tien bo cua Mang Li Toan Cau a tao ra nhng khu lang gieng nhng ni ma mot thi a la nhng goc canh xa xoi cua the gii. Cac tin tc, d kien truyen at bang Mang Li Toan Cau vt qua nui cao bien rong, xuyen qua cac man sat, huy diet nhng bien cng quoc gia ma mot thi a ngan cach con ngi tai khap the gii. a iem Mang Li Toan Cau cua Phap Mon Quan Am a thi ua vi thi gian va tr thanh mot dung cu tot ep hn e quang ba giao ly cua Suma Ching Hai. Cac ong tu Formosa c trang b vi ky thuat thiet b Mang li toan cau va mi tung ra mot a iem.

Mang Li a thong mi a c s tan thng rong rai cua nhng ngi lt tren mang li. S tien bo ky thuat a m ra nhng c hoi mi cho con ngi qua Mang Li Toan Cau e co the nghe c nhng li thuyet giang cua mot v Minh S khai ngo, e anh thc tam linh cua ho. Nhng ngi x dung Mang Li co the co c c duyen tao moi lien he vi Suma Ching Hai, ngi a noi rang nhng ai c thay hoac nghe c tieng ngai se c gia tr vi phc bau tu hanh trong tng lai. a ch cua Mang Li Phap Mon Quan Am xuat hien tren he thong ien toan trong mot hnh thc hoan toan mi me, cung cap bang tan mi cho hang trieu ngi x dung tren khap the gii e tr nen quen thuoc vi v Minh S khai ngo. oi vi cac ong tu, phng phap mi cung cap cac buoi thuyet giang, cac thong iep cung truyen at giao ly v Minh S cua vu tru, cung ng mot kinh nghiem oc ao. oi vi nhng ngi x dung Mang li khong phai la ong tu, phng phap trnh bay dung truyen thong a phng lam cho ho hieu ve Suma Ching Hai, giao ly cua ngai va Phap Mon Quan Am de dang hn. Sau het, cac mau sac, am thanh va hnh anh tao c sc hap dan nhieu oi vi ai chung hn la dung van t.

Trong qua kh, nhng ngi song ni heo lanh tren the gii ch co the hoc hoi c Phap Mon Quan Am qua sach bieu, cac cuon Ban Tin Suma Ching Hai. S tien bo ve ky thuat a tao cho ho kha nang biet c nhng tin tc lien quan ti v Minh S khai ngo nay qua ng giay ien thoai, mot may "modem" va mot may ien toan va khien viec truyen at nhng li Chan Ly khong con b gii han.

* Nhn Lai Qua Kh

Trang Mang Li au tien thai nghen bi mot s huynh chuyen nghiep trong nganh nay. Qua nhieu no lc gian truan va vi s tr giup cua cac chuyen vien khoa hoc truyen thong, c cau giao tiep can ban a c hoan tat. e co them ong tu tham gia va ong gop tai nang cua mnh hau thiet lap mot trang Mang Li, cac ong tu nhieu kinh nghiem hn a to chc nhng lp hoc cap toc ve nhng ng dung cua nhu lieu he thong Mang Li Toan Cau. Cac ong tu co khieu ve nghe thuat a chon loc nhng hnh anh mau cho muc Li Phap Cam Lo, thiet ke va ve lai nhng hnh minh hoa e c dung thng xuyen tren nhng trang Mang Li. Mang Li Toan Cau a tr nen song ong hn vi s tham gia rong rai cua cac ong tu. V Mang Li Toan Cau la mot phng tien truyen thong mi, nhieu ngi a to ra thch hoc hoi cac ng dung cua no va cach bien phng tien truyen thong sieu viet nay thanh mot dung cu co hieu nang trong viec quang ba giao ly cua S Phu. Nhom Mang Li Toan Cau hien ang thieu nhan lc va han hoan on nhan s tr giup cua cac ong tu co kien thc ve nghe thuat hay khoa hoc ien toan, nhat la nhng ngi tre tuoi co oc sang tao va sang kien mi.

* S Phong Phu Cua Noi Dung c Trnh Bay Trong Hnh Thc Song Thc Va Mi La

Trang Mang Li Toan Cau mi a c hoach nh e cung cap loi vao Mang Li cho mot an ban a nang nhng bai giang, bai ca, cac cau chuyen khoi hai cua Suma Ching Hai. Nhng van ban bang ch va am thanh hien a co san, trong khi cac an ban bang hnh anh hien ang trong vong th nghiem va se c phat hanh mot ngay gan ay.

Tuy nhien, v s gii han cua he thong Internet, ch co an ban danh cho loai man anh nho la ang co san. Nhng ngi am nhiem phan trnh bay trang Mang Li hy vong rang, trong tng lai, khi ngi ta chon e xem mot chng trnh nao o, hnh anh se t ong ieu chnh cho thch hp vi o ln cua khung man anh o. Ket qua co c se la mot v Minh S ang ng -- rat giong that -- trc mat ngi xem. Tuy nhien, ieu nay ch co the thc hien c neu chnh phu hay nhng cong ty cung ng dch vu Mang Li Toan Cau m rong them bang tan cua he thong Internet.

Nham loi cuon s tham vieng thng xuyen cua nhng ngi x dung, cac ong tu a cong lc lam viec e thay oi noi dung cua nhng muc chon loc hang tuan va them vao nhng khai niem tam linh mi me theo mot phng cach song ong. Trong luc lam viec cho muc Li Phap Cam Lo chang han, nhng ngi lo phan thiet ke ve hnh anh thng phai thien nhieu hn e co c nhng linh cam cho mot s trnh bay hoan hao ve chan, thien, my e truyen at mot cach hu hieu hn cac thong iep khai m tam linh cua Suma Ching Hai.

Nhng khach tham vieng a iem nay se co mot kinh nghiem thu v trong khi oc nhng giong giao ly chon loc lam sang lang tam hon c trnh bay bang nhng hnh anh lam sang to y ngha tham sau. Muc "Cau Chuyen Khoi Hai" va "Cac Bai Khai Th" se c thay oi moi tuan, hnh anh thiet ke va cong viec san xuat oi hoi mot nhom ngi lam viec. Theo y kien cac ong tu cat sa cac cuon bang thuyet giang, cong viec san xuat la mot tien trnh phc tap. Bang thau am phai c coi lai theo ung nhng bai giang hay nhng cau chuyen c ang trong cuon

Ban Tin Suma Ching Hai va oan bang thau am phai c chuyen qua he thong ien toan. Cong viec nay oi hoi t viec chu tam nghe i nghe lai cuon bang cho en cong viec cat xen, loc am thanh, va cat bo nhng oan bang h. Ngi bien tap nghe nhng bai viet nhieu lan en o ho co the oc lai c. Tuy nhien, ho khong bao gi cam thay nham chan lang nghe nhng chuyen viet va nhng chuyen ci het lan nay en lan khac. Thong thng, ho ch co the bat au lam viec sau mot tran ci thu v.

* Dien Tien No Lc Cua S Hoan My Tao Cho Nhng Ngi Tham Gia Nhieu Sang Suot

Mot vai chng trnh trong Mang Li Toan Cau cu a c duy tr trong trang Mang Li mi, nh cac sang tac nghe thuat bao gom Thien Y, Trang Sc Thien ng, tranh ve tren a, tranh ve tren quat va tranh sn dau. Tng net mot, nhng ngi thiet ke cham pha nhng ng net cuoi cung, dung mau sac giong nh mot nghe s hoa trang dung co iem phat len mat mot ngi mau. ay la mot viec rat cong lao. Trong tien trnh cua s sang tao, cac nha thiet ke co gang vt qua c tr ngai cua au oc va thc hanh c tnh kien tr cua ho. Khi a thien u, ho se t nhien co c nguon cam hng va tao nen mot san pham tot ep. ieu nay cung giong nh khi lam bat c mot cong viec g cho S Phu, no cho cac ong tu c hoi kiem che mnh va cai thien nhng pham chat xau. Dien tien cong viec cung quan trong khong thua kem g ket qua.

Mot ong tu trong nhom Mang Li Toan Cau a ghi nhan rang trnh o Anh ng cua mnh c cai tien mot cach nhanh chong qua s lam viec. Anh a hoc c rat nhieu ve ien toan va kham pha ra c nang khieu ve nghe thuat cua mnh trong luc lam viec cho muc "Li Phap Cam Lo". Cong viec cua anh a cho anh c hoi giao tiep vi nhieu ky thuat tan tien va anh a phat trien nhng kha nang tiem tang vi moi viec lam mi ma anh hoc hoi. Anh a nh lai khi anh phai lam viec sau na khuya hau tranh tnh trang ket ng giay ien thoai e anh co the nap cac ho s len may ien toan c. Muc thch nhat cua anh ni trang Mang Li mi la Nhac Tam Linh cua S Phu. Anh ch can vieng a iem Mang Li va chon ban nhac ma anh muon nghe, sau o anh co the am mnh vao giong hat tuyet vi va ieu nhac ngot ngao cua S Phu. Chuyen nay khong the nao thc hien c trong qua kh, khi khong co truyen thong a phng. ong tu nay cung tham vieng cac a iem Mang Li khac thng xuyen, nhng anh thay rang a iem Phap Mon Quan Am c thiet ke hay hn va x dung nhng ky thuat tan ky hn. Nhng cong trnh kho nhoc va no lc phoi tr cua nhieu ong tu lam viec trong nhom sau cung a tao c thanh qua.

Nhieu ngi co khai niem rang nhng a iem Mang Li ton giao thng buon te, b thanh kien va ch danh cho mot nhom nho ma thoi. Co mot ieu chac chan la nhng ngi vieng a iem Phap Mon Quan Am co the bo i va mat mot dp may e biet en mot v Minh S ai khai ngo neu trang Nha khong truyen at thong iep mot cach ro rang. Nhng ngi thiet ke Mang Li a them vao mot trang au la phan gii thieu cho moi muc. Khi nhng ngi khach la chon, au tien ho se thay phan gii thieu ngan gon cua noi dung ma ho ang lt qua. Du ho muon biet them nhieu ve viec an chay, thng thc nhng cong trnh nghe thuat, nghe ke chuyen thng hay chuyen khoi hai, hoac oc Ban Tin ien toan Suma Ching Hai, chac chan la ho se hoc hoi them nhieu ieu mi me trong i song tam linh hay tran tuc. Mot trang hau am luan a c them vao cho nhng ai muon c chia xe nhng quan iem cua mnh vi nhom mang li toan cau. Moi y kien va e ngh ong gop eu c on nhan.

Moi muc eu c trnh bay vi nhieu loai nhac boi canh do cac chuyen vien quen thuoc vi loai am nhac ien toan MIDI bien soan. Soan nhac theo loai MIDI khong giong nh soan nhac theo loi thong thng. Nhng ong tu co tai nang trong lanh vc nay eu c hoan nghenh tham gia trong nhom lam viec e lam tang them chc nang am nhac tren trang Mang li.

Sau khi oc xong bai nay, quy v co cam thay muon th qua Mang Li Quan Am hay khong? Nhng trc tien hay e chung toi cho quy v mot b quyet e thng thc c nhieu hn khi a iem o. V s ieu chnh kch thc man anh, chung toi e ngh trc tien quy v nen ti Control Panel e thay oi phan trnh bay o mn len 800x600 e quy v xem hnh anh c ro hn.

Ghi chu:
Mot dch vu chuyen van tren Mang Li toc hanh qua E Mail a va co san. Dch vu nay mang nhng bai v cua Ban Tin Suma Ching Hai en thang tng ngi ghi danh nhan bao tai a ch E Mail cua ho sm hn mot tuan so vi dch vu bu ien. Nhng ai muon ghi danh vao dch vu mi nay, xin vui long tham vieng Mang Li Toan Cau di ay va ien vao mau n:

http://fiber.ieo.nctu.edu.tw:5000/cgi-bin/join

Xin vui long ien ten, quoc gia c ngu, a ch E Mail, hnh thc loai an ban muon co va ngon ng chon la. An ban tren E Mail cua cac Ban Tin Suma Ching Hai hien ang co tieng Trung Hoa, Anh ng va Au Lac.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments