Tin Tc Suma

Tin Tc Suma

Tin ai Han

Nghe Thuat Hoa Hp Cung Tam Linh

Mot buoi "Th Van Quan Am va Trien Lam Hoi Hoa" c to chc tai Nha Hang Chay Suma Ching Hai, Han Thanh, ai Han. Nhieu ong tu ai Han a the hien tr hue cua ho qua th van, hoi hoa, phim anh, ieu khac, ca nhac, nhac kh hoa tau v.v... Tat ca cac viec lam sang tao cua ho eu hng ve viec nang cao tam linh va tr hue, va cao quy va co y ngha trong gia tr nghe thuat.

Trong thi gian chuan b va tien hanh buoi hoat ong nay, ong tu rat nh S Phu. Mot so quan khach va oc th va cam ong en ri le. Trong nhng bai th khac, cac ong tu a chia xe cung thnh gia nhng the nghiem cua ho tren ng tu hanh. Li th chan thanh he lo nhng kho khan va luc hanh phuc trong viec tu hanh va nhng phan au vi i song hang ngay cua ho ti tng ngi trong thnh chung.

Tai hoa va tr hue cua ong tu a at c s ngng phuc t khan gia. Tuy nhien, ieu ma cac ong tu cam ta nhat la S Phu a anh thc kho tang tiem an cua ho.

Hnh anh: ong tu ai Han trnh bay thanh qua tu hanh cua ho qua th van, hoi hoa, phim anh, ieu khac, ca nhac va nhac kh hoa tau v.v...

Tin Formosa

Buoi Hop Mat Si Am Mua ong

Gia Ngha - Trung tam Tr Giup Gia nh tai Van Lam a to chc thanh cong mot buoi hop mat cuoi nam Si Am Mua ong, ban gay quy tai trng tieu hoc uoi Ho. Nhng ngi thien tam trong cac tang lp xa hoi a ong gop mot cach quang ai e tang bao l x tnh thng cho tng em thuoc cac gia nh ngheo. Ngoai ra con to chc rut tham lay hen vi nhng giai thng nh xe ap, may truyen hnh va tu lanh. Nhng tro chi khac gom co tro keo giay va nhay mua.

Gia nh Quan Am t trc ti nay luon luon tham d vao cac sinh hoat t thien, va ong tu Gia Ngha a tch cc tham gia vi s hoan hy va long thanh tam nhat e phuc vu ai chung. Quay ban kinh sach a loi cuon cac tre nho ngay t khi va bat au vao buoi sang sm. Cac em ho hi oc cuon "S Phu Ke Chuyen" va quyen luyen luc ra ve. Thc an chay c tiep ai mien ph khien cang hap dan them nhieu ngi ti va moi ngi eu khong ngng khen ngon. Sau o, Hieu trng cua trung tam Gia Phu a gi Th cam n ti cac nhan vien a lam viec tch cc cua trung tam Gia Ngha ngi khen s lam viec cham ch cua ho.

Hnh anh: Th cam ta cua trung tam Giup Gia nh tai Van Lam, Formosa, ti trung tam Gia Ngha cua Hoi Quoc Te Suma Ching Hai, ca ngi s ong gop vao sinh hoat Si Am Mua ong cuoi nam ti nhng tre em ngheo.

Tin Ma Lai

Phuc Am Lan Truyen Ti ao Langkawi

Langkawi la mot hon ao rat ep tai b bien mien Bac Ma Lai. Tuc truyen rang ten Langkawi co ngha la con o gia ng tren hon a sap thanh a cam thach. Hon ao nay mi c khai pha may nam gan ay, va nhan dp chuc mng thanh lap mot thon mi, thu tng Ma Lai Mahathir Mohamad a en chu toa. Mot so cac s kien quoc te a c to chc tai Langkawi, ke ca cuoc trien lam phi c, xe hi, xe gan may va sach. Trien lam phi c a c trc tiep truyen hnh qua ve tinh, va nhng canh bay ln tren khong trung a loi cuon mot so ong quan khach, ke ca nhng du khach ngoai quoc.

Ngi ta co the noi rang that la mot phep la nen cuoc trien lam sach cua Suma Ching Hai c cac nha bao tr buoi trien lam nay chap thuan cho tham d. Ngi Ma Lai la nhng ngi Hoi giao sung ao va thng at ra nhieu s khat khe vi nhng g khong thuoc ve tap tuc cua Hoi Giao. Gan ay s pha v c nhng quan niem nay la mot tin vui cho Ma Lai, ma ket qua la s tien bo nhanh chong va vui hng mot nen van minh gia tr hn.

Trong thi gian trien lam sach, chanh phu Langkawi a to chc mot buoi thi cho thieu nhi noi tieng Anh, hoi hoa va tap ve. Cac quan khach c cac ca s giup vui cang lam cho buoi trien lam nay them thanh cong. Sach bieu cua S Phu, Ban Tin va nhng kep sach a c phat tang cho nhng quan khach ghe tham gian hang. Cac quan khach khong nhng c niem vui ma con c gia tr vi nhng thong iep tam linh.

Hnh anh: Phuc am Chan Ly lan truyen ti hai ao Langkawi mi khai quang tai Ma Lai.

Tin Costa Rica

Hoi Ch Sach Quoc Te Loi Cuon Nhng Ngi Khao Khat Thng e

Hoi ch trien lam sach quoc te mien Trung My va qua c to chc tai Costa Rica a cong hien mot c hoi thoa man khat vong cua nhng ngi tm Chan Ly. Mac dau cac quan khach ti gian hang Quan Am en t nhieu ni, nhng moi ngi dng nh chia xe mot c duyen vi S Phu. Nhieu ngi a biet ti Ngai qua truyen hnh va qua cac buoi thuyet giang ma ho a tham d. Nhieu quan khach ti gian hang a quyet nh an chay ngay sau khi oc nhng quyen sach bieu.

Vao buoi toi cua ngay khai mac, hai vang cau vong a hien ra sang choi tren am may hong, tao thanh mot hnh anh tuyet ep khien chung toi cam thay a c s gia tr cua S Phu. Cung giong nh cau vong xuat hien moi lan ong tu ti tham nhng pham nhan trong tu. Trong suot hai tuan le trien lam, cac sach bieu va Ban Tin Suma Ching Hai a c phan phat rong rai cho mot so ln quan khach, nhieu ngi a co c hoi nhn thay S Phu lan au tren cac bang thau hnh thuyet giang cua S Phu. Gian hang kinh sach a loi cuon mot so ong ngi cho ti buoi toi cuoi cung. Nhieu quan khach a ti gian hang e hoi nhng cau hoi ve giao ly S Phu, va cam n lc lng vo s bat tai cua Ngai, a so cac cau tra li a c tm thay qua cac bang thau hnh trnh chieu toi hom o. Khi nhieu ngi c biet rang nhng bo Thien Y kieu tinh xao va ep e kia la t ban tay cua v thay Tam Linh, s thch thu cua ho cang gia tang va ho a hoi xin sach bieu. Mot quan khach a noi vi nhan vien trc tai gian hang rang ong a biet rat nhieu nha ve kieu thi trang quoc te, nhng cha bao gi thay mot ngi co the ve cho the nhan mot cach doi dao s chan that va my mieu nh vay.

Gian hang Quan Am a loi cuon nhieu ngi thuoc moi la tuoi, ke ca tre em, thanh thieu nien va ngi ln, ti va chia xe giao ly cua Suma Ching Hai. Nhieu ngi a ghi ten hoc Phap Phng Tien. Cac ong tu rat cam n S Phu a cho ho c hoi hieu biet them ve viec lam cua Ngai. Ngai khong bao gi lam viec hay vui hng bat c ieu g cho rieng Ngai. Tng c ch Ngai lam va tng t tng Ngai co eu la cho nhng ngi khat khao Thng e.

Tin Guatemala

Hola! Mot Tieng Goi T Guatemala

Hnh anh: Ni thuyet giang bang bang thau hnh tai Guatemala

Trong nhng nam qua, ong tu thng e cap nhieu lan en viec ti Guatemala quan ba giao ly S Phu. Tuy nhien, nhng thnh cau ch la nhng e ngh khong hn khong kem v nhieu nguyen do. Khi ti Honduras, S gia Quan Am co ngh ti viec qua Guatemala, nhng khong biet luc nao va bat au au. Co mot lan ngoi thien, ot nhien co ta nhan c mot ieu rat manh liet t ben trong: "ong tu Honduras sap ngh le, nhan dp nay chung ta nen sm i Guatemala". The la chung toi thu xep hanh trang gian d va vai thung kinh sach, le d nhien la chat ay tnh thng va s gia tr cua S Phu, sau mot hanh trnh met moi a ti Guatemala.

Kh hau Guatemala mat me. Quoc gia nay la ni co nhieu nong san rat phong phu, ke ca cac loai rau qua va au. Thc pham chay de co. Vi s khuyen khch cua nhieu bac s va cac oan the tam linh, a co nhieu ngi dan dan oi qua an chay.

Mot ong tu Honduras hoc phap Phng Tien a gii thieu vi chung toi mot ngi Guatemala au tien, ong a than mat on tiep chung toi sau khi c biet ve thong iep ma chung ta chuyen at ti. Ong cung a mi ban hu va than quyen en xem nhng bang thau hnh cua S Phu. Me cua ong la tn o Thien Chua giao, ba rat vui ve va ci m. Khi xem bang S Phu, ba a khong ngt tan tung giao ly cua S Phu rat vi te lai n gian.

Chung toi bat au tm mot ni e chuan b mot buoi thuyet giang bang bang thau hnh, e mang giao ly S Phu ti ong bao Guatemala. Chung toi en tham mot hoi oan tu hanh Yoga mang ten la Fratcmidad Universal Linca Solar. Hau het hoi vien cua hoi oan nay eu an chay, va ho rat san sang tiep on cac oan the tam linh khac. Buoi thuyet giang au tien tai Guatemala c to chc tai trung tam cua ho.

Chung toi a tiep chuyen vi mot co van cua hoi oan nay, ong Sr. Vigilio Sanchez. Sau khi hieu giao ly cua S Phu la e thang hoa ang cap tam linh cua chung sanh, va chung toi cung ung ho cho viec an chay, ong a sa oi thi khoa bieu cua ong e chung toi co the dung trung tam cua ong cho buoi thuyet giang bang bang thau hnh, va chung toi a mi tat ca hoi vien trong hoi oan cua ong tham d. Ong Sanchez cung ch cho chung toi cach bat au cong viec quang ba, va dan chung toi ti Prensa Libre, e ong yeu cau t nhat bao ln nhat Guatemala ang mot ban tin ve buoi thuyet giang cua chung toi. Mot ngay truc buoi hoi thao, nhat bao Prensa Libre a chay mot tam hnh mau cua Suma Ching Hai va ang mot bai bao tng trnh ve tin tc buoi thuyet giang ni muc tin tc xa hoi cua ho. Ong Sanchez, mot ngi an chay a nhieu nam, tr thanh mot ong tu khong lau sau o. Mot vai hoi vien cua ong a ghi danh hoc phap thien Phng Tien va a trng chay ch ngay tho Tam An. Hom thuyet giang, rat nhieu ngi khat cau Chan Ly a en chat ca hoi trng, nhieu ngi a phai ra ve v khong co cho ngoi. Buoi thuyet giang thanh cong ngoai sc tng tng. Nhieu ngi a to ve thch thu ve phap mon tu hanh anh sang va am noi tai. Sau buoi thuyet giang, nhng ngi thch giao ly cua S Phu, a ghe qua ke cho chung toi nhng cau chuyen ve s theo uoi Chan Ly va s khat khao cua ho. Co mot cap v chong rat thanh tam noi: "Chung toi a ch i lau lam roi."

T nhng cau chuyen cua ho, toi mi nhan thc c tai sao chuyen i nay voi vang, ma moi viec eu troi chay. Th ra la Thng e a nghe c li keu goi thanh tam cua cac con Ngai.

Khi Truyen Ba Phuc Am

Co mot muc s, sau khi d buoi thuyet giang, a thch giao ly cua S Phu en noi ong a bat au tu phap Phng Tien va an chay. Cam thay mnh moi ngay moi de chu hn, ong bat au gii thieu s li ch cua viec an chay en cac tn o cua ong.

Co mot ba a ve hu, khong c khoe manh, nhng vi tnh thng va tinh than cong hien, nhng gi ranh roi ba thng en benh vien an ui va cham soc nhng benh nhan khong co gia nh cham soc. Ba cho biet giao ly S Phu a cho ba them sc manh va niem tin, bay gi ba thng em sach bieu va Ban Tin phan phat cho cac benh nhan va ban be trong benh vien. Con co mot ong, khi tu phap Phng Tien, a ngi c mot mui thm, va thay hoa than cua S Phu mac y phuc trang ri nc cam lo cho ong ta. Thoat au ong giat mnh, tng la tri ma. Ong con noi hn mi nam trc, ong a nam m thay mot phu n dan ong treo len nui, tren nh nui ong thay mat tri rat sang. Sau khi ong biet S Phu, ong hieu rang ngi phu n trong giac m o chnh la S Phu.

Trc buoi thuyet phap vai ngay, co mot ong gap phai chuyen kho khan. Ong thanh tam cau nguyen Thng e cho ong mot giai ap. T nhien ong lat t bao ra, thay hnh S Phu va tin tc thuyet giang, ong lien cam nhan ngay la Thng e a ap ng li cau cua ong. Khi ong en hoi trng, xem xong bang thau hnh, ong hieu rang mnh a tm c giai ap. Ong bat au an chay va thanh mot ngi tu phap Phng Tien. Ch vai ngay ma ong ngac nhien ve s thay oi cua con tho ma ong nuoi trong nha thng hay chay tron ong moi khi ong ti gan no. Nhng sau khi an chay c vai ngay, no thng chay en ben ong va rat than thien vi ong. Ngoai ra ngay ca con cho trong nha cung bat au chi vi con tho. Ong thay s thay oi cua cac con vat nay vo cung thu v. Trong khi tu phap Phng Tien, ong cung vui hng nhieu the nghiem tot va cuoc song cua ong cung thay oi. Cam thay lc lng cua Thng e ang cham soc va ch dan ong, ong rat bon chon mong sm c tho phap.

Co mot ong a ln tuoi, rat thch tm hieu ve tam linh, va cung a tng tu tap vi nhng oan the tam linh khac. Sau khi biet c giao ly cua S Phu, ong khong ngt ca tung nhng li khai th trong cac sach cua S Phu. Nhng ong con b dan vat noi tam gia thoi quen an tht lau nay ma ong khong the ch trong vai ngay ma bo c, va s ham muon tu phap mon cua chung ta. Co mot lan ong en tham, va luc chung toi ang an cm, nen luon tien a mi ong an banh m sandwich ma chung toi t lam. Sau khi an xong, ong hieu rang an chay that n gian, va tiet kiem lai va ngon. Roi ong bat au an chay. Ong noi sau khi an chay, ong cam thay i ng nhe nhang, len cau thang cung khong thay met. Khi ong oc thay tren sach bieu S Phu co th du ve ieu le cam sat sanh giong nh trong Thanh Kinh, ong a hoi tiec noi rang, tuy thng i nha th, ma khong hoc c nhng th nay, cho nen ong rat quy trong giao ly cua S Phu, va thanh tam i nay tho Tam An.

Co mot ngi tam ly gia lam viec cho ai phat thanh, t nho ba a co kha nang tien oan tng lai, va cung thng thay c tien kiep cua ngi khac. Ba thng len ai phat thanh va viet bao ve y niem ve sinh va an chay. Ba nhan thay rang thc pham ma chung ta an, co quan he rat ln cho noi tam bnh an cua chung ta. Khi c tin co buoi thuyet giang, ba cam thay co mot nguon lc lng, nen a en hoi trng. Sau khi xem bang thau hnh cua S Phu, ba cam nhan c S Phu rat n thuan va t trng manh liet c bao quanh ba ta trong vai ngay. em hom o, ba thay s lien he tien kiep cua S Phu vi ba khi S Phu la mot ngi ai Han. Co mot em ba ve en nha lien ngi thay mot mui thm, nen bat au oc Ban Tin cua S Phu du trong ngi met moi. em hom o ba nam m thay S Phu goi ien thoai cho ba va noi rang: "Toi en la e giup nhng ngi khiem ton." Ba ta a dien giai y ngha cua s viec nay la chung ta phai khiem ton mi co the phoi hp vi chan ong lc cua S Phu, va cung vi Ngai mot the. Nhng the nghiem nay cang lam tang them long tin cua ba oi vi S Phu, va ba cung bat au gii thieu giao ly cua S Phu cho nhng ngi co duyen.

e ch dan cho nhng ngi mi bat au biet them ve cach nau chay, chung toi a to chc mot ba cm chay ma tat ca nhng ngi ghi ten hoc Phap Phng Tien, than nhan, bang hu eu c mi en. Vi s gia tr cua S Phu, ch trong may ngay ngan gon, viec i ch, nau an, va vi s hp tac cua chuan ong tu, a hoan thanh thuan li. Ngay hom o, nhng ngi tap Phap Phng Tien buoi o a co the nghiem rat tot. Sau buoi cm chay, co mot ngi chuyen chi khau cam a trnh dien may ban nhac, c moi ngi nhiet liet vo tay.

Trc may ngay chung toi khoi hanh ri khoi ni ay, tri ma that nhieu, nen moi ngi eu cam thay rat ac biet, v luc o khong phai la mua ma. Chung toi hieu rang tnh thng cua S Phu ang anh thc nhng linh hon khat khao giai thoat. Chung ta hay thanh tam chuc phuc nhng hat giong tam linh nay sm ngay khai hoa ket trai ep e.

Tin Peru

Tnh Thng Vo Tan Cua S Phu Trai Rong Ti Peru

e t Phap Mon Quan Am tran trong tng c hoi phuc vu chung sanh hau phat trien ban than va thang hoa ve phng dien tu hanh. Khi cac ong tu c mi i san se tnh thng vo b ben cua Suma Ching Hai ti nhng vung phu can Peru, ho vo cung han hoan va tri an. Nh s ong gop tai chanh t cac ong tu rong lng Ba Tay nen chuyen i nay co the thc hien c.

Khi viec sa soan ang tien hanh, th mot cn ma nang hat a o xuong khong ngng va lam gay nhng chiec cau. Cuoc hanh trnh cua chung toi phai tam hoan lai tai trung tam Ch Li trong khi ch i ng lo c sa cha lai. Nh lai nhng li day quy bau cua S Phu phai luon suy ngh khang nh trong moi trng hp, cac ong tu Ch Li a quyet nh ngoi thien va cau nguyen sm tm ra c giai phap cho tnh trang cua ho.

Cac ong tu a huy bo viec gi cho tren xe buyt va bay ti phi trng Arica tai bien gii Peru, va ang d tru di chuyen vao thanh pho bang taxi. Tnh c, co mot ngi an ong ng ch ca buoi sang e on mot phai oan ai bieu ngi A Can nh, a e ngh ch chung toi va hanh ly trong mot khoang trong rieng biet ay u tien nghi trong xe cua anh ta. Mac du hanh ly nang qua trong lng an nh vi mot so lng cac an pham va kinh sach e quang ba, cac ong tu a qua hai quan mot cach de dang, khong gap tr ngai g. Moi s eu c thu xep mot cach ky dieu. Sung sng va tam tran ay niem tri an, cac ong tu a ti ung gi e gap mot ong tu khac tai mot a iem a hen trc.

Tai Arequipa

Cong viec truyen ba phuc am tai Peru c bat au trong thanh pho Arequipa. Cac ong tu a khong hoach nh g trc cho chng trnh gieo rat hat giong giao ly cua S Phu trong thi gian ngan lu lai thanh pho nay. Tuy nhien, ho cung co the trong vong vai ngay thu xep nhanh chong mot buoi hoi thao. Ho a chon c mot a iem la mot khach san thanh lch vi mot hoi trng ln va ay u may thau am va thau hnh c trang b ay u. Thong bao c mot so cac ai phat thanh loan truyen va nhieu truyen n gii thieu a c phan phat. Nhng tam bch chng co hnh S Phu, ngay va ni to chc cung c dan len trong suot mot em.

Ngay thuyet giang hom o co mot vo s ve thai cc a khao khat mi cac ong tu en trung tam cua ong, va cho biet niem vui ln nhat cua ong la c dp hoc hoi ve giao ly cua S Phu. Ong cho biet a tng theo mot v thay ngi Trung Hoa hoc thai cc t nhieu nam va thay ong a noi vi ong hay tm mot v thay hoan toan khai ngo e hoc. Cac ong tu co the hieu c s vui mng khon ta cua ong ra sao khi nhn thay chan dung cua S Phu va thong cao ve chng trnh cua chung toi tai th tran cua ong. Lan thuyet giang nay co rat nhieu ngi en d, va co nhieu ngi luc trc a tu qua phap mon khac. Buoi hoi thao a tien hanh thuan li va co mot so kha ong a c tho phap Quan Am va phap thien Phng Tien. Nhng ong tu mi nay lien thanh lap mot trung tam a phng e moi ngi co the thien va ang d tru se tm mot a iem rong ln hn e cong tu.

Tai Cusco

Cac ong tu a sa soan cuoc hanh trnh th nh va ti Cusco. Cac buoi hoi thao ve giao ly cua S Phu a tng c to chc tai thanh pho nay trc kia. Mot lan na, cac ong tu a ien n xin phep to chc mot buoi hoi thao tai toa o chanh va a c phep phat truyen n cung dan bch chng. Tin tc ve buoi hoi thao nay a c thong bao tren ai phat thanh e cac ngi dan tai Cusco co mot c may lam quen vi Suma Ching Hai va phap mon Quan Am. Cac ong tu cung nhan d cac buoi phong van cua hai ai phat thanh a phng.

Nham muc ch co c mot may phong anh va cac ong knh cho may thau hnh, cac ong tu a ngng lai mot ca tiem ban dung cu ien t hy vong thue c cac trang cu. Vien quan ly tiem a tiep on ho mot cach nong hau va nhan mot quyen sach bieu cung mot cuon Ban Tin Suma Ching Hai. Cac ong tu a giai thch nhng th ho can va ngay trc khi ho dt li, vien quan ly a noi: "Ngay nao, gi nao va cac ong can bao nhieu? Quy v co the mn bat c mon nao quy v can ma khong phai tra tien." Vien quan ly ang lt qua cuon Ban Tin Suma Ching Hai va dng nh khong nghe thay li cua cac ong tu. Trc khi ho yeu cau, ho a c tat ca nhng trang cu ma ho ang tm kiem. Ho khong biet noi g hn la cam n S Phu ve nhng s gia tr vo tan cua Ngai e ho the nghiem rang ho khong la g ngoai cong cu cua Ngai. c S Phu dan dat chung toi, moi viec a tien hanh trong troi chay, v Ngai a sap at san cho chung toi roi.

Buoi hoi thao a loi cuon nhieu ngi tham d hn so lng ma hoi trng co the cha. Vai ngi a phai ng ben ngoai hanh lang va co ngi a phai coi buoi hop nay tren man anh truyen hnh t xa. Buoi hoi thao a keo dai hn d tnh va tiep theo o la phan van ap tai trung tam a phng vao ngay hom sau. Mot so ngi a ghi ten xin hoc phap Phng Tien. Toan cong tac a vo cung cam ong v luc nao ho co the cam nhan ai lc cua S Phu.

Tai Lima

Cac ong tu sau o a ri thu o Peru e ti Lima. Lima, co rat nhieu ong tu va nhng ngi hoc phap Phng Tien va ho a chuan b san moi th cho chng trnh. Buoi hoi thao a c to chc tai Ngan hang Continental cua Peru, trong mot giang ng trang b ay u. Mac dau a iem nay t trc en nay cha he c cho cho bat ky to chc nao mn, ngan hang a cho phep chung toi x dung hoi trng mien ph. Nham thong bao chng trnh, cac ong tu a xuat hien tren hai ai phat thanh. Mot so lng ln cac truyen n a c in va phan phat tai thanh pho rong ln nay. Trc khi buoi hoi bat au, mot cuon bang thau hnh cua S Phu hat a c trnh chieu va nhng ngi en sm a lang nghe nhng ban nhac cam ong tam ngi cua Ngai. Buoi hoi thao a bat au vi mot vai ong tu ke nhng the nghiem cua mnh ve viec hoc hoi vi Suma Ching Hai. Khi noi ve viec cac ong tu va Suma Ching Hai ong nhat the tng giay phut mot, ho a khong dau c s xuc ong en noi bat khoc va khien cho thnh gia cung cam ong. Mot so ong ngi a ghi ten tho Tam An hay phap Phng Tien.

Tai Puno

Buoi hoi thao tai Puno a c to chc tai mot h vien ln va c tu sa xong, that tien nghi. Giong nh nhng buoi hoi thao trc o, co nhieu ngi en tham d. Moi viec tien hanh troi chay. Nhieu ngi tham d a an chay va muon c hoc hoi ve giao ly cua S Phu. Nhan thc c rang Suma Ching Hai la v Minh S ma ho ang trong ch, va tat ca eu non nao i ngay tho Tam An. Co mot ngi t ong xin cung dng mot cho e lam thien ng. Cac ong tu sung sng biet bao c thay s biet n tren khuon mat cua tat ca nhng ngi yeu cau c giup . Chac chan ay la mot bai hoc quy gia ma S Phu a gi en.

Sau khi buoi hoi thao Puno cham dt, cac ong tu a d tru mot buoi be quan canh ho Titicaca, mot ngoi lang yen tnh cha co du khach. Trong chuyen i ti lang Tacasaya, cac ong tu a chia xe cac goi keo vi cac tre em va nhng ngi ln khac a i cung thuyen vi ho.

Cac ong tu a t gii thieu mnh vi gii chc a phng va xin phep c cam leu. Nhieu em nho a theo chan ho tai khap ni ma ho en. Mot s huynh gap hai n giao chc tai mot ngoi trng

lang va c cho biet la khong the en d buoi hoi thao tai Puno v hom o khong co thuyen qua ho. Cho nen cac ong tu a ac biet trnh bay ve giao ly S Phu cho cac giao s va hoc sinh cua ngoi trng a phng nay. Co vai ngi a xin ghi danh hoc phap Phng Tien va se thng xuyen lien lac vi cac ong tu tai Arequipa va Lima. a so cac ngi dan tai Tacasaya eu ngheo va cac hoc sinh can kem thoa da v song lau di sc nong cua mat tri va nhiet o lanh. Cac tre em khong u quan ao mac va i chan at. Xuc ong trc hnh anh nay, cac ong tu a chuyen at tnh thng cua S Phu ti ho bang cach ong gop $500 My kim cho trng tieu hoc nay.

Tai Tacna

Buoi hoi thao cuoi cung c to chc tai Tacna, nam tren bien gii rat gan vi ch Li. Nh moi lan, buoi hoi thao a loi cuon nhieu ngi. Tuy nhien, cac ong tu Ch Li c biet chieu khan cua ho a gan het han va phai sm quay ve Arica e gia han ngo hau ho co the qua Tacna tr lai d buoi hoi thao. Cac nhan vien quan thue Peru va Ch Li a nhan ra cac e t cua Suma Ching Hai, v luc chung toi lan au tien ri Ch Li i Peru, a phat nhieu sach bieu cho nhng nhan vien quan thue cua ca hai quoc gia. Ho a chao on cac ong tu bang nhng nu ci va gia han chieu khan cua cac ong tu e ho co the to chc buoi hoi thao tai Tacna.

Buoi hoi thao gom phan gii thieu ve tieu s S Phu va Phap Mon Quan Am cung nh mot cuon bang thau hnh S Phu thuyet phap Costa Rica. Nhng ngi tham d a cham chu nghe giao ly va hau nh ho khong con thac mac nao. Mot ngi a bay to s tri an cua cua ong ve buoi hoi thao vo gia nay v hai lan trc tai Lima khong d c. Ong cung cam n ve nhng cuon Ban Tin Suma Ching Hai ma ong a nhan c. Nhieu ngi a yeu cau c hoc phap Phng Tien va co mot vai ngi a an chay t trc, xin c tho phap ngay sau buoi hoi thao. Ho hy vong sm c chia xe nhng s tu hanh cua ho vi cac ong tu tai Peru cung nh tai khap ni tren the gii.

Cac ong tu hy vong sm c san xe nhng li giang day cua S Phu vi moi ngi. Mot ong tu mi tai Arequipa a noi: "Toi i a lau en noi toc toi a nga bac. Xin ng e nhng ngi khac ch lau nh vay."

Hnh anh:
1. ai Truyen hnh tai Cusco, Peru, a gii thieu Suma Ching Hai va Phap Mon Quan Am.
2. Buoi hoi thao tai Lima a lam cam ong sau am con tim cua thnh chung.
3. Mot quyet nh dung thuyen ti lang Tacasaya a em cac ong tu gap g nhng ngi co duyen vi S Phu.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments