Th Cam Ta

Th Cam Ta

Quy Giup Thieu Nhi Au Lac

Ngay 15 thang 1, 1998
Ba Suma Ching Hai
Hoi Quoc Te Suma Ching Hai
P.O. Box 10040 Westminster, CA. 92685

Knh tha Ngai,

Toi xin thay mat Kieu Chinh va ban quan tr cua Quy Giup Thieu Nhi Au Lac, gi li cam n sau xa en Ngai a tang cho Quy mot so tien ln. Chung toi a hoan thanh hai trng hoc va hy vong se xay them ba trng na trong nam nay. So tien cua ba se giup chung toi tiep tuc nhng d nh trong tng lai.

Chung toi se tiep tuc cho Ngai biet them tin tc khi cong tac tien hanh.

Mot lan na, xin nhan ni ay long biet n chan thanh cua chung toi trc ngha c rong lng cua ba.

Knh th,

Terry Anderson
Bo Cu Chien Binh
Van Phong Sc Khoe Cu Chien Binh
Hoa Thnh on, 20420


Ngay 11 thang 2, 1998

Knh Gi Suma Ching Hai
Hoi Quoc Te Suma Ching Hai
28530 Greenwald Avenue Perris, CA. 92570

Knh Tha Ngai Suma Ching Hai:

Thay mat nhng cu chien binh hien ang lanh tien tr cap sc khoe cua Bo Cu Chien Binh, toi xin to long cam ta va biet n khi nhan c so tien tang ln la $100,000.00 My Kim. Mon qua nay se giup va tr cap hu hieu ve van e sc khoe cho nhng cu chien binh thch hp.

Toi cung nhan dp nay chng nhan tam long u ai va lo lang cua Ngai the hien qua mon qua tang noi tren, e nang cao s lu y en nhng nhu cau can thiet cua bnh nhan cu chien binh trong quoc gia nay. Trong s vinh danh va chng nhan long hy sinh cua cu chien binh Hoa Ky, hoi cua Ngai a khien tat ca nhan dan Hoa Ky y thc va e tam nhieu hn ti nhng anh ch em cu chien binh ac biet nay.

Xin cam n long t bi va quang ai cua Ngai.

Knh Th,

Jim W. Delgado Giam oc,
Van Phong Tnh Nguyen

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments