Hanh ong Tnh Thng


Cong Tac Cu Tr Nan Bao Bang Tuyet

Montreal - Vao thang Gieng, Trung tam Montreal phai oi dien vi mot th thach ln, khi mot tran bao bang tuyet xay ra trong thanh pho va nhng vung phu can. Cn bao bang tuyet nay a gay nhieu thiet hai nang ne, ke ca he thong ien, khien hang trieu ngi phai lam vao canh khong ien trong nhieu tuan le. Co ni dan chung phai ch hn ba tuan mi ve nha c. Tin nay c trnh len S Phu va Ngai a gi $50,000 theo li yeu cau e giup nan nhan thien tai. Tat ca ong tu vo cung cam ong trc ngha c tran ay tnh thng nay cua S Phu, co ngi vui khong cam c nc mat.

Cong viec ke tiep cua chung toi la d tru mot ke hoach tot nhat e x dung so tien cua S Phu mot cach hu hieu. Sau o chung toi lien lac vi cac vien th trng thuoc cac quan b tan pha nhieu nhat, con c goi la "khu tam giac en". Tat ca nhng vien th trng nay a ngac nhien va cam ong trc long t bi va tnh thng yeu khong phan biet cua S Phu. Mot v a co y nh t chc v nhieu van e kho khan va bat ong trong hoi ong thanh pho, a thay oi y nh sau khi oc quyen sach bieu va biet qua ve nhng hoat ong cu tr cua S Phu tren the gii. Ong con viet th xin phep c dung ten Hoi cua chung ta at cho mot tram ngh chan doc theo mot con ng danh cho xe ap.

Trong s gia tr cua S Phu, ong tu trung tam Montreal cung gop sc giup nhng gia nh b anh hng nang ne nhat. Mot quay thc an chay ngon lanh c bay ra cho moi ngi thng thc. Trong luc dung ba, ong tu va gia nh cung nhau thao luan ve nhng kinh nghiem qua tai bien nay, hay nhng e tai ve tam linh e giup ho co mot cai nhn rong rai ve s tu hanh.

Qua nhieu tin tc, chung toi thay rang trong nhng tnh canh kho khan nh vay, con ngi tr nen quang ai hn, trai tim ho m rong hn oi vi nhng ngi khac, nh cho ngi la en tam tru va nhng vat dung thiet yeu ma ho co d nh thc pham, quan ao, cui e ot. Chung toi xin cam n S Phu a gia tr cho ho qua khoi thi gian kho khan nay.

Chu thch hnh anh:
1. Tai Montreal, Gia Na ai, bao bang tuyet gay ton that tram trong. 2. Cac pham vat can ban can thiet va thc pham chay a c cung ng cho nhng gia nh b thiet hai nang ne.

Phan Loai so tIeN ($Can) So bien nhan# income expenses

Suma Ching Hai tang US $50,000.00

Quy cu tr bao bang tuyet tnh Saint-Hyacinthe

Xin xem th cam-ta so 1 & tin tc so 1) $20,000.00

Quy cu tr bao bang tuyet tai Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu (Xin xem th cam-ta so 2 & tin tc so 2) $20,000.00

Quy cu tr bao bang tuyet tnh Grandby (Xin xem th cam ta so 3) $10,000.00

Quy cu tr bao bang tuyet Saint-Athanase (Xin xem th cam ta so 4) $4,000.00

Thc an va tien mat cho gia nh thieu thon tai

St-Jean va thanh pho Montreal 4,751.20 A

Khan long, giay i cau, xa phong, ta tre em va thc an cho tre $824.74 B en bam, phim chup hnh, v.v... $100.52 C

Lat vat khac (mn xe + tien xang) $469,36 D

Tong Cong US $50,000.00 Gia-Na-ai $60,145.82 (Tng ng vi $42,356.21 My Kim)

Con Lai US $7.643,79Bao Le Canada Francaise Ngay 4 thang 3, 1998 (Nguyen van tieng Phap)

Suma Ching Hai Cu Tr $20,000 e Cu Tr Nan Nhan Cua Tran Bao Bang Tuyet

Hoi Quoc Te Suma Ching Hai, quy ban co nghe noi ti cha? Chac la khong. Th-Trng St-Jean-Sur-Le-Richelieu, ong Myroslaw Smeveka, mi biet ti hoi lan au tien, sau khi tiep on phai oan cua hoi Thien nh quang ai nay, en t thanh pho Montreal.

Bon v ai dien hoi tu hanh nay a en gap ong Th Trng e tang mot so tien can thiet la $20.000, nham ong gop vao cong quy St-Jean danh cho nan nhan thien tai tai Haut-Richelieu. Nh vay so tien trong quy len ti $226,004, vi muc tieu quyen c la $500,000.

Suma Ching Hai la mot v Minh S ngi Au Lac. Ngoai viec day giao ly, Ngai con cong hien chnh mnh trong s menh phung s nhan loai noi chung. Ngai a giup ngi vo gia c tai "La Maison du Pere" thuoc tnh Montreal, nhng hoi cung giup ca nhng nan nhan b thien tai.

Trong s menh ay, Suma Ching Hai a cu tr nan nhan lut loi tai nhng tieu bang mien Trung My va vo so cac quoc gia khac. Ngai a giup nhng gia nh nan nhan di tan sau tran nui la rang Pinatubo Phi Luat Tan va cung giup nan nhan ong at tai Los Angeles.

Phu Luc 2, Phu Luc 1


Th Cam Ta 1 cua Th Trng Thanh Pho Saint-Hyacinthe, Gia Na ai (Nguyen van tieng Phap)

Van Phong Th Trng Ngay 2 thang 3 nam 1998 Thanh Pho Saint-Hyacinthe

Suma Ching Hai
Hoi Quoc Te Suma Ching Hai
12316, Voltaire Street
Montreal, Quebec HIC 2E4

Knh tha Ba,

Thay mat toan the dan chung thanh pho Saint-Hyacinthe, toi vo cung han hanh gi en Ngai long tri an ve s quang ai cua Ngai oi vi chung toi.

Nh Ngai a biet ve hoan canh cc ky kho khan ma dan chung, nhat la nhng ngi ngheo, phai hng chu qua tran bao bang tuyet hom thang Gieng 1998 va qua. Mon qua v ai cua Ngai la mot ngha c thc te trong viec cu giup chung toi.

Trong tnh canh cap thiet nh vay, moi bien phap phai c thch ng tai cho hau am bao an ninh va tnh trang sc khoe cho hang ngan nhan mang. Nh kha nang va s tan tnh cua toan cap cu, cung nh s tr lc cua hang tram ngi tnh nguyen t nhng nan nhan, chung toi mi co the qua c cn tai bien ma khong b ton that nhan mang, trong cong ong chung toi.

Tuy nhien moi s khong the tr lai bnh thng mot cach nhanh chong nh vay. Hang tram nan nhan u moi thanh phan, nam phu lao au, hien van con song c cc do hau qua cua thien tai tuan qua. Tnh trang co the keo dai nhieu thang na, v nhieu ngi, nhat la nhng ngi cao nien a gan nh kiet lc.

Trong boi canh ay, so tien cu tr $20.000 cua Ngai a en tay chung toi. So tien nay se giup rat nhieu cho ong bao chung toi, nhng ngi khon kho nhat, e ng au vi hau qua sau cn tai bien.

Toi cam oan vi Ngai la mon tien nay se c chi dung mot cach thch ang va se c phat trc tiep va tron ven en tay nhng ngi can giup nhat.

Tran bao bang tuyet va qua cung la dp e nhan chan c rang tnh oan ket gia ngi vi ngi se thc hien c nhieu chuyen phi thng. S ong gop cua Ngai cung la bang chng cho thay tnh oan ket van co the bat nguon t mot cong ong quoc te va hoi cua Ngai a at biet e y en cong viec cu tr nan nhan au kho trong cong ong chung toi.

Mot lan na, nhan danh cac cong s vien trong ban co van th xa, toan the cong dan quan hat Maskoutan va ca nhan toi, xin tran trong cam n Ngai.

Xin nhan ni ay long tri an cua chung toi.

Knh th, Th Trng thanh pho Saint-Hyacinthe Claude Bernier


Th Cam Ta 2 cua Th Trng Thanh pho Saint-Jean-sur-Richelieu (Nguyen van tieng Phap)

Knh Tha Quy V,
Ngay 6 thang 4, 1998

ai dien cho tat ca nhan vien hoi ong thanh pho Saint-Jean-sur-Le-Richelieu va rieng ca nhan, toi xin cam ta s quang ai cua quy v.

Nh s hao tam cua quy v va nhng ngi khac, quy giup nan nhan cua Saint-Jean ang c ieu hanh mot cach hu hieu.

Mot lan na, chung toi xin cam n quy v a giup dan chung tai Saint-Jean va vung Haut-Richelieu, trong tam cua nan thien tai va qua.

Xin nhan ni ay long thanh that biet n cua chung toi.

Th Trng,
Myroslaw Smereka


Th Cam Ta 3 cua th trng Granby, Gia-Na-ai (Nguyen van tieng Phap)

Van phong Th Trng Ngay 6 thang 4, 1998

Hoi Thien nh Suma Ching Hai
Knh tha quy ba/quy ong,

Toi a viet la th nay, sau cuoc tham vieng cua phai oan ai dien Hoi Thien nh Suma Ching Hai vao ngay Th Sau, 27 thang 2, 1998.

Chung toi a nhan c $10,000 My kim cua quy hoi gi tang cho

SOS Depanage Moisson tai Granby, quy thc pham cho Granby va cac vung xung quanh. Chung toi xin cam n s bieu tang quang ai nay, a giup lam ay lai cac ke hoach trong ngan tu cua the SOS

Depanage Moisson tai Granby. S that th sau cn bao tuyet ma vung cua chung toi a chng kien vao cuoi thang Gieng va qua, SOS Depanage a phan phat cac pham vat can thiet cho dan chung trong vung. Ngoai ra, nhieu hoi vien kem may man cua cong ong chung toi a co dp ti va phuc hoi lai, nhng nhu cau qua ln en noi chung toi khong the giup tat ca nan nhan b thien tai. Nh s tr giup ai lng cua quy hoi, SOS Depanage co the tiep tuc cong tac cua hoi trong cong ong, va chung toi vo cung tri an. Hanh ong nhan ao cua quy v se cam ong hang ngan ngi trong vung cua chung toi.

Xin quy v nhan ni ay s chan thanh tri an nhat cua toi.

Th Trng
Michel Duchesneau


Th Cam Ta 4 cua th trng Saint-Athanase, Gia-Na-ai (Nguyen van tieng Phap) Ngay 5 thang 3, 1998
Knh tha Ba,

Toi xin viet th nay e cam ta s quang ai cua quy hoi.

Thanh pho cua chung toi a trai qua nhieu kho khan trong cn bao tuyet va qua. Cn bao nay a gay thiet hai nang ne cho th tran. Mon tien tr cap cua ba, $4,000 My kim, chac chan se c dung vao cong viec li ch cho tat ca nhng ngi dan tai ay.

Trong tnh canh kho khan nay, toi rat lay lam cam ong trc ngha c t thien cua ba, va khong the khong noi ra ay. No a giup toi tiep tuc cong viec ma toi c uy thac. Cam n ba,
Maurice Bergeron
Th Trng


Th Cam Ta 5 cua Th Trng Saint-Athanase, Gia-Na-ai (Sau ay la phan trch dan t la th chanh)
(Nguyen van tieng Phap) Ngay 5 thang 3, 1998
Knh tha Ba,

Toi xin thu that vi ba rang sau qua nhieu cc kho ve tnh cam, chan nan va mot vai van e trong gia nh, toi cam thay nh muon bo het tat ca, khong co g ang phai chu ng.

Tuy nhien, sau ngha c rong lng cua quy hoi va sau khi oc tai lieu ve hoi nay va S Phu, toi a oi y. No a giup toi lay lai sc manh va tiep tuc cong viec phuc vu ong bao.

Xin cam n,
Maurice Bergeron
Th Trng


Th Cam Ta 6 cua Th Trng Saint-Athanase
(Nguyen van tieng Phap) Hoi Quoc Te Suma Ching Hai

Sau tran bao bang tuyet, chung toi a co hai d an cho thanh pho, e khch le ngi dan ay.

D an th nhat la trong khoang 10,000 cay cho quan chung c hng trong tng lai. D an nay se giup thay the cho cay coi b pha hai v bao tap va se ton khoang $20,000 My kim.

Them vao o, toi ang bat au tien hanh cong viec xin tien tr cap e xay ng xe ap va mot cong vien. ng xe ap nay se tren ng Bellerive doc theo b song Richelieu.

Trong cong viec nay, toi muon xin phep S Phu cua quy v c dung ten quy hoi at cho khu vc ngh chan tai ay. D an nay ton khoang $175,000 My kim.

Cuoi cung tran bao bang tuyet a lam thanh pho chung toi ton kem khoang $600,000 My kim.

Maurice Bergeron
Th Trng


Nhng Mon Qua Tet Cho
Cac Gia nh Ngheo

Chuyen i th nhat: Ngay 10/2/1998

Chuyen i th nh: Ngay 18/2/1998

Montreal - Nam ngoai, S Phu t bi a ch th e t gi tien tr cap en trung tam Montreal e nhng ong tu o co the mua nhng tang pham mng Tet cho nhng gia nh ngheo kho tai Montreal. Nam nay, lai mot lan na, chung toi nhan c t S Phu mot mon tien e mua gao, tra, khan tam, sup va nhng nhu yeu pham hang ngay khac cho nhng gia nh ngheo a ngo y xin s giup cua chung toi.

Sau khi mua cac pham vat, chung toi a goi thanh tng goi vao sau buoi cong tu, mot ngay trc khi hoi ch Tet. Trong ngay hoi, nhieu anh ch em ong tu ti phu giup trong viec chuyen ch, giai ap thac mac, va phan phat qua tang cho nhng ngi trong danh sach.

Trong thi gian phat qua tang cua S Phu, co hn 20 gia nh ngheo ti gian hang cua chung toi e nhan qua. Ai nay eu cam kch s san soc va thng yeu cua S Phu oi vi ho, du cha bao gi gap g. Co ngi a nhan c qua cua S Phu hoi nam ngoai, a viet mot la th cam n ti S Phu e bay to s cam n va tri an cua ho.

Chu thch hnh anh: Qua c phan phat vi tnh thng trong Dp Tet Au Lac.

Ban Chi Tieu Ve Viec Giup Nhng Gia nh Ngheo Vao Dp Tet 1998 Tai Gia Na ai

Hang So tien ($CAN) So bien nhan

Khan long $187.29 1

Xa phong, Kem anh rang, v..v.. $340.33 2

Gao, Tra, Mt hat sen $585.70 3

L-x cho gia nh ngheo $460.00

Tong Cong Gia-Na-ai $1573.32 (Tng ng vi $1077.62 My Kim)


Th Cam Ta cua Montreal, Gia-Na-ai
(Nguyen van tieng Au Lac) Knh gi Ngai Suma Ching Hai.
Hoi Thien Hoc Quoc Te.

Knh Ngai,

Nhan dp Tet en, chung toi 1 nhom ngi Au Lac co ten di ay that vinh hanh nhan nhng phan qua Tet ma Ngai a gi en chung toi.

Mac du that ban ron, nhng Ngai van khong quen lam am long moi ngi trong nhng ngay au nam xa que, xa gia nh va than quyen.

Chung toi vo cung cam ong va thanh that gi en Ngai cung nhng hoi vien long chan thanh biet n cua chung toi.

Chung toi xin chuc Ngai luon doi dao sc khoe e Ngai con tiep tuc xoa du bao au thng cho moi ngi! Nguyen Th Hong Hoa
Ha Van Anh
Duong Thi Anh
Nguyen Thi Thiep


Li Phap Cam Lo

Suma Ching Hai
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Neu chung ta thc s u can am t bo moi th: mieng an, ao mac, chon va cach song hang ngay, th cac thanh nhan va cac bac ai trng phu chac chan se cham soc chung ta. a so cac Ngai co the khao nghiem chung ta vao gi phut cuoi cung khi chung ta hoan toan ngng th, trc khi cho chung ta long can am. Nhng chac chan cac Ngai se giup chung ta.


Cuong Phong D Doi Tan Pha
Nhieu Ni

orlando - Vao em 22 thang 2, 1998, mot tran cuong phong d doi vi toc o 260 dam Anh mot gi a tan pha nhieu khu vc dan chung c ngu quanh cung Orlando. Nhieu ngi b thng va mot so a thiet mang. Hang ngan nan nhan ang song trong canh man tri chieu at. Cn loc tan khoc a bo qua trung tam Orlando nam cung chung mot Quan. Du sao chang na, cam n s gia tr cua S Phu, tat ca cac ong tu Orlando eu bnh an.

Sang ngay hom sau, ong tu Orlando a voi va en Tru S Hong Thap T e ghi danh tnh nguyen cu tr cac nan nhan thien tai. ong thi ho cung tm hieu nhng nhu cau cap bach cua cac nan nhan e kp thi ap ng. Cac ong tu a em thc an chay nau san cung pham vat cu tr va hien kim en Tru S Hoi Hong Thap T, ong thi thong bao en cac Trung Tam tren toan nc My ve thien tai tham hoa nay e cac anh ch em ong tu co c hoi phuc vu nan nhan. Mot so ong tu Cap Coral a kp thi en hp lc giup nan nhan. Hoi Hong Thap T a phan cong tac cho chung toi tai ni tam tru cua cac nan nhan Winter Garden.

Chung con chan thanh cam ta S Phu a day do nen chung con a co the sa soan ca nam trc ay. Nh vay khi c hoi en la chung con co dp em thc hanh nhng ieu mnh a hoc hoi; chung con cam nhan c long t bi ma S Phu a danh cho chung sanh. V khong biet nhng g se xay ra vao bat c luc nao hay bat c ni au, nen chung con ch biet theo li day do cua S Phu e luon luon co the ap ng vi moi hoan canh va em li ch en cho nhng ngi can s giup .

Chung toi xin thay mat cac nan nhan b thien tai, cam n cac anh ch em ong tu tren toan nc My a cau nguyen va gi tang tien bac cu tr nan nhan.

Chuyen i Cu Tr Bao El Nino Tai Me-Tay-C

Tin t Los Angeles - Nh d oan, El Nino a gay nhng cn giong to nang ne trai dai t Baja Peninsula thuoc a phan Me-Tay-C len ti vung Tay-Bac Hoa Ky. Nhng tran bao a gay ra nhng cn gio d doi va bien ong kch liet khien nhieu ni doc b bien b lut, at b l, pha hoai nha ca, ng xa, xe co va nhieu ngi b thiet mang va khong nha, khong ca. 32 quan tai California a c coi la vung b thien tai, thiet hai len ti hang tram trieu My kim. Me-Tay-C cung tr thanh nan nhan cua tran bao t El Nino, a tan pha khung khiep Acapulco, mot a iem du khach noi tieng, va Tijuana, mot thanh pho cc bac cua Me-Tay-C. Thanh pho Tijuana co 12 ngi thiet mang v nan lut va at l, hang tram ngi khac phai di tan ra khoi khu vc b nan, tm ni tru an tai nhieu ni tam tru rai rac trong thanh pho.

Khi c tin tham trang nay, S Phu lien ch th ong tu trung tam Los Angeles hay giup nan nhan va gia nh. Nhan c ch th, cac ong tu mau man goi ien thoai en nhng ni khac nhau tai Tijuana e hoi tham tnh hnh va tm nhng nhan vat hay a iem can thiet e lien lac. Ti gia tra th pham vat cu tr a c mua sam kp thi e ap chuyen i Tijuana, Me-Tay-C. Pham vat cu tr gom nhieu th, t nhng mon can thiet can ban nh sa bot, o an vat, o an kho, o hop, keo banh, ao thung, ao am, quan ao lot, v, thc an cho tre em, ta, va nhng tui o dung khan cap ng chan men, thuoc men, lng thc, nen, va o chi u loai cho tre em.

Nha tam tru ma chung toi ti trc tien, sau khi bang qua bien gii, la toa nha Albergue Ginnasio Olimpico. Nhng ngi lnh do chnh phu phai en a giup chung toi mang tang vat xuong va phan phat cho cac nan nhan va gia nh. Trong nhng tui qua nay cung co sach bieu, va a c nhieu ngi a thch. Thay vay, nhng ngi lnh ang lam viec cung khiem ton xin mot quyen. Tram ke tiep cua chung toi la mot nha tam tru toa lac tren mot ngon oi biet lap. V a the lm chm, chung toi phai vat va mot hoi mi ti c. Khi en ni, a so moi ngi ang ngu. Nhng khong bao lau, nhieu ngi a biet chung toi en va tnh day chuan b nhan nhng mon qua t chung toi. Mac du hi ngac nhien trc thi iem tham vieng bat thng cua chung toi, ho cung vo cung cam ong trc s thng yeu san soc cua S Phu.

Chung toi tiep tuc cuoc hanh trnh trong em nh vay cho ti khi en giang ng Alberque thuoc th tran Tijuana. Giang ng nay a c dung lam ni tam tru cho nan nhan bao lut. Chung toi phat qua cho nan nhan ang tng t i ti tram. Ao am c a chuong nhat, nhieu ngi mac vao ngay tai cho. Sau o chung toi en a iem tam tru cuoi cung, ten la Albergue Cortijo thuoc tnh San Jose. Khi ti ni, mot vien ai-ta va cac quan nhan Me Tay C a ra on tiep chung toi tai cong cua mot toa nha ang c dung lam ni tam tru. Cac nan nhan con ang ngu trong khi chung toi sa soan; nhng khi bat au phan phat th ai nay ng len nhn vi ve ngac nhien thch thu. Cam trong tay nhng mon qua ho ang ao c, ai nay eu ngac nhien va sung sng ra mat. Co ngi thch thu oc sach bieu S Phu trong khi ch i.

Khi c biet nhng ni khac cung ang can s giup cua S Phu, chung toi quyet nh lai qua em va sang hom sau mua them pham vat cu tr tai cac ca tiem trong vung. Trong khi chung toi ang ghe ngang van phong DIF tren ng en mot trai tam tru khac, toan truyen hnh a phng en phong van va chup vai tam hnh xe ch tang vat cua chung toi. Ti tram ke th a so cac nan nhan bao lut va gia nh a ve. Chung toi lien i en mot thanh pho nho gan o. Khi ti ni, tre em chay theo oan xe cua chung toi, va reo ho sung sng. Viec phan phat tai ay rat vui nhon, ai nay eu cam nhan c tnh thng va tnh huynh e. Tre em c qua va o chi vui ti noi nhieu a ng sng khong noi nen li. Tnh thng cua S Phu qua that a mang en nhng nu ci rang r tren net mat cac em.

Chung toi ri tnh nho nay vao buoi tra hom o, tren ng ve ngng lai van phong DIF e cam n nhng ngi tnh nguyen giup chung toi va chao tam biet. Du qua mot ngay, mot em lam viec khong ngu, chung toi van khong cam thay met hay oi, nh sc gia tr cua S Phu. ong tu Los Angeles cung lam mot chuyen i tham hai tnh nho khac ngoai vong ai cua tnh Tijuana vao tuan le sau o. Sau khi bang qua bien gii, chung toi ngng lai van phong DIF e mi nhng ngi tnh nguyen len xe theo chung toi. Khi ang au xe ben ve ng i ch th khi hanh, oan xe chung toi c s chu y to mo cua mot vai ngi chung quanh. Sau khi noi chuyen vi ho, chung toi c biet trc kia ho tu nhan va ang can c giup . ong tu lap tc cho ho thc an, nc uong, quan ao va ac biet la sach bieu. Trc hnh anh o, nhng nhan vien van phong DIF cung en xin sach bieu cho chnh ho. i mot oan ng ngan th ti thanh pho au tien, chung toi phai bang qua nhieu oan ng b h hai nang ne, nang ti noi co nhng cho hoan toan b thay oi v lu lut. Ngi ta co the nhn thay ro rang hau qua cua mot sc manh khung khiep do mach nc lu d doi a gay nen con lu lai trong khung canh ieu tan o nat va nhng mieng gach vun tren tng hay b dau. Cuoi cung chung toi vao ti thanh pho, ng xa ni ay b h hai, ay o ga va snh lay. Sau khi bao cao cho ngi dan ay biet, chung toi bat au phan phat. V chong, con cai tng ngi vui ve bc ti nhan phan qua tnh thng cua S Phu. Moi ngi han hoan tu tap thanh nhom ngay gia ng trong tnh. ong tu ban ron chon nhng mon quan ao cho va c va tuoi tac ngi nhan. Chung toi cam ong nhn ve tha thiet ay long biet n hien tren net mat cua nhng ngi nay. c phung s cho nhng ngi vi tam hon trong trang nay la mot niem vui vo cung ln lao oi vi chung toi.

Khi ti tnh ke th tri gan toi. en mot oan ng oi doc qua xe chung toi khong the i c na. La thay, mot ngi an ong t au xuat hien, tnh nguyen dan oan xe i boc hng khac, de chay hn, thay vao o ong se c qua giang vi chung toi. Nh ngi nay ma chung toi co the phat tang pham xong trc khi tri toi sam. Nhng ngi en nhan qua vo cung sung sng.

Chung toi chao ngi dan trong khi ho vui ve ra ve vi mon qua trong tay. Ngi tnh nguyen cua van phong DIF, cung c mot mon qua t S Phu, a tien chung toi i suot oan ng ve bien gii truc khi chao tam biet.

Chu thch hnh anh: Nan nhan Me Tay C khong nhng ch nhan tr giup ve mat vat chat, ma ho con cam nhan c tnh thng va s cham soc cua S Phu.

Tham Vieng Ngi Ngheo Kho Co oc Tai Formosa - Thang 2, 1998

em Nhng Li Cau Chuc Ti Nhng Ngi Kem May Man

Xuan ang ve va moi vat nh bng n. Cac ong tu Formosa tran ay tnh thng, em tien tr cap va Ban Tin i tham mot so ngi ngheo kho va benh tat. Thang 2, 1998, tong cong so tien cu tr $159,600 NT a c phan phat cho 63 gia nh ngheo tung va can thiet.

Trong so nhng gia nh ma chung toi i tham vieng thng xuyen, mot so a co tnh trang kha quan hn, mot so van vay, nhng tat ca a ci m vi nu ci ti tham, khi ke cho chung toi nghe ve tnh trang hien thi cua ho. Ho cung bay to s tri an ve tnh thng cua S Phu, a quan tam va cham soc cho ho trong vo hnh. Co ngi ke la khi b benh, ho eu cau S Phu giup , giup ho vt qua noi kho khan, va sau o ho cam thay t tin, khong con s hai na. Co ngi ke nh S Phu giup , nen ho a bo c u phien, buon ba va bi quan. Bay gi ho cam thay vui ve, ci m va hy vong lam lai cuoc i.

Chung toi cung chuc cho ho c vui ve hanh phuc, sm thoat khoi tnh canh ngheo kho va au n cua benh hoan, co cuoc song manh khoe va vui ve nh moi ngi bnh thng, va cang lieu ngo c y ngha cua cuoc i.

Chu thch hnh anh: Ngoai tr giup ve vat chat, ong tu con mang theo tnh thng cua S Phu cham soc trong vo hnh en nhng ong hng khong may gap kho khan nay.

Tien Cu Tr Hang Thang Cho Nhng Gia nh Ngheo Kho Co oc Tai Formosa, Thang 2 1998 (n V: NT$)

Khu Vc So Gia nh Tien(NT$) So bien nhan

C Long 1 $2,000 1 ai Bac 9 18,000 2 ao Vien 2 4,000 3

Tan Truc 1 3,000 4

Miaoli 6 12,000 5 ai Trung 6 12,000 6

Nam au 8 18,000 7

Gia Ngha 6 12,000 8

Cao Bnh 5 44,000 9

Nghi Lan 1 2,000 10

Hoa Lien 6 12,000 11 ai Trung 8 12,000 12

Bang Ho 4 8,000 13

Tong cong: 63 $59,600 * Co $36,000 do tieu trung tam Cao Bnh ng ra.

Mua ong Tang Men
Tnh Thng

ao Vien - Tieu Trung Tam ao Vien a phat ong mot chng trnh tang men vao mua ong gio lanh, va chia ra thanh nhieu toan e phan phat men va y phuc, hy vong si am nhng ngi that s can thiet.

Mot toan cac ong tu a lai xe len ng nui ngoan ngoeo mien Bac Formosa e phan phat men, ao am va sach bieu cua Suma Ching Hai cho nhng gia nh can thiet lang Phuc Hng. Chng trnh nay hy vong rang tnh thng thieng lieng cua Suma Ching Hai se si am than tam ho, nh anh nang si am kh ong.

Ngoai danh sach nhng ngi ngheo trong vung do chnh quyen quan ao Vien cung cap, ong tu a do hoi canh sat tai lang Phuc Hng e co them danh sach nhng ngi ngheo khac can giup . a so dan lang nay song tai cac mien nui cao. Nh s giup cua canh at a phng va s quan sat tai cho, cac ong tu a nhan thay rang nhng gia nh ngheo trong danh sach ma canh sat cung cap, that s rat can giup . Nhng cac ong tu a lo lieu e co the phan phat tat ca pham vat cu tr cho tat ca nhng ngi can thiet trong vung.

Tai lang Cao Ngha, ba Pham, phu nhan cua mot ai bieu trong lang, a the hien t tam cua ba bang cach cung vi chung toi ti tham nhng gia nh ngheo kho trong lang, nh mot thong dch vien. Dan lang a chao on nhng v khach bat ng do Suma Ching Hai gi ti, vi s nhiet tnh va nu ci tren moi.

Trong s khon kho ngheo nan, mot vai gia nh li tc thap van gi c s lac quan, ci m, man tuc va tam bnh thng oi dien vi thc te ve li nhuan khiem ton cua ho. Nhieu gia nh ngheo may man gap c nhng ngi hao tam cho mn nha tam. Tnh nong am xa hoi cung nh si am trong mua ong gia lanh, an ui rat nhieu linh hon khon kho, nh anh nang trong mua ong.

Qua chng trnh tang men mua ong cho nhng tre mo coi, nhng ngi gia yeu, benh tat, au kho nay, Thng e a cho cac ong tu mot kinh nghiem quy gia mang en cho ho mot nhan thc sau xa.

Chu thch hnh anh: "Men tnh thng" si am than tam.

Tnh Thng Han Gan Vet Thng Long

Gia Ngha - Cac ong tu a bao tr mot chng trnh ac biet trong viec to chc mng Hoi Hoa ang (ngay Ram thang Gieng) theo li mi cua Vien Taiwan Provincial Yunlin Institute tai mien

Trung Formosa. ay la mot sinh hoat lan th hai c cac ong tu

Gia Ngha bao tr, kem theo la buoi hop mat, vao nam ngoai, a loi cuon c s hng ng va khen ngi rong rai cua ca hai gii chc trach va cac em gai kem may man cung nh nhng ngi b benh tam than c ngu trong vien nay. Cac ong tu a e xng ra mot loat chng trnh vui ti cho cac hoc sinh vi hy vong lam giam bt nhng ap lc hang ngay va cam giac bat an cua nhng ngi nay, la nhng ngi thc s can s nang tinh than cua xa hoi.

Buoi sinh hoat hom o gom co tra li nhng cau o, hat Karaoke va bieu dien tai nghe cua ong tu. Cac hoc vien cua vien Yunlin a tranh nhau c hoi tra li cac cau o va a c nhng giai thng va sach v va mot cai kep sach co li Phap Cam Lo cua Suma Ching Hai. Cac kep sach co "Li Phap Cam Lo" cua Ngai c kem trong cac giai thng vi hy vong nhng li phap ng cua S Phu se an ui c nhng vet thng long va em anh sang en cho nhng chung sanh bat hanh nay. Nhng oi thoai cua s huynh, s ty cang nhac nh ho ve niem vui that s la en t ben trong ch khong phai t the gii ben ngoai. Ong Lam Thuc Sn, ai bieu Quoc Hoi, cung en tham gia buoi sinh hoat a bay to s e ngai cua ong rang s ky th cua xa hoi se khien cho cac thieu n nay sau khi tot nghiep se kho kiem c viec lam. Trong s xuc ong bieu lo s quan tam, ong a ha giup ho tm viec hay cong hien viec lam cho ho ngay tai ai phat thanh cua ong neu can.

Giay phut vui ve troi qua that nhanh. Tuy moi ngi van con lu luyen, nhng khong the khong ket thuc. Cuoi cung trong tieng hat, nhng hoc vien nay mang theo tnh thng tran ay cua Thng e, cung ong tu chao tam biet. Buoi le a e lai cho mot v s ty cam nhan c ai lc manh liet cua Suma Ching Hai khien ch cam ong en ri le. Tnh thng cua Phat Bo Tat that khong thien v ai ca. Nhn thay nhng thieu n the hien niem vui tren gng mat, ong tu eu tin rang Suma Ching Hai a gia tr ho. Hy vong la ho mang theo c tnh thng cua S Phu, vt qua c nhng kho khan, cung nhau ve en Que Hng that s.

Chu thch hnh anh: Tieng an tranh tao nha vang len trong buoi lien hoan.