Bao Ch o ay

Bao ien Tn Thng Nhat, Anh Quoc Ngay 12 thang 3, 1998

Khoa Hoc Gia Yeu Cau Gii Han Viec Hut Thuoc La


Hut Thuoc La Trong Nha Giet Hai Tre Em

David Fletcher, phong vien muc Sc Khoe

Viec ngi khoi thuoc a giet hai ti 80 tre s sinh moi nam, va chu trach nhiem ve hang tram cai chet cua nhng ngi khong hut thuoc chet v bnh ung th phoi, mot Uy Ban chnh phu gom cac khoa hoc gia, hom qua, a noi nh tren. Uy ban nay keu goi cam hut thuoc tai nhng ni cong cong, gom nha hang an, quan ru va ni cac cao oc dch vu cong cong. Ong Kenneth Calman, Trng ban Y Te, cho biet viec nay se c loan tin trong Bao Trang vao mua he nam nay.

Nhng cac nguon tin Chnh Quyen toi qua a nhan manh rang cac bo trng muon nhng han che mi nay phai la t y va trong giai oan nay luat phap cha co d nh cam hut thuoc ni cong cong.

Trong khi con ang co s tranh cai soi noi ve viec cam ban cac loai tht bo co xng, ong Tony Blair vo cung nhay cam ve nhng li bnh luan noi rang chnh quyen cua ong ang lam nc Anh tr thanh mot "ch vu".

Cac bo trng vo cung "an o" ve viec a ra ieu luat cam hut thuoc trong cac quan ru, nha hang.

Ho noi rang s t y cam oan cung rat thanh cong. Hien gi nhieu van phong va nhng cao oc cong cong cung co nhng luat le cam hut thuoc; rap chieu bong, rap hat va xe chuyen ch cong cong cung cang ngay cam hut thuoc cang nhieu.

Mot nguon tin chnh quyen cho hay: "Chung toi muon theo ng hng tnh nguyen. Cung lam chung ta mi phai dung phap luat."

Nhng con so ngi khong hut thuoc nhng mac bnh a gay t nhieu ap lc cho nhng cong ty ang cho phep hut thuoc. Cong nhan co the dung quy luat bao ve sc khoe ma hien ang co, e kien chu nhan rang, sc khoe cua ho b thiet hai v khong kh chung quanh nhiem khoi thuoc.

Cac hang san xuat thuoc la a phan ng mot cach gian d, noi rang "ch vu" khong nen can thiep vao s quan bnh ang co hien nay gia quyen cua ngi hut thuoc va ngi khong hut thuoc. Uy Ban Khoa Hoc ve Thuoc La va Sc Khoe cho biet hut thuoc a lam 120.000 ngi thiet mang moi nam, mot phan nam tong so ngi chet la Anh Quoc, lam gia tang mc o benh tim va ong phan vao s gian tang so ngi benh suyen va benh kho th trong tre em. Uy ban nay noi rang: "S nguy hai khung khiep oi vi sc khoe va i song do hut thuoc gay ra khong the nao chap nhan them na. Chnh quyen hay nen dung nhng bien phap hu hieu e gii han benh truyen nhiem co the tranh c nay."

Ban tng trnh nay c a ra bi mot uy ban do Ong David Poswillo thuoc benh vien Guys va St Thomas lam chu toa, la mot ban tng trnh nhieu tham quyen nhat cua chnh phu t 10 nam nay ve van e thuoc la va sc khoe.

Nhng kham pha trong bai nay a ra mot chng minh khoa hoc ve viec hut thuoc la va se lam nen tang cho nhieu bien phap cam hut thuoc sap c tuyen bo trong t Bao Trang ve viec giam hut thuoc la.

Bai nay cho hay nhng tre em co cha me hut thuoc, de tr thanh nan nhan cua chng atre s sinh chet bat ng gap hai lan va gia tang rui ro b chng kho th len 50%.

Nhng ngi ngi khoi thuoc cua ngi khac lau ngay se mac bnh ung th phoi nhieu hn 30%, khien them hang tram ngi chet moi nam.

Thuoc la trong khong kh cung gay nen bnh tim va the hien "moi nguy ln cho sc khoe cong chung".

Hut thuoc trong khi thai ngen se de b say thai, sinh thieu thang va tre em chet khi ra i. Neu cha me tiep tuc hut thuoc, tre em se de b chet trong noi hn. "Chng tre s sinh chet bat ng, mot nguyen nhan chnh cua nhng vu em be di mot tuoi chet, co lien quan en s ngi khoi thuoc (ngi khac hut) trong khong kh. Hai ieu nay c coi nh la nguyen nhan va hau qua."

Ban tin cho thay ngi khoi thuoc la gay bnh ung th.

Ban tin nay, ang tai trong t bao Khong Hut Thuoc, noi rang: "Khong nen cho phep hut thuoc trong van phong dch vu cong cong hay xe co cong cong, ngoai tr nhng ni rieng re, a an nh.

Neu c, khong nen cho phep hut thuoc trong cho lam viec.

Cuoc thao luan ve van e ngi khoi thuoc la a keo dai ba ngay lien gia Hoi Sc Khoe The Gii va cac hang san xuat thuoc la.

Cac nha san xuat thuoc la a tiet lo nhng kham pha cua ban bao cao t Hoi Sc Khoe The Gii, tuyen bo rang ho khong thay co s gia tang benh ung th phoi v hut hi thuoc la (cua ngi khac) gay ra.

Hoi nay ben a ra mot tuyen bo khac noi rang hoi a nghien cu cho thay co s tng quan gia bnh ung th phoi va ngi khoi thuoc, va hoi to cao cac hang thuoc la a co tnh lam cho cong chung hieu lam.

Vien trng ban y te benh vc cho hoi nay va noi mot cach qua quyet rang nhng kham pha cua hoi eu phu hp vi nhng ban tin mi nhat khac. Ong noi rang: "Ban bao cao nay mang mot thong iep rat co uy lc va chung ta khong nen bo qua."

Vien chu tch Uy Ban Sc Khoe Cong Cong, Labour MP David Hinchliffe, cung noi rang ong mong cac bo trng se em nhng e ngh nay ra ap dung. "Nhng anh hng sc khoe cua dan chung rat ro ret. Toi ngh neu chnh phu khong lam theo nhng li e ngh trong t Bao Trang e bao ve quan chung bang nhieu cach th that la vo trach nhiem."

Tuy nhien, Ong John Carlisle, tong giam oc Hoi ong cua cac hang san xuat thuoc la, noi rang bang chng khoi thuoc gay bnh ung th phoi cho ngi khac la "khong ang ke".

Nhng ong noi them rang nhng cha me hut thuoc nen hoi y kien bac s ve viec hut thuoc trong s hien dien cua tre s sinh va tre em.

Bac s Chris Proctor, thuoc hang thuoc la Anh-My, noi rang moi ngi ai cung biet nhng nguy hiem cua viec hut thuoc, nhng " gan ngi hut thuoc" th khac.

Clive Bates, giam oc cua nhom chong hut thuoc, noi rang: "Van e bay gi la chnh phu co gan thi hanh nhng li khuyen do uy ban cua chnh ho a ra hay khong."

Bac s Sandy Macara, chu tch Hoi Y-Te Anh Quoc, noi ky nghe lam thuoc la nen xau ho ma treo au ca to hp cua ho.

Nhng bang chng trong ban bao cao nay cho thay mot na so ngi hut thuoc b chet v thoi quen nay, tr khi ho bo. Nhng ngi song chung vi ngi hut thuoc de b ung th phoi gap 26% va de b bnh tim gap 23% lan.

Nhng ngi thng xuyen hut thuoc la de b ung th phoi hn gap 15 lan so vi nhng ngi khong hut.

Trong so 400 vu chet trong noi xay ra hang nam, mot phan nam cua tong so nay la v ngi me hut thuoc.

Neu ca hai cha va me eu hut, con cai se de b bnh suyen gap 50 ti 60% lan nhieu hn.

Ban bao cao nay liet ke 37 li khuyen rieng biet. Gom co:

-Ky nghe lam thuoc la phai cong nhan rang hut thuoc la nguyen nhan chnh gay nen s chet sm.

-Cac hang thuoc phai tiet lo cho khach hang biet ban chat va cng o nguy hai cua viec hut thuoc la.

-Moi nam nen tang gia thuoc la e ngi mua, nhat la gii tre, bt hut thuoc.

-Tat ca nhng hnh thc quang cao, khuyen khch hay bao tr thuoc la eu phai b cam.

-Viec x dung bang dan Nicotine nen c khch le.*

-Trong giay khai t, nen ghi tnh trang hut thuoc cua ngi qua co.

* Chu thch cua ban tin Suma: Thuoc dan Nicotin la mot loai thuoc dan vao da e chong nga cn nghien cua ngi hut bang cach hap thu chat Nicotine qua da, ma khong thng hai ti ngi khac qua viec hut thuoc. Tuy nhien chung toi khong e ngh dung thuoc dan nay.


Thi bao Trung Quoc
Ngay 14 thang 2, 1998

Y Te va Sc Khoe

Ht Lai Khoi Thuoc Lam Tre Em B Nhiem oc Mang Nh

Gan ay mot ban nghien cu cua ngi Gia a ai va phat hanh tai hoi Van Kho Y Te Tre Em va Ngi Ln cua Y Khoa Hoa Ky, a tng trnh rang tre em b ht khoi thuoc la trong gia nh a khien cac em b chng nhiem oc mang nh gap hai lan so vi cac tre em khong co than nhan trong gia nh hut thuoc. Cac nghien cu gia e ngh cha me cac em ng e con em mnh song trong vung co khoi thuoc la.

Trong mot cuoc nghien cu gan ay tai ai hoc Calgary, Gia Na ai, ngi a quan sat 625 tre em lp Mot va nhan thay 1/4 tong so nay co benh nhiem oc mang tai. Trong so cac em di ba tuoi co hai hay nhieu ngi trong nha hut thuoc, so tre em hien co hay ang tai dien chng benh nhiem oc mang tai nhieu hn 85% lan so vi nhng tre em khong co than nhan hut thuoc nha. So cac ba me hut moi ngay hn 10 ieu a tang gia so tre em b benh nhiem oc mang tai khoang 68%. Theo bac s Adair Bischoff, khoi thuoc la lam cac te bao trong tai b thng va khien cho vi trung xam nhap vao lam nhiem oc.

Ngi ta phong chng co t 38% ti 60% tre em phai ht khoi thuoc la trong nha. Bac s Adair noi nhng quy luat mi ngan cam hut thuoc ni cong cong, co the lam viec hut thuoc trong nha them tram trong.


The Herald, th bay, 28 thang 3, 1998 - Hoa Ky

Ten tat va tuoi tho

Do Janet McConnaughey
Ban bao ch

New Orleans - Co le ten cung se lam hai quy ban. Mot cuoc khao cu nhan thay nhng ngi co ten tat nh la A.C.E. (u tu, xuat sac) hay G.O.D. (Thng e) de song lau hn nhng ngi co ten tat nh la: A.P.E (i i), D.U.D. (vo dung), R.A.T. (chuot cong) hay ch P.I.G. (con heo).

Cuoc nghien cu nay nhn vao giay khai t cua nhng ngi qua co tai California trong 27 nam. Nhng ngi co ten tat mang ch J.O.Y. (vui) hay ch W.O.W. (hay qua) co c hoi song lau hn va t t sat hay chet tai nan hn la nhng ngi co ten tat khong co ngha nh ch J.A.Y. hay ch W.L.W. hoac ten tat nh ch B.U.M. (lam bieng) hay ch U.G.H. (ghe qua!), mot nha tam ly hoc, Nicholas Christenfeld, cho biet nh tren. Ong a trnh len nhng ket qua tm c trong mot buoi hop vao ngay th Sau trc Hoi ong Society of Behavioral Medicine New Orleans.

Khi c phong van, ong Christenfeld noi rang: "Gia thuyet nay cho rang ten hieu co mot so anh hng tam ly tch tu lai trong nhieu nam. Chung ta b treu gheo trng, khong ro cha me ngh g ve mnh, hay co le so mang ang ti kiem - nhng du sao i na chung ta cung buon mot t neu b goi la P.I.G. (con heo) hoac t tin hn mot t neu c goi la A.C.E. (gioi) hay la W.O.W. (hay qua).

Kham pha nay cho thay dng nh co s lien he gia hai s kien: thch ten mnh va thch chnh mnh, va khuyen cha me nen can than khi at ten con cai, ba Penelope Wasson Dralle, giao s Trung Tam Y-Khoa LSU, phan-khoa tam-ly cho hay nh tren. Nhng ba cung canh giac "cuoc nghien cu nay that ra cha cho thay ro nguyen nhan va hau qua."

Cuoc nghien cu nay, do s thc hien cua cac nghien cu gia thuoc vien ai hoc California tai San Diego, a nhn vao ho s cua khoang 5 trieu ngi qua co t nam 1969 en nam 1997.

Ho dung an ong v phai nam thng thng khong oi ten sau khi lap gia nh. Nhng nghien cu gia tm 2,281 ngi an ong vi ten tat thay xau, chang han nh I.L.L. (bnh) hay ch D.E.D. (chet). Mot so khac la 1,200 ngi ten tat anh van hoac gan giong nh nhng ch thay tot, nh la W.I.N. (thang) va V.I.P. (ngi quan trong).

Cac khao cu gia tm c khoang mot chuc bo ten tat "tot" va hai chuc bo ten tat "xau". Ngi vi nhng bo ten tat "tot" song 4 nam ri lau hn la nhng ngi co ten tat m ho hoac khong tot khong xau. Con nhng ngi co ten tat nh D.U.D. (vo dung), A.S.S. (t) v.v... chet 2,8 nam sm hn nhom ngi kia.

Co sau vu t sat trong so 1,200 ngi co ten tot, trong khi nhom 2,287 ngi ten tat xau, so vu t sat len en 79 ngi.

Ket Qua

Cac bo ten tat di ay a c dung trong cuoc nghien cu nay e tm hieu ngi co ten tat "tot" hay "xau" song lau hn:

Ten "xau" Ten "tot"
APE ACE
ASS GOD
BAD HUG
BUG JOY
BUM LIF
DED LIV
DIE LOV
DTH VIP
DUD WEL
HOG WIN
ILL WOW
MAD 
PIG 
RAT 
ROT 
SAD 
SIC 
SIK 
UGH