Nghe Thuat Vo Thng

N Trang Thien ng Kieu Mi Cua Suma Ching Hai


e mang lai thong iep sieu pham t ben ngoai nam thng gii, mot con rong be, ep tuyet tran - mot kieu vong eo co chan Thien ng - a nhap hoi vi cac bo n trang khac.

T trc ti nay, rong luon luon c dung e tng trng cho the gii tam linh.

Con rong nho nay c tram tro vo cung kheo leo, th kim-hoan phai mat nhieu thang mai dua mot cach t m cho ti khi tr thanh mot tuyet tac. Kieu n trang nay co the c dung nhieu cach, v tat ca nhng mat day chuyen treo tren chiec vong eo co chan nay cung co the c g ra dung cho vong eo co hay eo tay, hoac cung co the dung cho tram cai toc hay bong tai.

Bo N Trang Tnh Thng Chan That V

Bo nay gom co day chuyen co, vong eo tay, bong tai, nhan va c lam bang vang nam ngoc lam. Loai vang nay co lp vang bong xen ke vi lp vang m, rat hp vi nhng hat ngoc lam thanh nha, cho thay mot ve ep n s moc mac nhng vo cung ac sac. Khuon kho cua bo n trang nay la do nhieu trai tim ket lai hng ra t pha, lan toa Tnh Thng Chan That ra khap cung vu tru.