Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S#93
Hanh ong Tnh Thng

Nhng Hoat ong Tnh Thng Cung Luc

e mng ngay khai trng cua 5 ca tiem Thc Pham tnh Thng tai Formosa, ca tiem ai Nam a to chc mot buoi ban hang phuc thien gom cac thc an chay lam mau, thi hat, cac tro chi cho tre con va phu huynh, mot ch tri va buoi ban au gia gay quy cho vien Hoi ong Tam ai Giac, mot to chc giup cac cu tu nhan hoa vao i song xa hoi tr lai.

Cac ai huyen hnh va truyen thong a phng cung co nhng cuoc phong van, quay phim cac sinh hoat va truyen thanh ve s kien nay.

Tai Nghi Lan, cac ong tu a ong gop tai chanh va qua tang cho cac to chc bat vu li nh "Nha San Francis" cho cac ngi ln tuoi, vien mo coi "Nha Cua Tnh thng Thng e", trung tam thanh Camillus cho nhng ngi cham phat trien v benh tam than, va nha "T Hoai Vien" cho cac thanh nien.

Chu thch hnh anh:


1. Cac ong tu Nghi Lan ong gop "thc pham tnh thng" va tang tien bac cho cac to chc bat vu li trong a hat cua mnh.
2. Th cam n cua Gia nh Ngi Giup


Nhat bao China - Formosa Th 2 Ngay 27 Thang 4, 1998
(Phong vien To Ngha Gii, Gia Ngha)

Ban Hang Phuc Thien Tao S Chu Y Ti
Tre Em B Ngc ai

Chu tch Trnh Hue Vien cua hoi Gia nh Ngi Giup a bay to s tri an ti nhieu ngi tham d, ke ca Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S, va nhng nha manh thng quan khac ve nhng no lc cua ho a em lai s thanh cong cho sinh hoat tnh thng nay.

Chu thch hnh anh: Trung Tam Van Lam va Gia Ngha tai mien trung Formosa va tham d mot buoi ban hang phuc thien vi chu e "1998-Nam cua s quan tam ve nhng tre em b ngc ai va ngheo tung tai Gia Ngha".

Nhat bao China - Formosa tng trnh nhng tin tc quan he.

Tng Trnh Cong Tac Cu Giup Nhng Ngi Ngheo Kho Va Tre Mo Coi Tai Formosa


Tnh Thng Lam ep i Song

Chu thch hnh anh:


1. Cac ong tu an can tham hoi cac hoc sinh tai Hoa Lien ang nhan tr cap tai chanh.
2. Mot tai nan xe co a khien ong Ly b liet, cot xng song b chan thng, nhng moi lan tham vieng, cac ong tu Formosa nhan thay ong han hoan, lac quan va vui ve hn. Ong thnh thoang cung ti tham cac benh vien tren chiec xe lan cua ong e em niem vui ti cho
3. Co Lam, mot benh nhan benh phoi t nhieu nam va buong phoi cua co gan nh ngng hoat ong. Trong s au n cung cc nay, co van gi gam tnh thng cua mnh qua viec xep nhng con thien nga bang giay nhieu mau that ep.
4. Vien sinh "Thieu Nien ai Bac", buoi da hoi tnh thng, thuyet giang ve tam linh, phan bieu dien tinh xao a lam tan i bc tng cao cua "vien sinh".
5. Li noi chan thanh khan thiet cua Ngo s huynh, ngi cung co kinh lch ngoi tu va song trong xa hoi en nh cac vien sinh, a khi len s phan ng nhiet liet va tram t cua cac vien sinh. Cac nan nhan cung b thng nh ong.

Ngan Sach Hang Thang Cho Nhng Gia nh Can Thiet Tai Formosa
Thang 4 va 5, 1998

Khu vc Ho Khau So tien(NT$) So Bien Nhan C Long 2 4,000 1 ai Bac 24 50,000 2 ao Vien 4 8,000 3 Tan Truc 2 6,000 4 Miaoli 11 24,000 5 ai Trung 11 22,000 6 Nam au 16 42,200 7 Gia Ngha 12 25,000 8 Cao Bnh va Bnh ong 8 17,000 9 Nghi Lan 2 4,000 10 Hoa Lien 16 22,000 11 ai Trung 16 27,000 12

Tong Cong: 124 251,200

Bien nhan: Ngan Sach Hang Thang Cho Nhng Gia nh Can Thiet Tai Formosa Thang 4 va 5, 1998


ong Gop Vao Americares

Cu tong thong George Bush va phu nhan / sang lap vien cua hoi AmeriCares: Ong ba robert C McCauley than mi Thanh Hai Vo Thng S ti d buoi le cua AmeriCares. S Phu khong the ti d c, nhng Ngai a ong gop $100,000 My kim e nuoi dng nhng muc tieu t thien cua hoi.

Thiep Mi

William R. Johnston
Chu Tch va Tong Giam oc ieu Hanh
Lien Cong Th Trng Chng Khoan Nu Uc

Cong Ty Bristrol-Myers Squibb
Ong Ba Peter C. Drasher
Ong Ba L. Scott Frantz
Ong Ba Stephen Gamble
Ong Ba Robert H. McCooey
Milestone Capital Management
Lien Cong Reckitt & Colman
Cong Ty Cung Cap o Bien
Bac S va Phu Nhan Jimmie Shiu
Ong Fred Weintz va Ba Betsy Weintz

Sam Waterston


Cu Tong Thong va Phu Nhan George H.W. Bush
va
Ong Ba Robert C. Macauley
Sang Lap Vien cua AmeriCares

Tran trong knh mi quy ong\ba en d buoi da tiec AmeriCares
Th t ngay 13 thang 5, 1998,
Vao luc 6 gi 30 chieu tren tau hang khong mau ham Intrepit Sea-Air-Space trong vien bao tang tai
West 46th Street va 12th Avenue
Nu c.


Hoi ong Amoco Hoi Sang Lap Mayo
William G. Lowrie Robert R. Waller, Bac S Y Khoa, Chu Tch kiem Tong Giam oc Toi Cao

Ngay 27 thang 4, 1998


Ong Jim Forbes
Tong Giam oc Tai Chnh AmeriCares
161 Cherry Street
New Canan, CT 06840

Ve: S ong gop trong buoi tiec mi cua AmeriCares vao Ngay 13 thang 5, 1998

Knh tha Ong Forbes,

Rat tiec, chung toi khong the tham d ngay hoi thien nguyen cua AmeriCares to chc tai thanh pho Nu c ngay 13 thang 5 nam 1998. Tuy nhien chung toi xin phep c tang $100,000 My Kim vao quy thien nguyen cua AmeciCares. Hy vong s ong gop nho nay cua chung toi vao muc ch v ai cua quy hoi se lam giam bt phan nao s au kho cua nhng ngi thieu thon di s yeu thng san soc cua quy hoi.

Thay mat Thanh Hai Vo Thng S va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S, chung toi knh chuc quy hoi moi s tot lanh va mot buoi da tiec nhieu vui ve.

Knh th,
Ky ten thay mat Thanh Hai Vo Thng S &
Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S


Hung Ngo


via Fedex
Ngay 22 thang 5, 1998
Ba Thanh Hai,
c/o Ong Hung Ngo
9560 Robin Avenue
Westminster, Ca 92683

Knh tha ba Thanh Hai:

Thay mat nhan vien va hoi oan thien nguyen AmeriCares, xin Ba nhan ni ay long thanh that biet n cua chung toi oi vi s giup cua Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S vao quy y te cua chung toi e cu tr ong bao nc Cong Hoa Dan Chu Nhan Dan ai Han (CHDCDH). So tien cu tr $100,000 My kim cua hoi se c dung e cung cap thuoc men va dung cu y te can thiet cho nhng nan nhan an ba, tre em va nhng ngi gia ca trong nan oi lan tran khap nc nay.

Theo s c oan cua chung toi va nhng c quan sc khoe khac ve nc DPRK th, trong vong 15 thang ti se co rat nhieu kho khan.

Mot d oan kha chnh xac cho hay se co hang van ngan ngi chet v thieu thc pham va thuoc men. Chung toi hy vong s giup cua AmeriCares va Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S se lam du bt phan nao nhng tnh trang hiem ngheo nay.

Tha Ba Thanh Hai, mot lan na xin cam n s giup va tam long vo cung rong lng cua ba. Cong viec cua Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo

Thng S giup ngi ngheo kho va b hat hui tren the gii la mot tam gng sang cho tat ca nhng ngi muon gop phan vao viec giam bt au kho cho loai ngi.

S phuc vu cua qu v se en nhng v chu nhan that s cua chung toi: o la ngi ngheo.

Nay knh,


Andrew L. Hannah
Pho Chu Tch kiem
Tong Giam oc ieu Hanh