Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S#94
Hanh ong Tnh Thng

S Phu Giup Nan Nhan Tran Chay Rng Tai Florida

Ban tin tc Florida, My Quoc

Chu thch hnh anh:

  1. ai dien cua Thanh Hai Vo Thng S mang tang vat ti hoi Hong Thap T tai mien trung Florida.

  2. Tran chay rng ang lan tran tai vung ong bac Florida.

  3. ong tu mang nhng chai nc suoi va qua tnh thng" cha cac nhu yeu pham hang ngay ti hoi Hong Thap T.

  4. Cac ong tu thao luan cong tac cu tr tnh trang vi nhan vien FEMA.

  5. Nhan c "tang pham tnh thng", cac nan nhan a ci sung sng trong niem tri an tnh thng va s quan tam cua S Phu.

  6. Cac ong tu cung bay to s tri an va quan tam ti cac nhan vien cu hoa lam viec tan

  7. Sau khi tham vieng vung b thiet hai, cac ong tu a chup hnh chung vi cac nhan vien cua lien bang va tieu bang thap tung ho.

T cuoi thang 5, mot cn han han a dan ti mot chuoi cac tran hoa hoan tai cac khu rng mien ong Bac Florida, keo dai hn 40 ngay. Ngon la a tan pha gan 480,000 mau rng va thieu rui nhieu nha ca. Nhieu ng lo giao thong chnh yeu a phai ong va mui khoi ot cua cay van toa ay trong khong kh. c biet s thiet hai ti gan 400 trieu My kim. Hn 5,000 nhan vien cu hoa t 44 tieu bang a o ve Florida e cu hoa, nhng s khan hiem nc ma bat thng trong nam nay a khien cong viec cua ho them kho khan chat vat.

Nghe c tin nay, Thanh Hai Vo Thng S t bi lien gi tang hoi Hong Thap T tai mien trung Florida $10,000 My kim tien mat trc, cung vi nc suoi va nhng vat gia dung khac e cu giup nan nhan hoa hoan. Hoi Hong Thap T a thay mat cac nan nhan va nhan vien cu hoa, bay to s tri an tnh thng vo v ky cua S Phu va s ong gop ang gia tren. Hy vong rang Thng e se em ma en ung luc cho ngi dan a phng nay e dap tat ngon la. Co the ho mi co the xay dng lai nha ca, va cac nhan vien cu hoa co dp c ngh ngi. Thng e a ap li cau nguyen cua ho, mot cn ma nh trut nc a o xuong, tiep o la S Phu lang le ti Florida va cn ma tiep tuc o xuong luc Ngai ang o e quet sach thi tiet kho rao. Nh S Phu gia tr, ngon la a c dap tat va bay gi van tiep tuc ma moi ngay e xua tan s thieu ot va khong kh kho nong, thay vao o bang mot bau khong kh thanh mat.

Sau khi tham vieng hoi Hong Thap T HQ tai mien Trung Florida, chung toi a chuan b them nhieu vat dung can thiet hang ngay va ti tham hoi Cu Te Quan HQ tai Dayton vao ngay 11 thang 7 nh li S Phu a ch th bang ien thoai la hay tiep tuc cu giup va an ui nhng nan nhan. Vien Hoi Trng tai ay a han hoan on nhan cac tang pham cu tr mang ay tnh thng cua S Phu, va sau o a chung toi i tham khu tam c cua cac nan nhan tai Flagler, mot trong vung b thiet hai tram trong nhat.

Trai tam c toa lac trong mot ngoi trng Bunnell. Khi ti ni, cac nhan vien cua ho a sap xep e chung toi gap ong Berry, phu ta c quan Cu Tr Khan Cap cua Lien Bang, ngi a cam kch trc long ai t ai bi cua S Phu a gi cac ong tu ti cu giup cac nan nhan, nhng ngi ma ho cha he quen biet. Ong cung cho biet mac du trc tai nan, moi ngi eu xa la vi nhau, nhng khi rui ro xay ti, moi ngi eu cung nhau gop sc giup lan nhau va giup nhng ngi ang rat can s giup , s au kho cua ngi khac cung nh s kho au cua chnh ho vay. Mot tam gng sang la tinh than cong hien vo nga cua cac nhan vien cu hoa va nhng nhan vien cu nan khac, a tam quen gia nh va ban hu cua ho, e ngay em cu la. Hanh ong vo v ky cua ho a phat xuat t s t bi va tnh thng n thuan cua nhan loai.

Khi chung toi noi vi ho la co the ti nhng vung b thiet hai e phan phat nhng nhu yeu pham va chuyen at tnh thng cua S Phu cho nhng ngi can thiet, ong Berry vo cung mng r va lien sap xep nhan vien e a chung toi ti nhng vung b thiet hai nhat.

Tren ng ti ni, chung toi co the nhn thay nhng tam bieu ng va bch chng do dan a phng dng len chuyen at tam tnh cua ho: "Cam n quy v that nhieu, cac nhan vien cu hoa, canh sat va tat ca nhng ngi a giup chung toi. Cau xin Thng e gia ho cho tat ca quy v!" Ho muon bay to long tri an sau xa ti tat ca moi ngi a chong choi that cc nhoc e bao ve nha ca va sinh mang cua ho, cung nh giam thieu thiet hai toi a. Moi ngi vo cung cam ong bi nhng ngi a quen i s met nhoc cua ho va vat va vi nhng ngon la rng di anh nang khac nghiet.

Trong nhng nam gan ay, hang loat thien tai va nhan tai a huy hoai nhieu nha ca va gay xuc ong tam can, a cho chung toi lieu ngo c rang e giam thieu n au va khon kho tai the gii nay, chung ta phai bat au t chnh mnh; tinh tan hanh thien va cau nguyen cho the gii hoa bnh e the gii se phat trien t goc re.

(Th Cam Ta)

Thang 7, 1998

Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Tai Florida
12043 Phillips Rd
Groveland, FL 34746

Knh tha quy ban,

Mot lan na, tieu bang Florida lai b mot tran thien tai tram trong trong nam 1998, vi nhng tran chay khoc liet lam anh hng en mot so ong cong ong dan chung. Va mot lan na, thay mat nhng nan nhan va gia nh b anh hng bi nhng nan chay nay, toi xin chan thanh cam n quy hoi gan ay a ong gop cho chung toi mot so tien la $10,000 My kim, nc suoi, va 196 o "Comfort Kits" ma hoi quy hoi a mua va gom lai.

Mon qua cua quy ban giup Hoi Hong Thap T chung toi co the tiep tuc cung cap them nhng tr giup thien tai mot cach rong rai en vi hang xom cua chung ta, t viec m cac nha c tru, cung cap o an cho nhng ngi chay nan, giup thc an thc uong cho lnh cu hoa, en s tr giup trc tiep ve tai chanh, y-te, va nhng dch vu sc khoe tinh than. V Hoi Hong Thap T khong phai la mot c quan chnh phu, chung toi gan nh hoan toan le thuoc vao nhng ngi co long hao tam nh quy ban, e giup nan nhan thien tai han gan lai cuoc i. Khong co quy ban, chung toi khong the cung cap noi nhng dch vu vo gia en nhng ngi thieu thon.

Chung toi a truyen at tnh thng va long quan tam cua quy ban vao nhng hanh ong cap thi en nhng gia nh hoan nan, va se tiep tuc nang , dan dat ho tren bc ng hoi phuc. Long hao tam cua quy v - cung vi s xung phong ao at trong cong tac thien nguyen - khien cho s hoi phuc cua nhng nan nhan nay se tr thanh s that.

Mot lan na xin cam n quy ban a quan tam giup khi S Tr Giup Khong The i.

Than ai,
Elaine Henrich
Chu Toa
(Ban Giam oc)