Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S#94
Giao Ly Cua Minh S Thi Xa

Tam Chay

S huynh Ly Phu Cng, Tan Gia Ba
(Nguyen van tieng Anh)

Toi muon chng minh ra ay rang giao ly cua S Phu chung ta, Ngai Thanh Hai Vo Thng S, rat phu hp vi nhng giao ly cua mot bac ai thanh cua Trung Hoa la Khong T. Nh c dien ta trong cuon "Trang T", co mot hom, ngi e t yeu quy nhat cua Ngai Khong T la Nhan Hoi, en chao gia biet Ngai v ong muon sang nc Ve giup vua nc nay. Thi o, vua Ve oc tai nen the s rat hon loan. Nhan Hoi a tr ve xin Khong T ch day cach cam hoa bao quan hau dan chung co the song trong an lac.

Khong T noi: "Trc tien anh phai tr chay roi toi se noi cho nghe. Dung thanh kien von co san e giai quyet mot viec g th rat de, nhng chuyen de cha chac a hp vi y tri."

Nhan Hoi hoi lai: "Nha con ngheo kho nen con khong uong ru, khong an tht a may thang roi, nh vay co the goi la chay gii khong?" Khong T ap: "ay ch la hnh thc le nghi tr chay gii thoi, khong phai la 'tam chay!'

Nhan Hoi lai hoi: "Xin hoi thay 'tam chay' la g?"

Khong T noi: "Khi anh nhat tam nhat ch (tap trung toa thien), khong can dung tai e nghe, ma nen em sc chu y thau ve noi tam, nhng cung khong phai dung 'dung oc' e nghe ma dung 'tam' e nghe. Cong dung cua tai la nghe am thanh ben ngoai, tac dung cua au oc la e thu thap tin tc, ma 'tam hoac Ban Tanh' ch la khong nhng co t tnh cha ng van vat. ai ao ch co the ton tai trong canh gii h khong, cho nen khi at c trang thai 'Khong' nay, o tc la 'tam chay'!"

Nhan Hoi lai hoi: "Khi con cha gi tam chay (toa thien), con co 'nga'; sau khi tr gii tam chay th cam thay mnh khong ton tai na, nh vay co the goi la trang thai 'Khong'?"

Khong T noi: "ung vay! Gan ung nh vay! Ta noi cho ngi nghe, neu ngi co the vao nc Ve ma khong v danh li, neu ngi ta on nhan y kien cua ngi th ngi mi noi; neu ngi ta khong on nhan th ng noi ra; tuyet oi khong ep ho phai chap nhan quan niem cua mnh, cung khong nen cho nhng th ma ho khong quen thuoc, hay tap trung tam than cua mnh vao 'ao', i en luc phai noi th mi noi. Nh vay mi tng oi thanh cong."

"Khong i tren ng lo la chuyen n gian, nhng i tren ng lo ma khong e lai dau vet mi that la kho khan. Lam viec sao cho hp vi t cach lam ngi th de, nhng thuan theo thien y khong phai la ieu de lam. Nghe noi co canh mi bay, vay ma khong biet rang khong canh cung co the bay. Ngi nghe noi la dung tr thc e hieu biet, nhng ngi cha bao gi nghe noi rang s hieu biet khong can tr thc. Hay chu y nhn khong gian trc mat ngi (tap trung ni mat tr hue nhn thang pha trc), trong khong trung se xuat hien ra hao quang, tat ca canh gii my dieu va tr hue cua vu tru eu hien ra trc mat ngi. ay goi la: Ben ngoai tuy ngoi tnh toa, nhng Tam lai co the chu du khap can khon vo bien!"

"Neu ngi co the khien cho tai va mat cua ngi chuyen chu vao ben trong, ma em tam tr cach biet vi ben ngoai, nh vay quy than se en quy phuc ngi, huong chi mot so ngi o? Nhng ieu hng dan o co the cam hoa c ca Tao Hoa va a c cac Thanh Nhan, Minh Vng qua kh thi hanh, huong chi nhng ngi pham phu lai khong theo no?"

Qua s oi ap tren gia Khong t va Nhan Hoi cho chung thay c rang: Thanh Nhan Trung Hoa ch thc co day phap mon QuAn Am".