Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S#94
Nha Hang Chay Tren Toan The Gii

Formosa

Cong Ty Thc Pham Tnh Thng - ai Bac
B1, No.4 Alley 176, Sec.5, Roosevelt Road, Taipei, Formosa
Tel:866-2-9305045
Fax:866-2-9304973

Ghi Chu: Ban s va le thc pham, nhien lieu chay cho toan the gii va a phng.

Cong Ty Thc Pham Tnh Thng - Y Lan
No.26, Chiu Cheng South Road, Ilan City, Formosa
Tel:866-39-359-891
Fax:866-39-359-891

Cong Ty Thc Pham Tnh Thng - ai Nam
No.115, Sec.2, Ian Road, Tainan City, Formosa
Tel:866-6-245-4016
Fax:866-6-245-4015

Cong Ty Thc Pham Tnh Thng - Cao Hung
No.28, Chien-Hsin Road, San Min Bist. Kaohsiung City, Formosa
Tel:866-7-3961420
Fax:866-7-3961637

Cong Ty Thc Pham Tnh Thng - ai Trung
Tel:866-4-2354913
Fax:866-4-2354914
No, 119, Sec. 3, Taiyuen Road, Taichung, Formosa

Dch vu: Chung toi cung ng cac thc an chay va cac vat lieu nau chay, qua cap, banh sinh nhat chay khong trng, banh Trung Thu, banh cho cac dp ac biet, rau trong theo thien nhien va cac thc an dinh dng.

Nha Hang Thc Pham Tnh Thng Quoc Te
Tel:866-39-366071, 866-039-366072
Fax:866-39-361680
F1&2, 330 Min Zu Road, Ilan, Formosa

Dch vu: Chung toi lam cac mon an noi tieng the gii, mon an cho gia nh, mon chay nng v, tiec tung, tiec theo ong va Tay phng, mon an Nhat, nhng mon an nhanh gian d, cm hop, ham-b-g chay.