Chuyn Thnh Kinh

Bi Thuyt Ging Trn Ni


Suma Ching Hai
ging ti Bnh H, Formosa
Ngy 3 thng 6 nm 1989
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

C mt ngy, rt nhiu ngi n thm Cha Gi Su Kit, k c cc ca Ngi v cc tn . Tn l nhng ngi tin tng Ngi nhng khng theo hc vi Ngi, c th cha th Tm n hc php mn Qun m. H ch theo Ngi v ti gp Ngi. Ri cha Gi Su ln mt ngn ni v ngi xung. C th nh th v qu ng ngi, nn Ngi phi ln ni ging th mi ngi mi thy c Ngi.

Trc tin Ngi ni: "c gia tr l nhng tm linh km ci, v Thin Quc l ca h." iu ny ngha l nhng ngi khim tn v bit rng mnh thiu tr hu s c Thng gia tr v thng yu. Ri Cha ni: "c gia tr l nhng ngi au kh, v h s c an i." iu ny cng ging nh ti thng ni vi qu v: Bnh tt l phn thng, v trong hon cnh ny chng ta c gia tr. "c gia tr l nhng ngi nhu m, v h s l ngi tha k tri t." y Ngi ni nhng ngi tun theo thin s c phn thng. Ngi cng ni: "c gia tr l nhng ngi thm kht l phi, v h s c trn tr." ti ch dch s s qua ting Trung Hoa thi. Ri Cha ni: "c gia tr l nhng ngi t bi, v h s c phc bu." V "c gia tr l nhng tm n thun, v h s gp Thng ." iu ny chng ta u bit. ng tu chng ta, nhng ngi ngu nht, khim tn nht v t gy phin no nht l nhng ngi c rt nhiu th nghim bn trong. Nhng ngi khng n o, khng a mt ra trc mt ti li t c nhiu thnh qu nht. Cho nn khi qu v b quan, lc bo co th nghim, t nhin c vi ngi m chng ta khng bit bao gi, bc ra v ni th nghim rt cao ca h. l nhng ngi n thun v khim tn nht.

Ngi ni: "c gia tr l nhng ngi to ha bnh" l nhng ngi lm th gii ha bnh v khin k th ngi li vi nhau, "v h c th ku gi nhng a con ca Thng . c gia tr l nhng ngi hnh x l phi, v Thin Quc l ca h." V "c gia tr l qu v, khi ngi ta nhc m, ph bng qu v, ni nhng li xu xa, chng bng bi qu v v quyn li ca ta." "V quyn li ca ta" ngha l quyn li ca Cha Gi Su thi . l, nu mt ngi b nhc m v ph bng v v thy ca h v v tin tng v thy ca h, ngi c gia tr rt nhiu. Khi Ngi cn ti th, ca Ngi cng b ph bng, b trng pht v b quy nhiu, Ngi ni nhng ngi s c phc bu. ni l an tm, ng n nhng kho nghim ny.

Ri Ngi tip tc ni: "Hy vui v v nn mng, v t c nhiu phc bu thin ng, v cng b nhiu hnh pht, qu v cng giu c phong ph." L th , b trng pht hoc b ph bng nh th, qu v s thnh mt minh s v thnh Pht. iu ny bt c tn gio no cng u ni ging nhau. Cha Gi Su Kit ni: "Nu nh ngi ta tt ngi bn m phi, th hy a bn kia cho ngi ta nh tip." Ngi cn ni tip: "Nu nh ngi ta git o khoc ca ngi, th ngi nn a lun o chong cho h." ni cho ngi c hai h trng d coi hn.

Khi chng ta c Thnh Kinh hay B Tt gii, chng ta u bit rng khng nn c thi khng tt i vi nhng ngi ph bng chng ta nh cch h i i vi mnh. Chng ta phi thng yu v t t vi h gp bi. Nu qu v ch h tt mt bn m phi m khng phn ng g, h c th ngh l qu v s h hoc khng bit cch phn ng. Nhng khi qu v a m bn tri cho h tt tip, h s thc tnh, h s ngh: "! Ti sao ngi ny li phn ng nh vy? Khng phi anh ta khng th phn ng m l anh ta khng bn tm n vic b tt v tha th cho chng ta." Ri ch c h l c li ch. V th Cha Gi Su Kit mi ni, a bn kia cho h nh. Nu khng Ngi ni: "Khi ngi ta nh qu v, khng nn nh li." Chng ta cho h nh bn kia, h s ngh l ngi ny c cnh gic v khng ri tr. Anh ta c th phn ng, ch c iu l phn ng ca anh ngc vi phi ng ca mnh." ch khi , h mi thc gic. Cho nn, ti ngh rng cha Gi Su tht v i. Qu v ngh sao? ( "Tha phi!" V tay)

Pht Thch Ca Mu Ni cng phn ng tng t nh vy khi c mt ngi git 99 ngi, sau cn mun git Ngi. Ngi khng phn ng, li ngi thnh A La Hn. Lm vy mi ng. V chng ta tu hnh, ging nh i i kip kip gieo ht ging o c ny, cho nn chng ta t nhin s phn ng nh Cha Gi Su Kit vy. "Nu nh ngi ta tt ngi bn m phi, th hy a bn kia cho ngi ta nh tip." Chng ta phn ng t nhin nh vy v khng hiu ti sao. V bin thnh thi quen v chng ta phn ng mt cch t ng.

Ging nh khi qu v cn nh, khng th p xe p. Sau chng ta c tp, tp mi, ri chng ta bit p. Khi mi bit p xe p, chng ta rt mng, sau ny p quen ri, cm thy khng c g kh khn c. C ngi va p va ni chuyn cng khng sao. C ngi cn ng trn xe p, hoc ng ngi xung xe p, cng khng sao, cm thy rt d dng. Tng t, nu chng ta c hnh ng o c no v cm thy rt t nhin, ngha l chng ta i i kip kip gieo ht ging tu hnh, c phc bu, c o c. Mt khc, nu chng ta c g khng tt, hnh ng hung c, hoc ngi no c hnh ng hung c i vi chng ta, hoc bt c chng sanh no hung c, chng ta nn ti nghip h, bit l i i kip kip h khng gieo ht ging o c, hay ht ging o c ca h b mc, khng trng thnh c. Chng ta nn cu Pht B Tt gip h mau m tm liu ng. Chng ta khng th h gi mi ng ny. Vi nhng ngi khng tt vi chng ta, chng ta nn cho h mt c hi p hn tnh. Khng c phn ng g khi h tt vo m mnh cha , m phi lm mt vic g tt hn i vi h.

By gi ti mi hiu ti sao hi no ti gi ti u i i vi mi ngi tt hn khi h x t vi ti. V th h mi gi gi ti l "Pht sng". Ti c ngi ta gi l "Pht sng" t trc khi tu hnh. H khng c ni ti l "Pht sng" nh! ni l d ngi ta i i vi ti xu ti u, ti cng x s vi h cng ngy cng tt p hn, cho nn h khng bit lm th no, nn mi ni "c ta l Pht sng". Ngay c nhng ngi i x t vi ti sau li gi ti l "Pht sng", khng phi nhng ngi khc. Nhng ngi khc khng bit ti l ai c, v khng bit ti. Ch nhng ngi bit ti mi gi ti nh th. y l nhng li ca Cha Gi Su Kit ni trn ni, cng ging ht nh trong B Tt gii ca Pht gio vy. y l mt bui thuyt ging rt ni ting, mi ngi gi l: "Bi thuyt ging trn ni". Ngi ni: "Cc ngi ( ni cc t) l mui ca th gian. Nu nh mui khng mn, th u c tc dng g." ni chng ta ngi tu hnh i biu cho o c, nu chng ta khng sing nng v o c, ai c th cu chng ta? Ai c th khin chng ta thnh o c? Ai c th lm gng cho chng ta theo? ni chnh chng ta phi t lm gng cho chnh mnh. Ngi ni rt ng.

V th ti nhn mnh rng chng ta khng phi v tu hnh cho bn thn m thi, chng ta cn phi lm gng cho ngi khc, sau ngi ta mi cm nhn c s thnh tm ca chng ta, mi i theo chng ta. Nu chng ta ni mnh l ngi tu hnh, m li n ung vui chi, n tht ung ru nh phm phu, nu chng ta thng hi ti chng sanh thay v bo h chng, nu chng ta li ph bng ngi khc, ci v v nh nhau vi ngi khc, ni chuyn th phi, th ai c th cu chng ta? Ai c th cu nhng ngi khng tu hnh?

Ti ni vi qu v t lu lm ri, cho nn qu v khng th ni l khng cn gi gii nghim chnh khi tu hnh. Nu mt ngi khng c o c, th d c t c ng cp cao cch my, khng ai knh n h, tin tng h c, v khng cn bit ng cp ca h cao ra sao, nu ngi y b ngoi trng thp hn, ngi ta s e ngi h. Mi ngi v minh, lm sao h bit ng cp ca ngi l cao? Nu b ngoi ca anh ta trng khng tt lnh, ngi ta s ni l anh ta xu. Chng ta khng th trch h c. Cho nn, d c ngi ni rng mt ngi n tht ung ru c th thnh Pht, chng ta ch nn nghe h. Chng ta mun mi ngi hiu rng mnh c th b mt vi mn n tinh tn tu hnh, lm gng v v nhng con vt ng thng cng s cht.

Ngi tip tc ni: "Cc ngi l nh sng ca th gii. Mt thnh ph trn ngn i khng th n du c." ni l mi ngi u thy. Chng ta nu nh tu hnh ng hong, bn thn chng ta s pht quang, kh phn chng ta s pht ra mt bu khng kh o c v an ha. Ri mi ngi s cm nhn c, cho nn chng ta khng th du c. D khng cn ni ra ngi ta cng bit. "Khng phi thp nn xong v du di bn, m phi cm vo cy cm nn, n ta nh sng n khp mi vt trong nh." Ngi ni: "Hy cho nh sng ca cc ngi chiu ri ti mi ngi, h thy nhng vic tt lnh ca cc ngi, v lm rng r ng Cha lnh ca chng ta trn tri." Ngi ni rng khi h trng thy chng ta v i ra sao, h s hiu rng ng Cha lnh ca chng ta cn v i hn th na, v nu chng ta mun mi ngi ngng m Thng , chng ta phi tnh ha bn thn, lm gng tt, mi ngi bit l chng ta tht s l i biu huy hong cho nhng t tng o c v thanh cao, h ay ni cch khc, Thng thanh cao. Cha ni c ng khng? C hay khng? (Mi ngi p: "Tha ng!" V v tay) Cho nn qu v thy ti sao ti ca ngi Cha Gi Su Kit. V nhng g Ngi ni rt l hay! V qu v khng bit Thin Cha gio hay ra sao, hm nay ti gii thiu n qu v. V bt c iu g ti ging u ng, ti c l do ca tng Cha Gi Su Kit, ti c l do tn thn gio l Thnh Kinh, gio l ca Thin Cha gio.

C mt s ngi Thin Cha gio hi cc oan, lm vic khng tt, hoc khng tn trng cc tn gio khc, hoc bo lc hn; y l vn c nhn. l Ma vng li dng h tr trn vo m ng v ph hoi, ch khng phi l Thin Cha gio khng tt. Pht gio chng ta cng c rt nhiu cc oan, kch ng, bo lc ca tng phi c nhn v hnh ng c nhn, iu ny khng quan h g n Pht gio. Nu c nhng ngi ny trong bt c tn gio no, k c Thin Cha gio v Hi gio, chng ta khng th ni l tn gio khng tt. Nu v tnh ti mua mt cun kinh ca Hi gio, ti s c cho qu v. Cng c nhng iu ging dy tt trong .

Cha cng ni: "Bt c ngi no ph mt trong cc iu rn ny, v dy ngi ta nh vy, ngi y s c a v nh nht trong Thin Quc. Ta ni cho cc ngi hay ( Cha Gi S Kit m ch nhng ngi xut gia v cc tn ), nu nh o c ca qu v khng tt hn ngi ngoi, khng cao hn h, th qu v khng th vo Thin Quc c". L do Ngi ni vy v lc , nhng ngi gi l ti gia c th khng c o c. H n ung vui chi, thu tin cng dng, ct gio ng ln nhng khng lm vic tt. H c nhiu tin v tr nn kiu ngo nhng c knh trng. H khng chnh ng nhng c ca ngi. H khng c cng c nhng li c tn sng. H khng lm vic g m hng ngy li nhn cng dng t ngi khc. V th Cha Gi Su mi ni nghip chng ca h nng n. Ngi ni t ca Ngi phi cng c o c hn Ngi, cng n thun hn, th mi c th vo c Thin Quc.

Nh ti ni vi qu v vy, nhng ngi n xut gia y phi tt hn nhng ngi xut gia ngoi mi c. Khng nn nhn ngi ta ri ngh: "Ti sao ngi ta c th nhn cng dng? Ti sao S Ph khng cho chng ta nhn cng dng?" c m, bt c ngi no nhn cng dng cng khng sao, nhng s khng cn l t ca ti na. Theo ti th khng c nhn cng dng. Th d qu v ra ngoi mt mnh khng c tin, qu v c th nhn mt vi mn n hay mt cht nh tin bc, v ti s khng ni g. Nhng nhiu ngi xut gia bn ngoi nhn cng dng qu nhiu, hng th qu nhiu, khng lm chuyn g li ch cho x hi quc gia. C th h lm cha xong bn phn, khng c phong cch v o c khng cao, vy chng ta khng th trch ngi khc ti sao nhn ngi xut gia khng tt.

Khi theo ti lm ngi xut gia, qu v nn coi sc phong cch ca mnh. Nu ti nghim khc vi qu v, qu v nn hiu ti sao -- nu khng qu v s c nhng thi quen xu. Thy ngi xut gia bn ngoi t ti v nhiu qun o p hn, cn o qun ca chng ta l t may v gin d cng nh chng ta ch c vi b qun o, li khng c tin c nhn, qu v c th thc mc y l loi xut gia g vy. Nhng phong ca chng ta, l tng ca chng ta, nhng th vt cht khng mua c. Cho nn qu v phi nh cho r, ng qun phong ca chng ta, o c ca chng ta khng th dng tin m mua c, khng th dng y phc biu th c. Chng ta bn trong c nh sng, n s pht ra khin ngi ta s cm thy d chu v knh trng chng ta. y l t trng t nhin ca chng ta, y phc trang nghim ca chng ta, khng phi mc qun o p khin ngi ta tn trng, khng nht nh l nh vy.

Cha Gi Su tip tc ni vi t ca Ngi rng: "Cc ngi thng nghe ngi xa ni: Khng st sanh, khng git ngi. Ai m git ngi th s b php vin trng pht. Nhng ta ni cho cc ngi hiu r, bt c ai gin d vi bn b ca mnh, th d ngi lng ging, ngi quen bit, mt cch v l, s b php vin trng pht, v ai ni vi ngi anh em Raca, s b hi ng trng pht." n mc nh vy ! Nu chng ta gin d v l vi ngi khc, ni rng ngc i tinh thn h, cng s xung a ngc hay to nghip. iu ny tht ng s bit bao! ng ngh rng ch st sanh mi xung a ngc, m chng ta nn c gng gi thn khu chng ta cho sch.

Cho nn Ngi ni: "Nu nh cc ngi em vt cng dng n trc bn th, m nh rng anh em ngi c iu g khng va vi ngi, th vt cng dng li trc bn th, v i lm ha vi anh em ngi trc, sau mi n cng dng." Ngi ni l, cng dng m tm khng n thun, khng lng thin, th cng v dng. Ngi cn ni vi cc t ca Ngi nhiu iu khc: "Nu c ngi vu khng chng ta, sau cu chng ta tha th, chng ta phi lp tc lm ha vi h, khng thi h s em chng ta ra ta, ta s giao chng ta cho vin chc ph trch, v ri chng ta s ngi t." iu ny c ni rng chng ta khng nn dy da ti lut php v khng nn tranh ci vi ngi khc; m hy mau mn gii ha vi h.

Ngi tip tc ni: "Cc ngi c nghe thi xa ni rng khng c t dm. Nhng ta ni cho cc ngi hay, bt c ai nhn mt ngi ph n vi s ham mun l phm ti t dm trong tm ri." Ngi ni v thn khu cng ging nh Pht gio, phi khng? (Mi ngi p: Tha ng.) Cha Gi Su trc ni v vic ng h ly ti php lut m phi ha gii vi ngi khc cng ging nh trong B Tt o ca Pht gio hay gii lut xut gia vy. Cho nn chng ta khng th ni Thin Cha gio v Pht gio khng ging nhau! Rt ging nhau! Ngi cn ni: "Nu mt phi ca ngi lm ngi phm gii, th ly n ra." n nh vy . Nhng ng c ly ra nhe, t t m! (Mi ngi ci) ca Cha Gi Su khng phi nh vy, Ngi ch nhn mnh v o c v gii lut m thi. Ngi cn ni: "Th l mt i mt b phn ca thn th, cn hn l ton thn b nhim, b rt xung a ngc." Ngha l chng ta phi gi gii lut cho nghim chnh. Nu chng ta c nim g khng tt, chng ta n n sm hi v khng i n khi n bin thnh hnh ng. Lp tc m hi, nim cc Hng Danh, ngh n ti hay thng , nhng ng c ly con mt ra nh, kh coi lm! (Mi ngi ci).

Ngi ni: "Li na, qu v nghe ngy xa c ni khng c th vi mnh, m nn th vi Thng . Nhng ta ni cho cc ngi hay, ng th nguyn g c, d l vi tri, v l ngi v ca Thng ; cng ng th vi t, v l ch ng ca Ngi." iu ny ngha l mi ni mi ch u thuc v Thng . Cho nn, chng ta, nhng k phm phu khng th th vi tn ca ng thing ling. "ng pht bt c li th no." Th d c ngi th: "Nu ti c i x vi anh t bc hay g , ti s b cht u hay st nh." ! Tht l gh s! Cha Gi Su ni chng ta khng th th nh vy c, v nu chng ta th, chng ta ang coi thng tri v t. Chng ta nn knh trng h v khng nn th vi tn ca h. Chng ta cng khng nn th vi ci u ca mnh "v qu v khng th lm mt si tc trng hay en." Chng ta khng c quyn th vi bt c ngi no. Tm thn ny do Thng to ra, chng ta khng th dng n theo cch chng ta mun. Ngi cn ni "Hy cho s tr chuyn ca qu v phi phi, khng khng, v nhng g hn vy s thnh ti li". Cha ging rt r! , Ngi cn nghim khc hn ti. ! chc mng! (ci). T nay tr i, ti s hc hi ni Ngi (Mi ngi v tay) v s nghim khc vi qu v hn.

Ngi ni tip: "Cc ngi tng nghe ni ly n bo n, on bo on, nhng ta ni cho cc ngi bit. h ai tt m bn phi, hy a m bn tri cho h tt. V nu c ngi kin cc ngi trc ta v ly o khoc ca nh ngi, hy cho h lun tm o chong. V nu c ngi buc nh ngi i mt dm, hy i vi h hai dm. Hy cho h nhng g h i hi, mn xin; ng quay mt b i." iu ny ngha l chng ta nn gip nhng ngi cn thit. Nhng nu c ngi hi vay mn tin bc c bc, l d nhin chng ta khng cho; nu h mn tin ung ru, chng ta nn khuyn gii h ng ung hay khng cho mn. "Cc ngi cn nghe thi xa ni rng: 'Thng ngi hng xm, v ght k th. Nhng ta ni cho cc ngi rng, Hy thng yu k th, gia tr nhng ngi nguyn ra cc ngi, lm iu tt cho nhng ngi ght cc ngi, v cu nguyn cho nhng ngi ph bng v trng pht cc ngi; v cc ngi l con ca ng Cha lnh trn tri, ngi khin mt tri chiu ri trn cc ti li v trn cc iu lnh v gi ma ro ti ln nhng iu phi tri." Cho nn chng ta nn hc hi phong cch khng phn bit ca Thng . (V tay) "V nu cc ngi ch thng nhng ngi thng cc ngi, th c ch g? V nu cc ngi ch cho hi ngi anh em ca mnh thi, th cc ngi hn g nhng ngi khc? Khng phi mi ngi u lm vy sao?" iu ny c ngha chng ta l ngi tu hnh phi cao ng hn, t tm phn bit v phi hay hn h. "Cc ngi phi hon m, v ngay c ng Cha lnh ca cc ngi trn tri cng rt hon m." Cha ni ng Cha lnh ca Ngi hon m. Cc Pht t ni Pht ca h hon ho. H u ni ging nhau c.

Cha ni: "Nu nh cc ngi lm vic b th, ng m thi kn cho ngi ta nghe c, ng ngi ta thy c cc ngi tt nh th no. Nu nh tay phi ca ngi b th cho ngi khc, ng cho tay tri bit." Pht Thch Ca Mu Ni cng ni: "B th nhng khng b th, mi tht l b th." Tht l nh vy! Cho nn ti dy qu v cng ging ht nhng g Cha v Pht Thch Ca Mu Ni dy cc t ca cc ngi. (Mi ngi v tay) Chng ta lm vic tt, bi v nhn, v ngha, v l, v tr, v tn, v bn phn tnh thng m lm, khng phi lm ngi khc tn thn, khng nn ra ch thi kn v qung co.

Ngi ni: "Nhng ngi thi kn ln ting khng c phc bu, nhng nhng ngi m thm lm, th c cng c ca Thin Quc."

Nhng loi ngi thi kn om sm, "no nhit B Tt" th c phc bu ca a cu m thi, v thng, cn chng ta th c cng c vnh cu.

Ngi ni: "Cc ngi thy ngi ta sng bi Thng rt no nhit, h ng ti mt ni tht cao mi ngi bit h l ngi tu hnh, chng ta khng nn lm nh vy. Mun tu hnh, mun sng bi Thng th nn m thm ngi trong mt gc ca phng mnh, sau hng vo bn trong b mt tm Ngi, bi v Ngi trong phng b mt i cc ngi." Ngi gii thch rt r rng, chng ta tu php mn Qun m mi bit phng b mt u. (S Ph ci, mi ngi v tay) Rt hay! Ngi cn ni: "Cc ngi cu nguyn Thng , ng c cu nguyn ging nh ngi khng c tn ngng, c lp li, c nim, h ngh rng nim nh vy Thng s nghe c. Chng ta ng lm nh vy, bi v Cha ca chng ta bit chng ta mun g. Cha m ming, Ngi chm sc ri." Cho nn ng nim Thng bn ngoi. Qu v khng cn cu ln ting m nh thc c lng xm dy. (Mi ngi ci.)


Chuyn Nh Tu Hnh

Cu Nguyn V Hi Hng

S t Pan Pan, i Bc, Formosa

Khi mi th Tm n, ti ch bit ta thin v cu S Ph gip . Ti khng bit rng mnh phi cu nguyn v sau khi thin xong th hi hng cng c cho nhng ngi khc.

Mt ngy n, c mt v s huynh ni vi ti rng: "Chng ta phi bit cch cu nguyn mt cch ng n. Chng ta c th cu Thng bt c iu g tt lnh cho chng ta." V vy sau mt c thin, ti cu nguyn nh vy, nu ti nh.

Sau mi bui cng tu, ti lun ht vi mi ngi bi "Hi hng cng c" nhng khng bao gi hiu r ngha ca n, v cng khng hiu ta thin l c cng c. Cho n mt ti sau bui cng tu, c mt v s huynh thng bo rng "Chng ta hy hi hng cng c ca bui cng tu hm nay n mi chng sanh vi hy vng h s sm c khai ng." Ch lc ti mi hiu r "hi hng" ngha l g, v cng ch lc ti mi nhn thc c rng ta thin cng to cng c, c th hi hng cho ngi khc. T ngy y, ti hi hng cng c hnh thin ca ti cho mi chng sanh.

C mt ln trong lc ngi thin, bng nhin ti cm nhn c thn th ca S Ph khng kho, ti rt nn nao ti ni bt khc. V vy, trong gic thin, ti cu nguyn Thng gia tr cho S Ph c kho mnh. ng nhin, ti cng cu nguyn cho mnh khi cn, nhng ti pht hin rng ti khng thc s cn phi cu nguyn nhiu cho bn thn mnh; trong nhiu bnh din, S Ph chm sc ti ri. Thng th khi ti cu nguyn cho th gii v mi chng sanh th ti c nhiu th nghim rt tt.