Hng V Thin ng

BNH VANILLA N GIN


Do s huynh T Minh Trin, i Bc, Formosa

 1. Vt liu:

  • Mui 2g (1/4 mung)

  • ng trng 160 g (3/4 ly + 1 mung)

  • Sa bt 26g (1/3 chn)

  • Bt lm bnh (low gluten wheat): 275g (2 1/4 chn)

  • Bt ni 13g (4 mung)

  • Whey protein m c 40g (6 2/3 mung)

  • Bt vanilla 1 mung c ph

  • Du u nnh 130g (1/2 chn + 1 mung)

  • Nc khong 240 cc (1 chn)

 2. Cch lm:

   em bt lm bnh sng qua, ri trn u vi tt c nhng vt liu trong phn (a), sau du vo trn u. T t nc vo, mt bn thm nc mt bn trn u cho ti khi c, ri vo khun bnh. Nu dng l nng loi thng nghip th iu chnh nhit pha trn 200oC (390oF) v pha di l 230oC (450oF), nng khong 10 pht, th iu chnh la trn xung 100 (210F) v la pha di 210 (410F) nng thm 15 pht na hay cho ti khi bnh khng dnh vo cy tm khi chm vo. Nu dng l nng nh, hy nng nhit 200 (390F) khong 10 pht ri i thnh 100 (210F), nng tip t 20 n 30 pht na, cho n khi bnh khng dnh cy tm.

  Ch :

  • Nu mun c mi s c la, em vt liu k trn i thnh s lng nh sau: ng trng i thnh 175 gram (3/4 chn + 2 mung). Bt lm bnh (low gluten flower) i thnh 250 gram (2 chn), thm vo bt cocao 35 gram (1 1/4 oz). Bt ni thm mt cht. Cn nhng vt liu khc th khng thay i.

  • Trn u cc vt liu (A) ri vo trong t lnh. Khi mun lm th ly ra ngoi, theo cch nh trn, thm du v nc, lin c bnh vanilla thm ngon rt n gin.

Bnh Cun Thy S

 1. Vt liu:

   Ly vt liu ca bnh vanilla, ch cn i Whey protein m c thnh 35 gram l c. (6 mung canh)

 2. Cch lm:

  • Cch lm tng t nh bnh vanilla n gin, nhng cn phi em bt trn u vo khun bnh hnh vung nng vi 200 (390F), nng khong 8 pht, n khi vng mt trn th c th ly ra.

  • em bnh p ngc trn giy du khng dnh, sa cho u vin chung quanh, ly dao kha nh 8 n 12 ng thng. (Khng nn ct t.) Trc tin phi kha nhng ng ny gn nhau, sau mi t t kha tha ra tin khi cun li s khng b nt.

  • Mt trn kha xong, pht thm kem hoc sa ti hoc pht thm mt tri cy hm nng qua.

  • Nhn lc cn nng, dng tay cun li thnh ng theo vt dao ct, mt tay bn kia t t ko giy ra trong lc cun.

  • ngui, pht thm mt lp kem na, ng thi rc ln lp s c la mu l xong.