Tuyn u

Ma Xun Ti Gobi


Do Chu Nhi

Th vn Mng C c th cho chng ta hnh dung mt ng c xanh bt ngt, mt n cu ang gm c, v mt phong cnh xinh p l k. Tuy nhin, trong cuc i ti cha h m rng mt ngy no s ti thm Ulan Bator, th ca Mng C, trong mt ma ng tuyt trng. T trn phi c nhn xung xa mc Gobi mi thy s tuyt vi ca to vt. Mt tm chn tuyt ph hon ton cc nh ni cao v cc thung lng su, ang lm tan thi gian v khng gian vo s hng hu. Bu khng kh thing ling v thanh tnh lm cc hnh khch trn phi c phi kinh s.

Ngi Mng C, c tn sng nh "nhng a con danh d ca tri", sinh ra vi mt phm cch x s ca ngi tu hnh. Ti nghe ni rng tp tc ca ngi Mng C l gi nhng a con xinh p nht, thng minh v mnh khe nht ca gia nh vo mt ngi cha tr thnh mt v lt ma. Mt v lt ma c tin tng l em vinh quang v cho c tc. Ngi Mng C cng i x vi cc loi vt rt tt. Trong cn tuyt dy c, thnh thong chng ti thy mt con hu rng ang thc u hay nhng con chim ang g vo ca hay ca s xin n, d l trong cc thnh ph ln. Ngy nay, nhng ngi c xa ny vi nhng truyn thuyt p ang sp thng thc ging cam l ca Chn L.

Vin Qun Trng Nhit Tnh

Cc sinh hot cu tr ma ng ca Suma Ching Hai (xin coi li s 90) gi nn mt cm gic tt trong cc c dn ti Ulan Bator. Mt ngy vo cui thng Ging nm 1998, chung in thoi ti trung tm reo ln. th ra l vin Qun Trng qun Bayinchiruho, ng Suha Bator, gi ng mun ti thm. Nh c mt cun sch biu ca Suma Ching Hai v php mn Qun m, ng lin nhn ra S Ph ng l mt ngi truyn b Chn L. ng ti thm cc ngi trong qun ca ng v bo cho h bit v php mn tuyt vi cng nhn thy rng mi ngi rt kht khao c bit thm v gio l ca Suma Ching Hai. ng ti trung tm thm mi cc ng tu gp nhng ngi trong qun ca ng v gii p nhng cu hi ca h. Trung tm sau t chc mt lot cc bui thuyt ging bng bng thu hnh, v nhiu ngi xin c th Tm n. a s cc chun ng tu ny c nhng th nghim rt tt. C ngi thy mt chic cu vng khi va nhm mt li; trong khi c ngi li thy nhng cnh gii b t kh t ngh. Mc d ni h kh xa trung tm, cc chun ng tu ny thng tham gia cng tu trong mt s biu l thnh tm v cng cm ng.

Qun trng Suha Bator ngh ln thng cp ca ng rng cc hi vin ca trung tm Ulan Bator nn c mi ti ging dy cho dn chng a phng cch trng rau tri v ting ngoi ng, cuc sng ca h thm phong ph. ng cng d tr cng hin cho trung tm x dng lu di mt phng hi trong mc ch san x gio l ca S Ph vi qun chng.

S An Bi Bt Kh
T Ngh Ca Thng

Trong thi gian chng ti lu li, nhng s kin lc u tng l v tnh nhng sau ny c chng minh l khng phi vy. Trong khi trang hong trung tm Ulan Bator, cc ng tu ngh rng tht tuyt diu bit bao nu h c th treo mt ha phm ca S Ph, v khng phi mt th gi i mn bc ha mang ta "Cnh m

Dng Minh Sn" t quc gia lng ging. Khi tranh treo ln, mt v khch ti thm v ngm tranh c v say m. ng nhn tht k bc tranh mt hi trc khi h l rng ng thy cnh ny trong mt gic m cch y 6 thng. y ch l mt trong nhiu cu chuyn tng t.

Con Trai V Con Gi
Trong i Sa Mc

Ngi Mng C u tin tm th Tm n l mt ngi nhn c sch biu bng ting Nga ca S Ph trong khi ang ngi trn xe la ti Nga. ng cm ng ri l v cun sch. Sau , ng cho v s gi Qun m bit l ng rt qu cun sch biu ny. Ba ch hi b sn rch v mi hng ch trong sch hu nh c nh du. Ngi ta kh m tng tng c ng c sch ti bao nhiu ln ri. Sau khi hc php Phng Tin, v chun ng tu ny ri nh trc khi hng ng v i b ti trung tm d bui cng tu bui sng trc khi i lm. Hnh ng ny ko di hng tun cho ti khi trung tm ri v a im mi. Chng ti cn ghi nhn rng nhit ti Mng C c th t 20 ti 30 Fo di khng vo bui sng sm! V chun ng tu ny rt bn chn mun bit thm v gio l S Ph v quyt nh hc Anh ng c th nghe c cc li khai th ca Ngi.

Mt lch s gia chuyn v lch s ca Genghis Khan nhn c mt cun sch biu ca S Ph v c i c li hng m, ang mun tm bit thm na. ng by t nim vui rng mt v minh nh Suma Ching Hai nn ti Mng C ch ng cho mi ngi.

V ng chia x vi chng ti mt b mt: Genghis Khan cng c tu thin. Trc khi quyt nh chuyn ln hoc ra mt trn, chinh phc gia v i thin v cu Thn th mng bo v. Sau khi hc php Phng Tin, nh s gia ny tm thy mt s thoi mi trong ng nh va trt c mt gnh nng lch s nng ln vai ng, v ng ang trng ch mt cuc ving thm trong tng lai ca S Ph. Cm n n lc ca ng, nhiu linh cn ti Ulan Bator tm c ni n nu.

Mt ph n thuc dng di qu tc l thn nhn ca mt v lt ma ni ting. Nh dng di ca gia nh v s giao tip rng ri trong x hi, b bit nhiu ngi thuc nhiu tn ngng v o php, nhng cha h hng th hc hi su xa gio iu ca h. Tuy nhin, b thay i thi khi nhn thy cp mt ca S Ph. "nh mt trong sng dng nh chiu ri hn ngi. Khng c g c th che du Ngi c," b cho bit vy. B cng ghi nhn rng s nghim trang ca S Ph khin b ngh rng trong qu kh S Ph phi l mt quc vng hay mt hong hu. Tm thy nhiu iu hay trong gio l S Ph, b c cun sch biu v qu quyt rng v tm thy mc tiu ti thng cho cuc i mnh. Khng th cm gi c nim vui v nhng xc cm, b ti trung tm vi cc c con gi b vo ngy k tip hc thin. B ni "Gio l S Ph cn qu hn vng v cc n trang."

Tp Tc n Chay Ca
Ngi Mng C

Ngi Mng c c tp tc n chay t thi c xa. D c by gi, h vn tip tc n chay trong nhng thng h trn ng c. Mn n chnh yu ca h l cc sn phm t b sa. (V chi tit, xin coi li phn tin tc trong s bo ny -- T Mongolian Shoulder Post.)

Khi c hi mn chay gm nhng g, cc ng tu duy tr truyn thng tt ca gia nh v thng, sn tay o ln v tnh nguyn "nu n ngon"! Nhng vin u bp vng v ny li cun thc khch ca h, k c mt vin trng v phu nhn mt trng i hc n, vi nhng ngh thut gia chnh ca h. Vin hiu trng ngh chng ti nn c mt lp gia chnh ti i hc ca ng v cung ng cho cc sinh vin nhng ba chay ngon ming b dng, v ng cng quan tm n sc khe ca ton trng. S mi mc k diu ny l mt khch l ln cho cc ng tu. Nu chng ta hnh x n thun ch phc v ngi khc, v cu S Ph gip , kt qu chc chc s vin mn.

Bit rng phng php truyn t t S Ph c th ci t hon sinh cc linh hn ca mi ngi, ng tha nhn s quan trng ca vic tu hnh v tm thi gi em v ca ng (mt bc s) v mt y s ca trng ti trung tm Ulan Bator nm th cc mn chay v hc thin php Phng Tin. ng cng ngh gip vic phin dch sang ting Mng C cc kinh sch ca S Ph c nhanh chng hn.

Ngi Mng C, nhit tnh v lng mn, b li cun bi cc tc phm ngh thut ca S Ph. Mt nh v kiu c bit biu l thch th trong vic s dng mu vng ca S Ph trong b su tp ca Ngi, m theo quan nim ca ng, ph hp vi vn ha min sa mc ca h. Cc cun sch biu bng ting Mng C c hnh S Ph mc mt o mu vng, u i m trng. Nhiu ngi bnh lun rng S Ph trng ging ht mt quc vng ca sa mc ny. Hn chi S Ph li cun s ch ca nhiu ngi con trai v con gi trong sa mc ny.

Ging Php Trong
Mt Cha Lt Ma

Trong chuyn thm ving u tin ti mt ngi cha Lt ma, v lt ma trng v ngi y quyn ch thn n tip d h ang bn rn. V lt ma trng D. dambajar l mt c vn tn gio ca tng thng Mng C, v ni ting nh thi ci m ca ng i vi cc gio phi khc. Bit S Ph ging dy Php Mn V Thng c cp trong kinh in Pht gio, v lt ma trng mi chng ti ti thuyt ging ti cha ca ng, v cn tnh nguyn lm thng dch vin. ng cn cng hin lm nh vy cho S Ph nu Ngi ti Mng C. Cc ng tu ca ngi s ci m ca ng v hi a ng rng: "Ngi khng s cc t ca Ngi chy theo Suma Ching Hai sao?" Vin lt ma trng khim tn p li "Tt hn l tt c chng ta cng xy chung mt o trng cng nhau tu hnh."

Bui ti trc khi chiu bng thu hnh thuyt ging ti cha, cc ng tu lm vic thu m sa son hng trm chic bnh bao chay cho cc a con ca Thng vo ngy hm sau.

Hng ng sng Ch Nht (Ngy 1 thng 2, 1998) mt s ng t tp trc i snh cho bui thuyt ging v tt c cc v lt ma trong cha an v. Sau khi v lt ma trng D. Dambajav v v lt ma ph Ch. Tsedendamba gii thiu v S Ph, chng ti trnh chiu mt cun bng thu hnh ca Ngi ti Thi Lan vo nm 1993. Khi S Ph cao sang v tuyt diu xut hin trn mn nh trong b y phc mu vng vi b vai trn, trng nh bc tng Pht trong i snh sng li. Nhng ting trm tr khen ngi ni ln trong phng. thnh gi chm ch lng nghe li dch; vi ngi cn ghi chp trn giy. H c bit thch th khi bit S Ph xa kia l bn vi v t Lai lt ma m Ngi gp trong lc theo ui con ng o ti Hy M Lp Sn. Vo cui bui thuyt ging, thnh gi theo s ch dn ca v lt ma trng, knh cn ti nhn mt quyn sch biu v bnh bao cng dng Pht. H khim tn qu trc chn dung S Ph, trong khi cc ng tu ni vi h v cch nu cc mn chay. B n ngoi phng hi, mi ngi ang sp hng, khao kht c t cu hi v tm hiu thm na.

Vi ngy sau, v lt ma trng dn cc ng tu ti Nh Tr Em gm 109 em phn pht qun o v qu tng cho cc tr m ci. Cm nhng bong bng c in tn Suma Ching Hai trong tay, nhng tiu thin thn ny ht mt bn nhc by t s tri n ca cc em i vi s thng yu ca S Ph. Tin tc v vic lm tnh thng v t bi ny c truyn thanh trn i Ulan Bator ti hm .

ng Ngp Ngng Trc
Ngng Ca Gii Thot

Chng ti ri Ulan Bator vo mt bui sng sm khi thnh ph cn ay ng. Khi ti phi trng, chng ti trng thy mt cng thnh xy theo li c. Trn nn tri cao ca Mng C, trng sao mp m mt cch c bit, em ngi ta tr v vi k nim xa xa. Cng nh trng xa chiu trn thnh ph tn tin! V s cc linh hn ti v i, chuyn bin t nhiu th k trong vng sinh t. Chng ti cu nguyn vi Tri xin hy gia tr cho cc con ca Ngi v hy lo li chng ra khi s ngp ngng hng v ngng ca gii thot.

Ch thch hnh nh:

  1. Do s thu xp ca qun trng Suha Bator, cc dn chng a phng coi ti gia, cun bng thuyt ging ca Suma Ching Hai. Phn na s ngi tham d ti trung tm Ulan Bator vo ngy hm sau hc php Thin Phng Tin.

  2. Bui thuyt ging bng bng thu hnh ti cha lt ma. Hnh cho thy v lt ma trng D. Dambajar (th hai t tri) v v lt ma ph Ch. Tsedendamba.

  3. Ch. Tsedendamba (ngi th nht t tri).

  4. Cc tn ca cc v lt ma ang chm ch lng nghe tng li khai th ca Suma Ching Hai ti cha.

  5. Phn pht qun o, bnh ko ti Nh Tr cho 109 em Ulan Bator.


Bo Mng C The Shoulder Post, Bn s 5, ngy 1/27/98

Tc gi: t La K (Nguyn vn ting Mng C)

Ngi Sao Mi T ng Phng

Theo lut v tr, mt tri mc hng ng, ln hng Ty. ng thi ti ng phng, thin ng tm linh mc ln mt ngi sao khin mi ngi tn phc. y l mt ngi sao ngoi hng n phi. Ngi l mt ngi dn ng mi em nh sng ti cho th gian.

Nm 1994, ti Chicago, M quc, trong mt bui l trng i, Ngi nhn gii "Nh Lnh o Tinh Thn Th Gii". Nm 1992, ti Nu c, khi ti y Hi Lin Hip Quc thuyt ging vi ti "B n Siu Th Gii", Ngi c rt nhiu ngi tn thng nhit lit. Ngi ph n ng phng thn b ny, gc u Lc, c mang danh hiu "cng dn danh d Hoa K", tht l mt chuyn him c.

Ngi ph n mnh mai ny khng c a v cao sang hay tin bc giu c g c. B ch l mt mt ph n bnh thng m Ty phng hon ton khng cn lin h vi Ngi. Nhng ti sao tng thng Clinton li gi in vn n chc mng khi B nhn gii "Nh Lnh o Tinh Thn Th Gii"? B tn l Suma Ching Hai, sanh trong mt gia nh y s ti u Lc. B tng lm vic ti hi Hng Thp T v khi b quan ti Hy M Lp Sn B t c khai ng, tr thnh v thy tm linh. B tho lun v s ha ng gia con ngi v thin nhin, v nhng b n ca siu th gii. ng thi. B cng chia x vi mi ngi b quyt ca s khai ng. Cc sch ca B gm c ting Anh, c, Ty Ban Nha, Php, Ba Lan, Nht, Mng C, Nga, v.v... (Ghi ch: Sch biu Suma Ching Hai pht hnh hn mi th ting trn ton th gii) B khng nhng khai ng m cn c nhiu ti nng ngh thut nh hi ha, son nhc v lm th. B ni danh l mt "nh lnh o tinh thn" ti Ty phng v s hiu bit v v n ha ca ng ln Ty phng. Ngi sao mi ny mc ln th gii tm linh phng ng vo th k th 20 c cc tn ti mt s thnh ph trn khp th gii.

Ti Mng C cng thnh lp trung tm ca Suma Ching Hai. Tip theo y l nhng on trch dn trong cc sch ca Suma Ching Hai "Tc Khc Khai Ng" (y l phn m u ca mt bi bo)

Bo The Shoulder Post l mt trong nhng t bo ni ting v nhiu ngi c ti Mng C. Ch bt l ng Indongiin Tudev, tng tranh c tng thng ti Mng C v l mt khun mt c bit ti ti x s ca ng. S hiu bit rng ri v nhiu sch ca ng khin ng ni ting nh mt ngi ti gii Mng C. Theo mt gio s ti i hc Mng C, nu gii vn hc Nobel c Mng C chn, phn thng danh d s v tay ng Tudev. ng Tudev tip n chng ti ti vn phng ca ng qua s thu xp ca cc bn b. ng Tudev l mt ngi ni chuyn nh nh, thi lch s. Khi c bit S Ph l mt thi s, ng lin ly mt tp th c ng ch thn k tng Suma Ching Hai trong tnh bn vn th. Sau bui hi kin khng bao lu, ng ng mt bi rt ln trn bo vi ti "Ti sao phi n chay?", trch t sch biu ca S Ph. ng vit li m u cho bi bo ng gii thiu Suma Ching Hai nh mt ngi sao ang vn ln trong th gii tm linh. ng Tudev vui v by t vi ng tu l, t ngy ng bn tin ny ra, rt nhiu c gi ni vi ng l c mun n chay. ng Tudev sa son gii thiu tip th vn ca S Ph n nhng c gi Mng C yu thch vn th.

Ghi ch: Bo The Shoulder Post xut bn mi "Ngy May Mn" theo lch Mng C.

Ch thch hnh nh: Vin ch bt ca t bo Mng C, The Shoulder Post, ng Indongiin Tudev


Trch t bo The Shoulder Post, Mng C, trang 6,
Ngy 27 thng Ging, 1998
(Nguyn vn ting Mng C)

King n

Do ng Indongiin Tudev

Khi xa, ngi Lt Ma king n tht di mi hnh thc trong mt thi gian c bit ca mt nm, nht l vo bui ti. Nhng hnh ng king c ny khin h c mt danh hiu l - "Nhng ngi n chay."

Cc Lt Ma khng phi l nhng ngi duy nht p dng vic king c ny. Ngi Mng C thng hay chuyn sang n chay vo ma h, c ngi theo phong tc cho ti ht ma thu. y l mt gii lut m hu nh c x hi u tn trng, ma ng n tht c nhiu nng lng hu sinh tn di nhit thp. Nhng nhng ma khc th n chay l mt phong tc c bit v m thc vn ha c bit ca vn ha du mc. Nhng trong na th k gn y, tp qun ny suy thoi, khin cho bnh tt gia tng v tm ln thn. V chnh ph khng thi hnh chnh sch c bit ny ti trng hc, qun i, vin nhi ng, bnh vin, vin dng lo v.v..., khin cho mi ngi t nh tp thi quen n tht ba ba mi ngy. V th Ngi i a Lt Ma ch dn chng ta nn ung nhiu sa chua, y khng phi l v l.

Mng C c mt cu tc ng: "Sng n su mi tui th khai ng, su mi mt tui th cht." Tht s su mi tui mi ch l na i ngi m To Ha ban cho chng ta. Con ngi c th sng n 120 tui, nh c ghi nhn trong mt s cc kinh in. Vy th, iu g ngn cn chng ta sng ti nm 120? 99% cc bnh tt ca con ngi l v n ung khng hp l v y l hung th s mt ca ngi Mng C. Vi nhng ngi truy cu gii thot, n chay l mt li king c tt nht v hiu nghim nht.

Ch thch hnh nh: T bo ng ti v Suma Ching Hai v thc n chay