Hnh ng Tnh Thng


Cng Tc Cu Tr Nn Bo Bng Tuyt

Montreal - Vo thng Ging, Trung tm Montreal phi i din vi mt th thch ln, khi mt trn bo bng tuyt xy ra trong thnh ph v nhng vng ph cn. Cn bo bng tuyt ny gy nhiu thit hi nng n, k c h thng in, khin hng triu ngi phi lm vo cnh khng in trong nhiu tun l. C ni dn chng phi ch hn ba tun mi v nh c. Tin ny c trnh ln S Ph v Ngi gi $50,000 theo li yu cu gip nn nhn thin tai. Tt c ng tu v cng cm ng trc ngha c trn y tnh thng ny ca S Ph, c ngi vui khng cm c nc mt.

Cng vic k tip ca chng ti l d tr mt k hoch tt nht x dng s tin ca S Ph mt cch hu hiu. Sau chng ti lin lc vi cc vin th trng thuc cc qun b tn ph nhiu nht, cn c gi l "khu tam gic en". Tt c nhng vin th trng ny ngc nhin v cm ng trc lng t bi v tnh thng yu khng phn bit ca S Ph. Mt v c nh t chc v nhiu vn kh khn v bt ng trong hi ng thnh ph, thay i nh sau khi c quyn sch biu v bit qua v nhng hot ng cu tr ca S Ph trn th gii. ng cn vit th xin php c dng tn Hi ca chng ta t cho mt trm ngh chn dc theo mt con ng dnh cho xe p.

Trong s gia tr ca S Ph, ng tu trung tm Montreal cng gp sc gip nhng gia nh b nh hng nng n nht. Mt quy thc n chay ngon lnh c by ra cho mi ngi thng thc. Trong lc dng ba, ng tu v gia nh cng nhau tho lun v nhng kinh nghim qua tai bin ny, hay nhng ti v tm linh gip h c mt ci nhn rng ri v s tu hnh.

Qua nhiu tin tc, chng ti thy rng trong nhng tnh cnh kh khn nh vy, con ngi tr nn qung i hn, tri tim h m rng hn i vi nhng ngi khc, nh cho ngi l n tm tr v nhng vt dng thit yu m h c d nh thc phm, qun o, ci t. Chng ti xin cm n S Ph gia tr cho h qua khi thi gian kh khn ny.

Ch thch hnh nh:
1. Ti Montreal, Gia N i, bo bng tuyt gy tn tht trm trng. 2. Cc phm vt cn bn cn thit v thc phm chay c cung ng cho nhng gia nh b thit hi nng n.

Phn Loi s tIN ($Can) S bin nhn# income expenses

Suma Ching Hai tng US $50,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt tnh Saint-Hyacinthe

Xin xem th cm-t s 1 & tin tc s 1) $20,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt ti Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu (Xin xem th cm-t s 2 & tin tc s 2) $20,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt tnh Grandby (Xin xem th cm t s 3) $10,000.00

Qu cu tr bo bng tuyt Saint-Athanase (Xin xem th cm t s 4) $4,000.00

Thc n v tin mt cho gia nh thiu thn ti

St-Jean v thnh ph Montreal 4,751.20 A

Khn lng, giy i cu, x phng, t tr em v thc n cho tr $824.74 B n bm, phim chp hnh, v.v... $100.52 C

Lt vt khc (mn xe + tin xng) $469,36 D

Tng Cng US $50,000.00 Gia-N-i $60,145.82 (Tng ng vi $42,356.21 M Kim)

Cn Li US $7.643,79Bo Le Canada Francaise Ngy 4 thng 3, 1998 (Nguyn vn ting Php)

Suma Ching Hai Cu Tr $20,000 Cu Tr Nn Nhn Ca Trn Bo Bng Tuyt

Hi Quc T Suma Ching Hai, qu bn c nghe ni ti cha? Chc l khng. Th-Trng St-Jean-Sur-Le-Richelieu, ng Myroslaw Smeveka, mi bit ti hi ln u tin, sau khi tip n phi on ca hi Thin nh qung i ny, n t thnh ph Montreal.

Bn v i din hi tu hnh ny n gp ng Th Trng tng mt s tin cn thit l $20.000, nhm ng gp vo cng qu St-Jean dnh cho nn nhn thin tai ti Haut-Richelieu. Nh vy s tin trong qu ln ti $226,004, vi mc tiu quyn c l $500,000.

Suma Ching Hai l mt v Minh S ngi u Lc. Ngoi vic dy gio l, Ngi cn cng hin chnh mnh trong s mnh phng s nhn loi ni chung. Ngi gip ngi v gia c ti "La Maison du Pere" thuc tnh Montreal, nhng hi cng gip c nhng nn nhn b thin tai.

Trong s mnh y, Suma Ching Hai cu tr nn nhn lt li ti nhng tiu bang min Trung M v v s cc quc gia khc. Ngi gip nhng gia nh nn nhn di tn sau trn ni la rng Pinatubo Phi Lut Tn v cng gip nn nhn ng t ti Los Angeles.

Ph Lc 2, Ph Lc 1


Th Cm T 1 ca Th Trng Thnh Ph Saint-Hyacinthe, Gia N i (Nguyn vn ting Php)

Vn Phng Th Trng Ngy 2 thng 3 nm 1998 Thnh Ph Saint-Hyacinthe

Suma Ching Hai
Hi Quc T Suma Ching Hai
12316, Voltaire Street
Montreal, Quebec HIC 2E4

Knh tha B,

Thay mt ton th dn chng thnh ph Saint-Hyacinthe, ti v cng hn hnh gi n Ngi lng tri n v s qung i ca Ngi i vi chng ti.

Nh Ngi bit v hon cnh cc k kh khn m dn chng, nht l nhng ngi ngho, phi hng chu qua trn bo bng tuyt hm thng Ging 1998 va qua. Mn qu v i ca Ngi l mt ngha c thc t trong vic cu gip chng ti.

Trong tnh cnh cp thit nh vy, mi bin php phi c thch ng ti ch hu m bo an ninh v tnh trng sc khe cho hng ngn nhn mng. Nh kh nng v s tn tnh ca ton cp cu, cng nh s tr lc ca hng trm ngi tnh nguyn t nhng nn nhn, chng ti mi c th qua c cn tai bin m khng b tn tht nhn mng, trong cng ng chng ti.

Tuy nhin mi s khng th tr li bnh thng mt cch nhanh chng nh vy. Hng trm nn nhn mi thnh phn, nam ph lo u, hin vn cn sng c cc do hu qu ca thin tai tun qua. Tnh trng c th ko di nhiu thng na, v nhiu ngi, nht l nhng ngi cao nin gn nh kit lc.

Trong bi cnh y, s tin cu tr $20.000 ca Ngi n tay chng ti. S tin ny s gip rt nhiu cho ng bo chng ti, nhng ngi khn kh nht, ng u vi hu qu sau cn tai bin.

Ti cam oan vi Ngi l mn tin ny s c chi dng mt cch thch ng v s c pht trc tip v trn vn n tay nhng ngi cn gip nht.

Trn bo bng tuyt va qua cng l dp nhn chn c rng tnh on kt gia ngi vi ngi s thc hin c nhiu chuyn phi thng. S ng gp ca Ngi cng l bng chng cho thy tnh on kt vn c th bt ngun t mt cng ng quc t v hi ca Ngi t bit n cng vic cu tr nn nhn au kh trong cng ng chng ti.

Mt ln na, nhn danh cc cng s vin trong ban c vn th x, ton th cng dn qun ht Maskoutan v c nhn ti, xin trn trng cm n Ngi.

Xin nhn ni y lng tri n ca chng ti.

Knh th, Th Trng thnh ph Saint-Hyacinthe Claude Bernier


Th Cm T 2 ca Th Trng Thnh ph Saint-Jean-sur-Richelieu (Nguyn vn ting Php)

Knh Tha Qu V,
Ngy 6 thng 4, 1998

i din cho tt c nhn vin hi ng thnh ph Saint-Jean-sur-Le-Richelieu v ring c nhn, ti xin cm t s qung i ca qu v.

Nh s ho tm ca qu v v nhng ngi khc, qu gip nn nhn ca Saint-Jean ang c iu hnh mt cch hu hiu.

Mt ln na, chng ti xin cm n qu v gip dn chng ti Saint-Jean v vng Haut-Richelieu, trng tm ca nn thin tai va qua.

Xin nhn ni y lng thnh tht bit n ca chng ti.

Th Trng,
Myroslaw Smereka


Th Cm T 3 ca th trng Granby, Gia-N-i (Nguyn vn ting Php)

Vn phng Th Trng Ngy 6 thng 4, 1998

Hi Thin nh Suma Ching Hai
Knh tha qu b/qu ng,

Ti vit l th ny, sau cuc thm ving ca phi on i din Hi Thin nh Suma Ching Hai vo ngy Th Su, 27 thng 2, 1998.

Chng ti nhn c $10,000 M kim ca qu hi gi tng cho

SOS Depanage Moisson ti Granby, qu thc phm cho Granby v cc vng xung quanh. Chng ti xin cm n s biu tng qung i ny, gip lm y li cc k hoch trong ngn t ca the SOS

Depanage Moisson ti Granby. S tht th sau cn bo tuyt m vng ca chng ti chng kin vo cui thng Ging va qua, SOS Depanage phn pht cc phm vt cn thit cho dn chng trong vng. Ngoi ra, nhiu hi vin km may mn ca cng ng chng ti c dp ti v phc hi li, nhng nhu cu qu ln n ni chng ti khng th gip tt c nn nhn b thin tai. Nh s tr gip i lng ca qu hi, SOS Depanage c th tip tc cng tc ca hi trong cng ng, v chng ti v cng tri n. Hnh ng nhn o ca qu v s cm ng hng ngn ngi trong vng ca chng ti.

Xin qu v nhn ni y s chn thnh tri n nht ca ti.

Th Trng
Michel Duchesneau


Th Cm T 4 ca th trng Saint-Athanase, Gia-N-i (Nguyn vn ting Php) Ngy 5 thng 3, 1998
Knh tha B,

Ti xin vit th ny cm t s qung i ca qu hi.

Thnh ph ca chng ti tri qua nhiu kh khn trong cn bo tuyt va qua. Cn bo ny gy thit hi nng n cho th trn. Mn tin tr cp ca b, $4,000 M kim, chc chn s c dng vo cng vic li ch cho tt c nhng ngi dn ti y.

Trong tnh cnh kh khn ny, ti rt ly lm cm ng trc ngha c t thin ca b, v khng th khng ni ra y. N gip ti tip tc cng vic m ti c y thc. Cm n b,
Maurice Bergeron
Th Trng


Th Cm T 5 ca Th Trng Saint-Athanase, Gia-N-i (Sau y l phn trch dn t l th chnh)
(Nguyn vn ting Php) Ngy 5 thng 3, 1998
Knh tha B,

Ti xin th tht vi b rng sau qu nhiu cc kh v tnh cm, chn nn v mt vi vn trong gia nh, ti cm thy nh mun b ht tt c, khng c g ng phi chu ng.

Tuy nhin, sau ngha c rng lng ca qu hi v sau khi c ti liu v hi ny v S Ph, ti i . N gip ti ly li sc mnh v tip tc cng vic phc v ng bo.

Xin cm n,
Maurice Bergeron
Th Trng


Th Cm T 6 ca Th Trng Saint-Athanase
(Nguyn vn ting Php) Hi Quc T Suma Ching Hai

Sau trn bo bng tuyt, chng ti c hai d n cho thnh ph, khch l ngi dn y.

D n th nht l trng khong 10,000 cy cho qun chng c hng trong tng lai. D n ny s gip thay th cho cy ci b ph hi v bo tp v s tn khong $20,000 M kim.

Thm vo , ti ang bt u tin hnh cng vic xin tin tr cp xy ng xe p v mt cng vin. ng xe p ny s trn ng Bellerive dc theo b sng Richelieu.

Trong cng vic ny, ti mun xin php S Ph ca qu v c dng tn qu hi t cho khu vc ngh chn ti y. D n ny tn khong $175,000 M kim.

Cui cng trn bo bng tuyt lm thnh ph chng ti tn km khong $600,000 M kim.

Maurice Bergeron
Th Trng


Nhng Mn Qu Tt Cho
Cc Gia nh Ngho

Chuyn i th nht: Ngy 10/2/1998

Chuyn i th nh: Ngy 18/2/1998

Montreal - Nm ngoi, S Ph t bi ch th t gi tin tr cp n trung tm Montreal nhng ng tu c th mua nhng tng phm mng Tt cho nhng gia nh ngho kh ti Montreal. Nm nay, li mt ln na, chng ti nhn c t S Ph mt mn tin mua go, tr, khn tm, sp v nhng nhu yu phm hng ngy khc cho nhng gia nh ngho ng xin s gip ca chng ti.

Sau khi mua cc phm vt, chng ti gi thnh tng gi vo sau bui cng tu, mt ngy trc khi hi ch Tt. Trong ngy hi, nhiu anh ch em ng tu ti ph gip trong vic chuyn ch, gii p thc mc, v phn pht qu tng cho nhng ngi trong danh sch.

Trong thi gian pht qu tng ca S Ph, c hn 20 gia nh ngho ti gian hng ca chng ti nhn qu. Ai ny u cm kch s sn sc v thng yu ca S Ph i vi h, d cha bao gi gp g. C ngi nhn c qu ca S Ph hi nm ngoi, vit mt l th cm n ti S Ph by t s cm n v tri n ca h.

Ch thch hnh nh: Qu c phn pht vi tnh thng trong Dp Tt u Lc.

Bn Chi Tiu V Vic Gip Nhng Gia nh Ngho Vo Dp Tt 1998 Ti Gia N i

Hng S tin ($CAN) S bin nhn

Khn lng $187.29 1

X phng, Kem nh rng, v..v.. $340.33 2

Go, Tr, Mt ht sen $585.70 3

L-x cho gia nh ngho $460.00

Tng Cng Gia-N-i $1573.32 (Tng ng vi $1077.62 M Kim)


Th Cm T ca Montreal, Gia-N-i
(Nguyn vn ting u Lc) Knh gi Ngi Suma Ching Hai.
Hi Thin Hc Quc T.

Knh Ngi,

Nhn dp Tt n, chng ti 1 nhm ngi u Lc c tn di y tht vinh hnh nhn nhng phn qu Tt m Ngi gi n chng ti.

Mc d tht bn rn, nhng Ngi vn khng qun lm m lng mi ngi trong nhng ngy u nm xa qu, xa gia nh v thn quyn.

Chng ti v cng cm ng v thnh tht gi n Ngi cng nhng hi vin lng chn thnh bit n ca chng ti.

Chng ti xin chc Ngi lun di do sc khe Ngi cn tip tc xoa du bao au thng cho mi ngi! Nguyn Th Hng Hoa
Ha Van Anh
Duong Thi Anh
Nguyen Thi Thiep


Li Php Cam L

Suma Ching Hai
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

Nu chng ta thc s can m t b mi th: ming n, o mc, chn v cch sng hng ngy, th cc thnh nhn v cc bc i trng phu chc chn s chm sc chng ta. a s cc Ngi c th kho nghim chng ta vo gi pht cui cng khi chng ta hon ton ngng th, trc khi cho chng ta lng can m. Nhng chc chn cc Ngi s gip chng ta.


Cung Phong D Di Tn Ph
Nhiu Ni

orlando - Vo m 22 thng 2, 1998, mt trn cung phong d di vi tc 260 dm Anh mt gi tn ph nhiu khu vc dn chng c ng quanh cng Orlando. Nhiu ngi b thng v mt s thit mng. Hng ngn nn nhn ang sng trong cnh mn tri chiu t. Cn lc tn khc b qua trung tm Orlando nm cng chung mt Qun. D sao chng na, cm n s gia tr ca S Ph, tt c cc ng tu Orlando u bnh an.

Sng ngy hm sau, ng tu Orlando vi v n Tr S Hng Thp T ghi danh tnh nguyn cu tr cc nn nhn thin tai. ng thi h cng tm hiu nhng nhu cu cp bch ca cc nn nhn kp thi p ng. Cc ng tu em thc n chay nu sn cng phm vt cu tr v hin kim n Tr S Hi Hng Thp T, ng thi thng bo n cc Trung Tm trn ton nc M v thin tai thm ha ny cc anh ch em ng tu c c hi phc v nn nhn. Mt s ng tu Cap Coral kp thi n hp lc gip nn nhn. Hi Hng Thp T phn cng tc cho chng ti ti ni tm tr ca cc nn nhn Winter Garden.

Chng con chn thnh cm t S Ph dy d nn chng con c th sa son c nm trc y. Nh vy khi c hi n l chng con c dp em thc hnh nhng iu mnh hc hi; chng con cm nhn c lng t bi m S Ph dnh cho chng sanh. V khng bit nhng g s xy ra vo bt c lc no hay bt c ni u, nn chng con ch bit theo li dy d ca S Ph lun lun c th p ng vi mi hon cnh v em li ch n cho nhng ngi cn s gip .

Chng ti xin thay mt cc nn nhn b thin tai, cm n cc anh ch em ng tu trn ton nc M cu nguyn v gi tng tin bc cu tr nn nhn.

Chuyn i Cu Tr Bo El Nino Ti M-Ty-C

Tin t Los Angeles - Nh d on, El Nino gy nhng cn ging t nng n tri di t Baja Peninsula thuc a phn M-Ty-C ln ti vng Ty-Bc Hoa K. Nhng trn bo gy ra nhng cn gi d di v bin ng kch lit khin nhiu ni dc b bin b lt, t b l, ph hoi nh ca, ng x, xe c v nhiu ngi b thit mng v khng nh, khng ca. 32 qun ti California c coi l vng b thin tai, thit hi ln ti hng trm triu M kim. M-Ty-C cng tr thnh nn nhn ca trn bo t El Nino, tn ph khng khip Acapulco, mt a im du khch ni ting, v Tijuana, mt thnh ph cc bc ca M-Ty-C. Thnh ph Tijuana c 12 ngi thit mng v nn lt v t l, hng trm ngi khc phi di tn ra khi khu vc b nn, tm ni tr n ti nhiu ni tm tr ri rc trong thnh ph.

Khi c tin thm trng ny, S Ph lin ch th ng tu trung tm Los Angeles hy gip nn nhn v gia nh. Nhn c ch th, cc ng tu mau mn gi in thoi n nhng ni khc nhau ti Tijuana hi thm tnh hnh v tm nhng nhn vt hay a im cn thit lin lc. Ti gia tra th phm vt cu tr c mua sm kp thi p chuyn i Tijuana, M-Ty-C. Phm vt cu tr gm nhiu th, t nhng mn cn thit cn bn nh sa bt, n vt, n kh, hp, ko bnh, o thung, o m, qun o lt, v, thc n cho tr em, t, v nhng ti dng khn cp ng chn mn, thuc men, lng thc, nn, v chi loi cho tr em.

Nh tm tr m chng ti ti trc tin, sau khi bng qua bin gii, l ta nh Albergue Ginnasio Olimpico. Nhng ngi lnh do chnh ph phi n gip chng ti mang tng vt xung v phn pht cho cc nn nhn v gia nh. Trong nhng ti qu ny cng c sch biu, v c nhiu ngi a thch. Thy vy, nhng ngi lnh ang lm vic cng khim tn xin mt quyn. Trm k tip ca chng ti l mt nh tm tr ta lc trn mt ngn i bit lp. V a th lm chm, chng ti phi vt v mt hi mi ti c. Khi n ni, a s mi ngi ang ng. Nhng khng bao lu, nhiu ngi bit chng ti n v tnh dy chun b nhn nhng mn qu t chng ti. Mc d hi ngc nhin trc thi im thm ving bt thng ca chng ti, h cng v cng cm ng trc s thng yu sn sc ca S Ph.

Chng ti tip tc cuc hnh trnh trong m nh vy cho ti khi n ging ng Alberque thuc th trn Tijuana. Ging ng ny c dng lm ni tm tr cho nn nhn bo lt. Chng ti pht qu cho nn nhn ang tng t i ti trm. o m c a chung nht, nhiu ngi mc vo ngay ti ch. Sau chng ti n a im tm tr cui cng, tn l Albergue Cortijo thuc tnh San Jose. Khi ti ni, mt vin i-t v cc qun nhn M Ty C ra n tip chng ti ti cng ca mt ta nh ang c dng lm ni tm tr. Cc nn nhn cn ang ng trong khi chng ti sa son; nhng khi bt u phn pht th ai ny ng ln nhn vi v ngc nhin thch th. Cm trong tay nhng mn qu h ang ao c, ai ny u ngc nhin v sung sng ra mt. C ngi thch th c sch biu S Ph trong khi ch i.

Khi c bit nhng ni khc cng ang cn s gip ca S Ph, chng ti quyt nh li qua m v sng hm sau mua thm phm vt cu tr ti cc ca tim trong vng. Trong khi chng ti ang gh ngang vn phng DIF trn ng n mt tri tm tr khc, ton truyn hnh a phng n phng vn v chp vi tm hnh xe ch tng vt ca chng ti. Ti trm k th a s cc nn nhn bo lt v gia nh v. Chng ti lin i n mt thnh ph nh gn . Khi ti ni, tr em chy theo on xe ca chng ti, va reo h sung sng. Vic phn pht ti y rt vui nhn, ai ny u cm nhn c tnh thng v tnh huynh . Tr em c qu v chi vui ti ni nhiu a ng sng khng ni nn li. Tnh thng ca S Ph qu tht mang n nhng n ci rng r trn nt mt cc em.

Chng ti ri tnh nh ny vo bui tra hm , trn ng v ngng li vn phng DIF cm n nhng ngi tnh nguyn gip chng ti v cho tm bit. D qua mt ngy, mt m lm vic khng ng, chng ti vn khng cm thy mt hay i, nh sc gia tr ca S Ph. ng tu Los Angeles cng lm mt chuyn i thm hai tnh nh khc ngoi vng ai ca tnh Tijuana vo tun l sau . Sau khi bng qua bin gii, chng ti ngng li vn phng DIF mi nhng ngi tnh nguyn ln xe theo chng ti. Khi ang u xe bn v ng i ch th khi hnh, on xe chng ti c s ch t m ca mt vi ngi chung quanh. Sau khi ni chuyn vi h, chng ti c bit trc kia h t nhn v ang cn c gip . ng tu lp tc cho h thc n, nc ung, qun o v c bit l sch biu. Trc hnh nh , nhng nhn vin vn phng DIF cng n xin sch biu cho chnh h. i mt on ng ngn th ti thnh ph u tin, chng ti phi bng qua nhiu on ng b h hi nng n, nng ti ni c nhng ch hon ton b thay i v l lt. Ngi ta c th nhn thy r rng hu qu ca mt sc mnh khng khip do mch nc l d di gy nn cn lu li trong khung cnh iu tn nt v nhng ming gch vn trn tng hay b du. Cui cng chng ti vo ti thnh ph, ng x ni y b h hi, y g v snh ly. Sau khi bo co cho ngi dn y bit, chng ti bt u phn pht. V chng, con ci tng ngi vui v bc ti nhn phn qu tnh thng ca S Ph. Mi ngi hn hoan t tp thnh nhm ngay gia ng trong tnh. ng tu bn rn chn nhng mn qun o cho va c v tui tc ngi nhn. Chng ti cm ng nhn v tha thit y lng bit n hin trn nt mt ca nhng ngi ny. c phng s cho nhng ngi vi tm hn trong trng ny l mt nim vui v cng ln lao i vi chng ti.

Khi ti tnh k th tri gn ti. n mt on ng i dc qu xe chng ti khng th i c na. L thay, mt ngi n ng t u xut hin, tnh nguyn dn on xe i bc hng khc, d chy hn, thay vo ng s c qu giang vi chng ti. Nh ngi ny m chng ti c th pht tng phm xong trc khi tri ti sm. Nhng ngi n nhn qu v cng sung sng.

Chng ti cho ngi dn trong khi h vui v ra v vi mn qu trong tay. Ngi tnh nguyn ca vn phng DIF, cng c mt mn qu t S Ph, tin chng ti i sut on ng v bin gii truc khi cho tm bit.

Ch thch hnh nh: Nn nhn M Ty C khng nhng ch nhn tr gip v mt vt cht, m h cn cm nhn c tnh thng v s chm sc ca S Ph.

Thm Ving Ngi Ngho Kh C c Ti Formosa - Thng 2, 1998

em Nhng Li Cu Chc Ti Nhng Ngi Km May Mn

Xun ang v v mi vt nh bng n. Cc ng tu Formosa trn y tnh thng, em tin tr cp v Bn Tin i thm mt s ngi ngho kh v bnh tt. Thng 2, 1998, tng cng s tin cu tr $159,600 NT c phn pht cho 63 gia nh ngho tng v cn thit.

Trong s nhng gia nh m chng ti i thm ving thng xuyn, mt s c tnh trng kh quan hn, mt s vn vy, nhng tt c ci m vi n ci ti thm, khi k cho chng ti nghe v tnh trng hin thi ca h. H cng by t s tri n v tnh thng ca S Ph, quan tm v chm sc cho h trong v hnh. C ngi k l khi b bnh, h u cu S Ph gip , gip h vt qua ni kh khn, v sau h cm thy t tin, khng cn s hi na. C ngi k nh S Ph gip , nn h b c u phin, bun b v bi quan. By gi h cm thy vui v, ci m v hy vng lm li cuc i.

Chng ti cng chc cho h c vui v hnh phc, sm thot khi tnh cnh ngho kh v au n ca bnh hon, c cuc sng mnh kho v vui v nh mi ngi bnh thng, v cng liu ng c ngha ca cuc i.

Ch thch hnh nh: Ngoi tr gip v vt cht, ng tu cn mang theo tnh thng ca S Ph chm sc trong v hnh n nhng ng hng khng may gp kh khn ny.

Tin Cu Tr Hng Thng Cho Nhng Gia nh Ngho Kh C c Ti Formosa, Thng 2 1998 (n V: NT$)

Khu Vc S Gia nh Tin(NT$) S bin nhn

C Long 1 $2,000 1 i Bc 9 18,000 2 o Vin 2 4,000 3

Tn Trc 1 3,000 4

Miaoli 6 12,000 5 i Trung 6 12,000 6

Nam u 8 18,000 7

Gia Ngha 6 12,000 8

Cao Bnh 5 44,000 9

Nghi Lan 1 2,000 10

Hoa Lin 6 12,000 11 i Trung 8 12,000 12

Bng H 4 8,000 13

Tng cng: 63 $59,600 * C $36,000 do tiu trung tm Cao Bnh ng ra.

Ma ng Tng Mn
Tnh Thng

o Vin - Tiu Trung Tm o Vin pht ng mt chng trnh tng mn vo ma ng gi lnh, v chia ra thnh nhiu ton phn pht mn v y phc, hy vng si m nhng ngi tht s cn thit.

Mt ton cc ng tu li xe ln ng ni ngon ngoo min Bc Formosa phn pht mn, o m v sch biu ca Suma Ching Hai cho nhng gia nh cn thit lng Phc Hng. Chng trnh ny hy vng rng tnh thng thing ling ca Suma Ching Hai s si m thn tm h, nh nh nng si m kh ng.

Ngoi danh sch nhng ngi ngho trong vng do chnh quyn qun o Vin cung cp, ng tu d hi cnh st ti lng Phc Hng c thm danh sch nhng ngi ngho khc cn gip . a s dn lng ny sng ti cc min ni cao. Nh s gip ca cnh t a phng v s quan st ti ch, cc ng tu nhn thy rng nhng gia nh ngho trong danh sch m cnh st cung cp, tht s rt cn gip . Nhng cc ng tu lo liu c th phn pht tt c phm vt cu tr cho tt c nhng ngi cn thit trong vng.

Ti lng Cao Ngha, b Phm, phu nhn ca mt i biu trong lng, th hin t tm ca b bng cch cng vi chng ti ti thm nhng gia nh ngho kh trong lng, nh mt thng dch vin. Dn lng cho n nhng v khch bt ng do Suma Ching Hai gi ti, vi s nhit tnh v n ci trn mi.

Trong s khn kh ngho nn, mt vi gia nh li tc thp vn gi c s lc quan, ci m, mn tc v tm bnh thng i din vi thc t v li nhun khim tn ca h. Nhiu gia nh ngho may mn gp c nhng ngi ho tm cho mn nh tm. Tnh nng m x hi cng nh si m trong ma ng gi lnh, an i rt nhiu linh hn khn kh, nh nh nng trong ma ng.

Qua chng trnh tng mn ma ng cho nhng tr m ci, nhng ngi gi yu, bnh tt, au kh ny, Thng cho cc ng tu mt kinh nghim qu gi mang n cho h mt nhn thc su xa.

Ch thch hnh nh: "Mn tnh thng" si m thn tm.

Tnh Thng Hn Gn Vt Thng Lng

Gia Ngha - Cc ng tu bo tr mt chng trnh c bit trong vic t chc mng Hi Hoa ng (ngy Rm thng Ging) theo li mi ca Vin Taiwan Provincial Yunlin Institute ti min

Trung Formosa. y l mt sinh hot ln th hai c cc ng tu

Gia Ngha bo tr, km theo l bui hp mt, vo nm ngoi, li cun c s hng ng v khen ngi rng ri ca c hai gii chc trch v cc em gi km may mn cng nh nhng ngi b bnh tm thn c ng trong vin ny. Cc ng tu xng ra mt lot chng trnh vui ti cho cc hc sinh vi hy vng lm gim bt nhng p lc hng ngy v cm gic bt an ca nhng ngi ny, l nhng ngi thc s cn s nng tinh thn ca x hi.

Bui sinh hot hm gm c tr li nhng cu , ht Karaoke v biu din ti ngh ca ng tu. Cc hc vin ca vin Yunlin tranh nhau c hi tr li cc cu v c nhng gii thng v sch v v mt ci kp sch c li Php Cam L ca Suma Ching Hai. Cc kp sch c "Li Php Cam L" ca Ngi c km trong cc gii thng vi hy vng nhng li php ng ca S Ph s an i c nhng vt thng lng v em nh sng n cho nhng chng sanh bt hnh ny. Nhng i thoi ca s huynh, s t cng nhc nh h v nim vui tht s l n t bn trong ch khng phi t th gii bn ngoi. ng Lm Thc Sn, i biu Quc Hi, cng n tham gia bui sinh hot by t s e ngi ca ng rng s k th ca x hi s khin cho cc thiu n ny sau khi tt nghip s kh kim c vic lm. Trong s xc ng biu l s quan tm, ng ha gip h tm vic hay cng hin vic lm cho h ngay ti i pht thanh ca ng nu cn.

Giy pht vui v tri qua tht nhanh. Tuy mi ngi vn cn lu luyn, nhng khng th khng kt thc. Cui cng trong ting ht, nhng hc vin ny mang theo tnh thng trn y ca Thng , cng ng tu cho tm bit. Bui l li cho mt v s t cm nhn c i lc mnh lit ca Suma Ching Hai khin ch cm ng n ri l. Tnh thng ca Pht B Tt tht khng thin v ai c. Nhn thy nhng thiu n th hin nim vui trn gng mt, ng tu u tin rng Suma Ching Hai gia tr h. Hy vng l h mang theo c tnh thng ca S Ph, vt qua c nhng kh khn, cng nhau v n Qu Hng tht s.

Ch thch hnh nh: Ting n tranh tao nh vang ln trong bui lin hoan.