Tin Tc Suma

Tin o Solomon


Hu Duyn Ngn Dm Cng c Gp

Honiara - Ngy 1-7 Thng 11, 1997. Khi v s gi Qun m tr li ch c trn o Solomon, c khm ph ra rng s an bi ca

Thng tht k diu bit bao. C bn cng thu chung nh ln trc n t cc hi o khc tham d bui hi ngh gio chc thng nin c t chc ti thnh ph ny. Khi tin tc v

Suma Ching Hai v php mn Qun m lan rng, nhiu ngi ti hc php Phng Tin. C ngi ph bnh v li ch ca ta thin, c ngi ghi nhn s hp l v nhng li ging dy ca Suma

Ching Hai v cch Ngi ng dng ngha ca Thnh Kinh lm nhiu ngi ng hng ca h liu ng c ngha chn chnh ca s cu nguyn. m lun vi s gi Qun m gip cho mt tn Thin Cha gio lu nm nhn thc ra rng y l cu tr li m ng tm kim t lu ti cc nh th m khng c. V gio ny hi tng li nhng kh khn m ng gp phi tm hiu nhiu s thn k c k trong Kinh Thnh v ng i hi nhng chng minh khoa hc cho mi vic. Qua php Phng tin, ng c nhng th nghim bt kh t ngh ca linh hn xut khi thn xc ch sau vi ngy hnh thin. Th nghim ny m rng tm hiu bit ca ng v s hin hu ca rt nhiu cnh gii trong v tr bao la ngoi a cu, vt ngoi s hiu bit qua tr c con ngi v khng th gii thch bng ngn t c, v u c con ngi c gii hn. Mt chun ng tu, tng tu tp cc php mn khc ni rng Pht T dn dt b n gp Suma

Ching Hai. B ta nm m thy ha thn S Ph chm sc b v lc ta thin b thy ho quang bao bc ton thn, rt d chu. Cu chuyn ca b l mt trng hp cho thy ngay c nhng ngi tu php Phng Tin cng nhn c s chm sc chu o t Suma Ching

Hai. C mt chun ng tu khc ghi nhn lng khoan dung ca anh vi ngi khc ang tng dn, y l mt s thay i ca anh, ngi m trc kia rt mn cm, khng ha ng c vi mi ngi. Bng cch tu php Phng Tin, anh nhn thc c php mn Qun m l php mn ca tnh thng.

Thuyt Ging Bng
Bng Thu Hnh
(Ngy 15-16 Thng 12, 1997)

Sau khi ng bo qung co, c rt nhiu ngi gi in thoi tm hiu. C mt gio s, trc bui thuyt ging my ngy, cng vi ngi bn n tiu trung tm hc ta thin. y cng l mt th d Thng lun dn dt nhng linh hn kht vng tr v nh. V gio s ny nhn nh rng trong cun bng thu hnh thuyt ging, Suma Ching Hai gii p c mi nghi vn trong lng ca ng by lu nay.

Bui thuyt ging hm , c mt ph n ngi c cm ng ni rng b khng ng o Solomon cng gp c S Ph. Th ra con gi ca b t c Chu n o Solomon thm, mang tng b mt cun sch biu m c tm thy trong mt tim sch v c ngh y l mt cun sch hay. Sau khi c xong khng bao lu, b thy trn bo c ng tin bui thuyt ging, b ngh rng: Khng bit c phi cng mt S Ph khng? Rt cuc khi mi bc vo tiu trung tm, thy php tng S Ph, b mng r ni rng: "Ti kim c Ngi ri!" B ang chun b bay v c hc thin ti tiu trung tm ca chng ta v by gi tit kim c tin v my bay.

Sau khi xem bng thu hnh xong, mi ngi vui v n n ci mn tc. Cc quan khch yu cu c hc php Phng Tin. Vi ngi t v vui mng trong vic hc nu mn n chay.

Vi ngy sau bui ging php, vi ngi hc php Phng Tin xa cng n thm tiu trung tm tp nu nhng mn chay n gin. Mi ngi pht hin rng nu chay cng khng kh v cng tin tng rng mnh cng c th nu c. a im ca tiu trung tm Solomon l do mt gia nh ca mt chun ng tu tm thi cung cp khi c bit v s gi Qun m ang tm kim mt a im v mt hi trng t chc hi tho. V gi thu mn cao, h lin sa sang cn nh ca h. Nhng ngi a phng gip rt nhiu v mt s ngi ny cng hc php Phng Tin.

Tiu trung tm tm thi ny gip mi ngi c th n mn bng thu hnh, bng thu m v sch, khng nhng li ch cho chun ng tu thng n mn bng sch, m cn cho nhiu ngi c th nghe v thy c gio l ca S Ph. Tiu trung tm nhn c nhiu s yu cu v hc ta thin.

Tin c Chu

Chia X Gio L S Ph
Trong Dp Tt m Lch

Thnh ph Perth t chc mng Tt m Lch vi mt bui l ti cng vin Hyde. Nhiu on th ngi Trung Hoa v u Lc c nhng gian hng trin lm th trong dp l ny, v y l mt ngy l rt ph thng. Ti bui hi ch Tt, ngi ngi ng o, rt kh i li quanh vng.

Nh thng l, trung tm Perth gi mt gian hng vi nhng ha phm, kinh sch v bng thuyt ging ca S Ph, c trnh chiu lin tc. Nhiu ngi t v thch gio l S Ph, v yu cu c nhn Bn Tin nh k hoc xin ti thm Trung Tm.

Gian hng cng bao gm c mt ni bn thc n chay c nhiu ngi a chung.

Ch thch hnh nh: Ti ni trin lm, gian hng c trng by thanh lch vi nhng sch bo ca Suma Ching Hai v mang gio l ca Ngi n cho ngi dn c.

Ngy Dn Dp Ti c Chu

"Ngy dn dp ti c chu" l mt ngy thng nin ti quc gia ny, m cc on th thin nguyn quc gia ra ngoi v nht rc trn ng ph, cng vin v cc vng khc.

Nh thng l, trung tm Perth cng tham gia. Ngy Ch Nht u tin ca thng, Ngy dn dp ti c chu thng thng l ngy b quan, tuy nhin chng ti quyt nh t chc cng tu nh thng l vo bui sng trc khi bt u lm vic.

Sau nhng gi mt nhc, chng ti thu lm cc ti rc, sau tr v trung tm vo bui tra.

Ch thch hnh nh: Mi ngi u c trch nhim gip ci tin v gi gn a cu sch s.

Tin Formosa

Nim Vui Thin nh ti Ty H

o Trng Ty H, Formosa, t chc Thin Nh. rt lu ng tu khng c hng th cm gic cm lu ti o trng qua m, ta thin ti rng trc vi ting gi thi vi vu xuyn khe l, hoc ngi ti i in tinh tn tu hnh, cng nhau coi bng thuyt ging ca S Ph, ung mt ly nc cam l, hoc ngi cnh bn ging sui nghe ting nc chy u n.

S Ph thng nhn mnh ti s quan trng ca vic cng tu, ging nh mi ngi l mt ly nc, nu nh chng ta cc ly nc ny vo mt ci h, th chng ta c th bi trong c. Tham gia b quan mt ln, ngi ta c th tp trung ngi thin th thnh qu cn nhiu hn mt ngi ngi thin ti nh nhiu nm. V vy m cc ng tu u khao kht tham gia b quan.

Con ng dn ln ngn i pha sau cht nch nhng ngi tham d b quan, v i li nim hn hoan m h em n, M Thin Nhin to ra nhng bng hoa p khp ni trong o trng. Chng ti hy vng mi ngy ngh l l mt ngy b quan, v tt c thnh vin ca gia nh Qun m c th cng ti theo ui con ng tm linh ca mnh.

Lm p Cng Vin

i Bc - Tiu trung tm i Bc, Formosa v c quan qun l n ng cng vin thnh ph i Bc, t chc mt sinh hot dn dp cng vin. Ngy 29 thng 3, cc ng tu v gia nh, ngi ln ln tr em, cng nhau ra tay sa sang li khung cnh cng vin Tn Sanh: nh c, qut l rng, sn hng ro, to thm mt nt m cng v sng ng cho mi trng xung quanh v bu khng kh ca ngy Thanh Nin Formosa.

Sau bui lao ng ny, nhiu ngi cm nhn thm su li ni ca Suma Ching Hai: "Lm bt c vic g cng l cho chnh mnh." Mi ngi va li dng c hi sinh hot co gin tay chn v c si m di nh mt tri d chu. H va tp b tp nim v bc bi ang ln dn nh nhng c di bng cch tp trung vo cng vic nh c. iu ny dn h ti vic hin l chn ng v dng cnh gii th hin bin tnh thng bao la t c trong s tu hnh v ban ri cho mi chng sinh.

Khi cng vic bui sng chm dt, mi ngi ngi xung vui hng ba cm tra ngoi tri. Lc ny tri xanh my trng, to thnh mt hnh nh tng phn vi mu sc ca cy c trong cng vin. Cng vi n bm bay ln, tr em n a, my ch ch con ang nhy tung tng biu hin mt bc tranh ca mt ngy ngh l vui v.

Ch thch hnh nh: Cc
ng tu ln
nh ti i Bc,
Formosa, u cng
nhau tham gia cng tc dn dp v lm p cng vin.

Bin Rc Thnh Vng
-Sinh Hot Thu Hi T Nguyn

o Vin - Vi s hng khi, mt sinh hot Thu Hi T Nguyn nhm bo v mi sinh bt u t tiu trung tm o Vin. T k hoch, tm ngi thu mua, c ng, hun luyn nhn vin tnh nguyn, cho ti nhng iu hnh hin thi, Ban t chc Thu Hi T Nguyn ca tiu trung tm o Vin tn tm tn lc hon thnh mi tin trnh trong mt thi gian ngn nht.

Cc thnh vin trong ton cn khch l cc ng tu khc bng cch dn cc biu ng nh "Tc khc hnh ng bo v a cu ca chng ta by gi v vui hng mi trng tt hn trong tng lai", "Thu hi bt c th g v hy em ti Trung Tm vo cui tun"

Xc ng v hng khi bi nhng tm biu ng, tt c ng tu tham d vo chng trnh y ngha v ho hng ny. S thu hi tr thnh mt phn ca i sng. By gi tt c pht trin thnh thi quen la lc rc ri ca h nh v thnh tho gii quyt vn . Th d, mi ngi bit rng cc giy c cn c ct li, v chai l phi ra sch, hong kh v p dp xung trc khi em ti Trung Tm, ngi mua c th ly cc gi rc Trung Tm la lc, gi ghm em i mt cch d dng, Hng tun Trung tm bin cc gi rc thnh vng. Tin thu c t s thu hi ny c dng cho Trung Tm o Vin ca chng ta.

Vi nhng sinh hot Thu Hi T Nguyn, rc t nh cc ng tu hin nhin gim xung rt nhiu. C mt s ng tu m rng sinh hot Thu Hi T Nguyn n ni ca h lm vic, em nhng thu hi t nguyn m ngi ta vt ngoi s lm v tiu trung tm. Rt may mn trn a cu ny c thm hng trm v khai ph tin phong gp phn vo vic chm lo mi sinh. Cc ng tu cm thy nh nhm khi nhn thy tng ti tng ti rc c em ra xe v hng tn ph thi c gim thiu trn tri t.

Trn thc t, phm cht ca mi sinh i lin vi cc thi quen hng ngy ca chng ta. Trn cn bn i sng hng ngy, nu chng ta thc mt cht v mi trng sinh sng ca mnh, ngay c tng hnh ng ca mnh trong vic gii quyt rc ri, tuy l chuyn nh, nhng chng ta thc s gip rt nhiu cho vic bo v mi sinh trn tinh cu ny. Vy hy cng nhau thc hin iu ny!

Ch thch hnh nh: "Bin rc thnh vng" qu thc l mt iu ng quan tm cho mi sinh.

Bin Nhng Vt D Tha Thnh Phc Bu

Nam u - Mt sinh hot ti cng vin c nhm Cng Gio Formosa ti Cng vin ngh thut iu khc Ph L, Formosa t chc, gy qu cho "Trung Tm Gio Dc Phc Sinh" ca Thin Cha gio. c bit trung tm ny ang gy qu xy ct cc lp hc, cc ng tu a phng ghi tn gi mt gian hng h tr cho t chc ny. Chng ti thu lm tt c nhng th khng dng hoc c tha nh nh in, sch v v.v... c th bn c ng gp vo qu ny. Ri sau bui cng tu, chng ti phn loi v ghi gi bn trn tng mn.

Bui sng hm , mi ngi u n cng vin, tri vi mu ln bn v trang hong. Sau , trng v sao ph khp gian hng ca chng ti v "bui ch tri" n gin nhng no nhit c m hng. D nhin l khng thiu cc mn chay thm ngon. "Li y! Li y! R lm, th g cng c! Cc mn n chay thm ngon khoi khu! Nhanh ln! Nhanh ln! Nhanh ln! Hy nhanh ln! n chm th ht!" Qua ng loa cm tay, mi ng tu hu nh u l "cao th bun bn". Vui khng phi l bn c hng m l c c x dng tn tnh v ngi mua th vui v mua c r v thch hp. L d nhin, mc tiu cui cng ca chng ti t thnh, k bn ln ngi mua u vui v v nhng phm vt d tha y xe, nay bin thnh phc bu, l qu xy ct cho Trung Tm Gio Dc Phc Sinh.

Sau bui sinh hot, ng tu t ng lm rc chung quanh hi trng v qut dn sch s, khi phc li "bn lai din mc" ca cng vin ngh thut. Ging nh mi ln cng tu xong, ngi ln k nh u qut dn xong ri mi ra v. Tuy nhin ban t chc cm t nhiu ln qua my phng thanh "ngha c" ca ng tu, khin ng tu cm thy bi ri, v nhng cng vic ny i vi ng tu ch l "bn phn" khng ng k, li cng khng nn tuyn dng!

Ch thch hnh nh: "Bui ch tri" gy qu cho "Trng Khi Tr".

Tin California, Hoa K

Gia Tr Cho Nm Dn

San Jose & San Francisco - Mt ln na, ma Xun tr li. Nhng tri vi nhng nm qua, nh hng ca El Nino gy ra ma bo nng n ti Bc California, Hoa K. Trong khi ang lo rng Hi Ch Xun s b nh hng v thi tit, th trong ngy hi, ma li tnh. Nng m ngy xun ta chiu khp ni v ngy hi thnh cng m mn, xin cm t s gia tr ca Thng .

V s ngi i hi ch qu ng, nn chng ti khng ngng lm vic, pht sch biu, bo biu v nhng bn tin v chng trnh truyn thanh a phng ca chng ta.

Trong bui hi ch, ng Henry Chang Manayan, Th Trng thnh ph Milpitas n thm gian hng. Thp tng ng l ng Nguyn Ngc Nhn, Ch Tch Hi Gio Dc Dn Ch u Lc, v ng Tom Sing, Ph Cnh St Trng thnh ph Santa Clara. Th Trng Manayan ni rng ng rt cm phc Suma Ching Hai v hy vng mt ngy no s c gp Ngi.

Ngy cui tun sau , Hi Ch Mng Xun li c t chc mt ln na ti Sn Vn ng qun Santa Clara. Ln ny, gian hng ca chng ta ta lc ngay gia sn, nh vy s quan khch qua li cng nhiu hn. Chng ti vui v v hng say lm vic, nhng i khi, v s ngi n ving thm gian hng qu ng, chng ti khng th gii p nhanh chng nhng cu hi v php Qun m. Tuy nhin, trong khi kin nhn ch i, quan khch ti thm c thng thc cun bng chng trnh vn ngh Long Beach.

C nhng ngi ti thm gian hng ca chng ti tun trc, tun ny h tr li na v cho hay h rt thch sch bo ca S Ph v ang tm hiu thm nhng hot ng ca hi chng ta. H cng hi thm tin tc v vic th Tm n.

Mt s ngi bit v php mn Qun m qua chng trnh truyn thanh a phng do ng tu m trch, nhng h cha bao gi bit mt ca S Ph ra sao. H vui mng ngc nhin tht ln: ", th ra y l Suma Ching Hai. Ngi tr v p qu!"

Nhiu ngi ni rng h rt ly lm hi lng khi c nghe chng trnh ca S Ph pht thanh mi tun hng gi nh vy, v nhn thy gio l ca Ngi rt hp l.

Trong hai cui tun Hi Ch Nm Dn ny, mi ngi u vui v tip nhn sch biu v trao i nhng li chc tng u nm. Nh thng l, tnh thng ca S Ph ta chiu nh nh nng ma xun.

Ch thch hnh nh: Hi ch Tt ti San Jose U.S.A. Chc mng ma Xun ca tm linh.

Tin Gia N i

Tin Tc Tm Linh Ph Bin Ti London Nh Mt Ln Gi Xun

London - S gi Qun m v ng tu a phng vi tnh thng trn y ca S Ph tch cc gia nhp vo cc cng vic ph bin cho bui thuyt ging bng bng thu hnh c t chc ti London, Ontario, hy vng mang li ln gi xun thanh mt vo lng mi ngi.

Tuy chnh ph v cng ng a phng thnh lp nhiu quy lut v gii hn v vn qung co, nhng ng tu vn vt qua mi kh khn, th mi phng cch, v lin lc vi cc i truyn thanh, truyn hnh a phng, bo ch, tp ch v cc nh bnh lun c bit ca cng ng. Khi c bit chng ta l t chc bt v li lm nhiu vic t thin trn khp th gii, v bui thuyt ging min ph ny thuc v tu hnh, a s cc c quan truyn thng cung cp min ph hoc gim gi tin dch v.

Trong bui thuyt ging, chng ti trnh chiu cun bng v cuc i ca S Ph v mt trong nhng cun bng thuyt ging khc. Ri c s gi Qun m tr li cu hi ca qun chng, c rt nhiu ngi ghi tn hc php Phng Tin. Sau bui thuyt ging, ng tu cn cung ng nhng mn chay cho quan khch thng thc v gip mi ngi bt u theo vic n chay.

Trong khi hc php Phng Tin, nhiu ngi c th nghim rt tt. C mt ph n t Los Angeles, M quc, v y chm sc ngi cha b bnh nng nm trong bnh vin. Va lc chng ti t chc bui thuyt ging, trong phng bnh ca cha c, c c cho ng cun sch biu ly trong bui thuyt ging. Ngi cha bnh nng ni vi c rng ng thy mt thnh nhn rt sng i v pha ng. C ni vi chng ti l sau khi tr v Los Angeles, c s tip tc tu php Phng Tin, lin lc vi trung tm a phng v i ngy th Tm n.

Sau bui thuyt ging, mt k gi ca i truyn thanh Radio Fanshawe 6X-FM c bit n tiu trung tm phng vn, v cng ti gii thiu S Ph v on th tu hnh ca chng ta cho thnh gi, cng nh pht thanh bng tn Pht ca S Ph.

Tuy bui thuyt ging kt thc, bng tuyt vn cn ng trn cy, nhng i a tan ng lnh, chng ti mong rng ht ging tm linh gieo xung s khng ngng ny n trng thnh.

Ch thch hnh nh: Nhng ngi thnh tm n tham gia bui thuyt ging lm cm ng mi ngi.

Mt bui hi tho trnh chiu bng ging php ca S Ph c t chc ti Ottawa, Gia N i.