Thi i n Chay

L Do n Chay


Sc Khe V Sinh Lc

Suma Ching Hai khai th ti Ba-Ty

Ngy 18 thng 6, 1989 (Nguyn vn ting Anh)

V: Nu khng n tht na, c th ti c yu i khng nu ti khng c iu kin nu n chay? : Khng, nhng qu v phi chn nhng thc phm c nhiu cht m thay th cho cht m trong tht. Trong sch biu ting

Anh, ti c ni ti vic n chay. Ti c ni mn n no y cht b dng. Tht khng c g l tt, by gi ai cng bit ri. Bnh vin ton l nhng ngi n tht. Ngi n chay t khi v nh thng. Cng vn minh chng ta cng c nhiu tht, cng phi xy nhiu nh thng. Nu s n chay khng cht b th nhn my con voi, nhn my con nga, nhn my con b ka. C con no khe hn con voi khng? N n ci g? Ngay c cht m n cng khng thm, ni qu v hay. ng t la di mnh. n chay rt khe.

Ngay c Mohammed Ali, mt v s quyn Anh, ng ta cng n chay, cho nn ng by t ni g vi ti. Nu qu v mun n tht, th c vic n tht, khng ai ni g u. ng ly c. Tht khng tt. N rt d dy, th vi trng trong , th cht c trong ! Mi s th hn, s hi, nhng cm gic khng khip trong t trng ca th vt lc b git cn nm . Khi tiu th tht l qu v tiu th tt c nhng nng lc n mang theo. Nng lc rt l nng n, nn qu v khng th leo tr ln m v Nh c.

V Lng T Bi

Suma Ching Hai khai th ti M-Lai-

Ngy 1 thng 10 nm 1989 (Nguyn vn ting Anh)

Chng ta phi coi s au kh ca chng sinh khc nh ca chnh mnh; v th chng ta khng nn ly s git chc, n tht th vt lm vui. V l do m chng ta nn n chay. l ngha ca vic tp hnh t bi, m rng tnh thng n vi tt c nhng sinh vt. Khng c tn gio no m khng dy chng ta nn ni rng tnh thng n vi mi chng sinh, khng phi ch i vi loi ngi m thi. D tin hay khng tin tn gio no i na, tt c chng ta cng c th tin vo "Tnh Bn Thin", vo s tt, vo s t bi h x trong tri tim.

Cho nn chng ta c gng cu cng nhiu sinh mng cng tt. Khng phi n mt ming tht, nhiu chuyn s thay i; m l nguyn tc trui luyn tm ta nghing v s t bi, cho tnh thng ca chng ta ny n, khng git mt i c tnh ny. Ch y rt l quan trng.


Trch t: Phng Thc n Ung cho ngi Hoa K, B Canh Nng.

Harmony
n Chay?

B Canh Nng Hoa K chnh thc loan bo rng, n chay vn c th hi s lng nhng cht dinh dng m mt ngi cn dng.

Nh vy c ngha l - khng cn phi n tht, c, g, trng, hay sa, ph mt mi l b dng.

D theo li n ung no, sc khe cn ty thuc vo vic c ch dn, x dng kin thc thng thng v n cc loi thc phm khc nhau.

Tht, c, v g l nhng ngun li ca cht st, cht km, v cc sinh t B. Nhng ngi n chay (dng sa hoc dng trng) cn phi c bit dng nhng thc n chay c cc loi dinh dng k trn.

Nhng ngi n chay tuyt i (khng dng bt c nhng g t ng vt) cn phi ung thm sinh t B-12. H cng cn dng cht vi (calcium) v sinh t D m nhng ngi khc ly t sa, ph mt.

Ch thch: Mun bit thm tin tc min ph v dinh dng v cch nu n, xin lin lc Ban Phng Thc n Chay, in thoi s: (410) 366-VEGE.


n Chay, Tuyt Diu!

S t Khu Hng Chn, o Vin, Formosa (Nguyn vn ting Trung Hoa)

Ti l hun luyn vin th dc ti mt trng trung hc. Vi nm trc, lm trn gic m ot gii qun qun kendo (kim thut Nht Bn) trong 5 nm lin tip ti khu vn hi ca Formosa, ti tp trung vo vic luyn tp b mn ny. Hng ngy ti ht sc kh cng luyn tp, v trong chiu hng vt qu gii hn ca th xc v sc chu ng ca tinh thn, ti cn tranh ua vi cc tay cao th kim thut nam gii, k c cc hun luyn vin gii nht. T nhin ti cm thy bc bi v bt lc mi khi khng t c mc tiu v th xc ln tinh thn. Tnh trng thiu mu ca ti li khin vic cng thm kh khn. Ti thng b ngt xu trong lc tranh gii v thnh tr ci.

Mt duyn nay n vi ti l ng hun luyn vin ca ti tng cho ti mt cun sch c ta l "Thc n L Cch Tr Bnh Tt Nht". Cun sch ni v cch dng tho mc thin nhin thay th cho dc phm hay phng thc ha hc cha tr bnh ung th, k ra hng trm trng hp thnh cng v ngh dng rau tri trng t t, hiu qu rt ng ghi nhn. Tc gi ca cun sch ny l mt khoa hc gia v cng l mt y s ty y ni ting ng thi, t b mn thuc Ty y v nhng trang c y khoa tn tin cha tr cc bnh nhn mc bnh trm trng ca ng bng phng cch tho mc n gin v t nhin. ng tr thnh mt truyn thuyt v s thnh cng bt kh t ngh trong cch cha tr ca ng.

Ngi hun luyn vin trng chay c mt thi gian, v ti quan st thy ng p ra, khe mnh v lanh l hn. S tin b ca ng v mn kendo tht ng ghi nhn. n chay em nhiu li ch n cho ng; mc acid trong nc tiu tr v bnh thng m khng cn thuc men, mt tr nn bn nhy v trong sng, kim thut cng thm thng thng. Mc tiu t lu ca ti l nh thng ng, nn ti bt u n chay c th sc bn hn hu tranh ua vi ng ln na.

Mt bui ti, ti cm thy b ri lon khi c bn hc c tuyn b l s sang M xut gia vi mt v thy trong mng. C din t rt sng ng s ngng m ca c v v ny v nim hnh din c quy y vi mt bc i s, n ni khi v nh ti khc sut m. Khng bit ti sao ti cm thy tht c n v bt lc; v ti bc bi trong lc luyn tp kim thut. Nhn thy bn mnh tm c mt s h tr tm linh trong khi ti vn lc loi khng li thot, ti c gan phn khng v than van vi tri. "C y tm c mt v thy, con cng mun nh vy!" Ti rt cng u v kiu ngo, ti s khng phc mt ai tr phi l mt v Minh S khai ng nht v tr, c lc lng v i nht. Ti qu di t v thnh tm cu nguyn vi ng To Ha hy gip ti tm c mt v i s c th cu ri ti, thng hoa ti v gii thot ti khi b kh.

Vi ngy sau, ti bt u mt vic lm mi ti mt trng trung hc C Long. Ni y, ti gp mt ng nghip, Trang s huynh, anh hi ti l do no khin ti n chay, v ti c bit ngi trong hnh trn cun sch m anh ang cm trn tay khng. Ti nhn thy hnh l cm thy thch th lin, nn mun cun sch Thn K Cm ng v Tc Khc Khai Ng - Khai Th v xem. Trn ng v nh, ngi trn xe but, ti m cun sch ra c. Va coi ti va chy nc mt. Tht ra, ti thy mnh nh ang ma trn xe but, v ri, lc th bt ln ci kh. Ngi n ng ngi k bn thy c ch ti k l nh vy nn lic mt nhn vo cun sch. C th sau trc khi anh xung xe, cun sch Thn K Cm ng mi c tr v cho ti. Ti chng bn tm n nhng ci nhn t m ca cc hnh khch v cng khng che du ni s hoan h trong lng. S thc mc t lu trong ti mong ch c gii p nay xut hin! Nhn dng hnh ca S Ph trong cun sch, ti lau nc mt, lng thm nh rng l n ny tht s ti tm ra b quyt ri. T tr i, ti cng quyt tm trng chay.

Nh n chay, kim thut ca ti tin b ng k. Vi gnh nng nh hn, c th tr nn lanh ln, u c minh mn, phn ng l lng v ti c th ch tm d dng v di lu hn. Thm ch ti cn c th nhn thy tng c ng ca i th v lm ch c cuc u. Vi thanh kim trn tay, ti d dng nh th cng ln th; v nhng chiu thc pht hin ra khng ngng, li cng khng th bn lun v mt th lc v tinh thn, hnh nh dng khng ht, nim t tin tng trng. S Ph khin ti th nghim c rng "bn trong vng nh ni, tnh nh nc, bn ngoi nng lc nh th, nhanh nh in chp".

Cc i th ca ti ch cn nc tr mt nhn ti; nhng ngi tp kim thut vi ti b cuc khng u vi ti na. S thnh cng ca ti khin cc hc tr ca ti thch th n ni bt chc ti v n chay. S bin i nhanh chng ti ni ti cm thy cuc sng tht c ngha v gi tr. S quyt nh n chay ca ti cu ti khi nhng bi ri trong cc bui tic tng x giao, ti khng cn phi ung ru, n tht na. ng nhin cng tn km. Bn b thn thch ca ti nhn thy c th, tinh thn ca ti cng ngy cng khe, y sc sng, n ngon ming, v cha c bnh thiu mu, khng ngn cn vic n chay ca ti. Sau ny ti d dng ot c c hai gii thng hong kim ti khu vn hi, v di mt cc hc tr ti, ti l mt tm gng ca sc khe tt. Mc d bnh thng cng vic nhiu v vic x dng th lc khng t, th m ti vn cn thi gi vui a cng cc hc tr v bn ng nghip. Trong cuc sng hng ngy, khng ai c th ni n chay l kh ng tt, khng dinh dng, m ngc li h cn khng ngng n hi thm ti v mt phng cch n ung cho khe mnh. n chay em li cho ti rt nhiu iu lnh, ngay c chnh ti cng kinh ngc. Cc ngi n chay va thin lnh v thnh tm; h c th ha ng d dng vi mi ngi v trong bt c ni u. im ny, mt ln na ti li nhy ma vui v v ti trn y nim chn phc! n chay tht l tuyt diu!


Nh hng chay trn ton th gii

Virginia, Hoa K
Sunflower Vetetarian Restaurant
2531 Chain Bridge road, Vienna, VA 22181 U.S.A.

Tel: 703-319-3888 Fax: 703-244-7331

Texas, Hoa K
Suma Veggie Cafe
800E Arapaho Rd., #120, Richardson, Texas 75081 U.S.A. Tel: 972-889-8598

Perth, c Chu
Lotus Vegetarian Restaurant
#2/220 James Strees, Northbridge, 6000, WA Australia Tel: 9228-2882 / 9328-6406

Mun bit thm chi tit v nhng nh hng chay in k trc, xin lin lc vi trung tm gn nht c sch.