Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Hnh ng Tnh Thng

Nhng Hot ng Tnh Thng Cng Lc

mng ngy khai trng ca 5 ca tim Thc Phm tnh Thng ti Formosa, ca tim i Nam t chc mt bui bn hng phc thin gm cc thc n chay lm mu, thi ht, cc tr chi cho tr con v ph huynh, mt ch tri v bui bn u gi gy qu cho vin Hi ng Tm i Gic, mt t chc gip cc cu t nhn ha vo i sng x hi tr li.

Cc i huyn hnh v truyn thng a phng cng c nhng cuc phng vn, quay phim cc sinh hot v truyn thanh v s kin ny.

Ti Nghi Lan, cc ng tu ng gp ti chnh v qu tng cho cc t chc bt v li nh "Nh San Francis" cho cc ngi ln tui, vin m ci "Nh Ca Tnh thng Thng ", trung tm thnh Camillus cho nhng ngi chm pht trin v bnh tm thn, v nh "T Hoi Vin" cho cc thanh nin.

Ch thch hnh nh:


1. Cc ng tu Nghi Lan ng gp "thc phm tnh thng" v tng tin bc cho cc t chc bt v li trong a ht ca mnh.
2. Th cm n ca Gia nh Ngi Gip


Nht bo China - Formosa Th 2 Ngy 27 Thng 4, 1998
(Phng vin T Ngha Gii, Gia Ngha)

Bn Hng Phc Thin To S Ch Ti
Tr Em B Ngc i

Ch tch Trnh Hu Vin ca hi Gia nh Ngi Gip by t s tri n ti nhiu ngi tham d, k c Hi Quc T Thanh Hi V Thng S, v nhng nh mnh thng qun khc v nhng n lc ca h em li s thnh cng cho sinh hot tnh thng ny.

Ch thch hnh nh: Trung Tm Vn Lm v Gia Ngha ti min trung Formosa va tham d mt bui bn hng phc thin vi ch "1998-Nm ca s quan tm v nhng tr em b ngc i v ngho tng ti Gia Ngha".

Nht bo China - Formosa tng trnh nhng tin tc quan h.

Tng Trnh Cng Tc Cu Gip Nhng Ngi Ngho Kh V Tr M Ci Ti Formosa


Tnh Thng Lm p i Sng

Ch thch hnh nh:


1. Cc ng tu n cn thm hi cc hc sinh ti Hoa Lin ang nhn tr cp ti chnh.
2. Mt tai nn xe c khin ng L b lit, ct xng sng b chn thng, nhng mi ln thm ving, cc ng tu Formosa nhn thy ng hn hoan, lc quan v vui v hn. ng thnh thong cng ti thm cc bnh vin trn chic xe ln ca ng em nim vui ti cho
3. C Lm, mt bnh nhn bnh phi t nhiu nm v bung phi ca c gn nh ngng hot ng. Trong s au n cng cc ny, c vn gi gm tnh thng ca mnh qua vic xp nhng con thin nga bng giy nhiu mu tht p.
4. Vin sinh "Thiu Nin i Bc", bui d hi tnh thng, thuyt ging v tm linh, phn biu din tinh xo lm tan i bc tng cao ca "vin sinh".
5. Li ni chn thnh khn thit ca Ng s huynh, ngi cng c kinh lch ngi t v sng trong x hi en nh cc vin sinh, khi ln s phn ng nhit lit v trm t ca cc vin sinh. Cc nn nhn cng b thng nh ng.

Ngn Sch Hng Thng Cho Nhng Gia nh Cn Thit Ti Formosa
Thng 4 v 5, 1998

Khu vc H Khu S tin(NT$) S Bin Nhn C Long 2 4,000 1 i Bc 24 50,000 2 o Vin 4 8,000 3 Tn Trc 2 6,000 4 Miaoli 11 24,000 5 i Trung 11 22,000 6 Nam u 16 42,200 7 Gia Ngha 12 25,000 8 Cao Bnh v Bnh ng 8 17,000 9 Nghi Lan 2 4,000 10 Hoa Lin 16 22,000 11 i Trung 16 27,000 12

Tng Cng: 124 251,200

Bin nhn: Ngn Sch Hng Thng Cho Nhng Gia nh Cn Thit Ti Formosa Thng 4 v 5, 1998


ng Gp Vo Americares

Cu tng thng George Bush v phu nhn / sng lp vin ca hi AmeriCares: ng b robert C McCauley thn mi Thanh Hi V Thng S ti d bui l ca AmeriCares. S Ph khng th ti d c, nhng Ngi ng gp $100,000 M kim nui dng nhng mc tiu t thin ca hi.

Thip Mi

William R. Johnston
Ch Tch v Tng Gim c iu Hnh
Lin Cng Th Trng Chng Khon Nu Uc

Cng Ty Bristrol-Myers Squibb
ng B Peter C. Drasher
ng B L. Scott Frantz
ng B Stephen Gamble
ng B Robert H. McCooey
Milestone Capital Management
Lin Cng Reckitt & Colman
Cng Ty Cung Cp Bin
Bc S v Phu Nhn Jimmie Shiu
ng Fred Weintz v B Betsy Weintz

Sam Waterston


Cu Tng Thng v Phu Nhn George H.W. Bush
v
ng B Robert C. Macauley
Sng Lp Vin ca AmeriCares

Trn trng knh mi qu ng\b n d bui d tic AmeriCares
Th t ngy 13 thng 5, 1998,
Vo lc 6 gi 30 chiu trn tu hng khng mu hm Intrepit Sea-Air-Space trong vin bo tng ti
West 46th Street v 12th Avenue
Nu c.


Hi ng Amoco Hi Sng Lp Mayo
William G. Lowrie Robert R. Waller, Bc S Y Khoa, Ch Tch kim Tng Gim c Ti Cao

Ngy 27 thng 4, 1998


ng Jim Forbes
Tng Gim c Ti Chnh AmeriCares
161 Cherry Street
New Canan, CT 06840

V: S ng gp trong bui tic mi ca AmeriCares vo Ngy 13 thng 5, 1998

Knh tha ng Forbes,

Rt tic, chng ti khng th tham d ngy hi thin nguyn ca AmeriCares t chc ti thnh ph Nu c ngy 13 thng 5 nm 1998. Tuy nhin chng ti xin php c tng $100,000 M Kim vo qu thin nguyn ca AmeciCares. Hy vng s ng gp nh ny ca chng ti vo mc ch v i ca qu hi s lm gim bt phn no s au kh ca nhng ngi thiu thn di s yu thng sn sc ca qu hi.

Thay mt Thanh Hi V Thng S v Hi Quc T Thanh Hi V Thng S, chng ti knh chc qu hi mi s tt lnh v mt bui d tic nhiu vui v.

Knh th,
K tn thay mt Thanh Hi V Thng S &
Hi Quc T Thanh Hi V Thng S


Hng Ng


via Fedex
Ngy 22 thng 5, 1998
B Thanh Hi,
c/o ng Hng Ng
9560 Robin Avenue
Westminster, Ca 92683

Knh tha b Thanh Hi:

Thay mt nhn vin v hi on thin nguyn AmeriCares, xin B nhn ni y lng thnh tht bit n ca chng ti i vi s gip ca Hi Quc T Thanh Hi V Thng S vo qu y t ca chng ti cu tr ng bo nc Cng Ha Dn Ch Nhn Dn i Hn (CHDCDH). S tin cu tr $100,000 M kim ca hi s c dng cung cp thuc men v dng c y t cn thit cho nhng nn nhn n b, tr em v nhng ngi gi c trong nn i lan trn khp nc ny.

Theo s c on ca chng ti v nhng c quan sc khe khc v nc DPRK th, trong vng 15 thng ti s c rt nhiu kh khn.

Mt d on kh chnh xc cho hay s c hng vn ngn ngi cht v thiu thc phm v thuc men. Chng ti hy vng s gip ca AmeriCares v Hi Quc T Thanh Hi V Thng S s lm du bt phn no nhng tnh trng him ngho ny.

Tha B Thanh Hi, mt ln na xin cm n s gip v tm lng v cng rng lng ca b. Cng vic ca Hi Quc T Thanh Hi V

Thng S gip ngi ngho kh v b ht hi trn th gii l mt tm gng sng cho tt c nhng ngi mun gp phn vo vic gim bt au kh cho loi ngi.

S phc v ca qu v s n nhng v ch nhn tht s ca chng ti: l ngi ngho.

Nay knh,


Andrew L. Hannah
Ph Ch Tch kim
Tng Gim c iu Hnh