Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
S Ph Khai th

S Huyn B Ca V Tr

Thanh Hi V Thng S ging ti Hng Kng
Ngy 29 thng 2, 1992 (Nguyn vn ting Trung Hoa)

a cu chng ta c mt s vn minh tin b rt tt. Chng ta c rt nhiu dng c v my mc khin cho i sng ca chng ta thm d chu. Nhng di mt ca ngi tu hnh, a cu ca chng ta cha vn minh. C nhng ngi tu hnh c th i n cc tinh cu khc, th gii khc, khng bng nhc th ny m dng linh th i. H c th quan st cc tinh cu khc, th gii khc v c th hc hi nhng iu em li li ch cho mi ngi a cu ny. C ngi c th lm c nh th, c ngi vit sch v cc th nghim xut hn ca h.

V S Dn Chng V Th Gii

i vi truyn thng Pht gio th iu ny khng c g l mi l. Th d, Pht Thch Ca Mu Ni bit v ni ti rt nhiu th gii cng cc tinh cu khc. Ngi ni ng Phng c th gii Lu Ly Quang Pht, Dc S Pht, Ty Phng c th gii A Di Pht v hng h s s cc th gii khc nhiu nh ct sng Hng. Tuy nhin, khng phi tt c cc th gii ny u vn minh hay thuc ng cp ti thng. C nhng th gii cn lc hu hn chng ta. Mt s kh tin b v k thut nhng cch sng v trnh tm linh ca h li khc vi th gii chng ta.

Th d, mt s th gii c th ch to da bay c th du hnh t mt tinh cu ny n mt tinh cu khc rt nhanh. C th gii chuyn mn ch to da bay xut cng sang cc tinh cu khc. C th mt ngy no a cu ca chng ta s mua mt hai ci da bay. iu ny khng phi l khng lm c. Trong qu kh chng ta khng h ngh l c th i t M sang Hng Kng. V trc khi Kha Lun B t chn ln t Hoa K, khng ai ngh l c mnh t ny. Tng t, chng ta sau ny cng c th ti cc tinh cu khc vi mt vn tc cn nhanh hn c da bay na. Chng ta c th dng tr hu, linh th, nng lc c hu ca mnh xut ra, v chng ta s c th i ti bt c ni no mnh mun.

Ti bit gn y th gii ca chng ta c nhiu bin chuyn. Nhiu vic xy ra. Tuy nhin, chng ta vn cn n nh v a cu ca chng ta vn cn c. C mt s tinh cu cn t hi hn nhiu. Th d ti nhng th gii sn xut ra da bay, s tu hnh khng c ph thng v con ngi y dnh lin vi my mc. mt vi ni khc c th c s thng d trong vic sn xut ngi my, ging y nh ngi tht, rt kh phn bit ai tht ai gi. i khi, h l thuc v quen x dng my mc nhiu qu nn tr thnh xa l vi nhau v rt kh cu thng. H thch ni chuyn vi ngi my hn.

Cho nn ti khng n y gii thiu nhng th gii , hay xc nhn rng nn vn minh ca nhng th gii tt hn ca chng ta. C nhng th gii tt v c nhng th gii xu. Ngoi tr nhng th gii tm linh tu hnh tht s, nhng th gii khc cng hi ging nh a cu ca chng ta vy, vn minh hn mt cht, hoc lc hu hn mt cht m thi. Chng ta, nhng ngi tu Php Mn Qun m, ng nhin l thch i nhng cnh gii ti cao hn v thot khi th gii lun hi sanh t ny. Khng phi a cu ca chng ta y mi c sanh t lun hi. S lun hi, on hn, chin tranh v tranh chp u ph thng ti nhiu hnh tinh khc cng trnh vi chng ta. C ni cn t hn v cng vn minh, th v kh v c dc cng li hi, kh nng tn ph cng kinh hong hn. Cho nn a cu ny cn l ni c th nng ta c.

Chng ta cng bit rt nhiu quc gia v nhiu ni khng tt, khng ha bnh hay phn thnh nh Hng Kng. Khng phi l Thng bt cng. Nu nhn loi chng ta v tnh gp phi hay sinh ra trong hon cnh ny, u bi v chng ta chn lm ng t nhiu kip hay t hng trm, hng ngn nm trc. Tnh trng ca chng ta hm nay khng phi l t lc chng ta sanh ra m c. Nu tu hnh, chng ta c th thy c tiu s ca mnh t my ngn, my vn, my t nm. Linh hn ca mt ngi rt c bit v tiu s ca mt ngi rt c ngha. Ngi ta cn c g hn ci c mnh danh l ng Vng, b Lu, hay Charles. Mi ngi u c mt tiu s rt di rt v i. iu ny c th kim chng c. V tr ca chng ta c rt nhiu th gii. Khi nhn loi chng ta cht i, chng ta s sang mt th gii khc. Ci cht khng phi l chm dt mi iu. C nhng th gii chng ta c th bit v qu kh ca mnh nu n . Cho d nu khng tu mt php mn ti thng, chng ta cng c th thy c qu kh v tng lai ca mnh. Tuy nhin, mt ngi tu hnh cao ch c th tm thy qu kh m khng thy tng lai ca mnh, v h c th thot khi nghip chng trong qu kh, v sng to tng lai ca mnh.

Mt s trong qu v c th ang tu hnh v bit nhng chuyn ny. Khi ti ni l qu v hiu ngay. C th qu v c nhng kinh nghim ny v ch thn i thm v tr huyn b. Vi nhng ngi cha bit, c th cm thy xa l mt cht. Nhng i vi nhng ngi tu hnh, th khng c g l v i c. Ging nh qu v hc Anh vn th bit ni ting Anh vy, cn nhng ngi khng hc Anh vn, ng nhin khng hiu qu v ni g. Ngi bit ting Anh, khi qu v va m ming ra l h hiu lin. Qu v c th i p vi nhau trong mt phng cch rt sng ng v r rng, trong khi ngi khng bit ting Anh th khng lm c. y ch l mt vn bit v khng bit. Cng ging nh vi tt c cc mn khoa hc ti th gii ca chng ta. C ngi hc v y khoa, c ngi hc v c kh. H u tr thnh nhng chuyn gia v hiu nhng g m ngi kia ni hoc lm, nhng ngi ngoi nh chng ta khng hiu h. C mt s khoa hc siu th gii, nh chng ta c th nghin cu i sng ca tinh cu khc, hoc bit c qu kh, tng lai.

Nhng s t thnh cao nht ca ngi tu hnh l c trnh nh Pht Thch Ca Mu Ni hoc Cha Gi Su Kit gi l, "liu thot c sanh t, tr v Qu Hng ca mnh." Qu Hng ca mnh u? mt th gii tht cao, tht cao. Ti khng m ch v khong cch, m l th gii v thng. Khng c g a cu ny c th so snh c. Chng ta c th khng mun lu li a cu ny, m mun v ngun ci ca chng ta, ni m chng ta xut pht. Xa kia rt lu, c th ni rng t my ngn, my trm, my vn, my t nm trc, chng ta n y, cng sng v khai hoang, pht trin th gii ny, v cng nhau trao i cm tnh v kinh nghim; c kinh nghim tt, c kinh nghim xu. Kinh nghim tt khin chng ta tt p hn. Kinh nghim xu i khi khin chng ta hay hn v i khi cng t hn. Nhiu kinh nghim tt v xu in vo tim thc ca chng ta, ghi li thi v nhng kinh nghim ging nh mt my in ton. Nu chng ta ch ghi ton chuyn xu, th chng ta bin thnh ngi xu; nu chng ta ch ghi ton chuyn tt, th chng ta bin thnh ngi rt tt. y l mt tin trnh hc hi.

C khi chng ta t gi l t do chn la. Khi xung y ln u, chng ta cn bit phn on, bit phn bit kinh nghim no phi hp th, phi hc tp, phi qu bu v kinh nghim phi chi b. Nhng c khi chng ta sao lng, u oi v khng quan tm ti iu g tt, vic g xu. Cc kinh nghim bm ly chng ta v mi ln chng ta phn ng ty theo chng. Nu chng ta coi n l mt kinh nghim tt, chng ta phn ng mt mt cch no ; nhng khi n xu, chng ta cng phn ng ging nh vy. N tr thnh thi quen v khi chng ta quen vi n ri, chng ta s phn ng cng ngy cng ging v cng thng xuyn hn. Trong tnh trng tng t nh vy, chng ta phn ng ging nhau, lc chng ta gi l nghip chng, b nhn qu ct li, y ch l thi quen i i kip kip m thi. Mt phn ng t nhin. Chng ta thu n li v pht ra ging nh vy.

khng phi l Chn Ng ca chng ta. Tim thc ca chng ta cng ging nh mt my in ton. Khi bc vo th gii bn trong, chng ta s thy b my in ton ca chnh mnh v bit nhng hnh vi trong qu kh. iu ny khng c g l huyn b c. Nu chng ta ngh rng u c ny khng ging b my in ton, vy chng ta lm sao hc c iu g? Chng minh rt r rng. Chng ta c th hc hi! Khi chng ta hc Anh vn th chng ta nh ting Anh. Nu hc ting Qung ng th chng ta nh ting Qung ng. N cng ging nh mt ci my thu m vy, mt my in ton c th thu thp v a ra nhng d kin. iu ny ngha l bn trong ca chng ta tht s c mt ci gi l in no m chng ta gi l tim thc. S cht khng tiu hy tim thc ny v n khng phi l vt cht, m l mt loi in ton tm linh. Chng ta c th ni n v hnh, nhng khng c ngha l khng th thy c. V hnh i vi mt ca chng ta, mt tht ca chng ta. Vi mt tr hu hay thin nhn th n khng v hnh. Ti ni nhng chuyn ny khng phi rt cao ng, v nhng g cao ng li rt kh ni (S Ph ci). Cho nn chng ti ch ni nhng iu hi bnh thng mi ngi c th hiu c.

Nu qu v nghe ti nhng iu ti va ni, rng c ngi c th thy c qu kh v tng lai, qu v cng ng ngh l ti thn k b him g. Khng. Ti ch m ch ti mt loi in no m chng ta c th thy. Mt my in ton vt th c nhn bng mt tht, trong khi mt my in ton v hnh c th nhn vi mt v hnh. S khc bit l chng ta dng nhng dng c khc trong mt phng cch khc m thi. Ti khng ngh rng c cao vi hay thn b g c. C th ln u tin chng ta nghe c iu ny nn ngh rng rt thn b, nhng thc t khng phi vy. N rt khoa hc v rt hp l. Chng ta ang tri qua sinh t lun hi i i kip kip, v chng ta khng th, v khng bit cch xa b nhng iu trong b my in ton v hnh ny.

Chng ta c th xa b nhiu ci trong mt my in ton thng thng hay trong ngi my. Chng ta c th tho g v lm lng nhng con c ca n tay mt ni v u mt ng. Ngi my b h. Hay chng ta c th ph hy my in ton ca mnh bng cch bm mt nt. My s h v n ch l mt ci my in ton vt cht, mt my vt th. Tuy nhin, my in ton bn trong ca chng (S Ph ch vo u) li hi hn v n khng phi l vt cht. Nu chng ta khng bit cch xa b cc d kin bng mt phng php v hnh, n s vi chng ta i i kip kip v li cun chng ta. Khi cht, chng ta s dn theo in no ny, v n khng phi l vt cht. Thn th vt cht ca chng ta c th b h i, nhng in no hay linh hn th khng. Chn Ng ca chng ta vn b giam lng trong mt thn th khc.

Thn Th C Nhiu Lp

Thn th c rt nhiu, rt nhiu ng cp. Th d nhc th ny hi dy v hi th, chng ta c th thy c, r c. Mt loi thn th khc, c khi chng ta thy c bng mt tht nhng r khng c. C mt loi thn th khc m chng ta khng thy c cng khng r khng c, nhng c th cm nhn c. Chng ta c th thy n nu t ti mt ng cp cao hn. C mt loi thn th khc khng ging thn th, n rt sng, c uy lc v i lc rt ln. l Bn Lai Din Mc chn chnh ca chng ta, l Chn Ng ca mnh.

Nu Chn Ng ny ca chng ta cha thot la b o ngoi th thin hoc ci v qun o bn ngoi (ging nh nhc th vy) th chng ta i i kip kip cn mang theo ci in no trong , bi vn cn hu hnh hu tng, v hnh nhng mt loi th gii khc l hu hnh. C khi chng ta nghe c ngi no sau khi cht, tr li quy nhiu. C khi n hin ra cho ngi khc thy. iu ny l c tht, khng phi l khng c. V thn th ca h b h hoi, nhng linh hn ca h cn b giam trong thn th A Tu La, chng ta gi ci ny l nhc th, ci khc kia gi l thn th A Tu La. Ci m chng ta c y l nhc thn. C mt li thn th khc gi l thn th A Tu La. N vn l mt li thn th b gim lng. Linh hn chn chnh ca chng ta, hay Chn Ng, khng phi l mt thn th. Tuy nhin, nu sau khi chng ta t c cnh gii , chng ta mun bin thnh mt thn th, ng nhin rt d dng. Chng ta c th hin ra cho ngi ta xem. Nhng iu ny khng ging linh hn sau khi cht i ri hin ra quy nhiu.

Hi ny ti ni in no ca chng ta thu thp rt nhiu th v chng ta khng trn thot khi nhng kinh nghim . l bi v mt khi t c kinh nghim , chng ta ngh rng ch c vy thi. Cho nn chng ta i i kip kip sanh ra ri li v li, v li ri li ti sanh, bi v chng ta c kinh nghim , c ti liu y i chng ta. Cho nn cht khng phi l ht. Cc d kin vn cn y nn chng ta cn phi tr v v chng ta khng tha mn, khng hc v mt s vic. Chng ta vn cn s ham mun m chng ta mi c mt na hay mi bt u hng th th cht. Cho nn chng ta mun tr li na v vui hng chng vi mt thn th khc.

Khoa hc ca th gii ny khng tt. th gii khc chng ta ging kinh khng cn my vi m. C mt s th gii khc khng cn ngn ng, mt v minh s ng nh mt lung nh sng vy, nhn th ging nh c thn th nhng khng phi thn th rt r rng, ch c mt lung nh sng tht sng. Qu v thy nh sng ny c sng, c chp, thnh chng u hiu h ni g, khng cn nhiu ngn ng, th khng cn phi phin dch, khng cn nhiu my mc. Cn chng ta trn ng i nghe ging php, xe nm dc ng v khng chu chy. My mc ca th gii ny cha tt. Ti hy vng rng c mt ngy chng ta cng c th dng da bay, t nht cng c th dng da bay i tinh cu khc chi, xem xt my mc ca h, nn vn minh ca h, hoc phng thc tu hnh ca h, ri em v nh cho mi ngi thng thc th tin li mt cht. Ti ch ni m thi, khng th chng minh cho qu v coi, ngoi tr qu v tu cng mt php mn vi ti. Qu v sing nng tu hnh, s t thy nhng g ti thy, s bit nhng g ti ni l thc. Khng c cch no chng minh c.

Th d, nu ti khng hc ting Qung ng nh qu v, khi qu v ni bi th ting Qung ng no hay v thch th, hoc tiu s mt ngi Qung ng no , ti cng khng th no tin qu v hay hiu r c, v ti khng hc cng mt vic vi qu v. Tuy nhin, ti cng c gng gii thiu cho qu v, v ti tin tng linh hn bn trong ca qu v s hiu ti ni g. Tr hu bn trong hiu, ch khng phi u c. u c c th khng hiu ti, nhng iu khin cho con ngi v i nht l chng ta c tr hu bn trong. Tr hu ny em chng ta ti y nghe thuyt ging. Tr hu ny ni vi chng ta rng n y th tt hn. N hiu rt nhiu iu m u c khng hiu, v u c ch l mt ci my m thi.

Th d, c vi ngi my kia nhn rt ging ngi, nhng thc t khng phi l ngi. Chng ta nghe ni c mt s da bay b n, hoc c khi chng ta thy c nhng ngi, m da bay li y hoc nhng ngi t da bay xung. Nhng ngi ny c th khng phi l ngi m l ngi my c lm ging nh ngi tht. i khi chng ta lm. Nhng nu chng ta c mt loi dng c gip chng ta phn bit nhng ngi my vi ngi tht v cu to bn trong ca h khc. H c nhng c cu my mc, con c, v b phn ca my in ton bn trong; h khng c tri tim, bung phi v d dy. H khng th tiu ha thc n. Nhng iu ny cho bit h l ai. Mt khi chng ta gn vi nhng ngi my hn, chng ta s khm ph ra l h khng c cm xc. H khng ging nh ngi, khng bit i tnh l g, khng th yu thng ngi khc. Nhng h rt thng minh, bit i hi, c khi i hi rt nghim trng. Chng ta hy ngng khng ni v nhng chuyn ny na.

Xa B D Kin Ghi Li
Trong u c

By gi, ti s ch cho qu v bit cch t gii thot khi my in ton ghi nhn tt c nhng vic tt xu t i i kip kip. C mt phng php cho vic . Nhng ngi tu php mn Qun m c th ty xa nhng h s ny. chng ta c th xa i nhng iu tt v xu, ch gi li nhng g cn thit. y l cch duy nht qun c nhng nh hng qu kh ca chng ta, c th dn chng ta ti s gii thot. iu ny c gi l liu thot sanh t. Nhng ai bit cch dng my in ton, c th xa tt c cc d kin trong my m chng ta cho vo khi nhn mt ci nt no . Tng t, in no v hnh cng ging nh vy, nu bit cch, chng ta c th xa cc d kin rt nhanh. V th chng ta mi c th mt i gii thot v tr nn khai ng. Khai ng l g? Ti sao phi xa i ti liu ghi nhn trong in no th chng ta mi c th khai ng? Bi v ti liu trong in no v hnh che lp tr hu, Chn L cn bit ca chng ta. u c bn trong ca chng ta y nhng chuyn qu kh m chng ta thu thp v hc hi ti a cu. Cc d kin chn chnh m chng ta c trc khi xung a cu b nhng d kin rc ri thu thp t i i kip kip lm che m i. Nu chng ta xa c nhng iu rc ri , tr hu chn chnh v Chn Ng m chng ta c trc khi c nhng kinh nghim tt xu, s hin ra. N s sng bng tr li khi chng ta chi ra lp bi bm bm bn ngoi.

C mt s th gii cng khng c nhiu my in ton, ch hi giu hn th gii ca chng ta mt cht, h khng cn lm g cng c thc n, cng c qun o mc, bi v h dng lc v mun ca h to thnh. H c th lm c iu ny. Nhng th gii cng khng phi l Nit Bn, khng phi l th gii ca Pht. Chng ta c th gi l th gii nhn ri khng c vic g lm.

Qu v c th hi ti: ", Ngi hay qung co v cc hnh tinh khc v ni h ti . Ti sao khng ni ngi ta li a cu ny? Sau khi tu hnh ri, chng ta c th li y c khng?" c, qu v c th li c. iu m ti ngi nht l qu v khng th pht trin ti nng ca mnh. Chng ta s b nguy him y khi lm nhng vic khc ngi. Khi ngi ta khm ph ra mt phng php khoa hc hay sng ch ra mt ci my tt, hoc mt phng thc cu ri nhn loi, u b ngi khc ganh t hm hi. in hnh l Cha Gi Su Kit, ra ging Chn L ch mi c ba nm thi, b ngi ta ng inh. Nu qu v l tn Pht gio, c th khng c Thnh Kinh nhiu, nhng ti c c Thnh Kinh, ti bit nhng g Cha Gi Su Kit ni u l Chn L. Cc lch s v chin tranh cp ti trong Thnh Kinh khng do Cha ni. Thnh Kinh cng khng ging nh nhng g Cha ging. Thnh Kinh ghi li nhng s vic t lc khai thin lp a n by gi -- nhng iu thm vo trong Thnh Kinh v khng do Cha ni. ti ni mt ngi ging Chn L, ging chuyn tt, khuyn ngi ta lm chuyn tt, khuyn ngi ta tr gii, nh vy m cng khng sng c.

D sao chng na, cng cn hy vng cho chng ta. Nu mi ngi chng ta u tu hnh, u nhn bit o c, u liu ng trit hc ca Lo T, Khng T, ri em ng dng cho th gii ca chng ta cng vi nhng tin b khoa hc lnh hi c t th gii ca chng ta, tri t s khng thua bt c hnh tinh no khc, ngoi tr nhng tinh cu cp tin v tm linh. Tinh cu ca chng ta c th pht trin n cao ng, v tinh cu ny rt tt. Chng ta c th trng nhiu th y. Chng ta c nhiu ngun khong cht nh kim cng v thy tinh. Chng ta c rt nhiu kim cng. Kim cng s khng mc nu chng ta khai m ht cc m kim cng trn tri t ny cho mi ngi. Ph n khp ni u c th eo kim cng, eo mt ht kim cng nh xu trn nhng ngn tay s khng cn mc na. Chng ta c rt nhiu, rt nhiu kim cng, nhng hin nay khng c nhiu v s cao gi ca chng.

Thy tinh v kim cng c th dng lm nhiu th. Cc tinh cu khc cng vy, h dng nhng khong cht ny sn xut ra cc my mc khin i sng thm nhiu tin nghi. H c th ch da bay v lm nhiu th c ch cho sc kho v phng s ngi khc. Khi thy, kim cng khng phi l nhng trang sc cho mi ngi. N l mt khong cht rt qu, c th lm c nhiu cng c v my mc vn minh khoa hc. Hin nay chng ta dng cha c. Chng ta cha c nhng khoa hc gia gii sng ch ra nhng my mc trang c cp tin bng cch trn thy tinh, kim cng v vng v.v... C th trong tng lai chng ta s lm c. Nu chng ta c c hi lin lc vi cc tinh cu khc, hc hi t h, ri vi tr hu v s h tr ca ca ngi a cu, chng ta c th khin tri t ca mnh thm huy hong. Ti cng hy vng rng thi i s sm n, ngi ca a cu chng ta s c i sng d chu hn.

a cu ca chng ta cn tt hn cc tinh cu khc. C mt s tinh cu khng tt bng chng ta. t ai ca h khng tt bng t ca chng ta, h khng th trng trt c; ch c vi khong cht, t vng v kim cng cng t hn, th d nh vy. Nhng h sng bng phng thc khc. Hon cnh ca h i hi h phi sng theo mt cch khc. Cch sng ca h khng tt bng chng ta. V li sng thin nhin v s thoi mi th h kh m snh bng chng ta. Tuy rng my mc ca h tin b hn chng ta v mt vi kha cnh, nhng h khng th bng vi chng ta v s thoi mi, li sng thin nhin, v s lng cy tri v trng trt m chng ta c. L d nhin, c nhng tinh cu p hn tinh cu chng ta; nhng nhng ngi tu php Qun m cng khng thch n nhng tinh cu . i khi ti gii thiu cho qu v bit thi. Chng ta cn c nhng ni tt hn ti. Nhng tinh cu sn xut my mc cng ging nh a cu ca chng ta, khng phi l tinh cu tm linh cp tin. Vi tinh cu tm linh tin b khng c ngay c my mc. H c th di chuyn m khng cn ti da bay v s hiu bit rt cao. H c th truyn thng m khng cn ngn ng cng bit. Nhng a cu ca chng ta cha tin b nh vy. My mc ti tn nht m chng ta c l ha tin. chng ta cha c da bay. C th chng ta s c trong tng lai.

Nhng Phng Php
Thng Hoa Vn Minh Th Gii

Ti ngh c hai cch lm cho th gii ca chng ta thm tin b: Mt l tu Php Mn Qun m, t pht trin v tm li tr hu chn chnh ca mnh, chng ta c th theo kp cc tinh cu khc. Hai l nhp cng da bay v ln xem nhng hnh tinh khc. Nu khng th a cu ny ca chng ta tht lng ph! Khng kh ca chng ta rt tt. C rt nhiu th trong bu khng kh ngoi dng kh m chng ta c th dng c. C th cc khoa hc gia s khm ph ra trong tng lai rng chng ta khng cn xng nht, than ci hay in lc, v chng ta c th t ti vi mt chic my bay tht nhanh m ch cn dng bu khng kh thin nhin quanh tri t ca chng ta. Chng ta c nhiu kh t dng. Ri a cu ca chng ta s khng trn ngp nhng mi hi t xe c, lm nhim khng kh v c hi cho sc khe ca chng ta. Tri t ca chng ta rt phong ph v nhin liu. t ai li rt tt. Nu qu v mun tu hnh nhng khng mun i hnh tinh khc, cng khng sao. Nhng vn phi nn tu hnh cho a cu ca chng ta cng ngy cng tt p. Nu nh chng ta khng a cu ny, nhng vn tu hnh, th tr hu ca chng ta s tng trng, chng ta lm vic tt p hn v c thm kh nng phc v x hi. Cc th h mai sau s c li ch t vic ny.

Hng ngy, mi ngi chng ta lm vic hng gi, 8 hay 10 ting. i khi chng ta mt mi n ni khng th gip x hi nhiu v nhanh nh chng ta mong mun. Chng ta, nhng ngi tu Php Mn Qun m, c th pht trin kh nng ca mnh nhiu thm. Ngay c nu chng ta khng mun ri b a cu ny th cng c, chng ta c th phc v th gii cng nhiu. Chng ta cng c th i nhng th gii khc hc hi trc, v th gii y cha c trng hc tt. Hin nay, a cu ca chng ta cha c nhng trng khoa hc ging dy v nhng tin b khoa hc. Cho nn chng ta vn phi tu Php Mn Qun m. Nu qu v kim c php mn tt hn, hoc ang tu mt php mn tt hn, th khng sao. Nu nh cha kim c, th c th th Php Mn Qun m v t t pht trin tr hu ca mnh. Hoc qu v c th ti hnh tinh khc hc hi, ri tr v phc v cho th gii ca mnh.

Nu chng ta tip tc cuc sng n nh v mi ngy lm mt cht cng vic nh vy, ti e rng th gii ca chng ta s khng pht trin mau l c. Ngay c nu c nhng nh i khoa hc t cc hnh tinh khc ti y sng ch ra my mc v gio dc chng ta v nhiu phng din, chng ta vn phi t chun b trc mi c. Chng ta phi chun b trc vi mt tr hu cao ng, c th hp th nhng kin thc v khoa hc cp tin m h s ging dy cho chng ta. Ri chuyn g chng ta cng c th lm c. Cho nn Khng T mi ni tu thn, t gia, sau mi c th tr quc, em thi bnh cho th gii.

Tu thn th mi ngi u nghe qua ri. Chng ta mi ngi u c tu, khng phi khng c. Ai cng tu thn. V chng ta lm ngi, chng ta tu theo nhn o, lm con ngoan, cha m hin, cng dn tt. Chng ta c gng lm vic gii giang, phc v t nc, v hiu tho vng li cha m. Chng ta gip ngi khc v nhng ngi t nn yu ui v cn gip . u l nhng cch tu thn. Tuy nhin, trnh cao cn c nhng phng cch li ch hn, nh s tu hnh, Php Mn Qun m, gip tng trng s hiu bit ca chng ta v s thng thi v kh nng m chng ta c th c, s ng gp cho x hi v lm cho tri t ca chng ta tt p ra sao. Nu nh chng ta khng mun ti th gii ca Pht, chng ta phi c nhiu ti nng li y phc v cng chng v khin cho th gii cng huy hong v d chu hn cho th h mai sau.

Hin gi th gii ca chng ta khng phi l khng d chu nhng khng thoi mi. C nhiu ni cn thiu thn rt nhiu, c nhiu ni th qu lng ph. Chng ta cng khng th hon ton nng ta vo khoa hc hoc tin ti. Th d, chng ta u bit nh c quc gia rt ln, rt mnh, kinh t vn rt tt, k thut rt pht trin, nhng nu ch nh vo nhng th m thi, th cng b xp . Chng ta thy trc mt iu ny. Cho nn nu nh chng ta khng tht s o su vo tr hu vnh hng ca mnh, khng cn bit quc gia ca chng ta c bao nhiu phc bu, bao nhiu vn minh, chng ta cng khng bit iu ny ko di c bao lu. iu ny khng c g l bo m. C nhiu quc gia rt mnh, rt ln v phng din kinh t hoc nhiu phng din khc, cng xp v chng ta khng tm ra tr hu v kh nng v i ca mnh. Cho nn ti rt mun cng hin phng php ny cho qu v, qu v c th tm li c i nng lc, i tr hu ca mnh, ng hu qu v c th lm bt c iu g vi lc lng ny. Qu v c th dng n i n th gii vnh hng cc lc, th gii ca Pht, thin ng hay Thin Quc. Qu v cng c th thm ving cc tinh cu khc tm hiu. Nu qu v mun li y phng s nhn loi cng tt. Ti gii thiu Php Mn Qun m l vy . ng nhin chng ta mun hc phng php no th u phi c iu kin ca n, cho nn y nhn mnh ti vic n chay trnh nhng phn ng xu. n chay th tt cho thn th, cho sc khe v trng thi tinh thn (S Ph ch vo mt tr hu). Ti mun dnh thi gi cho qu v t cu hi. Khi qu v t cu hi, ti s ging gii nhiu thm.

Vn p Chn Lc

V: C cch no chng minh c nhng chuyn Ngi ni v cc ngi hnh tinh khc khng phi l mt s o tng khng?

: Ti khng cn phi chng minh, bi v ti gii thch ri. Th d, chng ta mun bit c th gii khc hay khng, cng c chng minh ri. C mt s da bay, c mt s nhn vt ca th gii khc tham quan th gii ca chng ta, bo ch cng c ng, phim v truyn hnh cng c nhiu, hnh nh cng c chp. Qu v coi bo nhiu hn ti, ti sao cn hi ti na? Coi mt cht l bit c th gii khc. L d nhin, nu qu v mun bit mi chuyn nhng th gii kia th qu v phi t n . Ging nh qu v cha i Lun n, qu v ku ti em Lun n qua y cho qu v coi, th lm sao ti em c? T mnh phi i thi! Th d nh qu v t hi no ti gi cha qua M, ti i ri, sau ti ni v nc M, c mt ni ku l M quc, ri qu v ku ti chng minh, ti lm sao m chng minh? Ngay ti M quc cng khng d chng minh, th ni chi ti cc tinh cu khc! Nhng cng c th chng minh, bi v chng ta thy da bay t nhng th gii khc, phi khng?

V: Lm sao nhng ngi nhng tinh cu tm linh cp tin c th sinh tn nu khng c thc phm? H khng c g n v khng c g trng trt c . H sng ra sao trn tinh cu ?

: Nhng tinh cu , h c cch ring ca h. t ca h khng ph nhiu, c c cht, bi v trc kia c chin tranh vi cc tinh cu khc, s ph nhiu ca t ai b ph hy v bin thnh c hi. H c th sng di t, khng trn mt t. Cho nn c khi chng ta a ha tin ln , thy nh l c mt s tinh cu khng c ngi , l v h trn mt. H dng phng php khoa hc trng trt. H cng c th dng phng php ti dng. Vi phng php ti x dng, h c th dng i dng li mt vt. Nc dng c th dng li. Khng khi c th dng ri v thanh lc li, ri li dng li, dng li. My mc ca h cp tin hn ca chng ta, nhng h km may mn hn chng ta. Mt vi hnh tinh kh khan hn v kh hu li khng tt, nn cuc sng ca h vt v hn. Nhng my mc ca h tin b hn. V mt vi phng din, h tin b hn chng ta.


Nhng H Thng Lm Vic Trong V Tr

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 9 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Tht ra, h thng lm vic trong th gii ny l d nhin l chn, hu ht l vy. V s sinh tn m nhiu ngi phi lng ph ti nng, thi gi v s t do qu bu ca h kim sng. iu khin cho nhiu ngi lm vic kh s, v h cm thy b bt buc phi lm. H c hun luyn ch lm mt th vic v khng th thay i. Nhng h thng hon ho l mt h thng m trong mi ngi c th lm theo ng li m h mun, khng phi v tin bc. Lc mi ngi phi c cung cp y sng, cn nhng th khc nu mun lm th lm.

Ti mt s nhng x hi vn minh hn trong v tr, qu v khng cn lm vic sng. Mi ni h u c ging nh mt ci nh bp chung, nh kho chung. Mi ngi c th ly cng vic, sc lao ng, s kho lo ca h i ly nhng th m h cn, v nu khng c, h vn c th c ci g . Nu mun thm, h phi c gng cch khc. Mi ngi tip tc ng gp ti ngh hay kh nng ca h cho x hi, khng phi v tin m v thch nh vy, v s vinh hnh c ng gp. Trong nhng x hi , tin bc khng hin hu v h khng cn. Nhng g cn n u lun lun c cung cp.

Trong mt x hi vn minh nh vy, con ngi khng cn nhiu. H bit h cn g v a s ch l nhng th cn bn, va thi, thi gi cn li h dng tiu khin, pht trin ti nng hay th vui ca h, hoc bt c ngnh no h mun pht trin. V vy con ngi cng c t do h cng pht trin nhiu. H khng cn phi lo lng v nhng nhu cu vt cht nh trong x hi chng ta. l mt h thng hon ton khc hn v nh vy con ngi hnh phc hn.

Bit u trong tng lai, tinh cu chng ta cng s c trong mi trng sinh sng ging nh vy, c th 3000 nm na (S Ph v mi ngi ci), khi mi ngi u n chay, v tht s l mt s nghch ngm. Nh hng mn s rt xa, xa mi trong mt vng ho lnh no trn tinh cu. Qu v s phi i my bay n n mt ba ri bay v (ci) nu ngi no mun nghch ngm (S Ph ci). Nh hng mn s him ging nh nh hng chay by gi. By gi th ngc li. Ti nghe ni nhiu tinh cu khc, h thng khc rt l tng, l tng hn tinh cu ca chng ta. H thng ca chng ta rt vt cht, rt l vt cht. Mi th u tp trung vo s sinh tn, tin bc, ti sn, nh ca ny n. Nhng trong h thng khc, h khng cn nhng th , h c cung cp. C l ngay c xe c dng i li ch n ch kia cng khng cn. Qu v c l ch cn mt si giy lng an ton, mt ci tht lng, hay c th mt dng c nh, mt ci nt, c vic eo ln ngi ch no , bm mt ci, ri mun i u th i (mi ngi ci).

C ni khc, qu v khng cn ti ngay c th cng khng cn ti. Qu v i trn my, hay trn hoa sen hay trn mt cng c, hay bt c ci g. iu tin hn, khng nhim khng kh (S Ph v mi ngi ci). X hi chng ta rt vt cht, rt nng n trong s suy ngh v trong cch chng ta sng, rt nng. Trong nhng tinh cu khc, s suy ngh ca h rt thanh tao, nh nhng. Nu c i n giao du vi h, qu v s cm thy i khng c g lo lng c. Qu v cm thy sung sng d chu mt cch t nhin, khng cn phi ta thin mi cm thy nh nhng vui sng, lc no cng ging nh trong i nh vy. u c, thn th qu v nh nh my. Khng phi qu v tr thnh ngu ngc hoc tr c trng rng (S Ph ci). Khng phi nh vy. M mi th u tr nn rt gin d v d dng. Mi suy ngh khng cn c gng. Lm vic g cng y tnh thng, rt t nhin, khng b p buc, thm ch cng khng cm thy mnh ang lm, v rt mn nguyn l c lm. Bi v qu v lm vi tnh thng.

Ch khng nh h thng ca chng ta y, hu ht thi gi chng ta lm vic l v s sng cn. l iu khin cho cng vic tr thnh kh. Nhiu ngi khng thch my in ton, nhng h phi lm. V c th l cng vic ang c trong lc , lng cao v d. V mt khi c hun luyn vo chiu hng ri, kh hc sang hng khc lm, v h gi qu v nh vy mi ngy tm ting, mi ting ri. Khi v n nh l ht sc, qu v khng cn cch no khc, khng cn sc c mun i na. Ngy cui tun li phi i mua sm, nu n, git qun o, ra bt, hay i chi vi bn gi.

Nhng ngi bnh thng nh chng ta ta thin, thnh ra t nht cng vn cn sng ni trong th gii ny. Cho nn lm cng vic g, t ra qu v cng c nhiu nng lc hn, nhiu hng khi hn. Bng khng, nu qu v khng thin th s cn chn nn hn na, cc nhc hn na. Tr khi qu v hon ton ch theo ch ngha vt cht. (S Ph Ci) Qu v khng cm thy g khc, ch c i, n, i, n, t tm ti nm, tm ti nm, tm ti nm, khng ngh g c, khng cm thy cc nhc, n l cng vic thi. Nhiu khi nh ci my vy. Nu chng ta cn c mt cht hn, nh t nhiu v ngun ci ca mnh th lm vic t tm ti nm s khin chng ta au kh lm. Nhiu khi n c gy cc kh. Nhng con ngi tr thnh chai , h ch chp nhn v khng mun ngh ngi g c. H c tip tc. V vy m nhiu ngi phi lun hi tr li, v i ny h khng ngh ni na. H b ra hn na i ngi lm vic, kim sng, tha mn nhu cu. Cho nn khng cn thi gi suy ngm. Thnh ra h phi sinh ra tr li, ngh (S Ph ci). C th kip sau h vn khng c thi gi ngm ngh, th l phi sinh ra tr li, tr li, tr li na. Cng may chng ta khng b, v t nht chng ta cng c thi gian v khng gian suy ngm v chnh mnh.


Hiu Nghim Ca Thin nh

Thanh Hi V Thng S khai th ti
o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 9 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Vic ta thin hai ting ri m qu v u t mi ngy s cng hiu rt l lu, hng nghn nm! Bi v gi pht bc vo thi gian v tn trong lc ta thin, thi gi dng li. Khng phi ch c hai ting ri, m hng ngn nm, hng nin k nhng pht trin, tin ha. Qu v i vo thi gian v khng gian khc. Nh vy qu v c "sc in", khi phc, tr v l mt con ngi mi. Thnh ra qu v khng phi tr li kip sau hoi c i mi, hoc c l chnh mnh. Bi v mi ngi chng ta sinh ra i, mc ch l hc bit v chnh mnh na. C vy thi. Nu khng hc kip ny th phi hc kip sau, kip sau v kip sau na. Cho nn, nu by gi c thi gi, mi ngy hai ting ri chng ta lm. Nh vy c ngha l chng ta v s lm cho hng triu nm, mi hai ting ri ng h b ra nh vy. ng ngh ch c hai ting ri thi v cng ng ngh nh vy l nhiu qu.

Mi pht qu v b ra tng trng cho mt kip. Bi trong thi gian v tn ny, khng c ci g l hai ting ri, hay mt pht. N lun lun l vnh cu. Chng ta tnh thi gian ch v b mc kt trong thi gian, lc chng ta thy n l thi gian. Mt khi chng ta ra khi thi gian ri, th khng c thi gian na.

Cho nn thi gian ta thin rt qu bu. l hng trm nin k tin ha "p li vi nhau. Cng ging nh ming chip nh xu trong my in ton. Ch mt ming nh t nh vy m cha hng ngn, i khi hng triu tin tc. Cho nn, khng phi kch thc to nh, khng phi thi gian, khng phi con s m chng ta quen thuc. Thi gian ta thin l thi gian khc hn, khng gian khc hn. Thnh ra, cng i vo khong trng v thi gian, v khng gian ny, th cng tt cho qu v. Cng bit chnh mnh, qu v cng c t do.