Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Sn Khu in nh

Contact

Do ng tu Anita

"Contact" (Tip Xc) l mt chuyn phim khoa hc gi tng v mt khoa hc gia vi ch mnh lit tn l Ellie Arroway, cng hin i mnh c tm cch bt lin lc vi nhng hnh tinh khc. Vi s c gng phi thng, c vt mi th thch, chng gai, v cui cng tip xc c vi mt hnh tinh tn l VEGA cch a cu khong 26 nm nh sng. Qua vic tip xc ny, c nhn c nhiu tn hiu da vo c th thnh lp mt phng tin vn chuyn du hnh ln tinh cu Vega.

Qua bao th thch v lm ln, v vi s cng tc ca nhiu quc gia, s chuyn vn c hon tt m mn. Ellie c th du hnh vi tc nh sng xuyn qua mt ng hm gi l "ng m" (warm hole). Sau chuyn du hnh m c khng sao tng tng c trong cuc i c, c ku ln mt cch thng tht rng: "Khng... khng... khng mt li no c th din t c! ng l phi em theo mt thi s, p qu!" Nhng tic thay, khi nh khoa hc gia ny tr v sau chuyn du hnh di 18 gi, tng ng vi mt khonh khc rt nh ca mt giy trn tri t, cc khoa hc gia khc cng nh gii tr thc khng tin nhng kinh nghim m c tri qua, v c thiu bng chng c th chng minh. Tuy nhin qua th nghim ny, c khai ng hn v c mt ci nhn mi v con ngi cng nh tt c nhng g c tin vi t cch ca mt khoa hc gia.

Chuyn phim ny c tng quan vi ng tu chng ta. Sau khi coi phim, ti tin rng cu chuyn c da vo th nghim bn trong ca mt nh tu hnh. Ci ng hm m nh khoa hc gia ny i qua tng t nh "ng hm nh sng" m nhiu ng tu hay mt s nhng ngi cn k vi ci cht th nghim qua. Ti cng tin rng nhng cnh m nh khoa hc chng kin - mt v tr tuyt vi, chung quanh ging nh tranh thy mc, ri thn ph qu c ca c t u hin n - u c tht. Ti cng c mt th nghim tng t trong khi ta thin, nhng khng th k c bi v n khng th no din t c. l l do ti sao ng tu khng nn ni th nghim bn trong ca mnh, v ngi nghe c th s hiu sai v nh mt i ngha chn tht cng nh nt p v tinh hoa ca n.

Tic thay khi nh khoa hc gia ny k v kinh nghim ca mnh th khng ai tin. Nhng ngi tu hnh u hiu v ng cnh ng vi nh khoa hc gia ny khi phi i u vi nhng ngi khng tin nh vy. Qua vic hnh thin, ngi tu hnh th nghim c nhng kinh nghim v cnh gii ngoi tr tng tng. V li nhng kinh nghim ny vt ngoi tm mc ca th gii vt cht, nn chng ta khng th dng phng tin vt cht chng minh. Ngay c my quay hnh ca nh khoa hc gia ny cng khng ghi nhn c bt c d kin no trong chuyn du hnh ca c, v chn ng lc ca mi trng lc qu cao. Cho nn, nu khng tu hnh, chng ta s thy th nghim ng tu cng ta nh chuyn thn tin. ng thng thay, th gii ang tm kim khp ni nhng gii php cho loi kh au v nhng vn phc tp, m khng bit rng cu tr li nm ngay trong chnh h.