Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Vn p Chn Lc

Phc Sinh

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 6 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

V: Ti c mt th nghim hai tun l trc l, khi ang ngi thin, ti ng v pha trc, hng thun theo lc lng mnh m v thy mnh thot ra khi thn th, nhng li ra hng ny, xung, i xung hng ny. Ti thc mc c phi thot ra khi thn th kiu s a ti xung cnh gii pha di hay khng nu ti i xung thay v i ln?

: ch l cm gic ca qu v. Trong cnh gii khng c xung hay ln. Nhng sau qu v c cm thy thoi mi d chu khng?

V: C, nhng lc cng kh s. Vn tc nhanh v ging nh i qua ng hm.

: Qu v i qua mt ng hm lun hi. Qu v cht trong lc , nn mi nh vy. Qu v sng li, ci mi chnh thc l phc sinh. Nh vy tt, khng sao! Khng thnh vn , ng lo.


Ti Sao Minh S Cn Phi Th Tm n?

Thanh Hi V Thng S khai th ti
Los Angeles, California, M Quc
Ngy 14 thng 12, 1997 (Nguyn vn ting Anh)

V: Khi mt v sinh ra l minh s, xung hnh tinh ny, ti sao h cn phi th Tm n? Ti sao h cn phi c mt v thy?

: H khng cn, tht vy! Nhng nh khng, Cha Gi Su cng vy, Ngi ni rng: "Hy lm theo lut l." Ngi c John The Baptist lm l ra ti, v ngi ta cng hi Ngi cu . Ngi tr li: "Hy lm theo l." Hy theo lut l, lut l trong v tr vt cht ny. Gi s ti n nc M, v ti l cng dn nc Anh. Ti phi tun theo lut l quc gia ny, d n c hi khc vi nc Anh mt cht. Nu khng ti s gp rc ri. Ti phi li xe bn phi ging nhng ngi khc, khng c li bn tri nh Anh, nu khng s gp phin phc, cng y nh mi ngi.

V ti sao khng? C thy khng c g quan trng! Hn na, nu c thy, nhng ngi khc cng s lm ging vy. H cho l chuyn bnh thng. Bi nu vic g cng thn k qu, ngi ta s s. Gi s ti t thin ng rt xung ri ni rng: "Ta ti ri, ta l V Thng S y, v.v..." chc ngi ta khng thch lm. H ngh l mt thut thi min, h ngh l la bp, hoc cng vic ca ma qu. Khng th lm nh vy c. Minh s vo nhc th ny, hay bt c hnh dng thn th no, cng kh lm ri, v nhiu ngi hay chp vo hnh tng , ngh rng: ", y l hnh dng minh s, bt c hnh dng no khc cng khng tt."

Cho nn, Thng khng phi lc no cng c th xut hin ngay ti y, trc mt chng ta, trong mt hnh dng no . Gi s h trong dng Cha Gi Su, th tt c nhng Pht t s ni rng: "Khng, khng, khng phi cho ti." V gi s h xut hin trong hnh dng ca c Pht, nh nhiu ngi mun thy, th nhng ngi o Thin Cha s ni rng: "Khng, khng, l d gio," chng hn vy. Kh lm. Cho nn chng ta phi tm Chn L t bn trong, bt lun v minh s c thy hay khng c thy. H xung y, h phi n, phi c sinh ra, phi ln ln v th xc, phi i hc, tt c u ging. Th Tm n cng vy.

Hn na, khim nhng cng tt, ngi di chn ngi no , tp lm t trc. Minh s khng cm thy l vn . H c th l bt c ci g, sao khng th l t c? ng khng? Ngoi ra, mt iu na ti mun ni vi qu v, l bt c v minh s no xung th gii ny vo trong mt thn th, th tt c tr nh, tt c s vinh quang, v tt c lc lng u b xa nha, c th l sau bn tui hay g . Sau h khng nh g na ht, nh tt c nhng ngi khc. H phi hc li ht. Cho nn h phi ly li cha kha, cha kha t mt v minh s ti th, v ny s a cha kha cho h.

V: C nhng minh s, khi th Tm n, h liu ng rt nhanh, trong vng su thng ti mt nm, c ngi cn nhiu nm, c 20, 25 nm ri mi c o, mc d h sinh ra l minh s. Ti sao lu vy?

: , khng thnh vn . ch l mun ca h m thi, cho nhiu ngi khc thy rng: khng sao, cc ngi khng cn phi l. Ngay c ti cng vy, ti mt 25 nm, cho nn qu v ng lo lng v s tin b chm chp ca mnh. Minh s mun cho ngi ta thy iu , khuyn khch h, th d vy. Gi s ti khai ng, i c o trong vng su thng, v rt nhiu ngi thch nh vy. Nhng ngi thch iu , s l lng ny, n vi ti v ni rng: ", nu b y c trong vng su thng, th ta c th c trong su ngy" (Ci). C ngi nu phi mt qu lu, h b t ti mc cm. Cho nn nu h nhn nhng minh s trong qu kh hay hin ti v ni rng: ", v phi mt 25 nm mi thnh Pht, nh vy ta khng sao, mc d by gi ta khng tin b nhanh g cho lm, hy nhn v minh s kia. Ngi ra i vn l minh s, m vn phi mt lu nh vy." Thnh ra khng quan trng cho lm. l mt iu.

Mt iu khc na l, c hai loi minh s. Mt loi minh s c "o to", cn mt loi minh s c "sinh ra". V minh s "sinh ra" th thnh o nhanh. V v minh s c "o to" th ging nh chng ta y, v ang lang thang qua nhiu th k v hng ngn kip th gii ny ri. y l ln u tin h c khai ng v c gng tr thnh minh s. c th l duyn s ngi , l vn mnh ca h. S ca h c nh trc nh vy. Cn v minh s kia, s mnh sinh ra vn l minh s, sinh ra mang theo nhng huy hong ca mt ng minh s, tt c quyn nng trong qu kh, hin ti v tng lai xung th gii ny lm cng vic. Cho nn nhanh. Gia nhanh v chm khng c g khc nhau, bi tt c chng ta du sao cng l minh s trong qu kh ri. Ch l c ngi thnh o lu ri, sinh tr li lm minh s. C ngi mi thnh o y.

V: C mt s minh s hon m, rt vng vng, i khi h khng ra khi hang ng trn rng Hy M Lp Sn. H c , v ch mt s t ngi l c li ch.

: , l cng vic ca minh s. Chng ta l ai m dm bo h lm iu g? Mi v minh s c mt nh mnh hay s mnh ring ca h. Ngi trong rng Hy M cng tt nh i thuyt php vy. C minh s thch ra ngoi san s nim vui vi ngi khc. C minh s ch ngi , lm li ch ngi khc bng ho quang ca h, bng s hin din ca h ti th. Nh vy cng tt. C nhng v bc s tr thnh gio s dy i hc. C ngi ch lm vic trong nh thng. C bc s v hu, khng lm vic. (Ci v v tay) Chng ta c li ch t minh s khng nhng qua s hin din v th xc ca h, m cn t nhng mun tt lnh v ho quang pht ra t minh s khi h ngi thin trong rng Hy M hay bt c ni no. Nhng d nhin nhng ai c duyn vi minh s th c li ch trc tip hn, khai ng nhanh hn khi tip xc vi nhc th ca v minh s ny. V nhng v minh s kia, i khi h ngi trong rng Hy M gip nhng v minh s ang lm vic, h tr v tinh thn hoc tm linh. Mi ngi u c cng vic ca h; iu khng thnh vn .


Minh S Bit Tt C Mi Th

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 6 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

V: C phi S Ph bit tt c mi th nhng Ngi ch tr li mt s vn no thi, cn nhng vn khc S Ph khng tr li, mc du S Ph bit?

: Ti cng khng bit (S Ph v mi ngi ci). y l nhng vn thuc v tr thc. Tr c khc vi linh hn. Th xc khc vi lc lng ca Minh S. Th xc n, lc lng Minh S khng n. Th xc ng, lc lng Minh S thc 24 trn 24. u c tr li, nhng lc lng Minh S ch hnh ng vi s hiu bit, ch khng phn ng.

Lc lng ca Minh S phi trn th xc, ngoi th xc v bn trong th xc mi c th bit c mi iu cng mt lc. Nu khng tht s cn thit, lc lng Minh S s khng hng dn u c hiu iu hay lm mt iu g c. Nu thc s l cn thit, th lc lng Minh S s ch th cho u c lm mt iu g , phn ng vi chuyn g v mt vt cht. Bng khng, lc lng Minh S ch lm trong mt ngha tru tng, ngoi th gii vt cht. Th xc khng th hiu c. Qu v v ti khng th hiu c. No b khng th hiu c.

Lc lng Minh S lm vic 24 ting khng ngng. No b c th b mt mi, c th b cht cha qu mc, c th mt nhoi bi qu nhiu d kin hoc qu nhiu cng thng, qu nhiu suy ngh. Lc lng Minh S th khng bao gi b. Nhng g qu v ang ni vi ti by gi y, d ti bit hay khng bit, l ang ni vi b c ca ti. c th hiu c cch qu v suy ngh, ti phi bit ngay by gi. Ti phi dng n no b hiu cch qu v suy ngh. Nhng cng ch l lnh vc ca khi c. S hiu bit l lc lng ca Minh S. u c c th c cho bit mt cht t tin tc. Nhng n khng cn phi hiu.

Nu chuyn thc s l quan trng, Minh S s lm cho u c phn ng, lm cho ti phn ng. "Ti" trong ngha vt cht m qu v trng thy y, cn "ti" l lc lng Minh S th lun lun lm ci g , lun lun hiu bit mi th, nhng khng phi trong th gii vt cht. V trong th gii vt cht, nu c iu g xy ra, nu c iu g cn thit, lc lc lng Minh S s ch th cho th xc v u c hnh ng i vi vn , ch chuyn m thi. V khng phi tt c mi iu khc Minh S lm m th xc phi bit, hay u c phi hiu, bi v no b v th xc c gii hn. N c th s b tung ra, b n, mt , qu sc, ch c th nhn by nhiu thi. Cng ging nh chic xe ca qu v, bt k qu v l mt v tng thng hay ng vua ca th gii Rp, cng khng th li xe i sut ngy, sut m, mi ngy, mi m, d l xe Rolls-Royce hay Volvo hay Mercedes i na.

N cng cn c lc ngh. N cn xng nht, cn th. Nhng tht ra, th xc ca Minh S d nhin l hn chic xe, n khc. Nhng n cng c th kit lc, bi lut l ca v tr, lut l vt cht. V th, ti mi ni qu v c theo gio l ca ti, ta thin v ng n nhng g th xc lm hoc nhng g ti lm.