Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Tin Tng Qut

Tin Togo, Ty Phi

Trong mt bn tin v vic thnh lp trung tm Togo gn y, c ng ti di ta "Thanh Hi V Thng S Ti Nh Ca Chng Ta", mt t bo a phng k li cu chuyn Thanh Hi V Thng S cu o v gii thiu gio l ca Ngi ti cng ng a phng. Hai i pht thanh cng thng xuyn truyn chng trnh v php mn Qun m cng vi nhng li php Cam L trch dn. Kt qu, rt nhiu ngi n tm hiu Php Mn Qun m, xem bng thu hnh v c kinh sch, cng nh xin th Tm n, hoc hc php Phng Tin. Nhiu th nghim tuyt vi c chia x mc d h ch va mi hc Php Phng Tin, mt ln na chng minh lc lng v s bt ti ca mt v Minh S, m mi ngi c th cm nhn vi s n thun v thnh tm.

Vi tm thn hu, h hi v n thun, cc ng tu t chc nhng bui cng tu cui tun hay vo ngy Ch Nht, sau qua thnh ph khc pht sch biu v bn tin. Vi s gia tr ca S Ph, h c gng thnh thong sang nc lng ging chia x nim phc lc vi nhiu ngi khc.


Tin Arizona, Hoa K

Vo ngy 5 thng 4, cc ng tu thuc trung tm Arizona tham d mt hi ch mang tn "Ngun Thc Phm" (Foodstock), c t chc nh mt ngy n mng pht ng phong tro n chay v bo v quyn sng cho loi vt. Nh hng chay Thanh Hi V Thng S c mi tham gia min ph l ngun chnh cung cp thc n cho mi ngi. Nhiu ngi khi ri khi quy hng u c trong tay mt t Bn Tin v mt cun sch biu. Nhng ngi khc ngi li chm ch xem bng thu hnh, say sa hng gi lng nghe S Ph thuyt ging.


Tin Tch Lan

Khi S Gi Qun m ti Colombo ln u tin, c i thm Trung tm Bhikshu, ngy 3 thng 6 nm 1997 v gp ha thng tr tr v nhng ngi xut gia trong ngi cha ny.

Mt bui tic chay c t chc vo ngy 22/8 c v phong tro n chay v chia x gio l ca S Ph. Kt qu, nhiu ngi hc php thin Phng Tin v th Tm n.


Tin M Ty C

Vo ngy 28 thng 2, mt bui hi tho chiu bng thu hnh gio l ca Thanh Hi V Thng S c t chc ti Tuxpan, mt th trn nh nm v pha Bc ca Veracruz. Bui hi tho c thng bo qua mt cuc hp ca nhng bo ch a phng v c quan truyn thng, gm Dictamen, Tlacuilo, La Opinion, i pht thanh Calor 93, i pht thanh Azul, v i truyn hnh a phng cng tham d. Bui hi tho chiu bng thu hnh c t chc ti Nghip on Chn Nui a phng, vi s tr gip ca thnh ph qua Tng Gim c Bo Tng Vin v Th Vin. Mc d hi trng ng nght v nhiu ngi phi ng, h vn lng nghe mt cch chm ch, dng nh khng ti sc nng gay gt trong hi trng. Sau bui hi tho chiu bng ny, chnh quyn th x Tuxpan mi Hi Quc T Thanh Hi V Thng S tham d Hi Ch Trin Lm Sch "Tuxpan 98" c t chc t ngy 25 n 31 thng 3.

Vo ngy khai mc hi ch, ng th trng n thm mi gian hng cm n h gp phn vo s vic ln lao ny v khen ngi Hi Quc T Thanh Hi V Thng S.

Ch thch hnh nh:

1. Bn Tuyn Dng ca Thnh Ph Tuxpan. 2. Ph nh 1: Nhiu ngi mun tm hiu v Php Mn Qun m.
Ph nh 1: Bui hi tho v Php Mn Qun m sp bt u.

Nht bo M Ty C "Tlacuilo" tham d bui hi tho chiu bng thu hnh thuyt ging ca Thanh Hi V Thng S v hp bo. Tin tc lin quan c ng ngy 27 thng 2 (ph nh 1) v ngy 1 thng 3, 1998. (Ph nh 2)


Tin Melbourne, c Chu

Cc ng tu Melbourne thng xuyn sa son thc phm v qun o gip nhng ngi v gia c ti Trung Tm Cng ng Min Nam Melbourne. gip cho nhng ngi v gia c cm thy c bit, ng tu phc v h trong mt nh hng sang trng nht, v sau cng ngi chung bn n ung vi nhau. Nhiu ngi ngc nhin sung sng trc s chiu i t t nng hu y. Bu khng kh m cng v v cng t bit ny khin cho mi ngi cm thy nh mt i gia nh, v thc khch vui v tip nhn s n cn sn sc. S sung sng ca h l phn thng cho cc ng tu.

Trung tm Melbourne cng tham gia hi ch trin lm Thn Tm Linh. Rt nhiu quan khch n thm gian hng khin cc ng tu lun lun bn rn. Tuy nhin, bn trong mi ngi u php h trn y.


Tin Costa Rica

Bui l chc mng Sinh Nht S Ph tht p. Chng ti u rt vui. Ti cm nhn c mt s sung sng bt kh t ngh vi on th ca mnh, nh trong mt i gia nh, v ti thng yu mi ngi v tt c khin ti c cm gic ging nh chng ta tr v Nh cng vi Thng yu thng. " Cm tng ca mt ng tu Costa Rica. "Tin Formosa

Tin Tn Trc,
Formosa

Mng Ngy L M

Cc ng tu by t s cm n ti tt c cc b m trn khp th gii, v ti m hin S Ph knh yu nht, cho h tt c, ang dn dt h tng bc trn con ng i v soi sng con ng tm linh ca h trong nim vui v hnh phc.

Ch thch hnh nh: Ti bui l v cm t s chm sc ca M.

Tin Trung Tm Formosa

Cc ng tu, gi tr, ti trung tm Formosa vui v tnh nguyn dn dp cc ng ph ti Thng m v con chn sng ca vn Thu Mu, nhn dp ngy Bo V Mi Trng Xung Quanh Quc T.

Nhiu bc ph huynh nu gng tt bng hnh ng ca h, v cng ch dy cho cc tiu ng tu v s quan trng ca vic gi sch s mi sinh v cch t c iu ny. Cc em nh hng hi qut dn ng ph v nht rc ri. Ngay cc em cn rt nh cng ng coi xt, v ch cc ti rc qu y, khin cng vic thm phn ho hng v gia tng hiu qu.

Ch thch hnh nh: ng tu hn hoan dn dp mi sinh trong trung tm Formosa.

Tin Gia Ngha, Formosa

Bui "Trin Lm Hc Hi Sut i" 1998 c chnh quyn huyn Gia Ngha t chc ti vn ng trng huyn Gia Ngha, Ph T, min trung Formosa vo ngy 18 v 19 thng 4. Cc ng tu Gia Ngha tham d ngy trin lm ny, vi ch "Pht Trin Kh Nng Phong Ph Qua Vic Phc Hi Tm Linh."

Bui trin lm c chia lm hai phn: cc phn biu din si ni v cc phn trnh by tnh lng. Cc ng tu t c s ngi khen rng ri ca cc ngi t chc chng trnh v nhng biu din si ni v ti ba ca h. Nhng ngi ny tm thy s thc v li tuyn b rng s biu din ny ch l mt phn nh ca kh nng c th c pht trin qua vic tu tp php mn Qun m.

V phn trnh by tnh lng, Trung tm Gia Ngha giao cho mt gian hng u tin trong khu trin lm, ni c cc S Gi Qun m cng hin cc ngh tm linh v tr li nhng cu hi ca quan khch.

Cc s t ca nhm Thin Y mc cc Thin Y ln ngi, th hin mt v duyn dng cao qu. Vo ngy th hai ca bui hi, ban t chc t ng pht thanh nhng bi ca tm linh ca Thanh Hi V Thng S khp hi trng, khin quan khch c tm gi trong bin yu thng ca Ngi. Cc i biu ca Hi Sng Lp Vn Ha Ph T Sai Ph Kin thnh xin cc sch biu v Bn Tin, v cn yu cu Trung tm thng xuyn ng gp bi v ng ti vo tp ch nh k ca h.

Ch thch hnh nh: Nht Bo Trung Hoa-Formosa Ngy 21 thng 4, 1998

Hi Quc T Thanh Hi V Thng S nng cao s thch trong vic lm sch th gii v thng hoa linh hn.

Trin Lm Hc Hi Trn i Hng Nm Cho Thy S Thch Th

Nht Bo Trung Hoa-Formosa Ngy 19 thng 4, 1998

Trong s nhng ngi tham d cuc trin lm nm nay, c hai trung tm Vn Lm v Gia Ngha ca mt hi on tn gio c mnh danh l Hi Quc T Thanh Hi V Thng S. Cc trung tm trin lm cc sch v v bng thu hnh v mt ch do h la chn "Pht trin kh nng phong ph qua vic phc hi tm linh", cng nh cc sng tc ngh thut. Hi on ny ni ting v nhng quan tm ca h ti nhng nhm b thit thi v thng thm ving cc nh t khai tr cho cc phm nhn. H cng quan tm c bit ti vic thu hi nhin liu dng li v bo v mi sinh, hng thng cn t chc sinh hot dn dp nhng vng quanh h Nhn Ngha v h Nghi Lan.

Tin Tng Hp T Khp Ni Ti Formosa

Vng Thc Phm Tnh Thng c 5 tim ti Formosa vo ngy 25 v 26 thng 4.

Mt lot cc ca tim khai trng vi mt s cc sinh hot t cc bui hi tho v sc khe cho ti cc lp gia chnh v nm th cc mn chay.

Cc hot ng ca Thc Phm Tnh Thng c xp loi t cc tim bnh chay thanh khit cho ti vic bn cc ca hng cung ng cc dch v hng dn thn thin v cc cng thc gia chnh quanh nm min ph. Ngoi ra cn c c dch v giao hng.

Trong tin trnh thanh lc, duyt xt k cng bo m cho nhng ngi mun c nhng thc phm thun chay, cc thanh tra ca tim t Thc Phm Tnh Thng thng thm ving cc hng xng v phn tch cn thn cc sn phm.

Ch thch hnh nh:


1. Gian hng Thc Phm Tnh Thng i Nam.
2. Gian hng Thc Phm Tnh Thng i Bc.

Ngy 9 thng 5, nh hng chay Thc Phm Tnh Thng c khai trng. C mt cu chuyn khc l v vic thnh lp nh hng ny.

Cc ng tu ang tm mt a im thun li khi h i ngang mt nh hng mn ang mun bn gn Trung Tm Vn Ha Nghi Lan. Trong khi thng lng gi c vi ngi ch tim, h c bit tim ang c ngi hi mua, nhng ngi ch tim ang mun ngi hi mua ny lp mt nh hng chay. ng cho bit Qun m B Tt hin ra ni vi ng rng khng c php lm nh hng mn khu vc ny na. C th y l Tri khin cc ng tu ti gp ng ta vo ngy !

a ch ca nh hng l: 330 Min Zu Road, Ilan in thoi: 9366071-2 Lu mt: Ca hng Thc Phm Tnh Thng Lu hai: Nh hng Thc Phm Tnh Thng.

Ch thch hnh nh: Nh hng Thc Phm Tnh Thng khai trng ti Nghi Lan sau mt s hon chuyn tuyt iu.