Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
S Ph K Chuyn Vui

Tht Khng ?

Thanh Hi V Thng S k ti
Los Angeles, M Quc
Ngy 12 thng 3, 1994 (Nguyn vn ting Anh)

C mt ngi n ng dn v i coi chiu bng. Ngy l ngy Ch Nht, rt ng ngi, mi ngi xp hng mua v. Cho nn anh v v anh cng xp hng, m hi. Bng nhin, c ngi t ng sau thi anh mt ci. Anh rt gin, vn ang gin v kh chu, bn ni "Tht khng y cha?" Ngi n ng ng sau lng anh l mt cu v ch quyn anh, nhn anh v ni "Tht ch, ri sao?" Ngi n ng th nh con, m yu, quay u li nhn vo bp tay ca tn ny; n cn to hn ton thn ca anh ta gom li. Cho nn, anh ci ci v ni "Khng sao, ti ght my ngi khng tht!"


Ti Bit Vy!

Thanh Hi V Thng S k ti Cam-Pu-Chia
Ngy 13 thng 5, 1996(Nguyn vn ting Anh)

C hai anh chng r nhau i n. H ra ngoi n v gi mn c. Trn bn c hai con c. Nhng bnh thng, qu v bit, cc con c khng cng mt kch thc, nn c mt con ln mt con nh. Anh th nht gp con c ln cho mnh m khng cn hi, cng khng cm thy xu h hay g c, v n lun. Anh chng kia cm thy kh chu, khng bit ni g. Anh ta suy ngh mt hi v ni: "Nu l ti, ti s gp con c nh trc." Anh chng n bn p: "Thy khng! Ti bit vy cho nn ti mi gp con ln."


V Con B

Thanh Hi V Thng S k ti Cam-Pu-Chia
Ngy 15 thng 5, 1996 (Nguyn vn ting Anh)

Khi ti cn hc ting c, c mt bc tranh hot ha rt d thng. V mt bc nng gia ang ng bn cnh mt con b trng. C mt ha s v chn dung bc ti v hi b v "Ti c th v con b ca b c khng?" V b p: "Khng, khng! Ti mun n trng !"


Cng Gi Vy!

Thanh Hi V Thng S
k ti Cam-Pu-Chia
Ngy 16 thng 5, 1996(Nguyn vn ting Anh)

Mt ngi ln tui than vi bc s l l tai phi ca ng ang gy phin phc cho ng, khng nghe c. Cho nn bc s mi khm, khm, khm v nghe, nghe ri ni: ", ng c bit l l tai ca ng c tr ngi v vn tui tc khng? Tai ca ng ang v gi, c th thi. V vy ng khng nghe c." Bnh nhn bn p: "V l, tai tri cng gi vy."


B Quyt Sng Lu

Thanh Hi V Thng S
k ti Cam-Pu-Chia
Ngy 16 thng 5, 1996(Nguyn vn ting Anh)

C mt ng c khong 85 tui m vn cng trng, khe mnh. Bo ch v i truyn hnh ti nhn dp sinh nht ca ng phng vn v b quyt sng lu. ng ni ", u c g u! Mi ngy ti ch i b 5 dm, ri ti p xe p v bi li nu thch. Nhng i b l iu cn bn hng ngy ca ti, ti t t cho mnh mt tiu chun i b 5 m mi ngy, mi bui sng." Lc by gi, c mt nh bo rt hoi nghi, ni rng "Cha ti cng i b mi ngy 5 dm, nhng ng cht vo tui 50." ng gi bn ni "Vy l ng ta lm khng lu cho nn mi nh vy!"