Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
S Ph Khai Th

Nhn Thc Thng Tnh Trong Chng Ta

Thanh Hi V Thng S thuyt php ti
i Hc Irvine, CA. M Quc
Ngy 2 thng 6, 1998 (Nguyn vn ting Anh, khng ct xn)

Nhng Cu Hi Kh T Ngn Xa

Chng ta phi bt u mt ch no v cuc sng ca chng ta khi s t lu lm ri. l cu hi duy nht m chng ta khng th tr li, cho hu ht chng ta, cho nhiu ngi trong chng ta. Nhng vic khc, chng ta c thng minh hiu. Chng ta hc hi t sch v, c th th trong phng th nghim, c th dng cht ha hc hoc kin thc khoa hc gii p, tr li. Nhng cu tr li cho cu hi duy nht, kh nht l: "Chng ta t u ti?" Mt cu hi khc cng kh nh vy l: "Chng ta s i v u sau cuc i ny?" i vi nhiu ngi th r rng i sng khng phi kt thc trong quan ti. Chng ta bit nhng khng th chng minh. i vi nhiu bc thnh nhn y tr hu t ngn xa th nhng cu hi ny rt gin d. H bit h t u n, v h bit h s i v u. i vi h, cu hi v ci cht khng c g ng quan tm hay ng kinh s c, v nh li ca cc thnh nhn trong Thnh Kinh, ni rng: "Ti cht mi ngy."

"Cht mi ngy" c ngha l g? Khi chng ta hng ni bc vo Thin Quc, l lc chng ta cht. Chng ta cht mt thi gian ngn ri sng li. Cho nn vic ti sanh ny c th xy ra bt c lc no trong i sng thng ngy, nu chng ta theo tin trnh ca Cha Gi Su, ca nhng v thnh nhn thi xa. Khi cht mt ln hoc mi ngy nh vy, chng ta bit l c i sng khc, c th gii khc ngoi th gii vt cht ny. Lc chng ta tha h rong chi vng quanh v tr, thm him nhng b n trong gii ngn h. Chng ta bit ci cht khng c g l quan trng, m tht s bit rng mnh khng bao gi cht. Chng ta cng bit rng ngay c th xc mnh cng khng c. Nghe th thy l lng, nhng l s tht.

V th, khi Cha Gi Su b ng inh trn thnh gi, Ngi khng s hi, khng khc lc, khng nn n c sng, khng b chy. Ngi cng c th lm nh vy, nhng Ngi khng mun lm, khng cn phi lm. Ngi hng thun tt c, chiu theo Thnh . Bi v Ngi bit mnh sp sa i u, lun lun bit. Ngi bit khng c iu g gi l cht hay au kh. Ni au kh tht s l khi chng ta khng bit mnh t u n v s i v u. V bit ri, nn Cha Gi Su khng tm kim s d chu v th xc, khng s ci cht v Ngi ra i. Bi v Ngi bit rng du sao i na Ngi cng lun lun ni ri. V ch c th xc l b h thi theo ci nhn ca ngi phm phu. Nhng trong tr hu ca Cha Gi Su, thm ch khng c ci g gi l nhc th c.

iu ny rt kh chng minh tr phi chng ta theo cng mt con ng nh nhng bc i S qua, nh c Pht, Cha Gi Su. H i cng mt con ng. V th h dy cng mt th, mc d chng ta t tn l o Pht, o C c Gio, t ra qu nhiu danh hiu, chia Chn L ra hai loi khc nhau, lm ln xn. Nhng tht ra, cc Minh S lun lun dy cng mt th. Nu chng ta ct b si dy buc v t giy gi bn ngoi, b phng cch khc nhau m cc Minh S x dng ty theo kh nng, ti n ni ca tng ngi, th n ging nh nhau. Nht l sau khi khai ng, theo cng mt con ng, tu cng mt th, chng ta s bit n ging ht nh nhau, v c hai u i cng mt li. Gi s tt c chng ta ti y, trong hi trng ny v ngi y mt hi, sau i ra. Tt c chng ta lc s t cng mt cn phng . Khng c s khc bit.

Khai Ng L Trng Thi T Nhin Ca Chng Ta

Khai ng l g m nhiu ngi khin n qu huyn b, ca tng n rt nhiu, v khuyn khch chng ta tin ti nhn n li nh vy? Ci khng phi l s khai ng g ht, m ch l Chn L, l ng li phi nn nh vy. N l vy . Nu khng bit khai ng, chng ta s tip tc au kh rt nhiu, cho ti khi no nhn thc c rng mi th khc u khng quan trng, ngoi tr nhn bit Thng . Khi chng ta bt u mun bit Thng , Ngi s gi ngi no , mt ngi bn, mt anh em c kinh nghim ri, ch chng ta bit phi lm g. Sau khi bit phi lm g, l lc khai ng. C th chng ta khng khai ng nhiu, ngay lp tc, nh c Pht, Cha Gi Su. Nhng chng ta khai ng i cht. Ri ngy ny qua ngy khc, tip tc tu hnh, chng ta cng s tr thnh v i y nh vy. Lc chng ta hiu li cha Gi Su: "Nhng g ta lm, cc con c th lm hay hn, hoc cc con cng lm c nh vy." V "Ta v Cha Ta l mt." Chng ta s hiu rng tt c chng ta u l con ci ca Thng , hiu rng mnh l ngi gio ng ca Thng v ch c c Thnh Thn ng trong chng ta.

Nu Thng ng trong chng ta, vy chng ta l g? L Thng ! Nu ch c y l cn nh, v Thng sng trong. Nh vy cn ai khc trong ? C th no ta v Thng sng cng mt nh? Ngi khng ni rng ta v Thng sng trong . M ni rng: "Ta v Cha Ta l mt." V nu Ta v Cha Ta l mt, th ti sao chng ta khng bit Ngi? Nu c Thnh Thn ng trong gio ng ny, trong nhc th ny, ngi cha duy nht ny, v Thng l ngi duy nht ng trong, vy th ai trong ? Ch c mt ngi, ch c Thng !

Trc kia, i khi iu ny khin ti khc. Ti ni: "Nu ti l Thng , ti sao ti hn mn nh vy? Ti sao ti li yu ui nh vy? Ti sao ti li nh b nh vy? Ti sao ti v minh nh vy, au kh nh vy? Qu Hng ti u?" l lc chng ta bt u t hi lm cch no phc hi s vinh quang . l lc s khai ng ang t t tin v chng ta, hoc chng ta ang b dn n s khai ng, hoc c th chy, hoc bay. Ty theo, c ngi bay, c ngi i b, c ngi i xe la. V th, trong lc gi l truyn Tm n, c ngi khai ng nhiu hn, c ngi khai ng t hn. V i khi chng ta chn i nhanh hn, chn i chm hn.

Chn bng cch no? Chng ta chn trc khi sinh ra i, chn trc khi con to bt u ng vai tr ca chng ta trong th gii vt cht ny, hay bt c ni no trong v tr. Chng ta lan ra khp mi ni. Chng ta l mt v ri tr thnh nhiu bao nhiu cng c ty theo mun ca Thng . Chng ta chia x mt phn k hoch to ln ca to ha, chi thm kch mun mu ca cuc i. Ri by gi khi thi im ti, vai tr ca chng ta xong, khng cn na, hoc chng ta mt mi, mun ngh ngi, mun v nh. Nhng ngi khc, hay nhng linh hn khc s tip tc vai tr ca chng ta, s tip ni, ri chng ta bt u v nh. l lc khai ng xy ra. Rt gin d. Chng ta l Thng . Chng ta chn b v minh chi thm kch cuc i, to vt c c nhiu mu sc, sng ng, c khc nhau, c nhiu loi, cho vui, v cng bit chng ta tht s l ai. Trn thin ng, ch c Thng , khng g khc. V l Thng nn chng ta khng bit Thng . Cho nn phi l ci g khc vi Thng . Thnh ra chng ta chn ti y, chn khc vi Thng , c th nhn, so snh v bit rng chng ta l Thng .

Khai ng l mc ch ca mi ngi khi n v tr vt cht ny, v mun bit Thng . Cho nn chng ta chn ng vai tr v minh ny, c th tht s nhn ra Thng , nhn ra chnh mnh. Ging nh, nu i ch c n ng, chng ta s khng bit s khc bit gia n ng v n b; khng bit mnh l n ng, tr khi c n b. Nu khng c m, chng ta s khng nhn ra ngy. Nu lc no cng sng trong nh sng mt tri, chng ta s khng bit ti l g. l cu tr li m ti t tm ra. Nhng mun tm thy ngha tht s ca n, nhn thc c ngha tht s, mi ngi phi kim cch tm ra cho chnh mnh. Khng phi ch bng cch nghe ni, lng nghe ngi khc, v ni rng chng ta bit mnh l Thng . Mc du chng ta tin vo Thnh Kinh, nhng trong lc , chng ta vn khng bit mnh l Thng , hay l c bit? Qu v c bit qu v l Thng khng?

Ti on, c ngi bit, v qu v khai ng. C ngi hc nhng minh s khc, thy khc, d nhin nhn thc mt phn no rng mnh khng phi ch l ci thn th ny, hon ton khng phi l nhc th ny.

i khi trong lc nhp nh, qu v thy thn th khng cn na. Bit rng qu v hin hu, nhng thn th th khng. Qu v khng thy c thn th no c, khng thy c mt du vt g l th cht, ci c gi l tht, xng, thn xc, tc hay bt c ci g. Tt c u l nh sng. Tt c l Thng . l lc chng ta tht s ng ra rng mnh l Thng , rng ch c Thng ng trong ngi cha ny, v cui cng, c ngi cha cng bin mt lun. Ch c s nhn thc ny mi khin cho chng ta c hnh phc, hnh phc tht s. Nu khng, d c nhiu kinh sch bao nhiu, d nhng v minh s khc c bo rng chng ta l Thng bao ln, chng ta cng khng bao gi tin, s khng bao gi bit rng mnh tht s l con ci Thng hay Thin Quc trong qu v.

Chng ta c Kinh Thnh mi ngy, thuc lng Kinh sch, c th nhc li c t trang u ti cu cui cng, nhng chng ta vn khng bit Thng . Mi ngy chng ta cu Thng - mt v Thng mnh khng h hay bit - tr li cu hi, lm tha mn li yu cu, p li nhng nguyn c ca mnh. V trong lc y chng ta li chnh l ci , l ngi m mnh ang cu nguyn. i khi chng ta tc gin Thng , v ngh rng Thng khng phc p, khng tha mn li yu cu ca mnh. Nhng ch khi no bit mnh l Thng , chng ta mi thi trch mc. Thm ch cng khng cn cu nguyn na. Ngh g l c ci . Mun g l c th . Nhng chng ta s khng mun na.

Lc chng ta mi c th ni rng c Cha l ngi hng o ca ta. Ta s khng mun. Bi v chng ta tha mn qu ri. D li xe Mercedes, hay xe p, hay i b, chng ta cng rt sung sng, y qu ri. Bn trong chng ta giu c ti ni khng mt iu g c th khin cho mnh bun bc c na. D lm vua hay mt k n xin, chng ta cng sung sng. Trong bt c tnh trng no cng sung sng nh nhau. V chng ta tht s bit hnh phc. Lc , hnh phc l chng ta. l ci m s khai ng s mang li. Chng ta khng nn nghe theo gi thuyt, m phi th nghim, hiu bit, nhn thc, thy c. Nu khng, chng ta khng th hiu c nhiu th m mnh mun hiu. Nu khng, chng ta s c tip tc hiu lm nhau v chu au kh rt nhiu trong quan h tnh cm c nhn, trong ngh nghip, hay trong quan h yu thng i vi Thng . Chng ta s khng tht s hiu bit, khng c tnh thng phi thng c th tha th k th. Bi v lc , chng ta s nhn thy rng khng c k th.

Chng ta c rt nhiu trong kinh sch, nh l phi tha th k th, thng yu hng xm. Nhng khng bao gi hiu ti sao, cho ti khi chng ta tht s nhn thc c chng ta l g hoc chng ta l ai. Lc khng cn gii thch g na c. Tnh thng trong chng ta t nhin pht ra, nh sng t nhin bao trm chung quanh chng ta. Chng ta tr thnh ci , tr thnh tnh thng, thnh nh sng, thnh nhng g chng ta lun lun mun thnh, nhng g m chng ta lun lun cu nguyn. Chng ta tr thnh nh Thng vy. V th Minh S nh Cha Gi Su, chng ta th phng, v Ngi ging nh Thng . V th c Pht, mi ngi yu chung, v Ngi ging nh Thng . Ngi l tt c nhng g m chng ta tng tng l Thng . Nhng iu chng ta cng tr thnh c. Cha Gi Su ni nh vy, v chng ta phi tin Ngi. Khng c l do g m Ngi phi ni di chng ta c. Ngi khng ly tin bc ca ai, khng xy nh th, lc ngay c nh cng khng xy. Ngi i b, khng c ca ci g. Khng c l do g m Ngi phi ni di bt c mt linh hn no trn tri t ny. Ngi ni rng: "Nhng g Ta lm c, cc ngi cng lm c. Tt c cc ngi u l con ci Thng ." Ngi ni nh vy v chng ta phi tin. By gi, vic duy nht ca chng ta l ng c iu Ngi ni, chng minh cho chnh mnh. Bi Ngi ha nh vy ri, chng ta phi tm cch. Lm sao nhn thc c nhng li ha ny. l ngha ca s khai ng. Rt gin d.

May Mn Cho Nhng Ai Tm c Chn L

Khai ng c trong chng ta ri. Thin Quc trong chng ta. Thin Quc ang trong tm tay. Trong tm tay c ngha l chng ta lun lun c th ly c. N khng xa, ch cn bit cch. Nhng minh s qu kh qua i, nhng gio l ca h, dng di khai ng ca h vn lun lun hin hu ti mt ni no , mt cch no . N khng cn phi tn ti Jerusalem. Khng cn phi tn ti Bodh Gaya, n . N i su vo lng t ca s hin hu nh ging sng, chy i khp ni, chia lm nhiu nhnh. N n tng mt ni no , ri mt ni khc li bt ng tri ln. Cho nn chng ta phi kim coi ging sng by gi ang tri ln ch no, v n ngun nc cam l y. May mn cho nhng ai bit ging sng tri ln u, sau khi n su di lng t hoc chy n nhng ng ngch ca a cu.

Gio l Minh S thi xa cng tng t nh vy. N khng bin mt. Khi no sn sng, chng ta s tm li ging sng . Qua mt ngi bn, mt ngi quen, i khi nh mt s thay i ng nghnh, mt s ngu nhin k l, chng ta tm li c ging gio l y. C khi rt d nh tm trong siu th. C khi kh hn, phi i Hy M Lp Sn. C khi gp n trong th vin hay trong mt tim ko. Khng bit c. ng li Thng lm vic v cng huyn b, nhng lun lun li ch cho chng ta. Khng phi tt c chng ta u phi i Hy M Lp Sn hay mt ni no v cng xa xi tm s khai ng. Thng an by mi ngi mi khc, ty theo s c mun, lng thnh tm ca chng ta. Ty vo nh mnh ghi sn trong quyn sch ca v tr, chng ta c th gp mt c hi khai ng y hoc mt ni khc.

Ti cng may mn gp c ging sng mi tri ln, ti cng ung nc cam l, v n rt ngon. Ti bit n ngon v ti ung th. Cho nn ti tr li ni cho qu v bit. Ti cng c th ch cho qu v bit ch no ly nc v t mnh ung th (V tay). Tnh c ti tm thy n trc qu v. Qu v cng c th l ngi ngi y v ni vi ti. Nhng Thng mun nh vy. Ngi chn mt ngi n b nh con, di chuyn d dng, (S Ph v mi ngi ci), vt nh cho ng di. Ti rt d len li tm ging sng cho qu v. Cho nn ng hi ti sao li "ti"? Ti cng khng bit na (S Ph ci). Ngi no phi khm ph ra mt ci g , bng cch no , mt ch no , vo mt lc no . Mi ngi khng cn phi khm ph ra cng mt th trong cng mt lc. Nh Einstein, c c l thuyt ca ng, v l ngi duy nht. Hoc Newton chng hn, mt ngi l ri, v ng c th chia s s hiu bit ca mnh cho ton th gii, v c th gii c li. Cho nn khng nht thit l phi c hai Einstein hoc hai Newton, v nu c hai mt tri th chc l nhiu qu, nng qu. California ma h rt nng, nu c hai mt tri th qu d, qu nhiu. Thnh ra mt mt tri l . Cho nn, ti n y, t xa ti, mang tin ny n cho qu v. Nu qu v nhn, nu mun tm hiu, chng ti rt sn lng chia s vi qu v. Khng tn tin, khng th lao, khng mt rng buc no. (S Ph ci) Khng c trc, sau v gia. N l vy , gin d thi. (V tay)

Lu lm ri ti khng ra trc cng chng nh vy. Ti c ra, nhng ch trong gii ng tu. Ti khng ra hn trc qun chng nh vy, nn cng gim i ti n ni, ti on vy. Nhng n gin d qu, i khi ti thy khng cn phi ni, dng nh qu v cng hiu, ai cng bit, v qu v l Thng . Ti ngi y nhn nhng v Pht B Tt. V th ti v cng sung sng (S Ph ci) Khng cn phi ni. Nhng nu qu v c cu hi, c l ti c c hi gii thch rng ri hn cho nhng ngi khc cng hiu. Vy, qu v c hi t nhin, hoc c th chia s vi ti s hiu bit ca qu v cng c.

Phn Vn p

Xng Ngn Vin: Chng ti v cng hn hnh c c mt v Minh S khai ng t cu hi v c nhng cu tr li chn thc. S Ph l mt ngi hiu bit Chn L, v ti, mt sinh vin tt nghip i hc Irvine ny, rt ly lm vinh d c mt v Minh S n trng ca chng ti.

Cu hi th nht: Xin S Ph gii thch v ngun gc ca Php mn Qun m v lm cch no tu?

: Nh ti ni hi ny, n t Thng m ra, ch c tri mi bit lc no, t rt xa xa, t khi s sng to mi bt u. T khi chng ta bt u ng v kch ca cuc i, Thng ban cho cch ny chng ta tr li vi Ngi. l lc n khi s c. Cch tu, ti s gii thch sau ny, nu qu v mun bit chi tit hn, nu li y. V cn phi c gii thch cn k, khi v nh s khng b ln xn nu khng c ti. Qu v ch cn bit mt ln v vnh vin. Nh vy s khng bao gi qun. Qu v c th lm mt mnh nh, d v thy cn sng hay cht, y hay kia, hay khng bao gi gp li. Cho nn chng ta phi hc cho cn thn. Khng lu lm, gii thch tt c vo khong hai ting ng h nhng cho c i. y khng c nhiu thi gi, ti ch ni vn tt rng Php Mn Qun m khng hn l mt php mn, m l lc lng ni ti sn c; l lc lng Thng chng minh cho chng ta bit mnh l Thng . V chng ta c lc lng Thng , nn lc c truyn Tm n, Minh S ch gip qu v nh li. Qu v s nh v nh ngay lp tc, lc s cm thy c. Qu v s cm thy lc lng y, i khi n lm qu v run. Nhng v sau s bnh tnh li v bit mnh l Thng . Mi u c th rt thch th, nhng v sau thy cng c, u c g u? Ai cng l Thng , khng c g quan trng c. (Ci)

V: Ti sao cn phi ra nghip chng qu kh?

: Nu mun tip tc sng y th khng cn. Nhng nu mun tr v ni chn ca chng ta, th cn phi tr ht n nn, hoc bng cch chu ng au kh hay bng thuc khai ng. Mt khi khai ng ri, nghip qu kh c xa sch, nhng nghip hin ti vn cn . Nghip tng lai khng c, nh vy chng ta c t do tr v Thin Quc. Ci cm gi chng ta li y l nghip qu kh tn kho.

Nghip chng ngha l g? Theo ting Phn ngha l nhn qu, ch s "gieo nhn no th gt qu " nh trong Kinh Thnh. Chng ta gieo qu nhiu, qu nhiu nhng hnh ng tt, xu t hng vn th k, t lc ban u. V th chng ta tip tc hin hu ni y, v c vay tr, tr vay hoi. Lun lun tr li, ri tr li tr n kip trc. Cho nn mun sch n v thot khi nhng rng buc, chng ta phi ra ht nghip qu kh. Cch duy nht c th ra nghip qu kh mt ln ri ht lun l s khai ng. Khi khai ng ri th qu kh ra i. Ging nh khi bt n ln, d trong phng b bng ti bao trm bao nhiu ngn nm i na, trong khonh khc n bin mt. Khng cn cch no khc c th ra sch nghip chng qu kh, v c qu nhiu. Qu nhiu! V vy khai ng rt cn thit.

V: Knh tha S Ph, ti rt thng Ngi. Ti xin hi v s nghin cu th vt, Ngi ngh th no v vic ny? Ngi c thy rng nghin cu th vt l v o c khng?

: Qu v mun ni v mc ch y hc, th nghim trn th vt trc? Ai vy? (Ngi vit cu hi ny khng ng ra gii thch cu hi.) Qu v mun ti ni sao y? Mun ti lm mt lng ti c h thng y hc hay sao? V h s git ti h? (Ci) C ngi cho rng lm th nghim trn th vt gip loi ngi l mt vic cn thit. Nu ch tt, chng ta khng c quyn phn on ngi no. Nhng t quan im th vt m ni th vic rt, rt l tn nhn, v lng tm. c g chng ta khng phi lm nhng vic . c g tt c chng ta c khai ng v cha bnh cho chnh mnh t bn trong ra. (V tay)

V: Ti c linh hn khng? Nu khng c lm sao u thai li c?

: Kinh Thnh ni l qu v c linh hn, cho nn qu v chc hn l c linh hn. (S Ph ci) Tht ra khi u thai, khng phi l linh hn u thai. Linh hn mi mi sng. N khng cht, khng sng, khng u thai, m l kinh nghim cuc sng, l tin trnh giao hp gia th xc v tm linh khi chng ta th nghim ci gi l cuc sng y m bm vo kin thc ca s hin hu ca chng ta, ci u thai li. Nu khng tch ri khi th nghim ny, m chng ta gi l ci ng, chng ta s lun hi tr li. Tht ra, chng ta khng u thai, khng bao gi cht. Chng ta ch au m, bnh hon vi nhng s vic ny, nhng tai ng ny, m bm vo chng ta. V nu khng ct t ra khi nhng rng buc , th d nhin chng ta s mi mi dnh vi n; v nhn qu tip tc bin ha, xoay chuyn, thm vo, bt ra, v ni rng chng ta lun hi, nu chng ta khng khai ng . C vy thi.

V: Knh tha S Ph, khi ngi ta mun din t trong hon cnh lm vic nhng cm thy b p bc, n p, vy khi i lm nn c thi no? Ta phi lm sao? Tham vng trong ngh nghip c phi l sai quy khng? Xin S Ph soi sng vn ny.

: , by gi tr li thc t, lm vic! (S Ph ci) Tham vng trong ngh khng c g l sai quy. Tham vng rt cn thit trong khi lm vic. Nu khng, lm sao lm vic? Lm sao tin b? Lm sao hi lng ng ch v chnh mnh? Lm sao ly c li tc cho hng ca qu v? l bn phn. Tham vng l mt bn phn. Tham vng khng c ngha l phi bc ln u, ln c ngi khc tin ln. Tham vng v c c hoc ganh t khc nhau. Chng ta c th c tham vng, c th lun lun ci tin chnh mnh m khng cn phi n p k khc. Nu cm thy b n p mt mc no , th chng ta phi tm coi l do g m ngi kia n p chng ta, c phi mnh khng gii chng? Hay l vn tnh tnh? Hay l ngi kia ganh ght chng ta? Nu c th hy ni chuyn vi ngi . Nu bit chng ta phi, ngi kia tri th ni chuyn vi h. Nu h kh hn th tha th cho h.

Nu h khng kh hn th cng tha cho h lun; tip tc cng vic ca mnh. i khng th no trnh khi tranh chp. l s tht. Ngay c trong tnh cm ring t, nhiu khi v chng cng ganh t ln nhau, nu mt ngi thnh cng qu. l vn ca u c con ngi, khng phi ca linh hn, khng phi ca nhng ngi khai ng. (V tay)

Linh Hn Cn Trng Dng V Tm Linh

V: Ti sao chng ta phi thin hai ting ri mi ngy?

: Cng nh thnh thong chng ta phi n hai, ba ci ham-b-g. (Mi ngi ci v v tay). D t hay nhiu, l phn n m chng ta phi tiu th mi ngy nui dng c th. Cng vy, tm linh ca chng ta mi ngy cng cn mt phn lng dinh dng no c th tr nn vng mnh trong Thng , trong phm tnh Thng . Qu v khng cn phi lm nh vy, nhng l mc quy nh, l toa bc s. S lng nht nh ri, khong chng , khng gt lm. Hn na, chng ta cng c th thin trong lc ng, thin trn xe but, thin trn my bay, thin trong phng v sinh, xin li! (Mi ngi ci) Tht vy, cng c th lm nh th. Chng ta c th lm nhiu vic cng mt lc. Lun lun tm thi gian thin. Gim bt nhng chng trnh truyn hnh khng hay, ch c nhng tit mc cn thit trn bo, ni in thoi t i, th qu v s c rt nhiu thi gi. Ng bt i mt cht.

C khi chng ta u c ng, mi sng ch nm nn li trn ging, tr mnh. (Mi ngi ci) l lc thin rt tt. Thay v trn tr trn ging th thin, tp trung t tng. Ch vy thi. Rt n gin. Thay v ngh nhng chuyn v vn, th tp trung t tng. Thin l nhng lc . Khng cn phi ngi xp bng nh Pht. Qu v ch cn nm , tp trung tinh thn. Ti ch qu v cch x dng thi gi bing nhc ca mnh, ! Xin li... thi gi rnh ri ca mnh, nhng lc ngh ngi lung tung, khng c vic g lm. Chng ta c th gom gp li nhng lc v tng nh n Thng . Rt d. (Mi ngi v tay)

V: Ngi c tin rng mt ngy no th gii s ha bnh khng?

: (S Ph ci) Qu v c tin khng? (Mi ngi ci) C th l vo nm 3000. Khng, th gii s khng c ha bnh. Khng bao gi. Bi v nu c nh vy, n s khng cn gi l th gii na, m gi l thin ng. (V tay)

V: S Ph knh mn, cm n Ngi ti y. Trc gic t u m c? Lm sao chng ta bit quyt nh ci no? i khi ti v cng hoang mang. Ti c hai s chn la, nhng kh quyt nh qu, bi v mi s chn la u bao gm vic b tc cho cuc sng ca v ti thc s khng bit nn chn quyt nh no? Ti mun ti ni m ti bit chnh xc nn chn quyt nh no?

: Ci ny phi cn thi gian. Tht vy. V th chng ta phi khai ng. Chng ta phi tm li tr hu v thng m mnh qun. Chng ta qu nhiu phin no th tc lm che m trc gic. Cho nn khng bit quyt nh. Chng ta khng th quyt nh v chng ta khng bit, khng minh bch. Thnh ra chng ta phi r rng. Hai ting ri ta thin c dnh ra mi ngy lm chng ta sng sut, tr li vi ci ngun, tr thnh nh Thng . Ri chng ta s bit r hn l phi lm g! Mi vic s r rng, s rt minh bch. Trong lc ny, nu qu v khng thin c nhiu, nu khng mun thin, v nu qu v c trc gic, l nhng g cn st li ca ci c gi l tr hu Thng . i lc n b nhng lo u i v nhng n lc sinh tn che m i. Nhng c khi cng r. Chng ta gi l trc gic. Thi c, by gi nu qu v khng r rng, th phi liu, phi coi s chn la no thch hp hn. Quyt nh no chim nhiu t l hn, ci no thy thch hp hn th lm ci . Phi nh liu. Khng ai c th bo qu v nn lm g. Cu Thng ri chn. ng vy. Cn khng th x hai ming giy, ming bn phi, ming bn tri, ri bc mt ci. Cch no cng l liu c. Cho nn qu v phi tm ra tr hu ca chnh mnh, v Minh S, lc lng Minh S ca chnh mnh.

V: Knh tha S Ph. Nu ti thnh tm cu Ngi, ti c c vnh vin gii thot khng?

: Ti ngh vy. (S Ph ci) Nhng ch c mt ngi thi. Cn nu chnh qu v khai ng, th qu v c th em nhng ngi khc theo. Chng hn nh mt ngi khai ng, th nhiu th h b con, bn b, ngay c ch mo mnh nui cng s c gii thot lun.

Nu qu v cu mt ngi Thng , th ch c mt v, nu tht s thnh tm. Thm ch qu v cng khng bit mnh c thnh tm hay khng na. i khi, cng kh m bit.

V: a ngc c tht nh trong Thnh Kinh ni khng?

: Qu v ngh sao? C khng? Hy nhn th gii chng ta l bit cu tr li. Khng cn phi nhn u c. C mt chuyn vui ni v a ngc, qu v mun nghe khng? (Mun!) (Mi ngi ci) ng gin nghe. C mt c gi, khong 18, 19 tui, v nh khc vi m rng: "M i, con khng mun ly John na. Con hy b l ci." M c hi: "Ti sao vy con? Nhng con nh hn ri. Tun sau l m ci. C chuyn g vy?" C gi p: "Con khng thch nh na. Anh ta l mt ngi v o. Ngay c a ngc nh cng khng tin." Nghe vy, b m ni: "ng lo, con . Sau khi ci, n s tin ngay." (Mi ngi ci, v tay) Chuyn vui by. Khng phi l lc no cng ng u.

Ti Sao Chng Ta Xung Th Gii Ny?

V: S Ph, ti sao chng ta rt xung y? Ti sao chng ta khng th li cnh gii thanh tnh, i vi nhng ngi ngay t lc u khng mun u thai? Ti hiu nghip chng. Nhng nghip l vay tr, tr vay hay n l mt phn trong k hoch ca To Ha? Ti sao Thng mun chng ta chu nhiu nghip chng au kh qu vy?

: Khng phi Ngi, m l chng ta. l mt phn trong giao c chng ta hc hi, bit s khc bit gia Thng- v V-Thng-, chng ta nhn ra nh sng khi tr v li vi nh sng. Chng ta c tnh vo bng ti c th bit c nh sng vi ngha trn vn, huy hong ca n. i vi nhng ngi khng mun ri thin ng, h khng n y. Cng c nhng ngi khng bao gi ra khi thin ng, d nhin l c, c nhng v minh s ri thin ng n y dy d chng ta. C nhng v cng u thai nhiu ln, v tr thnh Minh S. Chng ta c th chn. Chng ta mun nh vy.

C nhiu cu tr li cho iu ny, nhng ni tm tt th c hai mc ch chnh m chng ta c nghip chng. Th nht, v mun bit Thng , nn chng ta c tnh n y. C nhng lc sng trn thin ng, y nh sng, ai cng l thnh, ai cng l Thng . Ri chng ta ni: "Thng i, Thng l g?" Thng tr li: "Ngi l Thng . Thng l ngi. Thng l vy ." "Ti khng bit Thng l g. Thng l g vy?" Ngi p: "Cc ngi l th ny. Thng l nh vy." Nhng linh hn vn khng hiu r, nn linh hn hi Thng : "Lm sao con bit Thng ? Lm sao con c th bit rng mnh l Thng ?" V Thng ni rng: "Vy trc ht ngi phi tr thnh khc vi Thng , khc vi chnh ngi. Khi nhn li, ngi s bit." V th m chng ta n y. Mc ch chng ta n y l t bit mnh r hn. V mt cu tr li na l, t lc v tr cha bt u, khng c g xut hin trong th gii ny hay th gii no khc. Ri Thng t ra mt k hoch. Ngi mun to vt mc ln, hin hu, v chng ta tham d. Chng ta vui v chi mi thnh phn trong chng trnh to ln ny, cho vui, i sng thm mu sc. C ngi c ng vai tr ca h, hoc cng c mc ch l mt ngy no h s tr thnh Thng li, s bit li Thng .

bit Thng , h phi ng nhiu vai tr khc nhau. Vai ny c lin quan n vai kia. Ging nh trong phim, c vai chnh, vai ph ny n. Nu khng s khng thnh. Cho nn, nghip chng chng ta by gi thy rt nng n v v l. Nhng lc , i vi chng ta, chng g l quan trng. Bi v chng ta l Thng , chng ta khng thy kh. Chng ta khng bit phin no, khng coi nhng chng ngi ca mnh l nhng iu khng a thch. i vi chng ta tt c ch l mt v kch. Khi tht s ng kch, lc chng ta mi cm thy au kh. Nhng cng l mt phn ca tr chi, mt phn k hoch ca v tr. Nu khng ng vai tr ca mnh, chng ta khng hin hu, khng c g y c. Ti khng ngi y, qu v khng ngi . Qu v khng l ngi tc vng hoe, ti khng tc en. C g na y? Mi th u t nht. Khng sao. V th tt c nhng v Minh S hon m u ni rng: "Vn s u hon ho di nh mt tri." V Cha Gi Su ni: "Tt c cc ngi u l con ci ca Thng ". Cc Ngi nhn thy khng c g phi lm c; mi ngi u hon m. Nhng chng ta cha ng c, thnh ra mi au kh. Chng ta phi liu ng nh cc Ngi, ri s bit ti sao. Lc chng ta s thy s au kh khng c g l au kh. Vn thy kh, vn thy au khi c ngi nho mnh, nhng qu v hiu rng n c mt mc ch g . Qu v khng au kh, khng b chm trong au kh, m ch i pht trn mt thi.

V: Knh tha S Ph, v ti hin gi ang ch th Tm n ti y. C y n chay lu ri. Ti c gng, nhng khng n c. Xin cho ti bit ti sao v phi lm cch no.

: Khng sao! C th v anh nn i hc thm v cch nu n chay. Ti nghip cho ng chng khng n ni nhng mn khng ngon. Cho nn, tht ra, s khai ng cng bt u t ch ny y (S Ph ch vo bng), khng phi ch c y thi (S Ph ch mt tr hu) (Mi ngi ci). Khi mi gp nh ti (chng c ca ti, by gi ly v khc ri). Ti n chay, cn ng th khng. ng l bc s v rt thc t. ng thuc sao Kim Ngu (tru). Trong 12 con gip ng, ng thuc v tui Su (tru), thnh ra ng c ti hai con tru. Cho nn ng khng tin nhng chuyn v vn. Nhng v ti nu n rt kho, chao i, ngy no ng cng n vi ti v khng h phn i chuyn n chay. Sau khi ti b ra i, vi nh "cu ri th gii" (S Ph ni a) ng gom gp tt c cc cch nu n ca ti, nu cho bn b. ng hay qung co: "V ti thng lm th ny, hay lm th kia ..., rau ci rt nhiu cht b". ng nu ng theo cng thc m ti li. Cho nn ngay c mt ngi Ty phng, ngi c, mt v bc s vi u c khoa hc nh vy, m cn trng chay c, th qu v cng lm c. Nu tt c b v u nu n ngon, qu v s khng mt mt mt ci g. Th d, qu v n mt t canh, nh mn sp Tu, c m v vi ming tht trong . Thay v tht th dng m cn, u h, hay ham chay, bt c th g, ngay c c chay, ci g h cng lm c ging y nh mn mn. Cho nn ch cn nu n kho l c. Ti ngh con ng khai ng i ngang qua bao t. Thnh ra my b v, hy lo nu n cho kho chng cng n chung c. My b th d hn. Khi tin ri th n ci g cng c. (S Ph v mi ngi ci). Nhng my ng th khoa hc hn, thc t hn, khng tnh cm t t nh n b. n b c th sng bng tnh cm, tnh thng. Cho nn h tin l h n, khng cn bit ngon d g? (Mi ngi ci) Nhng n ng th kn chn hn. Cho nn, h khoi khu trc, ri khai ng s n. (Mi ngi ci)

V: S Ph Thanh Hi, xin Ngi gii thch v s quan h tm linh gia Ngi v chng ti. Sau khi Ngi cht, th cuc hnh trnh v Nh ca ngi th Tm n c cn c Linh Hn ca Ngi bo m khng?

: Bo m. (Mi ngi v tay) Nh ni lc ny ri, chng ta khng phi l thn th ny. Chng ta l linh hn. Cho nn thn th ny cn hay mt khng n nhm g. Khng c s cch bit gia chng ta. Ti cng ni ri. Lc th Tm n, php mn s c gii thch, v c th dng n sut i. Khng c g c th ngn cch gia n v qu v c na, tr khi qu v khng mun v b n. Nhng ht ging vn cn cho kip sau.

V: Tha S Ph, nm a con ca ti th Php Qun m. Nhng ti gi qu ri. S khai ng c dnh cho tt c mi ngi khng? Cn phi c nhng iu kin g hay thnh tm l tiu chun duy nht?

: ng vy. Thnh tm l . Nhng khi gi ri, qua c tui no , thn th, tr nh c khi khng cn bn nhy na. Lc chng ti c th bo h tr li ln na, k sau, kip sau, hoc tu php Phng Tin. Nh vy cng ch li cho ngi , khng cn Tm n trn vn. Nhng vic ch bo m c cho mt ngi. Cn th Tm n s bo m cho nhiu i, nhiu th h. Khc nhau im . Nh th Tm n v t tu hnh, qu v cng c th tr thnh Minh S khai ng v cng gip c cho rt nhiu linh hn khc.

V: Tha S Ph, ti sao C c Gio ni chung khng c khuynh hng tin vo lun hi sinh t? Kinh Thnh c ni v lun hi khng?

: C, nhng b ct b. Hn na, c ngi hi Cha Gi Su Ngi c phi l Elias khng? C phi Ngi l v ny, ny, mt v Minh S hi xa trc Ngi -- ngha l Ngi c phi l hin thn ca nhng v Minh S trong qu kh kia khng -- Ngi yn lng. l phn trong Kinh Thnh m ngi ta qun khng kim duyt. Gi s khng c s u thai, th Cha Gi Su ni: "Khng, khng. Khng c chuyn Minh S tr li. Ta, ch mt mnh ta, mt ln, khng bao gi c na, khng bao gi c trc kia, khng bao gi c sau ny." Ngi yn lng, v vo thi , yn lng c ngha l phi, l ng , l nhn. Nu khng Cha Gi Su gii thch t khi lm ln. Ngi yn lng.

V: Tha S Ph, nu mt ngi th Tm n, nm i s c cu ri. Cn nhng thn nhn cn sng, h n tht ung ru th sao? H cng c cu khng?

: ng bun thay, nhng may thay h cng c cu. (S Ph v mi ngi ci) Nu h c tnh khng mun gii thot, Minh S cng khng p buc. D nhin, v mi ngi u l Thng . Qu v phi nh rng mi ngi trong chng ta l Thng , l Pht. Khng ai c th bo Thng phi lm g - d l mt Thng khc. H xu th no, tt th no, l quyt nh ca ngi y, l con ng trong cuc i m h chn. H chn ng vai tr . H khng sao c, d c xu i na. V th Kinh Thnh dy chng ta l "ng phn on".

V: Trc khi thnh Minh S khai ng, chng ta nguyn s lm vic ny, vic kia cho nhn loi, nguyn s phc v cho h. Nhng nu sau khi thnh Pht, chng ta i v l do no , v by gi chng ta c mt ci nhn khc. Cu hi l: Chng ta c c t do b li ha khng, hay phi thc hin li ha v lut nhn qu?

: Chng ta c t do. Chng ta t do lm theo mun ca mnh.

V: Knh cho Thanh Hi V Thng S. Xin cho bit quan im ca Ngi v a cu nh mt chng sinh v i vi tnh thng gip chng ta thng tin.

: Vn vt u c Thng to ra. Kinh Thnh ni vy. Vn vt u t "Ngi Li" m ra, ngha l chn ng ca v tr. Chn ng l Thng . l Php Mn Qun m. l iu m chng ti dy qu v nghe thy chn ng ny ca v tr, ca ngun gc vn vt. Cho nn, con ngi t Thng m ra, tri t to ln v mi vt trong v tr ny u nh vy. N cng c phm cht Thng , nhng c l trong mt hnh thc khc, t trng hay c khc. Trong trng hp , a cu cng l mt chng sinh to ln nh qu v ni. Chng ta sng y, sng nh tri t. D nhin l phi tn trng Ngi M v i ny. (V tay)

Tr Nghip Trong M

V: Chng ta c tr nghip trong gic m khng? Chng ta tr nghip bng cch no?

: Chng ta tr nghip trong m nu l n in ca Thng . a s l phi tr v phng din th xc. Nh l "ly mt tr mt, rng tr rng." Khi c truyn Tm n, hay khai ng, chng ta sng nh n in Thng . Khng sng theo lut nhn qu nhiu na, ngoi tr mt s nghip chng nh, nh l phi c mt vi nghip chng no sng trong i ny. Nghip phi tip tc c. Nhng n vn c th c xa bt mt phn no, c lm trn tru hn, c gim bt rt nhiu hoc c tr trong m, ch lc thi.

V: Tha S Ph, nu mt ngi th Tm n ri nhng sau khng th thin c ngy hai ting ri nh iu l th sao?

: Th chc phi li lp thm mt thi gian. (Ci) Ging nh qu v sinh vin, nu ghi danh hc mt lp no m khng hc hnh ng hong th sao? S b li! (S Ph v mi ngi ci) Thay v c hng "A" th b hng "C". Nh vy . Nhng du sao qu v vn l sinh vin i hc khng phi hc sinh tiu hc hay nhng a mu gio. Chc chn l nh vy, c iu trnh thp hn thi.

V: Ti mun bit thm v ngi truyn php Qun m cho Ngi. Ngi c phi l Cha Gi Su u thai khng, hay l Ngi? Ngi c th cho chng ti bit tn ngi y khng?

: c. Ti ni trong mt cun bng, lu ri. Tn ca ngi l Khuda Ji. Ngi tr v vi Thng . Cha Gi Su khng bao gi u thai, nhng Minh S khc cng th. Lun hi ch l cho chng ta - nhng ngi phm phu, nhng ngi c nghip chng. Qu v c th ni Cha Gi Su u thai li hay cng c th ni ngi khng u thai li. Khng phi Gi Su l ngi u thai, m lc lng ca Kit c tr li, truyn xung cho nhiu ngi khc theo thnh gip loi ngi. Cho nn qu v c th ni l c, c th ni l khng. (V tay)

V: Gio l ca Ngi c lin quan g ti tn gio ni chung? C lm gia tng c tin vo tn gio m chng ta ang theo khng?

: C, c lm gia tng. Qu v bit ri. Ti khin qu v hiu thm hn v tn gio ca qu v, hiu su hn. Nu chnh qu v khai ng, qu v s tr thnh tn gio , tr thnh Chn L, c th vit mt quyn kinh khc. Nhng khng cn phi lm nh vy, mt quyn Kinh Thnh l ri. Qu v chng minh n, hiu n. Nh vy l tt ri.

V: Xin Ngi ni v gic mng.

: Gic mng c nhiu loi, c khi l c mng, c khi l mng p. C khi gic mng thnh s tht, c khi ch l nhng mnh tin vn vt khc nhau thu thp trong cuc sng hng ngy. th ln ln. i khi gic mng cho bit trc tng lai hoc nhn li qu kh, hoc l nhng thm kht su xa, nhng c vng ca mnh. l nhng gic m sng sut, mt loi th nghim. Nhiu ngi tu php mn Qun m, hay nhng thin gia, h c nhng gic m ny, nh mt th nghim. H nm m, nhng thy rt r rng, thy mu, mi th nh sng, rc r, chi li. khng phi l mt gic m na, m l mt th nghim, chng hn nh i ln thin ng ny n. Khi ta thin, qu v i ln thin ng, gn ging nh trong mng vy, ngoi tr khi tnh dy qu v rt l hng say, rt phn khi, trn tr nng lc, y sc sng v tnh thng ti ni khng bit phi lm sao vi chnh mnh, mun m ht mi ngi hn h. Nhng ng c lm nh vy. (Ci) Ngi ta s tng mnh khng.

V: Th vt, cy c c Thng ca chng khng?

: Chng ta ch c mt Thng . (Ci) Ging nhau. Mt Cha cho tt c mi ngi. Cha Gi Su ni nh vy: "Hy nhn hoa bch hp ngoi ng, Cha chm sc chng bng cch no?" (Matthew 6:28). Thnh ra chc l cng mt Cha . (Ci) Qu v c Kinh Thnh m hi ti nhiu qu. Mi chuyn u c trong Kinh thnh ri, c khng?

V: Lm th no ct t mi kinh nghim trong kip trc?

: Kinh nghim kip trc? Ti ni ri, Tm n. Khi th Tm n, nghip chng trong kho Minh S s xa ht. Cho nn khng cn nghip qu kh na. Nhng nu qu v mun lnh nghip chng th hoan nghnh. (S Ph ci) Nu qu v mun tr li i sng ny th hoan nghnh.

V: Xin S Ph ging r thm khi Ngi ni rng "Chng ta l con ci Thng v tt c chng ta l Thng ." C phi nh vy ngha l khng cn th phng Thng na v chng ta l Thng ri?

: Khng. iu cn. Chng ta th phng Thng cn nhiu hn na sau khi bit Thng l ai, nhn vt y tnh thng l g v gn chng ta nh th no, gn hn c ngi bn thn nht trn i, gn hn c da tht chng ta. Lc qu v mi tht s th phng Thng , th phng vi ngha tht ca n. By gi chng ta ch sai khin Thng . ", xin cho con tin, xin cho con mt b v, xin cho con vic lm, xin, xin, xin..." Chng ta khng tht tnh bit Thng . Chng ta l Thng , nhng cha, cha phi l Thng . Cho nn hy bit Thng trc, ri sau ny hi ti cu . Sau khi bit Ngi, qu v s ni ti bit.

V: Tnh thng ca con ngi ng vai tr g trong s khai ng?

: Tnh thng ca con ngi? c ngi thng hay th vt thng u rt l tt. Mi khi c thng, bt lun bi ngi no hay ci g, l Thng thng chng ta. N khng phi l tnh thng ca con ngi, khng phi tnh thng ca m, khng phi tnh thng ca anh em. Tht ra tt c u l tnh thng ca Thng c chia ra, lm nh li hoc thay i. Thnh ra ngi no thng chng ta tc l Thng thng chng ta. Cho nn khng c hi, ch gip m thi. Khi ngi no thng chng ta, khi hai ngi yu nhau, cng khai ng th rt c li, rt tt.

V: S Ph ngh th no v Thuyt Tin Ha? Vn ca n l g?

: Tri! Ti u c phi l khoa hc gia. Qu v mun ni l chng ta t loi kh m ra? (S Ph v mi ngi ci) Tt c chng ta t Thng m ra. C th c mt lin quan g gia ngi v th. Bi v i khi ngi v th sng vi nhau. i khi h gy ging vi nhau v mt may ri no , c duyn no , nn chuyn c th xy ra. Nhng ngi l mt ging khc hn. Chng ta khng tin ha. Chng ta c sinh ra trong hnh nh ca Thng . Ch c vy thi. Thng cng sinh ra th vt. Ngi c ni vy trong chng u tin, c khng? Cu u tin, trong Kinh Cu c, trang 1 ni rng: "Thng sinh ra con ngi v tt c cc tri cy, rau c." Nhn tin ni thm. Thnh thong Ngi c nhc n vic n chay. Ngi ni rng: "Ta sinh ra tt c nhng th tri cy, rau c ngoi ng, rt p mt v ngon ming. Chng s l thc n cho cc con." Ngi cng ni rng: "i vi th vt, ta cng sinh ra thc n cho tng con." Thy khng? Ngi khng ni chng ta t loi th tin ha ln. Ngi ni chng ta l nhng ngi cai tr th gii loi vt. Chng ta l vua ca chng. Cho nn khng c ln ln g v s tin ha. Chng ta l loi ngi. Loi th cng t Thng m ra. Nhng chng khng phi l ngi.

V: C th no t c s khai ng hon ton trong mt i m khng cn phi i ni Hy M nh Ngi khng? Chng ti c th no mt t hn by nm v Ngi l mt Minh S t bi v hon m khng?

: Qu v khng cn phi i ni Hy M. Ti ni ri. l nghip ca ti, ti phi ti . Nghip ca qu v hn. Qu v ngi y cng c khai ng - ngi sa-lng! (S Ph v mi ngi ci). N c th mt by nm, mt by thng, ty theo qu v, ty theo nh mnh ca qu v, c ngha l ty theo s la chn ca qu v trc khi hin hu y. iu ti khng th xen v, ch qu v bit thi. Qu v hi lng vi chnh mnh, vi quyt nh m qu v chn trc khi ti y. Cho nn ng vi v, mt bao lu cng l s chn la ca qu v. Qu v v Thng tha thun vi nhau ri, rng s mt by nm, mt mi by nm, mt hai mi nm chng hn. Chng ta sng ti vnh vin. Bao nhiu nm khng thnh vn , nhng khai ng xy ra ngay tc khc trong lc th Tm n. Khai ng hon ton th khc, ty thuc vo ngi , ty theo s sing nng ca qu v, mun v mau hay lu.

Nu c xe chy nhanh, cng c xe chy chm. ng hi ti by nm hay bao nhiu nm, khng thnh vn . Sau khi khai ng, qu v s cng ngy cng hnh phc, s khng thc mc l bao nhiu nm. Thm ch lc qu v cng khng ngh ti khai ng na, v bit Thng , bit hnh phc. Qu v tha mn, t ti.

V: C th no nghip chng xu hay s xu xa trong th gii c bin i thnh nghip tt hay s tt, bng cch dng la tm v nh sng vng kim ca nng lc Mahatma?

: Nng lc m cn thit cho chng ta nhn ra Thng . Chng ta chn bit bng ti c th nhn ra nh sng. l cch c th ni rng chng ta bin m thnh dng, nu khng, m l m, dng l dng. Qu v khng th ni bng ti l nh sng. Nhng c bng ti gip nh sng c th chiu trong bng ti, qu v bit n. , chc qu v mun hi rng nh sng trng thy trong lc thin nh c th trung ha lc m kia c khng? D nhin, n l vy . Khi nh sng n, th bng ti bin mt. D l la tm hay la vng, ty ng cp tu hnh ca qu v. La tm l ng cp thp hn mt cht. La vng, ng cp cao hn mt cht. Sau ny khi ta thin s bit.

V: S Ph du hnh ra ngoi vng thin ng v nh sng cha? Nu i ri th c g ? (S Ph v mi ngi ci)

: Qu v mun nm th ko s c la ca ti v khng th lm vy c. (Ci, v tay) Bi v ti l ngi n, ng khng? Nhng ti c mt ming ko s c la na, mi qu v n th. Ti c th ni rng n ngt, dy, v bo. Nhng qu v ch nghe ni thi, m khng hiu. Qu v phi n. n ko, th Tm n, ta thin th s bit. Khng c g khng th lm c i vi loi ngi chng ta.

Khai Ng L B Quyt Cho Mi Vn

V: Cch no hiu nghim nht ci b nhng thi quen xu trong i? N tri buc ti ging nh xing xch vy.

: iu kh lm. Nhng nu chng ta khai ng mi vic s i v i l, i mt cch t ngt. Thnh nhn ra i bng cch . V th trong vn chng qu v c cu: mi thnh nhn u c mt qu kh, v mi ti nhn u c mt tng lai. Hy tin tng Thng , tip nhn n in ca Thng qua vic tu hnh chm ch, qua nh sng hng o bn trong qu v, qua Thng bn trong, th vic g cng c th lm c. Thm ch qu v cng c th ci t hon sanh, c th cha mnh khi bnh. Bnh nan y m cn cha c, hung chi l thi quen. Trong ho quang ca Thng th vic g cng c th lm c. V th ti mi ti y ni cho qu v bit tin vui ny, mt tin rt vui.

V: Nu lm con nui th th h ca gia nh no c cu ri? Gia nh rut hay gia nh nui?

: Gia nh rut. Nhng gia nh nui cng c. V ti ni ri, ngay c ch mo ca qu v cng c li ch. Qu v s thy. Ti khng ni gin u. Qu v s thy ch ca mnh khai ng, mo ca mnh khai ng. Chng s thay i. Chng s ngi cnh qu v, s thin vi qu v. (Ci) ng vy. Chng s thnh mo thnh. Thm ch chng cng n chay. (Ci) (V tay) ng vy. c Bn Tin th bit, c nhiu chuyn c tht trong . Mi chuyn trong u c tht. Tt c nhng nhn chng u cn sng.

Qu v s gp nhng thnh nhn thi nay trn nhng trang bo . Ngay c ch mo na, rt d thng. Php Mn Qun m! Ngay c bn b, tnh nhn khng c lin h mu m cng c li ch t qu v, qua s tu hnh ca qu v, nh sng ca qu v. Bi v n in Thng v cng rng lng. Khng th tng tng c.

V: Nu c truyn Tm n v theo tu hnh, nh vy c ngha l mnh khng c git hay dit tr su b, chut v.v... xm nhp vo nh? Cn nh c di th sao? (Ci)

: , c nhng trng hp mi mt s dn ra. Nu qu v gi nh ca sch s, v sinh th khng cn phi git chng. Qu v c th nh c di, ch nim danh Thng ri cn lm g th lm. Qu v khng st sinh v bo lc, khng git v sn hn, nhng phi bo v sc khe ca mnh, ca gia nh, nu vic tuyt i cn thit. Nu khng, trong nhiu trng hp ng tu chng ti thin, tt c con vt trong nh i ht, b ny n khng n gn. Rt thun tin, khng tn km. Mi vt u b i.

V: S Ph ngh th no v ly d?

: Khng tt. Ly d l gii php cui cng trong hn nhn. Khng nn n xy ra. Nhng ha gii c rt kh, v nam v n rt, rt l khc nhau. n ng trm tnh hn, thng thn, gin d hn; cn n b th giu tnh cm hn, lng mn hn. Cho nn anh hng v ngi p thng thng khng hp nhau cho lm. Nhng c nhiu cch gii ha. C c vn khuyn gii v hn nhn, cc loi sch lm ngi ni v vn ny. V d nhin l c s ta thin, iu ny s ha gii c rt nhiu s khc bit. Qu v s thy hai ngi thay i, yu nhau hn, hiu nhau hn, bt i hi. l nu hai ngi ng cp tng t nh nhau, nu khng vn ng nh thng. Nhng vn thng yu nhau. Qu v s khng hay tm ng ly d nh nhng ngi khng tu. H ly d nhiu hn. Nu hi khai ng th ti khng ly d nh ti. Ni qu v hay ng l ngi tt nht, v by gi vn nh vy, nhng l ngi tt nht ca b khc ri. (S Ph ra du tay ch tnh ngha dt.) Sau khi khai ng s thy qu

ngi bn i ca mnh hn trc. Rt nhiu gia nh ht xch mch, sau khi th Tm n, nu c chng ln v u cng hnh thin. Rt c li, v qu v ng ra rng c hai u l Thng . Tnh yu trong qu v s ny mm, ny n, che ht nhng s khc bit gia ngi n ng v ngi n b. Qu v bit thng yu nhau, thm ch cn tn trng nhau nh Thng vy. Ngoi tnh yu trn tc, cn c mt tnh yu khc siu phm gn b gia hai ngi, khin qu v cng nhiu tnh thng, c tinh thn trch nhim, mn cm hn trc nhng nhu cu ca nhau.

V: Ti sao khi mt ngi c b quyt khai ng nhng li khng th nhn thc c Thng ?

: Nu vy v sau qu v c th th li mt ln na, khi thi im ti. Mi ngi c mt thi im ring ca h. Khng sao, khng g vi. Chng ta c n v tn m.

V: C phi ln khi ng cp th hai th chng ta s khng cn nghip chng na? Nu i sng trong th gii ny ty theo nghip ca chng ta, vy th chng ta cn sng y na khng nu ht nghip?

: Chng ta khng c nghip l sau ng cp th ba, khi n cnh gii khng nghip chng. Qu v s khng bao gi phm vo nghip chng no na. Nhng nghip hin thi khin cho qu v hin hu trong kip ny vn phi tip tc cho ti khi no ngy gi qu v ht. V khi ngy gi ht l nghip cng ht, khng phi li na. Nhng khi t c cnh gii th ba, tc l loi ngi ca qu v, tm trng qu v lc by gi, s khng bao gi mnh phm vo bt c nghip no na. Mi vic qu v lm u t ng chnh ng, nh khng c ngha l qu v cht ngay, bi v nghip hin ti vn cn. Nghip nh cho qung i ny, phi i bao nhiu bc, phi ht th bao nhiu ln, phi n bao nhiu, phi sng bao nhiu ngy. Nhng vic nh sn. Chng ta khng xa b iu ; cng c, nu mun, nhng ti sao? Ch sng thm mt vi nm hay mt vi ngy na, vi v lm g? Du sao y cng l ln cui.

Minh S Ch Cho, Khng Bao Gi Nhn

V: Tha S Ph, ti mun hnh thin v dy thin, ng thi cng c di do v vt cht. Ti nn lm sao c nh vy? Ti khng mun lm ngh g khc hn l dy thin, xin ngi ch bo.

: Hay qu nh? Ai vy? V ny! By gi anh cn dy khng? Anh kim sng bng ngh ny h?

V: D, nhng khng .

: Khng , vy lm sao y? Qu v phi m rng phm vi ca mnh. Anh hi lm ngi ri. Ti khng ly tin.

V: Ngi kim sng bng cch no?

: Ti t kim sng! Ti v kiu qun o, v tranh, ti lm... Khng bit, ti lm g na nh? N trang. Lm rt nhiu th.

V: Vy l Ngi khuyn ti nn lm nhng vic khc ngoi vic dy thin kim sng h?

: Ti s khuyn nh vy. Ti ngh l nu lun lun dy con ng ca Thng mt cch min ph th cao c hn, v n vn trong mi chng ta ri. Nu c, chng ta khng nn kim tin bng chuyn . Nhng nu qu v cn tin v ngi ta cng dng th khng sao. Coi nh l qu ca Thng . Nhng ring c nhn ti, th ti khng i mt ng no c. Ti rt s ly tin ca ngi khc. Ngay khi cn nh ti khng thch. V ngay c nhng Minh S t xa ti nay, h u khng c php nhn tin. ng l h phi b th ch khng ly. Nhng ch l mt v thy dy thin bnh thng th ti chc l khng c hi. Nhng l mt Minh S, ti ngh tt hn l ng ly g c. c Pht ch n mi ngy mt ba, v Ngi khng i lm, thnh ra l mc ti thiu Ngi c th ly. Nhng lc , Ngi phi lm nh vy. Lc Ngi khng c phng tin va i b va kim tin cng mt lc. Hn na, Ngi l thy cha. M truyn thng ca thy cha l i kht thc. Ngi ta knh trng mnh ch . Trong thi i vn minh, nu i xin n, cnh st s "xin" mnh vo t. Cho nn ti khng th lm vic . Khng phi l ti thin v vt cht. V kiu kim tin sinh nhai khng phi l mt quan nim vt cht. M thc t. Chng ta sng thi i mi, th phi n mc ng hong, ng n, tiu biu cho ngi thi nay. Bi v con ngi khng chp nhn b ngoi nh n my na. Qu v khng th i ra ng n xin c. Ngi ta s em qu v n s c tr cho nhng k khng nh. H khng knh n na, iu th nht. Lm sao c th dy h c? Cho nn phi ng hong, phi nh nhng ngi khc. Hi trc ti lm thy cha, nhng cng kim tin. Ly tin ca ngi khc ti khng cm thy d chu cho lm. Ti kim tin bng nhiu cch. Ti trng rau, lc ti lm ngh an, v ch c mt mnh, ti khng phi tn qu nhiu tin i y i . V lc ti cng ch n ngy mt ba. Cho nn lm rt t tin cng . Nhng by gi, ti pht trin thm, phi i rt nhiu ni, nn phi kim thm tin. Thnh ra phi kim nhng phng cch khc, nh l my th trang hong nh ca nh n, gm, tranh, cc kiu thi trang, kiu n trang. My th ny kim c rt nhiu tin t khp ni trn th gii. V th ti mi du hnh c ch ny ch kia, v sng mt cch thoi mi. Thnh ra ly ng no l ti tr ng . Thm ch ng tu cho mn xe, ti cng tr tin xng. Ti khng ly, khng mun ly. Ti ngh mnh nn tr tin cho i sng ca mnh, v mnh lm c. Cho nn d t ca ti cho ti ci g, ti cng khng ly. Tr phi ti tht tnh khng bit g v chuyn . Nu bit l ti khng ly. Ti s tr li bng tin, gi tr hoc tr bng ci khc. Phi, lm vy thy d chu hn. Nhng khng sao. Nu ngi ta cng dng qu v m qu v khng cn phng tin g khc, qu bn rn dy hc kim sng, th qu v ly. Ly va cho mnh.

V: Ti xin hi mt cu na c khng?

: c ch!

V: Nh vy S Ph va lo lm n va dy tu hnh cng mt lc c h?

: . By gi nh vy . Ti dy v tu hnh. Nhng trong nhng lc ri rnh, ti v kiu qun o, n trang.

V: Cm n S Ph rt nhiu.

: V nhng ngi gip ti bn, ti tr tin cho h. Nhng ngi gip may qun o ny n cng c tin. i khi chng ti c mt nh hng nh ch ny ch kia, chng ti cng kim c tin. Ti tr lng cho nhng ngi lm vic trong . Tt c u hon ton l thng mi.

V: Cm n S Ph.

: Chc Thng gia tr cho anh!

V: Nu khng c nhc th, th ti sao Cha Gi Su khc khi ngi bn thn nht ca Ngi, John the Baptist, b chm u?

: Ngi nn ci sao? Mt v Minh S y t bi bc i, ging nh Thng nn ci h? Hay nh cc ? Hay lnh lng i vi ngi bn thn nht, nh John the Baptist? Qu v ngh c ch hnh ng ca Ngi phi nh th no? Mt ngi khai ng phi nh th no? Mt cc ? Khai ng nhng phn ng ha hc trong ngi vn khng thay i. Nc mt vn chy, khi tnh cm b khch ng, n phi nh vy. Ngi thnh ging nh n b, mm yu, y tnh thng. Nh vy l tt nht. Ngi nh vy, chng ta nh vy. Khi mt ngi bn cht i, qu v khc l tt lm. l mt iu rt l t nhin. Ngi rt bnh thng v rt khai ng.

V: Thy ging nh l mi con ng ti i u ang b chn li, v vy ti khng t c mc ch. Kinh nghim qu kh cho thy mi ln tin mt bc ti mc tiu l mt ci g ko ti tr li, xa ra. Ti phi lm sao dn ng i?

: Ngi ny ni v con ng no? Xin cho khn gi bit. Ai vy? (Xng Ngn Vin: Ai hi xin d tay ln?)

V: (C ngi d tay ln) Ti khng vit cu hi ny, nhng cng thch hp i vi ti. Ti ngh chng ta lun lun gp tr ngi trong i sng, rt l bc mnh. Ti ngh y l mt chuyn i ng....

: c, ti bit ri. c ngha trong cng n vic lm v lin h tnh cm. Cu tr li duy nht l khai ng. Ti khng c cu tr li no khc. S khai ng s dn ng cho qu v, s tr li qu v, cho qu v sc mnh bt u li, hoc vt qua nhng kh khn cng nh b qua nhng lo lng khng cn thit v nhng vn khc nhau. Qu v s gii ta vn mt cch nhanh chng hn. Cho nn khai ng l cch duy nht. i khng cn g khc phi lm ngoi tr t c khai ng trc nht, ri mi th khc s theo sau. V th Kinh Thnh c cu: "Hy tm Thin Quc trong con trc", ngha l tm c khai ng, "th con s c mi th." ng tht nh vy. By gi ti kim c nhiu tin hn lc khng khai ng. ng th, nu cn thit. Thng s ch ng cho qu v, ngay c v vt cht. Ti khng phi khai ng kim tin, nhng t nhin n xy n, t nhin mi chuyn khc thnh tri chy, khng cn xin x. ng nh vy .

V: Lm sao c mt i sng khai ng?

: C sng nh lc trc. Sng vi v, vi chng, con ci. C tip tc. Lm trn bn phn ca mnh, hng th i v thin ng cng mt lc. Khng c g thay i c. Khng ci g thay i ngoi tr s hiu bit bn trong, nim hnh phc.

V: Ti sao Ngi khng tin vo s cha bnh bng linh lc..

: L do ti khng tin l h nn hc cch cha bnh cho chnh h. Chng ta khng nn ng vai Thng . L do l nh vy. Chng ta ng gia Thng v ngi bnh. Mi ngi u c kh nng cha bnh cho chnh mnh. Thng ban b cho h c bnh tt, l mt n in che y, h c th thy Thng . Khi mt ngi tht thnh tm, Thng s xut hin cho h. Nu khng, chng ta c rt nhiu nhng phng php cha tr bng y-t m nn dng gii quyt nhng chuyn vt cht. V xen vo linh th ca ngi ta v lc lng cha bnh ca h th khng nn. Ch mt ci s tay khng th no ra c nghip chng. Sau n s tr li nng gp mi ln hn. Ngi s kh hn v khng bao gi bit Thng . Nu qu v ch tin vo ngi cha bnh m qun i Thng , nht l v Thng bn trong qu v, th s gp kh cn nhiu hn l b bnh na. Ti tin nh vy . l iu ti bit v chia s vi qu v. Nhng ng nhin y l kin v s hiu bit ca ti, khng hn l ca qu v. Qu v khng cn phi chp nhn. V hi nn ti phi ni nhng g mnh bit, ch ti khng chng bng s cha bnh hay nhng vic tng t. Nu mun tin cao hn, th phi ngng lm nhng vic ny. Cng nh nu mun hc bc s, qu v phi tip tc hc bc s, khng th ngng li gia ng v tr thnh y t, ri ng lc mun thnh bc s c. Khng th lm vy c, phi khng? (V tay)

V: S Ph, ti sao phi cn thit c hng dn qua s thin nh?

: Khng cn cch no khc hn. Thin nh ch l mt danh xng thi. Tht ra l s cu thng bn trong vi lc lng ca Thng . Chng ta phi n ba ba mt ngy nui dng thn th cng ging nh cn phi thin nui dng tm linh. Chng ta cn phi tip nhn lc lng Thng thot khi nhng tri buc ca trn gian, lm Thng tr li, lm Thy ca chnh mnh.

V: Cm n S Ph.

: Cm n. (V tay) Cm n rt nhiu s ch , s ng h v bu khng kh khai ng ca qu v, nhng n ci yu thng ca qu v. Ti rt vui. Gp li qu v ti phng truyn Tm n. (V tay) Nhng ngi khng mun th Tm n ti nay hoc mun suy ngh li, hy v nh cu nguyn. Cu Thng , ng qun, hy lun lun cu nguyn. Lc no cu c th cu. Cu nguyn vi c tm lng cho ti khi no khai ng mi thi. Ti s gp qu v trn . (S Ph ch tay ln) (V tay)