Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Thn K Cm ng

Lng Thnh S c Gia Tr Vi S Hng Dn Ca S Ph

Phan ng tu, u Lc
(Nguyn vn ting u Lc)

Trc kia, con cng bnh thng nh mi ngi khc, cng lm n, ham danh li v say m th vui ngoi i, khng bit g v tu hnh, n chay v nhng iu Pht Cha ging dy.

Ti lm ngh mua bn vi. Mt hm t nhin ni tm ti cht nhn thc rng cuc sng khng em li hnh phc cho con g c. Ti cm thy chn ngn vi s quay cung ca vic lm, chng c g th v. Hng ngy chng kin bit bao cnh au kh ca th gian quanh mnh, ti t hi ngy mai mnh s ra sao? Liu ti c trnh c s au kh khng? Ti c mt ngi ch kt ngha tn Minh, rt thng v gip ti v nhiu phng din. Ti tm s vi ch v ch khuyn ti hy n chay v hng v Tri Pht th s thot khi kh hnh. K t hm ti nguyn pht tm trng chay mt thng, nhng vic khng d nh ti ngh. Mt hm ch c ti con bit, ngoi tim cho thu bng thu hnh c nhng bng ca mt b tin bn M thuyt php hay lm. Ti hm khi xong bui ch, ti v ng anh thu v nh xem. Mt s bt ng khng tng tng c, khi u tin thy hnh Ngi, ti cm thy nh quen thn lm v say sa nghe Ngi ging php. Tng cu ni, tng c ch ca Ngi u tuyt vi c, thm ch lm ti xc ng n bt khc. Vy l sut mt m di hai anh em xem i xem li m khng chn. Sng hm sau khi ra ch thy cnh ch i m ngn ngm qu, bn tai ti vn cn vng vng m thanh ca Ngi. Ti khng ham mi khch mua hng nh mi ngy na, tm tr quay cung v hnh nh v nhng li tr hu ca Ngi. Hm ti ng ca hng v sm vi mi ht tt c nhng b con thn quen quy qun li v chiu phim ca Ngi cho h xem. V c th ngy no ti cng xem, mi ln xem u nhn nhng iu k diu khc thng t trong tm hn. Ti cm thy nh nhn c tnh thng bao la m Ngi ang ban pht cho ti. Sut hai thng k tip, ngy no ti cng chiu bng ca Ngi nh cho mi ngi xem. Mt hm trn ng n ca hng, ti thm ngh trong u v tht ln rng "Nu tht s Ngi l Pht, xin hy mch ch cho con ni no c ti liu bng sch ca Ngi, chng con c th thnh v nghin cu thm m mang s hiu bit v php tu mi ny v cng gii ta nhng cu hi ca nhiu ngi." m , khi ti nm xung, u c lc no cng ngh n Ngi. Cht con thy mt vng nh ti sng rc. R rng chnh l Ngi, bng xng bng tht, v cng xinh p, trong b y phc ton trng ta ho quang sng rc, nh Pht Quan m B Tt. Ti say sa ngm nhn Ngi. Ngi n v nh vo vai ti ba ln, Ngi ni n nh ch Mai, cch y 10 cy s. Ri Ngi ch ng cho ti, ti mng qu, chong tnh dy. Chung quanh ti vn cn cm nhn c ci g thing ling nh nhng v y tnh thng yu, bc i. Sng hm sau ti ngh bn v r anh ti i tm nh ch Mai theo s ch dn ca Ngi. Tht k thay, nhng con ng ti cha h i qua, m sao quen thuc qu. ng ri Ngi ch cho ti m qua. ng trc cng nh cn r nt trong tr c ti, mt ngi con gi bc ra hi, "Hai ngi tm ai?" Ti hi y c phi nh c Mai khng? Chu ni, "D phi, y l nh ca m con tn l Mai." Ton thn ti run ln v s vic qu nhim mu. ng Ngi l Pht ri, ch c Pht mi linh ng nh vy thi. Chng ti c mi vo nh, va bc ti thm ca, chng ti nghe r m thanh ca Ngi t trong nh pht ra. Ti dng chn khng i c na, nc mt t dng tung tro v xc ng t ngt. C ngi ti run ln, con ch cn bit qu xung t n Ngi ban pht tnh thng cho chng ti, v ch cho chng ti mt hng i thnh thin hn, cao qu hn. Khi chng ti bc vo nh, anh ch Mai hi chng ti cn g? Chng ti mi k li cu chuyn ti qua Ngi mch bo ti y nhn thm gio l ca Ngi v nghin cu. H m chng ti khc nc n, cm nhn nh thn quen. Ch Mai ni ti qua ch cng c Ngi v bo cho ch bit sng mai s c hai ngi nam ti nh. Ngi ch th ch hy giao ht nhng ti liu v gio l ca Ngi cho h mang v truyn b. Ch son sn cho chng ti, gm c 1 cun B Quyt Tc Khc Khai Ng I, 9 cun bng thu hnh, v 20 cun bng thu m. Chng ti mng qu, nhn nhng bo vt y m lng trn y nim vui, hnh phc. Chng ti cm nhn c Ngi chn lm cng c, v nguyn s pht trin gio l ca Ngi n tng chng sanh au kh, trong khi mng r reo ln l Pht ra i, Cha ti sinh. C bo php trong tay, chng ti nghin cu k cng hn, m pht nguyn trn i trng chay gi gii. Ti sang sp vi v ngh bn. Ti hc lm u h, mui da, nu sa u nnh, lm bnh bao chay v hc thm cch ch bin thc n chay. Khi tiu chun, ti ghi danh, ch i mi vi hy vng c Ngi truyn Tm n. Ngy qua thng li, qua nhiu s th thch rt gy go v au kh t gia nh v nhng ngi khc chung quanh, cng khng lm ti thi tm v ti vn bn ch. Sau ng 18 thng, ti ku gi Ngi, cu xin Ngi hy th k cho ti. Ti nguyn du thn th c tan nt, ti vn gi cht lng ch i. Vo mt m, trong mt gic ng tht nh nhng, ti nhn thy trn bu tri bao la y nh sng huy hong v Ngi xut hin. i hnh phc v mng vui lm sao giy pht c nhn thy Ngi ng trn mt ta sen tht to tht p. Ngi mc y phc trng, tay cm gy trc c bnh h l. Chung quanh sng rc, trn u hai bn thi dng c hai con rng mu bch kim tht ln, sng ng, hai ui v thn mnh chuyn ng theo Ngi, trn nh u c hng ch do nh sng v my kt thnh: THANH HI V THNG S. Ngi tin gn v gn n vi ti. Ti nhn ln v qu sp ly nh l Ngi. Bao nhiu thng ngy au kh nay gp c Ngi u tan bin ht ch cn cm nhn c s thng yu v hnh phc.

Ngi ng trn ta sen thnh thin v cao qu, Ngi nhn ti hi, "Con cn g ta?" Ti sung sng tr li, "Con ang kht khao cu xin Ngi th php cho con." Ngi mm ci tht du hin, tay tri cm gy trc, tay phi Ngi a thng ra, ti thy r rng, cp mt Ngi sng rc v a ra nhng ht sng trn nh ht nhn ln t tay phi ca Ngi xuyn qua mt ti. Mt cm nhn bt kh t ngh khng din t c. Cng lc y, hai con rng h ming tht to, vy ui tht mnh v nh ra nhng tia ho quang mu trng sng nh nhng tia in vo gia ngc ti. Lc bn trong thn th ti c g bin ng m i khc thng. Khong 20 pht sau Ngi ni, "Xong ri, thi ta i." Ta sen di ng, hai con rng vy ui v Ngi khut dn. Ti qu t n Ngi v nhn xung thy mt mt bin xanh bnh yn v xa xa c mt cu vng mu sc. Ngi i v th gii y tnh thng v bc i, ti li ci trc y kh au. Ti nguyn gng cng tu hnh n p cng n Ngi v cng ng nh t th cng Ngi. Tnh li, gi nm t y nc mt, cm thy mnh trng thnh hn, t tin hn v knh yu Ngi tuyt i. Qua ngy sau, lng vn cn cm nhn r rng s lo lng thng yu ca Ngi n vi ti. Ti rt an nhin t ti, v bit rng Ngi thu hiu kht vng ca mnh. Ngi ang ng chung quanh ti, tuyt vi qu, "Con xin t n Ngi cao qu thnh thin ca con." Ti tin tng rng Ngi lc no cng lo lng cho ti. Mi vic by gi tht bnh an v con cm thy tht t ti vi nim tin tuyt i. Mi vic sp xy ra hu nh u c Ngi bo trc. Mt ngy vo thng 5, 1993, ti thy mnh ang i gia mt thnh ph rt huy hong, t nhin mt mnh giy bay bay trc mt ti. M ra xem con thy mt hng ch tht to, danh sch nhng ngi c th php. Ti mng qu v trong danh sch c tn ti. Git mnh dy tri vn cn cha sng, nhng ti khng th ng li c. Ti vui mng v chc chn y l s thc. Vo khong t m 5 gi sng, c ngi ku ca v gi ng tn ti. Ti hiu mc ch ca v khch ny v ti chun b cho bui th php cng ngy hm . "Tht bt kh t ngh, con xin i n Ngi. Trc mt con mt con ng mi sng lng ang rng m, Ngi l ngn uc sng soi ng, con nguyn mt lng theo chn Ngi, sng v lm vic theo l tng cao c ca Ngi." "Con xin t n Ngi, S Ph knh yu ca con."


S Ph Nghe Thy Ri!

S t L Dc Trinh, i Bc, Formosa

Mt trong nhng ngi hng xm ca ti thch ti nh ti v coi bng thu hnh thuyt ging ca S Ph. C mt ngy, ang nh ti, t nhin b y ni vi ti: "By gi con trai ca b c th kt hn!" Ti ni vi b l duyn phn ca chu cha ti, nhng b ngh ti hy n ngi cha Vng Mu Nng Nng gn y hi xem sao. Cha nhn mt gi tng trng v mi cng dng u ty h. Lc ti khng my g .

My ngy sau, trn ng n cng tu, ti em li ni ca b hng xm ra k cho chng ti (cng l ng tu) nghe. Lc chng ti tr li hy th xem sao. Mi bui cng tu u c chiu bng thu hnh khai th ca S Ph. Bui ti hm , S Ph khai th rng: "Khi chng ta tu php mn Qun m, bt c iu g cng hiu rt r rng, khng nn m tn. Nhng c mt s qu v khng nim tin, ng mt cht l i tm ng t, ly th a, cu thn mi ni. Qu v c mt b th a y, cn chy i ly ng th a." Ti nghe qua m ngc nhin! S Ph tng giy tng pht u bn cnh chng ta! Chng ta phi tht cn thn tng li ni v hnh ng, phi lun em li dy d ca S Ph vo hnh ng thm vng mnh, khng lm S Ph tht vng, nu khng, chng ta cng khng th qua c d ch l nhng kho nghim nho nh.

Ti , trn ng v nh, ti hi chng ti c nghe c cu ni ca S Ph khng? Chng ti ni: "C ch! Li ni ca S Ph tht l thm su, ngay c cu chuyn ca chng ta ni trn ng n cng tu Ngi cng nghe c. Tht l thn k, linh qu!"


Xe ng Ti Hay Ti ng Xe?

Trn ng tu, Trung Hoa Lc a

Vo ngy 30 thng 3 nm 1997, ti cng vi mt nhm ngi i sang mt qun khc th Tm n. ng s xa xi, mi n na m chng ti mi n ni, lc th cc vn phng in thoi u ng ca. ang lc chng ti v cng lo lng khng bit lm sao c th lin lc c vi nhng ng tu ch truyn Tm n, th bng thy bn kia ng mt ch c th gi in thoi c. Nhng ngi bn cng i vi ti bng qua ng trc, v ti theo sau.

Trong lc bng qua ng, ti nghe thy mt ting "rm" tht ln v mt ci ng mnh. Trong u ti t nh mnh b xe ng nng v thm ngh: "Thi ri! i ti th l ht!", nhng ", sc my! Lm sao c th cht nh vy c? S Ph chc chn s bo v!" Ti thy chung quanh mnh mt lung nh sng to ln ang bao ph, nh ang c mt lc lng no che ch. Ting rm, rm cho bit ti ang ln lng lc trn chic xe sau khi b ng v c mt ci g co vo mt ti. Ti khng bit lc mnh ang trong xe hay ngoi xe, nhng ti vn tnh to v khng h s st. Xe lt bnh khong 20 thc mi ngng li v ti lin ri xung.

Ting ng ln ny khin rt nhiu ngi bu li. Ai ny nhn quanh coi chic xe th hai u, v h tng y l hai xe ng nhau. Khi nhn ra pha bn kia ch l mt ngi, h v cng kinh ngc! Thit hi ca chic xe cho h kt lun rng xe ny khng ng mt ngi, m mt "ngi st" lm h xe! Cng xe b cong; nhng mnh v t ca knh vng tung te xung ng; np xe mp nng, knh ng trc nu khng phi l loi c bit cho knh xe hi th tung te ra ht. Ngoi vt mu trn mt ti v mnh knh v ci chn hi au khin ti i hi kh khn mt cht, ti hon ton tnh to v khng b sao c. Ti cm thy vt thng ca mnh ch nh thi. Nhng ngi chng kin cnh tng khng khi sng s. Ngi li chic xe tht ln: "Khng bao gi ti thy c tai nn no nh vy! Xe b thit hi nh vy, m ngi li khng sao. S vic qui l ny ch c trong phim thi!"

V ngh rng mnh khng thng tch g nng lm, nn ti t chi i nh thng. Thay vo ti nht nh tm a im truyn Tm n, khng mun tr hoc lm ngi khc tr. Khi n ni, chn ti bt u au d di. ng tu em ti i bc s v xng v c bit ti b gy xng nh. Sau khi cha tr nhanh chng, ti tr li ch truyn Tm n na. Nhn v S Gi Qun m, ti th l: "Ti va mi ng h xe ngi ta." Mi ngi ci to. V S Gi Qun m p: "Khng sao u, ch ra nghip chng thi." ng vy, ch c ng tu Php Mn Qun m mi hiu c b mt thm su v nng lc bo h phi thng ny. Mc du ti cha c truyn Tm n, S Ph cng chm sc cho ti qua ha thn ca Ngi. ng nhin, ti c th nghim rt tt trong lc th Tm n, v S Ph ban cho ti nhiu gia tr hn na cha lnh vt thng. Ti khng h au n, khng nhng th m cn d chu v trn y php h. Trong vng mt thng, vt thng ca ti hon ton bnh phc, khng phi ung thuc bao nhiu, v vt so trn mt by gi gn nh bin mt.

Thot khi tai nn ny, ti nhn thy mnh cn phi tu hnh chm ch hn n n S Ph. Ti v cng tri n tnh thng ca Ngi v nhng ng tu - d bit hay khng bit n - sn sc cho ti.


V My Bay Thn K

Mt S gi Qun m

Khong ba gi sng ngy 23 thng 5, S Ph t nhin ni vi ti l Ngi mun i M Ty C. Lc ch c ba ngi chng ti bit quyt nh t ngt ny -- S Ph, ti, v mt v ng tu M Ty C.

T 8 gi sng chng ti quy v c gng mua mt v my bay cho S Ph. Nhn vin ti y hi S Ph c gi ch trc cho ngy khng. Khi S Ph tr li l khng v y l mt quyt nh t ngt, ngi ny lin t chi bn v cho S Ph v quy lut ca hng l ch bn v cho nhng ngi c gi ch trc. C ta cn khuyn chng ti th cu may cc hng hng khng khc xem sao.

Trong lc ang hoang mang th c mt ngi n ng bc ti, ng cng l nhn vin bn v, t tn ni: " ti th coi li trong my in ton trc !" Kt qu ng tm thy trong my in ton ng c hai v t trc, ng lin mi S Ph vit tn ca Ngi i chiu. S thn k l trong my in ton hin ra hai tn, l tn ca S Ph v tn ca ti. V my bay i M Ty C ca ti c gi ch t lu ti mt quc gia khc, nn ng nhin chuyn bay 11 gi sng ngy 23 thng 5 c tn ti trong my in ton. iu k l l ti sao li c c tn S Ph, li c gi ch cng chuyn bay vi ti? Khng ai c th t v gi ch vo 3 gi sng c, v li ng tu M Ty C c thng bo cho bit tin vo sng sm hm cha t v cho S Ph! Hnh nh my in ton ca hng hng khng ny t ng gi ch cho S Ph. Ch c Thng mi gii thch c iu ny, bi Ngi l ngi an bi v sp xp mi vic!