Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Gio L Chn Lc

Hy Tp Trung Thch ng Vi Mi Thay i

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Ty H, Formosa
Ngy 24 thng 12, 1995 (Nguyn vn ting Anh)

Chng ta lun sng qua nhiu thay i, bin chuyn. Nhng ngay c nhng thay i cng ch l nhng chuyn nh trong v tr, trong ton ci tm thc ca Thng hoc ca Chn Ng chng ta. Ging nh y, ngn n, cy qut, cy d, ti, qu v, tt c mi ngi u ang ngi trong phng ny. Bt c ngi no vo y, bt c vt g, u trong phng ny.

i hay khng i chng u trong v tr tm thc . Chng ta nut ht v tiu ha ht tt c, hay chng ta ly n lm bnh chapatis. "V th, hy mi mi khng thay i v gi qun bnh trc nhng i thay, chuyn bin, phin no, hay sung sng." Chng ta nn nh vy. Nu nhn t quan im ton din, th thy n nh vy . D l g i na n cng vn trong lc lng v tr. Khng th chy i u c. Chng ta khng thm , v nu l Thng , chng ta li cng khng . Thnh ra hy cn thn. Hy nh qu v l Thng . Qu v l Pht. Th xc khng phi l qu v. Nhng thi quen khng phi l qu v. Tnh xu khng phi l qu v. Lun lun nh nh vy v knh trng chnh mnh, lm vic cho ng n, v tp trung. Thiu tp trung s gy ra nhiu bin c v nhng tai ha bt ng.


T Thng Hoa Ln ng Cp Khng nh

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Youngdong, i Hn
Ngy 6 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Mt ng tu ngi c ni vi S Ph rng: "Mi ngy ti u nh mnh tm c php mn ny, tm c Ngi. Ging nh mt php l vy. Ti sung sng qu, cm thy mi th xung quanh u bin i. C gia nh ti by gi rt d thng, v nhng vic ti tng nh khng bao gi xy ra thnh s tht. V nhng ngi m m ti cu nguyn gip cho h, h u kh ra. Hay qu!"

S Ph tr li: Tt lm! ng thanh tng ng. V qu v tt lnh hn, nn mi s tt p hn s n vi qu v. V th ngi ta mi ni l: "Hy ngh tt!" Khng phi qu v ch ni "Ti ngh tt, ti k vng iu tt" l nhng vic tt s ti. Khng phi vy. Khi qu v ngh tt c, tc l qu v c nng cao ti ng cp khng nh. Qu v cao hn ri, nn nhng iu xu khng th ng ti c, khng th ui kp qu v.

V th m qu v sung sng. Mt khi ng cp khng nh ri, th d nhin qu v ch thu ht nhng g khng nh. Nu qu v Hoa K, th khng th Php c; rt n gin. Hy c gng leo ln ng cp . C ht sc mnh. Ta thin nhiu hn; c cc gio iu thing ling. c cc loi sch khng nh, nhng g nhc nh n bn tnh cao c ca mnh, n s cu thng vi Thng . Nh vy qu v s cng ngy cng tt p thm, v mi vic s tr nn tt p hn. Qu v s bit m ti chng phi lm g c, qu v chng phi lm g c. D nhin, c nhng lc qu v cu nguyn lc lng Minh S gip , v nu cn, d nhin lc no n cng c . Nhng nu qu v thng hoa ln ng cp cao hn, th lc no cng sn sng c n v qu v ch i ln m thi.

Php Mn Qun m l cch mang qu v ln trn , nhng chnh qu v phi l ngi lm chuyn ny, qu v l ngi mun n. Qu v hy c gng.