Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Thi i n Chay

Ingrid Newkirk - Mc Y Phc Bng Vi V n Chay

Nht Bo Lin Hp, Formosa Ngy 25 Thng 4, 1998

Ngi Bnh Dn

K gi: Trm Thi

Ch thch hnh nh: Vi mt li sng hon ton trng chay, b Ingrid Newkirk ng dng cc l tng ca mnh vo cuc sng hng ngy. Hnh do Hi Quan Tm Sinh Mng Ca ng Vt cung ng.

"Khng nn mc ln ngi mt ming da ca nhng ng vt cht". B Ingrid Newkirk, hi trng ca mt t chc bo v th vt ln nht th gii, PETA, ni nh trn. Mc trn ngi b o bng vi bng, b ti Formosa, mt quc gia vi nhiu ch ch hoang nht, ku gi mi ngi hy thng yu v bo v th vt. Hi trng t chc v i nht trn th gii bo v ng vt, hi "PETA", b hi trng Ingrid Newkirk mc mt b o vi bng n i Loan ku gi bo v yu thng ng vt. Ngoi s theo ui vic n chay, cc y phc ca b cng l ch ngha n chay.

B Ingrid ch mc nhng hng vi t tho mc v ha cht nh vi bng, vi si, t nhn to v ny-lng. B t chc mt bui din hnh quy m c mnh danh l "Ti th trn cn hn l mang lng th" phn i cc hng lm o bng lng v da th. "Ti sao chng ta li phi quay v thi k ?" B gii thch cho ti rng tho mc v cc hng ha cht cng tt nh cc loi hng lm bng lng th, k c len cu, trong vic m p, mt m, r tin v thoi mi.

Nm 1979, khi ang iu tra mt v n v mt nng tri lm thit hi cc th vt, b cu c mt ch heo nh yu ui. Trn ng v nh, b ngh n trong t lnh ca b c mt gi heo nu n ti: b ni "Tht tc ci!" v t b ngng n tht.

Theo b "Nhng cn nh ch nu thc n chay lun lun sch s, cn trong mt cn phng c nu nng tht, lun c mi "t kh nng nc", mt mi cht chc ng s nht". B cn ni: "Ngoi ra, cc con vt rt s hi v do tit ra nhng c cht vo da tht ca chng. V vy nhiu ngi cm thy nng n v bun ng sau khi n tht. Lm sao qu v c th cam tm nu nhng thc n c c t y cho nhng ngi thn yu ca mnh?"

Trong thi gian thm ving Formosa, b Ingrid thng ti cc tim bn u h dng ba. "Ti cc nc Ty Phng, ngi n chay v cc ca tim bn thc phm dinh dng ang tr nn thnh hnh, nhng khng c ca hng no c bit bn u h. Ti mun thuyt phc mt ch tim hy m mt lot cc ca tim bn u h Nu c. Ti chc chn l thng v ny s cc k tt p!".

Hin nay ti Ty Phng, s phn i nhng vic x t v git hi ng vt cng rt thnh hnh. B Newkirk a ra mt vi th d in hnh: "Cc hiu giy cho ngi n chay, khng phi giy da, tr nn ph thng ti Hoa K v Gia N i. Nhng ngi tr tui thch hiu giy ny, mc d n rt mc; v thng b lm gi. Hiu o m bng da nhn to Armani c mt khu hiu l: "Cm n Armani khng dng da ca chng ti."

Paul McCartney, mt nhc s ca ban Beatles, thng mang mt khu hiu "Khng mc o lng th" trong nhng bui xut hin trc cng chng ku gi s ch ti vn ny v khch l mi ngi hy bo v th vt. i n ca ng, Stella, mt ngi n chay t lc 15 tui, sau tr thnh mt nh v kiu thi trang cho ngi n chay. B Ingrid tin tng rng nhng hnh ng ca Paul rt nh hng ti quan nim ca cng chng.

B Ingrid thnh thong c trang im pht qua. B ti ci ni "Hin nhin l ti ch dng nhng hiu nhu Clinque, the Body Shop v Revlon, c ch to m khng phi th nghim trn loi vt".


Ban Tin Tc i Loan, Formosa

S Quan Trng Ca Vic n Chay
Bi Lun T "Khng Hong Hng Triu"

Bo Trung ng, ngy 15 thng 4, tng trnh rng cn khng hong hng triu tn cng Hng Kng v nh hng ti 21 trong s 26 tri c dc theo ven bin, gy thit mng cho 1,500 tn c. S thit hi c chng 240 triu tin Hng Kng. Tuy nhin, theo hng thng tn Reuters, c mt vi con c cht ny xut hin bn trn th trng Hng Kng v mt vi thnh ph, th trn ph cn ca Hoa Lc.

Nhiu ngi c th nh li nhiu nm trc y ti Cao Hng v Bnh ng, min nam Formosa, c Sishese b nhim c v nc c hng triu, khin nhng ngi n c cng b ng c m cht. Hin nay ti Hoa K v Hng Kng cng ang b hng triu xm nhp, v vn tc nh hng lan trn ra mt vng rng ln nh vy l iu him thy trong nhiu nm qua.

Trong hai, ba nm nay, nhiu bnh do loi vt gy ra: th d, gn y bnh b in ti u Chu v Hoa K, bnh chn v ming heo ti Formosa nm ngoi, bnh ch in ti tiu bang Indiana, Hoa K nm qua, v bnh dch g ti Hng Kng. Thng 10 nm ngoi, ti Hoa K b nh hng bi cn hng triu v c v s b, heo, g v c b cht hoc b git cht. Chng ti mun ku gi mi ngi trn th gii hy n chay bo v mi trng sinh sng v sc khe ca mnh!