Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Nh Hng Chay Trn Ton Th Gii

Formosa

Cng Ty Thc Phm Tnh Thng - i Bc
B1, No.4 Alley 176, Sec.5, Roosevelt Road, Taipei, Formosa
Tel:866-2-9305045
Fax:866-2-9304973

Ghi Ch: Bn s v l thc phm, nhin liu chay cho ton th gii v a phng.

Cng Ty Thc Phm Tnh Thng - Y Lan
No.26, Chiu Cheng South Road, Ilan City, Formosa
Tel:866-39-359-891
Fax:866-39-359-891

Cng Ty Thc Phm Tnh Thng - i Nam
No.115, Sec.2, Ian Road, Tainan City, Formosa
Tel:866-6-245-4016
Fax:866-6-245-4015

Cng Ty Thc Phm Tnh Thng - Cao Hng
No.28, Chien-Hsin Road, San Min Bist. Kaohsiung City, Formosa
Tel:866-7-3961420
Fax:866-7-3961637

Cng Ty Thc Phm Tnh Thng - i Trung
Tel:866-4-2354913
Fax:866-4-2354914
No, 119, Sec. 3, Taiyuen Road, Taichung, Formosa

Dch v: Chng ti cung ng cc thc n chay v cc vt liu nu chay, qu cp, bnh sinh nht chay khng trng, bnh Trung Thu, bnh cho cc dp c bit, rau trng theo thin nhin v cc thc n dinh dng.

Nh Hng Thc Phm Tnh Thng Quc T
Tel:866-39-366071, 866-039-366072
Fax:866-39-361680
F1&2, 330 Min Zu Road, Ilan, Formosa

Dch v: Chng ti lm cc mn n ni ting th gii, mn n cho gia nh, mn chay nng v, tic tng, tic theo ng v Ty phng, mn n Nht, nhng mn n nhanh gin d, cm hp, ham-b-g chay.